Головна / Анатомія / М’язи шиї

М’язи шиї

М’язи шиї (mm. Coli) мають складне походження, розташовані кількома шарами.

Пiдшкiрний м’яз шиї (platysma). Початок: грудна фасцiя на рiвнi II ребра. Прикрiплення: край тіла нижньої щелепи, привушнa фасцiя, жувальна фасцiя, м’язи кута рота. Функцiя: натягає шкiру шиї, полегшує кровотiк по пiдшкiрних венах шиї, тягне кут рота вниз i назад.

Груднинно-ключично-соскоподiбний м’яз (m. sternocleidomastoideus). Початок: двома головками – вiд ручки груднини i грудинного кiнця ключицi. Прикрiплення: соскоподiбний вiдросток скроневої кiстки, верхня каркова лінiя. Функцiя: нахиляє голову i шию в бiк скорочуваного м’яза, повертаючи лице в протилежний бiк. У разі двобічного скорочення закидає голову назад. Якщо голова зафіксована тягне ключицю та груднину вгору (пiднiмає грудну клiтку; мал. 95).

Надпiд’язиковi м’язи (musculi suprahyoidei).

Двочеревцевий м’яз (m. digastricus) має переднє черевце (venter anterior) та заднє черевце (venter posterior), які з’єднанi промiжним сухожилком. Початок: переднє черевце – двочеревцева ямка нижньої щелепи; заднє черевце: соскоподiбна вирiзка скроневої кiстки. Прикрiплення: за допомогою фасцiальної петлi промiжний сухожилок фiксується до тiла i великого рогу пiд’язикової кiстки. Функцiя: пiднiмає пiд’язикову кiстку, а в разі її фiксацiї опускає нижню щелепу.

Щелепно-пiд’язиковий м’яз (m. mylohyoideus). Вiн у виглядi широкої тонкої пластинки утворює дно ротової порожнини, тобто є дiафрагмою ротової порожнини. Початок: щелепно-пiд’язикова лiнiя, нижньої щелепи. Прикрiплення: тiло пiд’язикової кiстки. Сухожилковi волокна обох м’язiв по середнiй лiнiї утворюють щелепно-пiд’язикове шво (raphe mylohyoidea). Функцiя: пiднiмає пiд’язикову кiстку, тягне її вперед, в разі її фiксацiї опускає нижню щелепу.

Мал. 95. М’язи шиї, вигляд з правого боку.
Мал. 95. М’язи шиї, вигляд з правого боку.

1. m. mylohyoideus;

2. venter anterior et venter posterior musculi digastrici;

3. m. sternohyoideus;

4. m. sternothyroideus;

5. m. sternocleidomastoideus;

6. venter superior musculi omohyoidei;

7. venter inferior musculi omohyoidei;

8. mm. scaleni anterior, medius et posterior.

Пiдборiдно-пiд’язиковий м’яз (m. geniohyoideus). Для того, щоб його показати на препаратi, розрiжте щелепно-пiд’язиковий м’яз вздовж щелепно-пiд’язикового шва i вiдгорнiть його назовні. Початок: пiдборiдна ость нижньої щелепи. Прикріплення: тіло під’язикової кістки. Функцiя: пiднiмає i тягне вперед пiд’язикову кiстку, а в разі її фiксацiї опускає нижню щелепу. На задньому черевці двочеревцевого м’яза знайдiть шило-пiд’язиковий м’яз.

Шило-під’язиковий м’яз (m. stylohyoideus). Його пронизує сухожилок двочеревцевого м’яза. Початок: шилоподiбний вiдросток скроневої кiстки. Прикрiплення: тiло пiд’язикової кiстки. Функцiя: тягне пiд’язикову кiстку вгору i назад.

Підпід’язикові м’язи (musculi infrahyoidei).

Розгляньте підпід’язиковi м’язи на препаратi. Усi вони (за вийнятком груднинно-щитоподiбного м’яза) прикрiплюються до пiд’язикової кiстки.

Груднинно-пiд’язиковий м’яз (m. sternohyoideus). Початок: задня поверхня ручки груднини, капсула груднинно-ключичного суглоба, грудинний кiнець ключицi. Прикрiплення: тiло пiд’язикової кiстки. Функцiя: опускає пiд’язикову кiстку.

Груднинно-щитоподiбний м’яз (m. sternothyroideus) розташований пiд груднинно-пiд’язиковим м’язом. Початок: задня поверхня ручки груднини, хрящ І ребра. Прикрiплення: коса лiнiя щитоподiбного хряща. Функцiя: опускає щитоподiбний хрящ.

Щито-пiд’язиковий м’яз (m. thyrohyoideus). Початок: коса лiнiя щитоподiбного хряща. Прикрiплення: тiло i великий рiг пiд’язикової кiстки. Функцiя: зближає мiж собою щитоподiбний хрящ i пiд’язикову кiстку.

