Основи рятування і збереження життя людини у невідкладному стані

Головна / Методички / Основи рятування і збереження життя людини у невідкладному стані

Передмова

Незважаючи на прогрес науки і техніки захворюваність та травматизм населення в цілому світі знижуються дуже повільно. Постійне зростання урбанізації суспільства, темп і ритм сучасного життя, а також його постійне психоемоційне перевантаження, інтенсифікація виробництва, загострення кримінальних ситуацій і міжнаціональних конфліктів, збільшення кількості глобальних і регіональних катастроф, призводять до зростання кількості випадків, коли людина потребує термінової домедичної допомоги через власну необачність або екстремальні ситуації, в яких вона опинилася. За таких обставин людина може сподіватися лише на допомогу випадкових людей, які опинилися поряд, своїх друзів, або розраховувати лише на себе.

Саме у таких ситуаціях вміння надавати домедичну допомогу собі та іншим особам стає вирішальним для збереження здоров’я, а, іноді, й життя потерпілому, яке напряму залежить від організації, адекватності, правильності та своєчасності дій.

Ефективність долікарської допомоги може бути досягнута тільки за умови володіння людиною, яка надає допомогу, знаннями та навичками з домедичної допомоги. З огляду на це, знання і вміння з домедичної допомоги є завжди актуальними.

Вивчаючи питання рятування і збереження життя людини у невідкладному стані студенти не лише опанують загальнотеоретичні знання про завдання і загальні принципи надання домедичної допомоги у разі нещасних випадків, клінічні прояви різних травм і невідкладних станів, послідовність та обсяг долікарської допомоги, профілактику ускладнень, а й здобудуть навички самостійно застосовувати здобуті знання на практиці у разі виникнення такої необхідності.

Після вивчення теми “Основи рятування і збереження життя людини у невідкладному стані” студенти повинні знати:

 • завдання і загальні принципи надання домедичної допомоги у разі нещасних випадків і гострих станів;
 • порядок проведення первинного огляду потерпілого;
 • причини, клінічні прояви різних травм і невідкладних станів;
 • послідовність та обсяг домедичної допомоги, профі– лактику ускладнень;
 • види пов’язок та правила їхнього накладання;
 • види іммобілізації, способи і види транспортування потерпілого залежно від локалізації і характеру ушкоджень;
 • принципи і методи реанімації, показання для її проведення та критерії її ефективності. Студенти повинні вміти:
 • обробити рану;
 • провести тимчасове спинення кровотечі;
 • провести транспортувальну іммобілізацію кінцівок у разі переломів і вивихів;
 • транспортувати потерпілих;
 • накладати пов’язки на різні ділянки тіла;
 • здійснювати штучну вентиляцію легень, закритий масаж серця.

У цьому навчально-методичному посібнику зібраний матеріал, який неодмінно допоможе студентам у процесі їхньої професійної підготовки опанувати сучасні загальноприйняті способи і прийоми домедичної само- і взаємодопомоги, які можна застосовувати у разі виникнення нещасних випадків на дошпитальному етапі не тільки у побуті та особистому житті, а й у повсякденній роботі з людьми.