Аптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності

Головна / Реферати / Аптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності


За останні роки в області фармації відбулися істотні зміни: введено в дію Закон України “Про л. з.” постанова Верховної Ради України № 124/96 – ВР від 7.04.96 р., що передбачає виробництво л. з. з урахуванням міжнародних норм; затверджені “Стандарти акредитації аптечних установ” Наказ МОЗ України № 2 від 12 січня 98 р., що передбачають належну аптечну практику; планується поетапне впровадження міжнародних і європейських стандартів у фарм. Галузі України – Наказ Держкоммедбіопрому № 117 від 19.11.96 р.

У цьому зв’язку особливої уваги потребує забезпечення фармацевтичних вищих навчальних закладів навч. літературою, яка відбиває сучасний рівень розвитку наукової і практичної фармації.

В області вищої фармацевт. Освіти теж відбулися зміни: введено систему багатоступінчатої освіти, яка передбачає підготовку фахівців і магістрів фармації; введено спеціалізації, у тому числі з технології ліків; відкриті нові спеціальності (промислова фармація, клінічна фармація, технологія парфумерно-косметичних засобів, економіка підприємств, маркетинг), введено заочну форму навчання.

Сучасний рівень прогресу призвів до того, що людина ще до свого народження, так чи інакше пов’язана з аптекою. І зв’язок цей триває впродовж усього життя. Йдеться не лише про ліки, за якими людина звертається в аптеку в разі захворювання, а й про засоби особистої гігієни, вітаміни.

Завдання та функції аптек

Аптека – це заклад охорони здоров’я, який функціонує з дозволу і під контролем державних органів, основним завданням якого є забезпечення населення, закладів охорони здоров’я, підприємств, установ і організацій лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

У відповідності до зазначеного аптека здійснює такі три основні функції (схема 1):

1. Функція закладу охорони здоров’я, а саме:

– надання населенню невідкладної медичної допомоги;

– розповсюдження серед населення санітарно-гігієнічних знань і проведення санітарно-просвітницької роботи;

– фармацевтична опіка;

– проведення інформаційної роботи серед медичних і фармацевтичних фахівців.

До цієї функції можна віднести також низку робіт, які практикуються в деяких аптеках і ще не знайшли масового поширення, зокрема це вимірювання тиску і температури тіла людини, проведення експрес-аналізу на цукор для хворих діабетом, тестування на вагітність, надання в аптеці терапевтичних консультацій і дієтологічних порад запрошеними для цих цілей лікарями.

Функції

аптеки

Схема 1. Основні функції аптеки

2. Виробнича функція, а саме:

– виготовлення ліків;

– проведення лабораторних і фасувальних робіт;

– заготівля лікарської рослинної сировини;

– контроль якості виготовлених ліків.

Виготовлення лікарських засобів в аптеках здійснюється за рецептами лікарів (магістральними формулами), замовленнями лікувально-профілактичних закладів (офіцінальними формулами) лише з дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин з дотриманням вимог Державної Фармакопеї України, інших нормативно-правових документів, правил аптечної технології ліків, які встановлюють вимоги до лікарського засобу, його упаковки, умов і термінів зберігання та методів контролю якості лікарських засобів.

3. Торгівельна, або комерційна функція, а саме:

– закупівля та приймання лікарських засобів і виробів медичного призначення;

– вхідний контроль якості ліків;

– розміщення і зберігання лікарських засобів і виробів медичного призначення;

– реалізація населенню лікарських засобів і виробів медичного призначення за готівку;

– реалізація лікувально-профілактичним закладам лікарських засобів і виробів медичного призначення за безготівковим розрахунком.

Аптека здійснює реалізацію лікарських засобів аптечного і промислового виготовлення, виробів медичного призначення, лікарських косметичних засобів, лікарських домішок до харчових продуктів, лікувальної мінеральної води, а також оптики.

Класифікація аптек

Аптеки можна класифікувати за формою власності, ринковою ланковістю фірми-засновника та відомчою належністю.

Враховуючи, що законодавством в Україні затверджено чотири основних форми власності (державна, комунальна, колективна і приватна), аптеки можуть діяти як такі підприємства або засновані підприємствами таких видів:

1. Приватна аптека, заснована на власності фізичної особи.

2. Аптека колективної форми власності у вигляді:

а) колективного підприємства, заснованого на власності трудового колективу підприємства;

б) господарського товариства (переважно товариства з обмеженою відповідальністю і в меншій мірі акціонерні товариства);

в) підприємства, заснованого на власності об’єднання громадян.

3. Комунальна аптека, заснована на власності відповідної територіальної громади.

4. Державна аптека, заснована на державній власності.Незалежно від форми власності суб’єкти господарювання здійснюють роздрібну реалізацію лікарських засобів за наявності ліцензії на цей вид господарської діяльності за умови виконання кваліфікаційних, організаційних та інших встановлених законодавством вимог.

