Глосарій

Головна / Глосарій

ЯЩУР

ЯЩУР – інфекційне захворювання, яке спричинюється вірусом, що належить до родини Picornaviridae, роду Aphtovirus; існують сім серотипів вірусу Я. (А, О, С, Азія 1, SAT 1, SAT 2 i SAT 3), що спричинюють захворювання з однаковою клінічною картиною; джерелом та…

ЯЧМІНЬ ЗОВНІШНІЙ

Я. ЗОВНІШНІЙ – гостре гнійне запалення однієї або більшого числа цейсових або мейбомієвих залоз; починається, звичайно, з болю, почервоніння та підвищеної чутливості краю повіки; потім на цьому місці виникає невелика округла болюча ділянка ущільнення; можуть спостері гатися сльозотеча, світлобоязнь і…

ЯЧМІНЬ ВНУТРІШНІЙ

Я. ВНУТРІШНІЙ – гостре гнійне запалення мейбомієвих залоз; виникає біль, почервоніння, набряк повіки; з боку кон’юнктиви виявляється невеликий горбик або пляма жовтого кольору на місці залози з явищами запалення; з часом формується абсцес; самовільний розрив абсцесу відбувається рідкісно; часто –…

ЯЧМІНЬ

ЯЧМІНЬ (HORDEUM) – рід рослин родини злакових. Одно- та багаторічні трав’янисті рослини із солом’яним стеблом завдовжки 50–110 см. Цвіте в травні- червні. Листки лінійні. Колоски одноквіткові. Плід – зернівка (плівчаста або гола). Зерно Я. містить (у % на суху речовину):…

ЯУРЕ СИМПТОМ

ЯУРЕ (Г. Г. ЯУРЕ) СИМПТОМ (1) – болючість при натискуванні над гребінцем клубової кістки; ознака хронічного апендициту. (2) – ознака правобічного піддіафрагмального абсцесу: при нанесенні поштовхів рукою в підлопатковій ділянці справа, інша рука, яка розміщена в ділянці правого підребер’я, сприймає…

ЯТРОХІМІЯ

ЯТРОХІМІЯ – напрям у медицині XVI–XVIII століть, представники якого роз глядали процеси, що проходять в організмі, як хімічні явища, хвороби – як результат порушення хімічної рівноваги і ставили завдання пошуку хімічних засобів їх лікування; найвідомішими представниками зазначеного напряму були Парацельс,…

ЯТРОФІЗИКА

ЯТРОФІЗИКА – (Ятромеханіка) напрям у медицині 16-18 ст., представники якого намагалися пояснити фізіологічні та патологічні явища на основі механіки; зіграло позитивну роль у боротьбі зі схоластикою та містикою.

ЯТРОМЕХАНІКА

ЯТРОМЕХАНІКА – напрям у медицині XVI–XVIII століть, представники якого намагалися пояснити всі фізіологічні і патологічні процеси на основі законів механіки (фізики).

ЯТРОГЕННИЙ

ЯТРОГЕННИЙ – такий, що спричинений діяльністю лікаря; будь-який погіршений стан хворого, що спричинений медичними діями. Ai Слово “іатрогенний” походить від грецького “iatros”, що означає “лікар”, і “genes”, що означає “походження” або “викликаний”. Іатрогенний вживається, щоб описати проблеми або ускладнення, які…

ЯТРОГЕННЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ІІІ КАТЕГОРІЇ

ЯТРОГЕННЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ІІІ КАТЕГОРІЇ – захворювання, патологічні процеси, реакції, що не мають патогенетичного зв’язку з основним захворюванням або його ускладненням і не відіграють будь-якої суттєвої ролі в загальній танатологічній оцінці.

ЯТРОГЕННЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ІІ КАТЕГОРІЇ

Я. З. ІІ КАТЕГОРІЇ – захворювання, патологічні процеси, реакції і ускладнення, що зумовлені медичними діями, які проведені відповідно до обгрунтованих показань і виконаних правильно.

ЯТРОГЕННЕ ЗАХВОРЮВАННЯ І КАТЕГОРІЇ

Я. З. І КАТЕГОРІЇ – захворювання, патологічні процеси, незвичайні смертельні реакції, зумовлені неадекватними, помилковими або неправильними медичними діями, що стали безпосередньою причиною смерті.

ЯТРОГЕННЕ ЗАХВОРЮВАННЯ

ЯТРОГЕННЕ ЗАХВОРЮВАННЯ – 1) будь-яке нове, побічне захворювання (в тому числі і функціональне), пов’язане з діями (лікування, діагностичні дослідження, профілактика, поведінка) лікаря (або іншого медичного працівника), незалежно від того, правильними чи неправильними були ці дії; 2) ускладнення основного захворювання, спричинене…

ЯТРОГЕНІЯ

ЯТРОГЕНІЯ – див.: Ятрогенне захворювання. Ai Ятрогенне захворювання – це захворювання, яке виникає як наслідок лікування чи медичних процедур, проведених для лікування іншого стану чи хвороби. Термін “ятрогенне” походить від грецького слова “iatros,” що означає “лікар,” і “gennao,” що означає…

ЯТРИЧНИЙ

ЯТРИЧНИЙ – такий, що належить до медицини або стосується медицини чи лікаря.

ЯТРАЛІПТИЧНИЙ

ЯТРАЛІПТИЧНИЙ – такий, що означає введення ліків через шкіру шляхом втирання та розтирання.

ЯТРАЛІПТИКА

ЯТРАЛІПТИКА – метод лікування за допомогою втирання та розтирання.

ЯТР-

ЯТР- (ятро-; -іатр, -іатрія; грец. iatros – лікар) – частина складних слів, що означає відношення до медицини або до лікаря.