Головна / unsorted / Методика обстеження ендокринних залоз у дітей

Методика обстеження ендокринних залоз у дітей

Анатомо-фізіологічні особливості та ознаки порушення функції ендокринних залоз у дітей.

Щитовидна залоза (ЩЗ)

Закладка ЩЗ відбувається на 3 тижні ембріогенезу.

Початок секреції гормонів відмічається вже на 3 міс. розвитку плоду.

Секреція гормонів на рівні дорослої людини відзначається з 5-го міс. внутрішньоутробного розвитку.

Продукуються такі гормони: тетрайодтиронін, трийодтиронін.

Дія гормонів даної залози – регуляція білкового, вуглеводного, жирового та енергетичного обмінів, участь в процесах росту та диференціації тканин.

Ознаки порушення функції ЩЗ:

 • гіпотиреоз – затримка зросту та психомотрного розвитку, гіпотонія м’язів, загальна заторможенність, зябкість, брадакардія, зниження артеріального тиску;
 • гіпертиреоз – роздратованість, порушення сну, гіперкінези, субфебрильна температура тіла, тахікардія, підвищення систолічного артеріального тиску, гіперфагія, діарея, знаження маси тіла.

Парафолікулярні клітини ЩЗ

Закладка цих клітин відбувається на 14 тижні ембріогенезу.

Максимальна гормональна активність виявляється в кінці внутрішньоутробного періоду та в перші роки життя.

Цими клітинами продукується гормон – кальцітонін.

Дія даного гормону – зниження рівня кальція в крові при гіперкальціємії.

Паращитовидні залози (ПЩЗ)

Закладка ПЩЗ відбувається на 5-7 тижні ембріогенезу.

Максимальна функціональна активність відзначається в кінці внутрішньоутробного періоду періода та в перші роки життя.

ПЩЗ продукують паратгормон.

Дія даного гормону – регуляція обміну кальція (підвищує рівень кальція в крові).

Ознаки порушення функції ПЩЗ:

 • гіпопаратиреоз – судоми;
 • гіперпаратиреоз – порушення функції внутрішніх органів внаслідок їх кальцифікації.

Наднирники; кора

Закладка фетальної кори відбувається на 3-4 тижні ембріогенезу.

Початок синтезу гормонів відмічається з 9-16 тижнів ембріогенезу.

Закінчення формування постійної кори виявляється у 10-12 років.

Зони кори і їх гормони:

клубочкова зона продукує мінералокортикоїди (альдостерон, дезоксикортикостерон);

пучкова зона продукує глюкокортикоїди (кортизол, кортикостерон);

сітчата зона продукує андрогени, естрогени, прогестерон.

Дія гормонів полягає в регуляції всіх видів обміну речовин, вони какож беруть участь в регуляції процесів зросту та статевої диференціації.

Ознаки порушення функціїкори наднирників:

 • гіпофункція кори – гостра надниркова недостатність( перебіг за типом кардіоваскулярного шоку), хронічна форма – хвороба Аддісона ( гіпотонія м’язів, зниження маси тіла, помірна гіпотензія, пігментація шкіри);
 • гіперфункція кори – клінічна картина залежить від зони ураження ( артеріальна гіпертензія, ожиріння, затримка зросту, стрії на шкірі, остеопороз, порушення статевого розвитку).

Наднирники: мозкова речовина

Секреція гормонів визначається вже з 3 місяця внутрішньоутробного періоду.

Закінчення морфологічного формування відзначається у 10-12 років.

Мозкова речрвина продукує гормони: норадреналін, адреналін.

Дія цих гормонів – стимуляція серцево-судинної системи, гіперглікемічна дія.

Ознаки порушення функції:

 • гіперсекреція – гіпертензія.

Підшлункова залоза: острівки Лангерганса

Закладка островків відбувається на 9-12 тижні ембріогенезу.

Основні гормони острівків Лангерганса: інсулін та глюкагон. Інсулін – регулює вуглеводний обмін (сприяє утилізації глюкози тканинами, знижує рівень глюкози в крові), сприяє синтезу білків та жирів; глюкагон – підвищує рівень глюкози крові.

