Середостіння

Комплекс органів (серце з перикардом і великими судинами та іншими органами), які заповнюють простір між медіастинальними плеврами зі значною кількістю клітковини, називають середостінням. Якщо зазначені органи видалити, то утвориться порожнина (cavitas mediastini), спереду відмежована грудниною і частково ребровими хрящами, ззаду — хребтом, збоку — правою та лівою середостінними плеврами, знизу — діафрагмою, а згори — порожниною шиї.
У середостінні розрізняють передній і задній відділи, межею між якими є фронтальна площина, проведена через задню частину коренів обох легенів. У передньому середостінні (mediastinum anterius) розташоване серце з осердям і початковими ділянками великих кровоносних судин (висхідна частина аорти, дуга аорти з її гілками, легеневий стовбур, верхня порожниста вена з плече-головними венами, кінцевий відділ нижньої порожнистої вени, легеневі вени, загруднинна залоза або лімфоїдна чи жирова тканина, що її заміщують, лімфатичні вузли, діафрагмові нерви; на межі із заднім середостінням розташовані трахея та початкові відділи головних бронхів).

У задньому середостінні (mediastinum posterius) розташовані низхідна аорта з її гілками, стравохід з блукаючими нервами, грудна лімфатична протока, непарна та півнепарна вени з міжребровими венами, грудний відділ правого та лівого симпатичних стовбурів, великий і малий нутрощеві нерви (nn. splanchnici major et minor), лімфатичні судини та вузли.