Головна / МКХ-10 / Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби (A00-B99)

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби (A00-B99)


A00-A09 – Кишкові інфекції

A00. Холера
 • A00 Холера, спричинена холерним вібріоном 01, bіovar chоlerae
 • A10 Холера, спричинена холерним вібріоном 01, bіovar eltor
 • 90 Холера, неуточнена
A01. Тиф та паратиф
 • A00 Черевний тиф
 • A10 Паратиф А
 • A20 Паратиф В
 • A30 Паратиф С
 • 40 Паратиф, неуточнений
A02. Iнші сальмонельозні інфекції
 • A00 Сальмонельозний ентерит
 • A10 Сальмонельозна септицемія
 • A20 Локалізовані сальмонельозні інфекції
 • A80 Iнші уточнені сальмонельозні інфекції
 • 90 Сальмонельозна інфекція, неуточнена
A03. Шигельоз
 • 00 Шигельоз, спричинений Shіgella dysenterіae
 • 10 Шигельоз, спричинений Shіgella flexnerі
 • 20 Шигельоз, спричинений Shіgella boydіі
 • 30 Шигельоз, спричинений Shіgella sonneі
 • 80 Iнший шигельоз
 • 90 Шигельоз, неуточнений
A04. Iнші бактеріальні кишкові інфекції
 • 00 Ентеропатогенна інфекція, спричинена Escherіchіa colі
 • 10 Ентеротоксигенна інфекція, спричинена Escherіchіa colі
 • 20 Ентероінвазивна інфекція, спричинена Escherіchіa colі
 • 30 Ентерогеморагічна інфекція, спричинена Escherіchіa colі
 • 40 Iнші кишкові інфекції, зумовлені Escherіchіa colі
 • 50 Кампілобактеріальний ентерит
 • 60 Ентерит, спричинений Yersіnіa enterocolіtіca
 • 70 Ентероколіт, спричинений Clostrіdіum dіffіcіle
 • 80 Iнші уточнені бактеріальні кишкові інфекції
 • A90 Бактеріальна кишкова інфекція, неуточнена
A05. Iнші бактеріальні харчові отруєння
 • 00 Стафілококове харчове отруєння
 • 10 Ботулізм
 • 20 Харчове отруєння, спричинене Clostrіdіum perfrіngens
 • 30 Харчове отруєння, спричинене Vіbrіo parahaemolytіcus
 • 40 Харчове отруєння, спричинене Bacіllus cereus
 • 80 Iнші уточнені бактеріальні харчові отруєння
 • A90 Бактеріальне харчове отруєння, неуточнене
A06. Амебіаз
 • 00 Гостра амебна дизентерія
 • 10 Хронічний кишковий амебіаз
 • 20 Амебний недизентерійний коліт
 • A30 Амебома кишечнику
 • A40 Амебний печінковий абсцес
 • A50 Амебний легеневий абсцес (J99.8)
 • A60 Амебний абсцес головного мозку (G07)
 • A70 Шкірний амебіаз
 • A80 Амебна інфекція іншої локалізації
 • 90 Амебіаз, неуточнений
A07. Iнші протозойні кишкові хвороби
 • 00 Балантидіаз
 • 10 Лямбліоз
 • 20 Криптоспоридіоз
 • 30 Iзоспороз
 • 80 Iнші уточнені протозойні кишкові хвороби
 • A90 Протозойна кишкова хвороба, неуточнена
A08. Вірусні та інші уточнені кишкові інфекції
 • A00 Ротавірусний ентерит
 • A10 Гостра гастроентеропатія, спричинена збудником Norwоlk
 • A20 Аденовірусний ентерит
 • A30 Iнший вірусний ентерит
 • A40 Вірусна кишкова інфекція, неуточнена
 • A50 Iнші уточнені кишкові інфекції
 • A00 Діарея та гастроентерит здогадно інфекційного походження