Схема 2. Принципи класифікації аптек

Аптеки будь-якої форми власності можуть використовувати на договірних засадах відому товарну марку, і тоді вони носять назву аптек-ліцензіатів. Так, в різних регіонах країни функціонують аптеки під торговою маркою угорського хімічного заводу „Гедеон Ріхтер”, словацької фірми “Словакофарма”, польського акціонерного об’єднання “Польфа”.

За ринковою ланковістю фірми-засновника розрізняють аптеки, організовані підприємствами, діяльність яких має на меті лише роздрібну реалізацію лікарських засобів, аптеки оптових і виробничих фармацевтичних підприємств (фірмові аптеки). Свої фірмові аптеки відкрили такі виробничі підприємства, як „Борщагівський ХФЗ”, „Фармак”, „Київмедпрепарат”, „Лубнифарм” тощо, а також оптові фірми – “Аптека Біокон”, “Гедеон Ріхтер-Укрфарм”, “СЕБ-фармація” (усі – м. Київ) та ін.

У залежності від відомчого підпорядкування аптеки можуть функціонувати під контролем МОЗ України, МО України та інших міністерств і відомств. Військові аптеки ліки не реалізують, а забезпечують ними відповідний контингент хворих за рахунок виділених на це бюджетних коштів.

Організаційні вимоги до діяльності аптек

Усі аптеки незалежно від форми власності та підпорядкування повинні мати Державну Фармакопею України, нормативні документи, що стосуються приймання, виготовлення, контролю якості, зберігання і порядку відпуску лікарських засобів, а також паспорт аптеки і паспорти відокремлених структурних підрозділів (якщо такі є).

Аптека повинна забезпечувати:

– наявність лікарських засобів обов’язкового асортименту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення для надання долікарняної медичної допомоги;

– відповідність матеріально-технічної бази аптеки та її структурних підрозділів нормативним вимогам;

– дотримання вимог законодавства та нормативно-правових актів стосовно якості лікарських засобів під час їх виготовлення, зберігання, контролю якості та відпуску;

– дотримання особливих вимог законодавства до реалізації та обігу наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів, імунобіологічних лікарських засобів та препаратів з крові та її плазми, а також радіологічних фармацевтичних препаратів;

– дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних норм і правил щодо зберігання, виготовлення та реалізації лікарських засобів, а також охорони праці, протипожежної безпеки;

– безумовне виконання розпоряджень (приписів) державних контролюючих органів стосовно заборони (призупинення), відвантаження, реалізації лікарських засобів, які не відповідають вимогам нормативних документів;

– наявність у залі обслуговування населення інформації про:

а) рівень акредитації аптеки;

б) вид та обсяг послуг щодо лікарського забезпечення;

в) особливості правил відпуску лікарських засобів;

г) адресу та номер телефону суб’єкта господарювання;

д) адресу та номер телефону органу ліцензування та органів, що забезпечують державний контроль якості лікарських засобів і захист прав споживачів;

ж) відомості щодо книги відгуків і пропозицій.

На фасаді аптеки має бути вивіска із зазначенням її найменування, назви господарюючого суб’єкта або власника чи уповноваженого ним органу. Біля входу до аптеки розміщується інформація про режим її роботи, адреси чергової та найближчої аптек.

У разі планового закриття аптеки (для проведення санітарних заходів, ремонту, технічного переобладнання тощо) на термін більше ніж 30 днів, господарюючий суб’єкт повинен у письмовій формі подати органу ліцензування повідомлення про ці зміни, а також не пізніше як за 5 днів повідомити про це громадян, розмістивши поряд з інформацією про режим роботи оголошення про дату і період закриття.

Приміщення аптеки та їх обладнання

Аптека повинна бути розміщена в окремому ізольованому приміщенні, що розташоване у першому поверсі будинку.

В аптеках розрізняють виробничі і службово-побутові приміщення. Аптечне приміщення виробниче – це приміщення, призначене для виготовлення, комплектації, відпуску, контролю та зберігання ліків. До них відносяться: зал обслуговування, асистентська, фасувальна, дистиляційна, мийна, кокторій (приміщення для виготовлення водних витяжок з рослинної сировини), стерилізаційна, кабінет провізора-аналітика. матеріальні кімнати, кімната для обслуговування населення в нічний час тощо.

Розміщення виробничих приміщень повинно виключати зустрічні потоки технологічного процесу виготовлення ліків в асептичних умовах і нестерильних лікарських засобів.

Зал обслуговування населення, матеріальні кімнати обладнуються спеціальними меблями, які дозволені для зберігання лікарських засобів і виробів медичного призначення.Приміщення для виготовлення нестерильних ліків обладнується спеціальним виробничим устаткуванням та приладами. В цьому приміщенні допускається організація робочого місця для проведення контролю за якістю та фасуванням ліків.

Приміщення для одержання води очищеної обладнується апаратами, місткостями для отримання та зберігання води. Одержання води для ін’єкцій проводиться в окремій кімнаті асептичного блоку, де категорично забороняється виконувати будь-які роботи, що не пов’язані з отриманням води для ін’єкцій.

