Головна / unsorted / Кетамін

Кетамін

Кетамін – один із найбільш широко застосовуваних препаратів у сучасній акушерській анестезіології. Це пов’язано з його позитивних властивостей. Незважаючи на те, що препарат добре проникає через плацентарний бар’єр, у звичайних дозах (до 1,5 мг/кг) він не викликає депресії дихання у новонародженого. У великих дозуваннях (понад 2,5 мг/кг) все ж таки може викликати порушення неврологічного статусу та підвищення АТ у новонародженого. У дозах від 1 до 8 мг/кг не пригнічує скорочувальної здатності матки, що уможливлює його застосування для знеболювання пологів. Зазвичай використовуються дозування 0,25-0,5 мг/кг кожні 30 хв, але не більше 50 мг на 1 год. Ефективне його поєднання із закисом азоту. При цьому знеболювання протікає гладкіше і не потрібні часті повторні дози.
При використанні кетаміну слід пам’ятати про побічні ефекти, що викликаються цим препаратом, а саме: а) при швидкому введенні (менш ніж за 60 с) можливий розвиток стійкої депресії дихання або судом; б) кетамін на 25-30% підвищує артеріальний тиск і збільшує внутрішньочерепний тиск, тому при гестозах його використання недоцільно; в) у 45% випадків застосування кетаміну ускладнюється галюцинаціями та психозами.
Предіон не чинить токсичної дії на функцію паренхіматозних органів, не викликає збудження і, проникаючи через плацентарний бар’єр, відносно швидко гідролізується, не токсично впливаючи на плід. Показанням до застосування препарату є: знеболювання пологів, стомлення під час пологів, зняття гіпертонусу матки, ригідність шийки матки.
Незважаючи на широке коло показань до застосування предіону, в даний час до нього ставляться дуже стримано. Це пов’язано з тим, що, окрім послаблення родової діяльності та постнаркозної депресії у плода, препарат може викликати пригнічення дихання, аж до апное, що потребує постійного спостереження лікарем-анестезіологом. Крім того, не виключена небезпека “німої” аспірації через розслаблення сфінктерів стравоходу та пригнічення кашльового рефлексу.

Реферати та публікації на інші теми: СУЧАСНИЙ КЕЙНСІАНСЬКО-НЕОКЛАСИЧНИЙ СИНТЕЗ У ТЕОРІЇ ДЕНЬГІВ
Мова HTML
Якість управління матеріально-технічними ресурсами
Посередницькі операції комерційних банків на фондовому ринку
Аудит установчих документів