A30-A49 – Інші бактеріальні хвороби

A30. Лепра (хвороба Гансена)
 • A00 Недиференційована лепра
 • A10 Туберкулоїдна лепра
 • A20 Погранична туберкулоїдна лепра
 • A30 Погранична лепра
 • A40 Погранична лепроматозна лепра
 • A50 Лепроматозна лепра
 • A80 Iнші форми лепри
 • A90 Лепра, неуточнена
A31. Iнфекція, зумовлена іншими мікобактеріями
 • 00 Легенева мікобактеріальна інфекція
 • 10 Шкірні мікобактеріальні інфекції
 • 80 Iнші мікобактеріальні інфекції
 • 90 Мікобактеріальна інфекція, неуточнена
A32. Лістеріоз
 • A00 Правець новонародженого
 • 00 Акушерський правець
 • 00 Iнші види правця
A36. Дифтерія
A37. Коклюш
 • 00 Коклюш, спричинений Bordetella pertussіs
 • 10 Коклюш,  спричинений Bordetella parapertussіs
 • 80 Коклюш, спричинений Bordetella specіes
 • 90 Коклюш, неуточнений
 • 00 Скарлатина
A39. Менінгококова інфекція
 • 00 Менінгококовий менінгіт (G01)
 • 10 Синдром УотерхаусаФрідеріксена (Е35.1)
 • 20 Гостра менінгококцемія
 • 30 Хронічна менінгококцемія
 • 40 Менінгококцемія, неуточнена
 • 50 Менінгококова хвороба серця
 • 80 Iнші менінгококові інфекції
 • 90 Менінгококова інфекція, неуточнена
A40. Стрептококова септицемія
 • A00 Септицемія  стрептококова , групи А
 • A10 Септицемія стрептококова, групи В
 • A20 Септицемія стрептококова, групи D
 • A30 Септицемія, спричинена Streptocoсcus pneumonіae
 • A80 Iнша стрептококова септицемія
 • A90 Стрептококова септицемія, неуточнена
A41. Iнші септицемії
 • 00 Септицемія, спричинена Staphylococcus aureus
 • A10 Септицемія, спричинена іншим уточненим стафілококом
 • A20 Септицемія, спричинена неуточненим стафілококом
 • A30 Септицемія, спричинена Haemophіlus іnfluenzae
 • A40 Септицемія, спричинена анаеробним збудником
 • A50 Септицемія, спричинена іншими грамнегативними мікроорганізмами
 • A80 Iнша уточнена септицемія
 • A90 Септицемія, неуточнена
A42. Актиномікоз
A43. Нокардіоз
A44. Бартонельоз
A48. Iнші бактеріальні хвороби, не класифіковані в інших рубриках
 • A00 Газова гангрена
 • A10 Хвороба легіонерів
 • A20 Хвороба легіонерів без пневмонії (гарячка Понтіак)
 • A30 Токсичний шоковий синдром
 • A40 Бразильська пурпурна гарячка
 • A80 Iнші уточнені бактеріальні хвороби
A49. Бактеріальна інфекція неуточненої локалізації
 • 00 Стафілококова інфекція, неуточнена
 • 10 Стрептококова інфекція, неуточнена
 • 20 Iнфекція, спричинена Haemophіlus іnfluenzae, неуточнена
 • A30 Інфекція, спричинена мікоплазмою, неуточнена
 • A80 Iнші бактеріальні інфекції неуточненої локалізації
 • 90 Бактеріальна  інфекція, неуточнена

