ЯТРОГЕННЕ ЗАХВОРЮВАННЯ

Головна / Глосарій / ЯТРОГЕННЕ ЗАХВОРЮВАННЯ

ЯТРОГЕННЕ ЗАХВОРЮВАННЯ – 1) будь-яке нове, побічне захворювання (в тому числі і функціональне), пов’язане з діями (лікування, діагностичні дослідження, профілактика, поведінка) лікаря (або іншого медичного працівника), незалежно від того, правильними чи неправильними були ці дії; 2) ускладнення основного захворювання, спричинене помилковими або неадекватними діями лікаря; у клінічній практиці розрізняють такі види Я. з.: 1) медикаментозні; 2) інструментально-діагностичні; 3) хі рургічні; 4) наркозно-анестезіологічні; 5) пов’язані із застосуванням зіпсованих технічних засобів; 6) септичні; 7) променеві; 8) реанімаційні; 9) трансфузійно-інфузійні; 10) профілактичні; 11) ін формаційні; 12) інші.