Лопатково-пiд’язиковий м’яз (m. omohyoideus). Має верхнє та нижнє черевця (venter superior et venter inferior), що з’єднуються мiж собою сухожилком. Початок: нижнє черевце – верхня поперечна зв’язка лопатки. Прикрiплення: верхнє черевце – тiло пiд’язикової кiстки. Функцiя: тягне вниз i назад пiд’язикову кiстку. Натягає фасцiю, що покриває внутрiшню яремну вену, а тому розширює цю вену, сприяючи таким чином кровотокові в ній.

М’язи глибокого шару

Переднiй драбинчастий м’яз (m. sсalenus anterior). Початок: переднi горбки поперечних вiдросткiв III-VІ шийних хребцiв. Прикрiплення: горбок переднього драбинчастого м’яза на І ребрi. Функцiя: нахиляє шийну частину хребта у бiк скорочуваного м’яза. При двобiчному скороченнi нахиляє шию вперед. При фiксованому хребтi пiднiмає І ребро, беручи участь у актi вдиху.

Cереднiй драбинчастий м’яз (m. scalenus medius). Початок: переднi горбки поперечних вiдросткiв усiх шийних хребцiв. Прикрiплення: І ребро, за борозною пiдключичної артерiї. Функцiя: нахиляє шийну частину хребта в бiк скорочуваного м’яза. У разі двобічного скорочення нахиляє шию вперед, а якщо хребет зафіксований пiднiмає І ребро, беручи участь в актi вдиху.

Заднiй драбинчастий м’яз (m. scalenus posterior). Початок: заднi горбки поперечних вiдросткiв V-VII шийних хребцiв. Прикрiплення: II ребро. Функцiя: нахиляє шийну частину хребта в бiк скорочуваного м’яза. У разі двобічного скорочення нахиляє шию вперед. Якщо хребет зафiксований, піднiмає II ребро, бере участь в актi вдиху.

Довгий м’яз шиї (m. longus coli). Початок: тiла верхнiх трьох грудних i нижнiх трьох шийних хребцiв, а також поперечнi вiдростки трьох верхнiх шийних хребцiв. Прикрiплення: поперечнi вiдростки та тiла шийних хребцiв, переднiй горбок атланта. Функцiя: нахиляє шию в бiк скорочуваного м’яза, а разі двобічного скорочення нахиляє шию вперед.

Довгий м’яз голови (m. longus capitis). Початок: переднi горбки поперечних вiдросткiв III-VI шийних хребцiв. Прикрiплення: основна частина потиличної кiстки. Функція: згинає шию та нахиляє голову вперед.

Переднiй прямий м’яз голови (m. rectus capitis anterior). Початок: бічна маса атланта. Прикрiплення: основна частина потиличної кiстки. Функцiя: нахиляє голову в бiк скорочуваного м’яза, а в разі двобічного скорочення – вперед.

Бічний прямий м’яз голови (m. reсtus сapіtis lateralis). Початок: поперечний вiдросток атланта. Прикрiплення: бічна частина потиличної кiстки. Функцiя: нахиляє голову в бiк скорочуваного м’яза, а в разі двобічного скорочення – вперед.

Підпотиличні м’язи (mm. suboccipitales)

Розташованi мiж потиличною кiсткою та першими двома шийними хребцями (мал. 96).

Заднiй великий прямий м’яз голови (m. rectus сapitis posterior major). Початок: остистий вiдросток II шийного хребця. Прикрiплення: бічний вiддiл нижньої каркової лiнiї. Функцiя: у разі двобічного скорочення закидає голову назад, однобічного – обертає її у свiй бiк.

Малий прямий заднiй м’яз голови (m. rectus capitis posteriorminor)розташований пiд великим заднiм прямим м’язом голови. Початок: заднiй горбок атланта. Прикрiплення: присередній вiддiл нижньої каркової лiнiї, потиличної кiстки. Функцiя: закидає голову назад.

Верхнiй косий м’яз голови (m. obliquus capitis superior). Початок: поперечний вiдросток атланта. Прикрiплення: нижня каркова лiнiя. Функцiя: закидає голову назад.

Нижнiй косий м’яз голови (m. obliquus capitis inferior). Початок: остистий вiдросток II шийного хребця. Прикрiплення: поперечний вiдросток атланта. Функцiя: обертає голову в однойменний бiк.

Мал. 96. Підпотиличні м’язи, вигляд ззаду.
Мал. 96. Підпотиличні м’язи, вигляд ззаду.

1. m. rectus capitis posterior minor;

2. m. rectus capitis posterior major;

3. m. obliquus capitis superior;

4. m. obliquus capitis inferior.