A15-A19 – Туберкульоз

A15. Туберкульоз органів дихання, підтверджений бактеріологічно та гістологічно
 • 00 Туберкульоз легенів, підтверджений бактеріоскопічно з наявністю чи відсутністю росту культури
 • A10 Туберкульоз легенів, підтверджений лише ростом культури
 • A20 Туберкульоз легенів, підтверджений гістологічно
 • A30 Туберкульоз легенів, підтверджений неуточненими способами
 • A40 Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, підтверджений бактеріологічно та гістологічно
 • A50 Туберкульоз гортані, трахеї та бронхів, підтверджений бактеріологічно та гістологічно
 • A60 Туберкульозний плеврит, підтверджений бактеріологічно та гістологічно
 • A70 Первинний туберкульоз органів дихання, підтверджений бактеріологічно та гістологічно
 • A80 Туберкульоз інших органів дихання, підтверджений бактеріологічно та гістологічно
 • A90 Туберкульоз органів дихання, неуточнений, підтверджений бактеріологічно та гістологічно
A16. Туберкульоз органів дихання, не підтверджений бактеріологічно та гістологічно
 • A00 Туберкульоз легенів, бактеріологічно та гістологічно не підтверджений
 • A10 Туберкульоз легенів без проведення бактеріологічного та гістологічного дослідження
 • A20 Туберкульоз легенів без посилання на бактеріологічне чи гістологічне підтвердження
 • A30 Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, без посилання на бактеріологічне чи гістологічне підтвердження
 • A40 Туберкульоз гортані, трахеї та бронхів, без посилання на бактеріологічне чи гістологічне підтвердження
 • A50 Туберкульозний плеврит, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження
 • A70 Первинний туберкульоз органів дихання, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження
 • A80 Туберкульоз інших органів дихання, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження
 • A90 Туберкульоз органів дихання неуточнений, без посилання на бактеріологічне та гістологічне підтвердження
A17. Туберкульоз нервової системи
A18. Туберкульоз інших органів
 • A00 Туберкульоз кісток та суглобів
 • A10 Туберкульоз сечостатевих органів
 • A20 Туберкульозна периферична лімфаденопатія
 • A30 Туберкульоз кишечнику, очеревини та брижових лімфатичних вузлів
 • A40 Туберкульоз шкіри та підшкірної клітковини
 • A50 Туберкульоз ока
 • A60 Туберкульоз вуха
 • A70 Туберкульоз надниркових залоз (Е35.1) Хвороба Аддісона туберкульозної етіології
 • A80 Туберкульоз інших уточнених органів
A19. Міліарний туберкульоз
 • 00 Гострий міліарний туберкульоз однієї уточненої локалізації
 • A10 Гострий міліарний туберкульоз множинних локалізацій
 • A20 Гострий міліарний туберкульоз неуточненої локалізації
 • A80 Iнші форми міліарного туберкульозу
 • A90 Міліарний туберкульоз неуточненої локалізації

A20-A28 – Деякі зоонозні бактеріальні хвороби

A20. Чума
A21. Туляремія
A22. Сибірська виразка
 • A00 Шкірна форма сибірської виразки
 • A10 Легенева форма сибірської виразки
 • A20 Шлунковокишкова форма сибірської виразки
 • A70 Сибірська виразка септична
 • A80 Iнші форми сибірської виразки
 • 90 Сибірська виразка, неуточнена
A23. Бруцельоз
A24. Сап та меліоїдоз
A25. Гарячки від укусу пацюків
 • 00 Спірильоз
 • 10 Стрептобацильоз
 • A90 Гарячка від укусу пацюка, неуточнена
A26. Еризипелоїд
 • 00 Еризипелоїд шкіри
 • 70 Еризипелоїдна септицемія
 • 80 Iнші форми еризипелоїду
 • 90 Еризипелоїд, неуточнений
A27. Лептоспіроз
A28. Iнші бактеріальні зоонози, не класифіковані в інших рубриках

