Головна / МКХ-10 / Клас III. Хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення з залученням імунного механізму (D50-D89)

Клас III. Хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення з залученням імунного механізму (D50-D89)


D50-D53 – Аліментарні анемії

D50. Залізодефіцитна анемія
D51. Вітамін В12 дефіцитна анемія
 • D51.00 Вітамін В12дефіцитна анемія, зумовлена недостатністю внутрішнього фактору
 • D51.10 Вітамін В12дефіцитна анемія, внаслідок порушення всмоктування вітаміну В12 з протеїнурією
 • D51.20 Дефіцит транскобаламіну II
 • D51.30 Iнші вітамін В12дефіцитні аліментарні анемії
 • D51.80 Iнші вітамін В12дефіцитні анемії
 • D51.90 Вітамін В12дефіцитна анемія, неуточнена
D52. Фолієводефіцитна анемія
D53. Iнші аліментарні анемії
 • D53.00 Білководефіцитна анемія
 • D53.10 Iнші мегалобластні анемії, не класифіковані в інших рубриках
 • D53.20 Цинготна анемія
 • D53.80 Iнші уточнені аліментарні анемії
 • D53.90 Аліментарна анемія, неуточнена

D55-D59 – Гемолітичні анемії

D55. Анемія внаслідок ферментних порушень
 • D55.00 Анемія внаслідок недостатності глюкозо6фосфатдегідрогенази (Г6ФД)
 • D55.10 Анемія внаслідок інших порушень обміну глутатіону
 • D55.20 Анемія внаслідок порушень гліколітичних ферментів
 • D55.30 Анемія внаслідок порушень обміну нуклеотидів
 • D55.80 Iнші анемії внаслідок ферментних порушень
 • D55.90 Анемія внаслідок ферментного порушення, неуточнена
D56. Таласемія
 • D56.00 Альфаталасемія
 • D56.10 Бетаталасемія
 • D56.20 Дельтабетаталасемія
 • D56.30 Носійство ознаки таласемії
 • D56.40 Спадкове персистування фетального гемоглобіну (СПФГ)
 • D56.80 Iнші таласемії
 • D56.90 Таласемія, неуточнена
D57. Серпоподібноклітинні порушення
 • D57.00 Серпоподібноклітинна анемія з кризами HbSS хвороба з кризами
 • D57.10 Серпоподібноклітинна анемія без кризів
 • D57.20 Подвійні гетерозиготні серпоподібноклітинні порушення
 • D57.30 Носійство серпоподібноклітинної ознаки
 • D57.80 Iнші серпоподібноклітинні порушення
D58. Iнші спадкові гемолітичні анемії
 • D58.00 Спадковий сфероцитоз
 • D58.10 Спадковий еліптоцитоз
 • D58.20 Iнші гемоглобінопатії
 • D58.80 Iнші уточнені спадкові гемолітичні анемії
 • D58.90 Спадкова гемолітична анемія, неуточнена
D59. Набута гемолітична анемія
 • D59.00 Медикаментозна аутоімунна гемолітична анемія
 • D59.10 Iнші аутоімунні гемолітичні анемії
 • D59.20 Медикаментозна неаутоімунна гемолітична анемія
 • D59.30 Гемолітичноуремічний синдром
 • D59.40 Iнші неаутоімунні гемолітичні анемії
 • D59.50 Нічна пароксизмальна гемоглобінурія (МаркіафавиМікелі)
 • D59.60 Гемоглобінурія внаслідок гемолізу, пов’язаного з іншими зовнішніми причинами
 • D59.80 Iнші набуті гемолітичні анемії
 • D59.90 Набута гемолітична анемія, неуточнена

