ЯТРОХІМІЯ

Головна / Глосарій / ЯТРОХІМІЯ

ЯТРОХІМІЯ – напрям у медицині XVI–XVIII століть, представники якого роз глядали процеси, що проходять в організмі, як хімічні явища, хвороби – як результат порушення хімічної рівноваги і ставили завдання пошуку хімічних засобів їх лікування; найвідомішими представниками зазначеного напряму були Парацельс, Й. Б. Ван Гельмонт і Франсуа де Ла Бое.