A50-A64 – Інфекційні хвороби, що передаються переважно статевим шляхом

A50. Вроджений сифіліс
A51. Ранній сифіліс
 • A00 Первинний сифіліс статевих органів
 • A10 Первинний сифіліс анальної області
 • A20 Первинний сифіліс іншої локалізації
 • A30 Вторинний сифіліс шкіри та слизових оболонок
 • A40 Iнші форми вторинного сифілісу
 • A50 Ранній сифіліс латентний
 • A90 Ранній сифіліс, неуточнений
A52. Пізній сифіліс
 • 00 Сифіліс серцевосудинної системи
 • A10 Симптоматичний нейросифіліс
 • A20 Безсимптомний нейросифіліс
 • A30 Нейросифіліс, неуточнений
 • A70 Iнші симптоми пізнього сифілісу
 • A80 Пізній сифіліс латентний
 • A90 Пізній сифіліс, неуточнений
A53. Iнші та неуточнені форми сифілісу
 • A00 Латентний сифіліс, неуточнений як ранній або пізній
 • 90 Сифіліс, неуточнений
A54. Гонококова інфекція
 • A00 Гонококова інфекція нижнього відділу сечостатевого тракту без абсцедування періуретральних або придаткових залоз
 • A10 Гонококова інфекція нижнього відділу сечостатевого тракту з абсцесом періуретральних або придаткових залоз
 • A20 Гонококовий тазовий перитоніт та інші гонококові сечостатеві інфекції
 • A30 Гонококова  інфекція ока
 • A40 Гонококова інфекція кістковом’язової системи
 • A50 Гонококовий фарингіт
 • A60 Гонококова інфекція аноректальної області
 • A80 Iнші гонококові інфекції
 • A90 Гонококова інфекція, неуточнена
 • 00 Хламідійна лімфогранульома (венерична)
A56. Iнші хвороби, спричинені хламідіями, що передаються статевим шляхом
 • 00 Хламідійні інфекції нижнього відділу сечостатевого тракту
 • 10 Хламідійні інфекції тазових та інших сечостатевих органів
 • A20 Хламідійна інфекція сечостатевого тракту, неуточнена
 • A30 Хламідійна інфекція аноректальної області
 • A40 Хламідійний фарингіт
 • A80 Хламідійна інфекція, що передається статевим шляхом іншої локалізації
 • 00 Шанкроїд
 • A00 Пахова гранульома
A59. Трихомоніаз
 • 00 Урогенітальний трихомоніаз
 • 80 Трихомоніаз інших локалізацій
 • 90 Трихомоніаз, неуточнений
A60. Аногенітальні герпесвірусні інфекції (герпес простий)
 • A00 Герпесвірусна інфекція генітальна та урогенітальна
 • A10 Герпесвірусна інфекція навколоанальної  області та прямої кишки
 • A90 Герпесвірусна інфекція аногенітальна, неуточнена
A63. Iнші хвороби, що передаються переважно статевим шляхом, не класифіковані в інших рубриках
 • A00 Аногенітальні бородавки (венеричні)
 • A80 Iнші уточнені хвороби, що передаються переважно статевим шляхом
 • A00 Неуточнені хвороби, що передаються статевим шляхом

A65-A69 – Інші хвороби, спричинені спірохетами

 • 00 Невенеричний сифіліс
A66. Фрамбезія
 • A00 Первинне ушкодження при фрамбезії
 • A10 Множинні папіломи та піанома підошви
 • A20 Iнші ранні ушкодження шкіри при фрамбезії
 • A30 Гіперкератоз при фрамбезії
 • A40 Гуми та виразки при фрамбезії
 • A50 Деструктивний назофарингіт при фрамбезії
 • A60 Ушкодження кісток та суглобів при фрамбезії
 • A70 Iнші прояви фрамбезії
 • A80 Латентна фрамбезія
 • 90 Фрамбезія, неуточнена
A67. Пінта (карате)
 • A00 Первинні ушкодження при пінті
 • A10 Проміжні ушкодження при пінті
 • A20 Пізні ушкодження при пінті
 • A30 Змішані ушкодження при пінті
 • 90 Пінта, неуточнена
A68. Рецидивні гарячки
 • A00 Рецидивна гарячка внаслідок вошивості
 • A10 Епідемічний рецидивний тиф
 • A90 Рецидивна гарячка, неуточнена
A69. Iнші інфекції, спричинені спірохетами
 • A00 Некротизуючий виразковий стоматит
 • A10 Iнші інфекції Венсана
 • A20 Хвороба Лайма
 • A80 Iнші уточнені спірохетозні інфекції
 • 90 Спірохетозна інфекція, неуточнена

A70-A74 – Інші хвороби, спричинені хламідіями

 • 00 Iнфекції, спричинені Chlamydіa psіttacі
A71. Трахома
 • A00 Початкова стадія трахоми
 • A10 Активна стадія трахоми
 • A90 Трахома, неуточнена
A74. Iнші хвороби, спричинені хламідіями
 • 00 Хламідійний кон’юнктивіт (Н13.1)
 • 80 Iнші хламідійні хвороби
 • 90 Хламідійна інфекція, неуточнена

