МКХ-10 (ICD-10)

КЛАС I ДЕЯКІ ІНФЕКЦІЙНІ ТА ПАРАЗИТАРНІ ХВОРОБИ (A00-B99)

Даний клас містить наступні блоки:

КЛАС II НОВОУТВОРЕННЯ (C00-D48)

Даний клас містить наступні блоки:


КЛАС III ХВОРОБИ КРОВІ ТА КРОВОТВОРНИХ ОРГАНІВ, ТА ОКРЕМІ ПОРУШЕННЯ З ЗАЛУЧЕННЯМ ІМУННОГО МЕХАНІЗМУ (D50-D89)
КЛАС IV ЕНДОКРИННІ ХВОРОБИ, РОЗЛАДИ ХАРЧУВАННЯ ТА ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН (E00-E89)
КЛАС V РОЗЛАДИ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ (F00-F99)
КЛАС VI ХВОРОБИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ (G00-G99)
КЛАС VII ХВОРОБИ ОКА ТА ПРИДАТКОВОГО АПАРАТА (H00-H59)
КЛАС VIII ХВОРОБИ ВУХА ТА СОСКОПОДІБНОГО ВІДРОСТКА (H60-H95)
КЛАС IX ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ (I00-I99)
КЛАС X ХВОРОБИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ (J00-J99)
КЛАС XI ХВОРОБИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ (K00-K93)
КЛАС XII ХВОРОБИ ШКІРИ ТА ПІДШКІРНОЇ КЛІТКОВИНИ (L00-L99)
КЛАС XIII ХВОРОБИ КІСТКОВО-М’ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ ТА СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ (M00-M99)
КЛАС XIV ХВОРОБИ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ (N00-N99)
КЛАС XV ВАГІТНІСТЬ, ПОЛОГИ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД (O00-O99)
КЛАС XVI ОКРЕМІ СТАНИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ (P00-P96)
КЛАС XVII ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ, ДЕФОРМАЦІЇ ТА ХРОМОСОМНІ АНОМАЛІЇ (Q00-Q99)
КЛАС XVIII СИМПТОМИ, ОЗНАКИ ТА ВІДХИЛЕННЯ ВІД НОРМИ, ВИЯВЛЕНІ ПРИ КЛІНІЧНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ, НЕ КЛАСИФІКОВАНІ В ІНШИХ РУБРИКАХ (R00-R99)

Даний клас містить наступні блоки:

КЛАС XIX ТРАВМИ, ОТРУЄННЯ ТА ДЕЯКІ ІНШІ НАСЛІДКИ ДІЇ ЗОВНІШНІХ ПРИЧИН (S00-T98)

Даний клас містить наступні блоки:

КЛАС XX ЗОВНІШНІ ПРИЧИНИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА СМЕРТНОСТІ (V00-Y98)

Даний клас містить наступні блоки:

КЛАС XXI ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАН ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ТА ЗВЕРНЕННЯ ДО ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (Z00-Z99)

Даний клас містить наступні блоки:

КЛАС XXII КОДИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ (U00-U49, U78–U88)
ДОДАТОК С. НЕПРИЙНЯТНІ КОДИ ОСНОВНИХ ХВОРОБ