Ознаки порушення функції:

 • Дефіцит інсуліну – цукровий діабет ( поліурія, полідипсія, зниження маси тіла, гіперглікемія, глюкозурія).

Статеві залози: яєчки

Формування відбувається з первинної гонади за наявності набору статевих хромосом ХУ на 6-16 тижні внутрішньоутробного розвитку.

Початок секреції андрогенів відмічається з 17-го тижня внутрішньоутробного розвитку.

Висока гормональна активність відзначається внутрішньоутробно до терміну пологів та з 13 років і у дорослих чоловіків.Синтез тестостерону яєчками внутрішньоутробно є необхідною умовою статевої диференціації плоду за чоловічим типом.

Низька гормональна активність констатується у дітей віком 1-12 років.

Ознаки порушення функції:

 • дефіцит гормонів у внутрішньоутробному періоді призводить до фемінізації статевих органів, а в постнатальному періоді – до гіпогонадизму (статеві органи на дитячій стадії розвитку, відсутні вторинні статеві чоловічі ознаки, євнухоїдна будова тіла).
 • гіперсекреція тестостерону у хлопчиків – синдром передчасного статевого розвитку.

Статеві залози: яєчники

Диференціація з первинної гонади відбувається з 6 тижня ембріогенезу.

Закінчення формування яєчників відмічається біля 10 років.

Низька секреція естрогенів відзначається внутрішньоутробно та після народження у дівчаток до 9-10 років.

Висока секреція естрогенів констатується в пубертатний період та у жінок.

Ознаки порушення функції:

 • дефіцит естрогенів у дівчат призводить до розвитку гіпогонадизму ( недостатній розвиток молочних залоз, відсутність менструацій, євнухоїдна будова тіла).
 • гіперсекреція естрогенів у дівчат сприяє до передчасного статевого дозрівання.

Гіпофіз: аденогіпофіз

Закладка відбувається на 4 тижні ембріогенезу.

Види клітин і гормони, що там синтезуються:

еозинофільні клітини – соматотропін, пролактин.

базофільні клітини – тіротропін, кортікотропін, лютропін, фолітропін.

базофільні клітини проміжної частини – меланотропін, ліпотропін.

Висока гормональна активність:

Відзначається з внутрішньоутробного періоду за рахунок тіротропіну і кортикотропіну,

після народження – також за рахунок соматотропіну,

з пубертатного періоду – також за рахунок лютропіну, фолітропіну.

Ознаки порушення функції:

 • гіпопітуітаризм сприяє до розвитку гіпофізарного нанізму (дефіцит соматотропіну і тіротропіну).
 • гіперпітуітаризм сприяє до розвитку гігантизму (еозинофільна аденома), хвороби Кушинга (базофільна аденома).

Невросекреція

Початок невросекреції відзначається на 20 тижні внутрішньоутробного розвитку.

Гормони та їх дія: вазопресин (сприяє проникливості дистальних канальців нирок для води), окситоцин (стимулює скорочення м’язів матки та міоепітеліальних клітин молочної залози).

Гормональна активність зростає в постнатальному періоді.

Ознаки порушення функції:

 • дефіцит вазопресина веде до розвитку нецукрового діабету (поліурія, полідипсія, дегідратація).

Епіфіз

Закладка епіфіза відбувається на 6-7 тижні ембріогенезу.

Секреція гормонів відзначається з 3 місяця внутрішньоутробного розвитку.

Висока гормональна активність констатцється до 8-10 років.

Основний гормон і його дія – мелатонін, який блокує секрецію гонадотропінів в гіпофізі.

Ознаки порушення функції:

 • гіперсекреція сприяє до затримки статевого розвитку.
 • гіпосекреція сприяє до передчасного статевогой розвитку.

Методика обстеження ендокринної системи.