A75-A79 – Рикетсіози

A75. Висипний тиф
 • 00 Епідемічний висипний вошиний тиф, зумовлений Rіckettsіa prowazekіі
 • A10 Рецидивний тиф (хвороба Брілла)
 • A20 Висипний тиф, спричинений Rіckettsіa typhі
 • A30 Висипний тиф, спричинений Rіckettsіa tsutsugamushі
 • 90 Висипний тиф, неуточнений
A77. Плямиста гарячка (кліщові рикетсіози)
 • 00 Плямиста гарячка, спричинена Rіckettsіa rіckettsіі
 • A10 Плямиста гарячка, спричинена Rіckettsіa conorіі
 • A20 Плямиста гарячка, спричинена Rіckettsіa sіberіca
 • A30 Плямиста гарячка, спричинена Rіckettsіa australіs
 • A80 Iнші плямисті гарячки
 • A90 Плямиста гарячка, неуточнена
 • 00 Гарячка Ку
A79. Iнші рикетсіози
 • 00 Окопна (пароксизмальна) гарячка
 • 10 Рикетсіозна віспа, спричинена Rіckettsіa akarі
 • 80 Iнші уточнені рикетсіози
 • 90 Рикетсіоз, неуточнений

A80-A89 – Вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи

A80. Гострий поліомієліт
 • A00 Гострий паралітичний поліомієліт, асоційований з вакциною
 • A10 Гострий паралітичний поліомієліт, спричинений диким вірусом, завезеним
 • A20 Гострий паралітичний поліомієліт, спричинений диким природним вірусом
 • A30 Гострий паралітичний поліомієліт, інший та неуточнений
 • A40 Гострий непаралітичний поліомієліт
 • A90 Гострий поліомієліт, неуточнений
A81. Повільні вірусні інфекції центральної нервової системи
 • 00 Хвороба КрейтцфельдтаЯкоба
 • 10 Підгострий склерозуючий паненцефаліт
 • 20 Прогресуюча багатовогнищева лейкоенцефалопатія
 • 80 Iнші повільні вірусні інфекції центральної  нервової системи
 • A90 Повільна вірусна інфекція центральної       нервової системи, неуточнена
A82. Сказ
A83. Комариний вірусний енцефаліт
A84. Кліщовий вірусний енцефаліт
 • 00 Далекосхідний кліщовий енцефаліт (російський веснянолітній енцефаліт)
 • 10 Центральноєвропейський кліщовий енцефаліт
 • 80 Iнший кліщовий вірусний енцефаліт
 • A90 Кліщовий вірусний енцефаліт, неуточнений
A85. Iнші вірусні енцефаліти, не класифіковані в інших рубриках
 • 00 Ентеровірусний енцефаліт (G05.1)
 • 10 Аденовірусний енцефаліт (G05.1)
 • A20 Вірусний енцефаліт, що переноситься членистоногими, неуточнений
 • A80 Iнші уточнені вірусні енцефаліти
 • 00 Неуточнений вірусний енцефаліт
A87. Вірусний менінгіт
A88. Iнші вірусні інфекційні хвороби центральної  нервової системи, не класифіковані в інших рубриках
 • A00 Ентеровірусна екзантематозна гарячка (Бостонська екзантема)
 • A10 Епідемічне запаморочення
 • A80 Iнші уточнені вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи
 • A00 Вірусна інфекційна хвороба центральної нервової системи, неуточнена

A92-A99 – Вірусні гарячки та вірусні геморагічні гарячки, що переносяться членистоногими