D60-D64. Апластичні та інші анемії

D60. Набута чиста еритроцитарна аплазія (еритробластопенія)
 • D60.00 Хронічна набута чиста еритроцитарна аплазія
 • D60.10 Транзиторна набута чиста еритроцитарна аплазія
 • D60.80 Iнші набуті чисті еритроцитарні аплазії
 • D60.90 Набута чиста еритроцитарна аплазія, неуточнена
D61. Iнші апластичні анемії
 • D61.00 Конституціональна апластична анемія
 • D61.10 Апластична анемія, спричинена лікарськими засобами
 • D61.20 Апластична анемія, спричинена іншими зовнішніми агентами
 • D61.30 Iдіопатична апластична анемія
 • D61.80 Iнші уточнені апластичні анемії
 • D61.90 Апластична анемія, неуточнена[/su_spoiler]
 • D62.00 Гостра післягеморагічна анемія
D63. Анемія при хронічних хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • D63.00 Анемія при новоутворенні (С00D48)
 • D63.80 Анемія при інших хронічних хворобах, класифікованих в інших рубриках
D64. Iнші анемії
 • D64.00 Спадкова сидеробластна анемія
 • D64.10 Вторинна сидеробластна анемія внаслідок інших захворювань
 • D64.20 Вторинна сидеробластна анемія, зумовлена медикаментами або токсинами
 • D64.30 Iнші сидеробластні анемії
 • D64.40 Вроджена дизеритропоетична анемія
 • D64.80 Iнші уточнені анемії
 • D64.90 Анемія, неуточнена

D65-D69 – Порушення згортання крові, пурпура та інші геморагічні стани

 • D65.00 Дисеміноване внутрішньосудинне згортання (синдром дефібринації)
 • D66.00 Спадкова недостатність фактора VIII
 • D67.00 Спадкова недостатність фактора IX
D68. Iнші порушення згортання крові
 • D68.00 Хвороба Віллебранда
 • D68.10 Спадковий дефіцит фактора XI
 • D68.20 Спадковий дефіцит інших факторів згортання крові
 • D68.30 Геморагічні порушення, зумовлені циркулюючими в крові антикоагулянтами
 • D68.40 Набутий дефіцит фактора згортання
 • D68.80 Iнші уточнені порушення згортання крові
 • D68.90 Порушення згортання крові, неуточнене
D69. Пурпура та інші геморагічні стани
 • D69.00 Алергічна пурпура
 • D69.10 Якісні дефекти тромбоцитів
 • D69.20 Iнша нетромбоцитопенічна пурпура
 • D69.30 Iдіопатична тромбоцитопенічна пурпура
 • D69.40 Iнша первинна тромбоцитопенія
 • D69.50 Вторинна тромбоцитопенія
 • D69.60 Тромбоцитопенія, неуточнена
 • D69.80 Iнші уточнені геморагічні стани
 • D69.90 Геморагічний стан, неуточнений

D70-D77 – Інші хвороби крові та кровотворних органів

D70. Агранулоцитоз
 • D70.00 Агранулоцитоз
 • D71.00 Функціональні порушення поліморфноядерних нейтрофілів
D72. Iнші порушення лейкоцитів
 • D72.00 Генетичні аномалії лейкоцитів
 • D72.10 Еозинофілія
 • D72.80 Iнші уточнені порушення лейкоцитів
 • D72.90 Порушення лейкоцитів, неуточнене
D73. Хвороби селезінки
 • D73.00 Гіпоспленізм
 • D73.10 Гіперспленізм
 • D73.20 Хронічна застійна спленомегалія
 • D73.30 Абсцес селезінки
 • D73.40 Кіста селезінки
 • B73.50 Iнфаркт селезінки
 • D73.80 Iнші хвороби селезінки
 • D73.90 Хвороба селезінки, неуточнена
D74. Метгемоглобінемія
D75. Iнші хвороби крові та кровотворних органів
 • D75.00 Сімейний еритроцитоз
 • D75.10 Вторинна поліцитемія
 • D75.20 Есенціальний тромбоцитоз
 • D75.80 Iнші уточнені хвороби крові та кровотворних органів
 • D75.90 Хвороба крові та кровотворних органів, неуточнена
D76. Деякі хвороби, що перебігають з залученням лімфоретикулярної тканини та ретикулогістіоцитарної системи
 • D76.00 Гістіоцитоз клітин Лангерганса, не класифікований в інших рубриках
 • D76.10 Гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз
 • D76.20 Гемофагоцитарний синдром, пов’язаний з інфекцією
 • D76.30 Iнші синдроми гістіоцитозу
 • D77.00 Iнші порушення крові та кровотворних органів при хворобах, класифікованих в інших рубриках