 1. Опитування. Виявити наявність якарг, характерних для ураження ендокринної системи.
 2. Антропометрія та оцінка фізичного розвитку дитини.
 3. Огляд. Звернути увагу на колір, еластичність та вологість шкіри, стан придатків шкіри, ступінь розвитку та характер розташування жирової підшкірної клітковини, наявність екзофтальму, збільшеної щитовидної залози, ступінь розвитку вторинних статевих ознак.
 4. Пальпація: щитовидної залози, молочних залоз, яєчок, органів брюшної порожнини.
 5. Перкусія та аускультація ( серце, легені).
 6. Призначення та оцінка лабораторних та інструментальних методів дослідження (за показаннями).

Закономiрнiсть появи ознак статевої зрiлостi.

Для дiвчат:

9-10 рокiв – рiст кiсток тазу, округлення сідниць, незначне пiдняття соскiв молочних залоз;

10-11 рокiв – конусоподiбне пiдняття молочної залози (стадiя ” бутона”), рiст поодиноких волосин на лобку;

11-12 рокiв – збiльшення зовнiшнiх статевих органiв, змiна епiтелiю;

12-13 рокiв – значний розвиток тканини молочної залози, пiгментацiя соскiв, поява перших менструацiй;

13-14 рокiв – рiст волосся в аксилярних ділянках, нерегулярнi менструацiї;

15-16 рокiв – поява вугрiв на шкiрi обличчя та тулуба, регулярнi менструацiї.

Для хлопцiв:

10-11 рокiв – збiльшення розмiрiв яєчок та статевого члену;

11-12 рокiв – рiст простати, гортанi, поява поодиноких волосин на лобку;

12-13 рокiв – рiст волосся на лобку по жiночому типу;

13-14 рокiв – значний рiст яєчок та статевого члену, вузлоподiбне ущiльнення навколососкової ділянки, початок мутацiї голосу;

14-15 рокiв – рiст волосся в аксилярних западинах, подальша змiна голосу, рiст волосся на обличчi, пiгментацiя калитки, перша еякуляцiя.

15-17 рокiв – дозрiвання сперматозоїдiв, оволосiння на лобку за чоловiчим типом, рiст волосся по усьому тiлi.

Сутнiсть та позначення ознак статевої зрiлостi рiзного ступеня.

У дiвчат:

Р -оволосiння на лобку (Р– оволосiння вiдсутнє, Р– поодинокi волосини, Р– волосся в центрi лобка, волосини довгi та прямi, Р– оволосiння периферiї лобка, Р– волосся на всьому трикутнику лобка, довге, густе, кучеряве);

Ах – оволосiння пахвових западин (Ах– волосся вiдсутнє, Ах– поодинокi волосини, Ах– рiдке волосся в центрi впадини, Ах– оволосiння периферiї впадини, Ах– густе курчаве волосся на всiй поверхнi западини );

Ма -розвиток молочної залози ( Ма– нема ознак розвитку, Ма– дещо пiднiмаються соски, Ма– залоза має форму конуса, стадiя “бутона”, розширений та пiгментований навколососковий кружок, Ма– залоза приймає округлу форму, соски пiднiмаються над навколососковим кружком, Ма– закiнчений розвиток молочної залози);

Ме – наявнiсть менструацiй ( Ме– менструацiї вiдсутнi, Ме– першi менструацiї, Ме– нестiйкий менструальний цикл, Ме– регулярнi менструацiї на протязi року.

У хлопцiв:

Р – оволосiння на лобку ( Р– волосся вiдсутнє, Р– рiдкi прямi волосини бiля кореня статевого члену, Р– волосся на усiй поверхнi лобка, Р– густе кучеряве волосся на лобку у формi трикутника, Р– густе кучеряве волосся, що поширюється на животi у напрямку пупка та на внутрiшню поверхню стегон);

Ах – оволосiння пахвових западин;

F – рiст волосся на обличчi (F– волосся вiдсутнє, F– рiдкi слабко пiгментованi волосини у кутах верхньої губи, F– рiст волосся на пiдборiддi та щоках, F– злиття всiх зон оволосiння);

L – рiст щитовидного хряща (L– L 2);

V – змiна тембра голосу ( V– дитячий голос, V– мутацiя голосу, V– чоловiчий тембр).