 • A00 Гарячка денге (класична гарячка денге)
 • 00 Геморагічна гарячка денге
A92. Iнші вірусні гарячки, що переносяться комарами
 • 00 Вірусна хвороба Чикунгунья
 • 10 Гарячка О’НьонгНьонг
 • A20 Венесуельська кінська гарячка
 • A30 Гарячка Західного Нілу
 • A40 Гарячка РифтВаллі
 • A80 Iнші уточнені комарині вірусні гарячки
 • A90 Комарина вірусна гарячка, неуточнена
A93. Iнші вірусні гарячки, які передаються членистоногими, не класифіковані в інших рубриках
 • A00 Вірусна хвороба Оропуш
 • A10 Москітна гарячка
 • A20 Гарячка колорадська
 • A80 Iнші уточнені вірусні гарячки, що передаються членистоногими
 • A00 Вірусна гарячка, що переноситься членистоногими, неуточнена
A95. Жовта гарячка
 • 00 Лісова жовта гарячка
 • A10 Міська жовта гарячка
 • A90 Жовта гарячка, неуточнена
A96. Ареновірусна геморагічна гарячка
 • 00 Геморагічна гарячка Хунін
 • 10 Геморагічна гарячка Мачупо
 • A20 Гарячка Ласса
 • A80 Iнша ареновірусна геморагічна гарячка
 • A90 Ареновірусна геморагічна гарячка, неуточнена
A98. Iнші геморагічні вірусні гарячки, не класифіковані в інших рубриках
 • A00 Кримська, спричинена Конговірусом, геморагічна гарячка
 • A10 Омська геморагічна гарячка
 • A20 Кьясанурська лісова хвороба
 • A30 Хвороба, спричинена вірусом Марбург
 • A40 Хвороба, спричинена вірусом Ебола
 • A50 Геморагічна гарячка з нирковим синдромом
 • A80 Iнші уточнені вірусні геморагічні гарячки
 • A00 Вірусна геморагічна гарячка, неуточнена

B00-B09 – Вірусні інфекційні хвороби, які характеризуються ушкодженням шкіри та слизових оболонок

B00. Герпесвірусні (герпес простий) інфекційні хвороби
 • B00 Екзема герпетична
 • B10 Герпетичний везикулярний дерматит
 • B20 Герпетичний гінгівостоматит та фаринготонзиліт
 • B30 Герпетичний менінгіт (G02.0)
 • B40 Герпетичний енцефаліт (G05.1)
 • B50 Герпесвірусна хвороба очей
 • B70 Дисемінована герпетична хвороба
 • B80 Iнші форми герпесвірусної інфекції
 • B90 Герпесвірусна інфекція, неуточнена
B01. Вітряна віспа (varіcella)
B02. Оперізувальний лишай (herpes zoster)
 • 00 Віспа (натуральна)
 • 00 Iнфекції, спричинені вірусом мавп’ячої віспи
B05. Кір
 • B00 Кір, ускладнений енцефалітом (G05.1)
 • B10 Кір, ускладнений менінгітом (G02.0)
 • B20 Кір, ускладнений пневмонією (J17.1)
 • B30 Кір, ускладнений середнім отитом (Н67.1)
 • B40 Кір з кишковими ускладненнями
 • B80 Кір з іншими ускладненнями
 • B90 Кір без ускладнення
B06. Краснуха (німецький кір)
B08. Iнші вірусні інфекційні хвороби, які характеризуються ушкодженнями шкіри та слизових оболонок, не класифіковані в інших рубриках
 • 00 Iнші інфекції, зумовлені ортопоксвірусом
 • B10 Контагіозний молюск
 • B20 Раптова екзантема (шоста хвороба)
 • B30 Еритема інфекційна (п’ята хвороба)
 • B40 Ентеровірусний везикулярний стоматит з екзантемою
 • B50 Ентеровірусний везикулярний фарингіт
 • B80 Iнші уточнені вірусні інфекції, для яких характерне ушкодження шкіри та слизової оболонки
 • B00 Неуточнена вірусна інфекція, яка характеризується ушкодженням шкіри та слизових  оболонок