D80-D89 – Деякі порушення з залученням імунного механізму

D80. Iмунодефіцити з переважною недостатністю антитіл
 • D80.00 Спадкова гіпогаммаглобулінемія
 • D80.10 Несімейна гіпогаммаглобулінемія
 • D80.20 Вибірковий дефіцит імуноглобуліну А (lgA)
 • D80.30 Вибірковий дефіцит підкласів імуноглобуліну G (lgG)
 • D80.40 Вибірковий дефіцит імуноглобуліну М (lgМ)
 • D80.50 Iмунодефіцит з підвищеним рівнем імуноглобуліну М(lgM)
 • D80.60 Недостатність антитіл з близьким до нормального рівнем імуноглобулінів або з гіпергаммаглобулінемією
 • D80.70 Транзиторна гіпогаммаглобулінемія у дітей
 • D80.80 Iнші імунодефіцити з переважним порушенням антитіл
 • D80.90 Iмунодефіцит з переважним порушенням антитіл, неуточнений
D81. Комбіновані імунодефіцити
 • D81.00 Тяжкий комбінований імунодефіцит (ТКIД) з ретикулярним дисгенезом
 • D81.10 Тяжкий комбінований імунодефіцит (ТКIД) з низькою кількістю Т та Вклітин
 • D81.20 Тяжкий комбінований імунодефіцит (ТКIД) з низькою чи нормальною кількістю Вклітин
 • D81.30 Дефіцит аденозиндезамінази (ДАД)
 • D81.40 Синдром Незелофа
 • D81.50 Дефіцит пуриннуклеозидфосфорилази (ПНФ)
 • D81.60 Дефіцит молекул класу I основного комплексу гістосумісності
 • D81.70 Дефіцит молекул класу II основного комплексу гістосумісності
 • D81.80 Iнші комбіновані імунодефіцити
 • D81.90 Комбінований імунодефіцит, неуточнений
D82. Iмунодефіцити, пов’язані з іншими значними дефектами
 • D82.00 Синдром Віскотта-Олдріча
 • D82.10 Синдром Ді Георге
 • D82.20 Iмунодефіцит з карликовістю за рахунок коротких кінцівок
 • D82.30 Iмунодефіцит внаслідок спадкового дефекту, зумовленого вірусом ЕпштейнаБарра
 • D82.40 Синдром гіперімуноглобуліну Е (IgЕ)
 • D82.80 Iмунодефіцит, пов’язаний з іншими уточненими значними дефектами
 • D82.90 Iмунодефіцит, пов’язаний із значним дефектом, неуточнений
D83. Загальний варіабельний імунодефіцит
 • D83.00 Загальний варіабельний імунодефіцит з переважними порушеннями в кількості та функції Вклітин
 • D83.10 Загальний варіабельний імунодефіцит з переважними порушеннями імунорегуляторних Тклітин
 • D83.20 Загальний варіабельний імунодефіцит з аутоантитілами до Вта Тклітин
 • D83.80 Iнші загальні варіабельні імунодефіцити
 • D83.90 Загальний варіабельний імунодефіцит, неуточнений
D84. Iнші імунодефіцити
 • D84.00 Дефект функціонального антигену 1 лімфоцитів (ЛФА1)
 • D84.10 Дефект в системі комплементу
 • D84.80 Iнші уточнені імунодефіцитні порушення
 • D84.90 Iмунодефіцит, неуточнений
D86. Саркоїдоз
 • D86.00 Саркоїдоз легенів
 • D86.10 Саркоїдоз лімфатичних вузлів
 • D86.20 Саркоїдоз легенів з саркоїдозом лімфатичних вузлів
 • D86.30 Саркоїдоз шкіри
 • D86.80 Саркоїдоз інших уточнених та комбінованих локалізацій
 • D86.90 Саркоїдоз, неуточнений
D89. Iнші порушення з залученням імунного механізму, не класифіковані в інших рубриках
 • D89.00 Поліклональна гіпергаммаглобулінемія
 • D89.10 Кріоглобулінемія
 • D89.20 Гіпергаммаглобулінемія, неуточнена
 • D89.80 Iнші уточнені порушення з залученням імунного механізму, не класифіковані в інших рубриках
 • D89.90 Порушення з залученням імунного механізму, неуточнене