Приміщення для зберігання запасів лікарських засобів обладнується стелажами, шафами, холодильником та іншим устаткуванням з метою забезпечення умов зберігання отруйних, наркотичних, психотропних, сильнодіючих, вогненебезпечних, термолабільних та інших лікарських засобів, лікарської рослинної сировини, виробів медичного призначення відповідно до чинних вимог.

Аптечне приміщення службово-побутове – це приміщення, призначене для здійснення адміністративних і господарських функцій. До них належать: кабінет завідувача, бухгалтерія, кімната персоналу, гардеробна, туалет (вбиральня), душова, кімната занять з персоналом, кімната зберігання предметів прибирання і т. п.

Кімната персоналу повинна бути обладнана холодильником, меблями для організації вживання їжі, а також відпочинку персоналу.

Приміщення та устаткування гардеробної повинні забезпечити утримання та схоронність особистого та технологічного одягу відповідно до вимог санітарно-епідеміологічного режиму аптек.

В аптеці допускається поєднання таких приміщень:

– асистентської з фасувальною та кабінетом (робочим місцем) провізора-аналітика;

– мийної і стерилізаційної аптечного посуду;

– матеріальної кімнати засобів санітарії та гігієни, виробів медичного призначення та матеріальної допоміжних матеріалів (в сільських аптеках – матеріальної лікарських засобів і засобів санітарії, гігієни та виробів медичного призначення);

– кабінету завідувача і бухгалтерії;

– кімнати персоналу і гардеробної.

Номенклатура штатних посад аптеки

Кожна аптека повинна бути укомплектована відповідними фахівцями і допоміжним персоналом. При цьому міські аптеки повинні бути укомплектовані не менше ніж двома штатними фармацевтичними фахівцями. В аптеках, розташованих у сільській місцевості, допускається одна штатна посада фармацевтичного фахівця. На сьогодні у штаті аптек можуть бути такі працівники:

1. Завідувач аптеки (не допускається займати цю посаду за сумісництвом).

2. Заступник завідувача аптеки.

3. Завідувач відділу.

4. Заступник завідувача відділу.

5. Завідувач аптечного пункту.

6. Завідувач аптечного кіоску.

7. Старший провізор.

8. Провізор.

9. Провізор-аналітик.

10. Провізор-інтерн.

11. Фармацевт.

12. Молодший фармацевт.

13. Фасувальник.

14. Санітарка-мийниця.

15. Бухгалтер.

16. Касир.

17. Водій.

18. Прибиральниця.

Посади завідувачів, заступників завідувача аптеки заміщаються фахівцями з вищою фармацевтичною освітою (провізорами). В аптеках, розташованих у сільській місцевості, ці посади можуть займати фахівці з середньою фармацевтичною освітою за умови проходження ними атестації в установленому порядку.

Відділи аптек та їх функції

У залежності від величини річного товарообігу державних та комунальних аптек їх поділяють на п’ять груп за оплатою праці адміністративно-господарського персоналу. Від обсягу роботи також залежить організаційна структура аптек, тобто число відділів у них. Так, у виробничих аптеках з великим річним товарообігом (перша група за оплатою праці) можливе відкриття чотирьох відділів, а саме:

– відділу запасів (функції: визначення поточної потреби в лікарських засобах і виробах медичного призначення, своєчасне подання замовлень на них, приймання товарів за кількістю і якістю, забезпечення правильного зберігання, організація предметно-кількісного обліку, проведення лабораторних і фасувальних робіт, відпуск товару іншим відділам, відокремленим структурним підрозділам, лікувально-профілактичним закладам);

– рецептурно-виробничого відділу (функції: прийом рецептів на екстемпоральні ліки, виготовлення і оформлення ліків, контроль їх якості, відпуск ліків);

– відділу готових лікарських форм (функції: прийом рецептів на готові лікарські засоби аптечного і промислового виготовлення та їх відпуск);

– відділу безрецептурного продажу (функції: реалізація лікарських засобів, які відпускаються без рецепта, а також виробів медичного призначення).

В аптеках меншого обсягу роботи (друга та третя групи за оплатою праці) можлива організація двох відділів. При цьому в залежності від специфіки роботи ймовірні такі варіанти:

а) відділ запасів та відділ рецептурно-виробничий, готових лікарських форм і безрецептурного продажу;

б) відділ рецептурно-виробничий із запасами та відділ готових лікарських форм і безрецептурного продажу;

в) відділ рецептурно-виробничий, запасів і готових лікарських форм та відділ безрецептурного продажу. В інших виробничих аптеках (четвертої і п’ятої груп за оплатою праці) відділи від сутні.

Необхідно підкреслити, що в аптеках готових лікарських форм з великим обсягом роботи (першої та другої групи) можлива організація тільки двох відділів: відділу відпуску готових лікарських форм за рецептами лікарів і відділу безрецептурного продажу.