B15-B19 – Вірусний гепатит

B15. Гострий гепатит А
B16. Гострий гепатит В
 • B00 Гострий гепатит В з дельтаагентом (коінфекція) і печінковою комою
 • B10 Гострий гепатит В з дельтаагентом (коінфекція) без печінкової коми
 • B20 Гострий гепатит В без дельтаагента з печінковою комою
 • B90 Гострий гепатит В без дельтаагента і без печінкової коми
B17. Iнші гострі вірусні гепатити
 • B00 Гостра дельта (супер)інфекція у вірусоносія гепатиту В
 • B10 Гострий гепатит С
 • B20 Гострий гепатит Е
 • B80 Iнші уточнені гострі вірусні гепатити
B18. Хронічний вірусний гепатит
B19. Неуточнений вірусний гепатит
 • B00 Неуточнений вірусний гепатит з комою
 • B90 Неуточнений вірусний гепатит без печінкової коми

B20-B24 – Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20. Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту  людини (ВIЛ), яка проявляється інфекційними та паразитарними хворобами
 • B00 Хвороба, зумовлена ВIЛ, з проявами мікобактеріальної інфекції
 • B10 Хвороба, зумовлена ВIЛ, з проявами інших бактеріальних інфекцій
 • B20 Хвороба, зумовлена ВIЛ, з проявами цитомегаловірусної хвороби
 • B30 Хвороба, зумовлена ВIЛ, з проявами інших   вірусних інфекцій
 • B40 Хвороба, зумовлена ВIЛ, з проявами кандидозу
 • B50 Хвороба, зумовлена ВIЛ, з проявами інших мікозів
 • B60 Хвороба, зумовлена ВIЛ, з проявами пневмонії, визваної Pneumocystіs carіnіі
 • B70 Хвороба, зумовлена ВIЛ, з проявами множинних інфекцій
 • B80 Хвороба, зумовлена ВIЛ, з проявами інших інфекційних або паразитарних хвороб
 • B90 Хвороба, зумовлена ВIЛ, з проявами неуточненої інфекційної або паразитарної хвороби
B21. Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВIЛ), що проявляється у вигляді злоякісних пухлин
 • B00 Хвороба, зумовлена ВIЛ, з проявами саркоми Капоші
 • B10 Хвороба, зумовлена ВIЛ, з проявами лімфоми Беркітта
 • B20 Хвороба, зумовлена ВIЛ, з проявами інших типів неходжкінської лімфоми
 • B30 Хвороба, зумовлена ВIЛ, з проявами інших злоякісних пухлин лімфатичної, кровотворної і споріднених їм тканин
 • B70 Хвороба, зумовлена ВIЛ, з проявами множинних злоякісних пухлин
 • B80 Хвороба, зумовлена ВIЛ, з проявами інших злоякісних пухлин
 • B90 Хвороба, зумовлена ВIЛ, з проявами неуточненої злоякісної пухлини
B22. Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту  людини (ВIЛ), яка проявляється іншими уточненими хворобами
 • B00 Хвороба, зумовлена ВIЛ, з проявами енцефалопатії
 • B10 Хвороба, зумовлена ВІЛ, з проявами лімфоїдного інтерстиціального пневмоніту
 • B20 Хвороба, зумовлена ВIЛ, з проявами  синдрому виснаження
 • B70 Хвороба, зумовлена ВIЛ, з проявами множинних хвороб, класифікованих в інших рубриках
B23. Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВIЛ), яка супроводжується іншим станом
 • B00 Гострий ВIЛ  інфекційний синдром
 • B10 Хвороба, зумовлена ВIЛ, з проявами (стійкої) генералізованої лімфаденопатії
 • B20 Хвороба, зумовлена ВIЛ, з проявами гематологічних та імунологічних порушень, не класифікованих в інших рубриках
 • B80 Хвороба, зумовлена ВIЛ, що призводить до інших уточнених станів
 • B00 Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВIЛ), неуточнена

B25-B34 – Інші вірусні хвороби

B25. Хвороба, зумовлена цитомегаловірусом
 • 00 Цитомегаловірусна пневмонія (J17.1)
 • 10 Цитомегаловірусний гепатит (К77.0)
 • 20 Цитомегаловірусний панкреатит (К87.1)
 • 80 Iнші цитомегаловірусні хвороби
 • 90 Цитомегаловірусна хвороба, неуточнена
B26. Епідемічний паротит
 • 00 Епідемічнопаротитний орхіт (N51.1)
 • 10 Епідемічнопаротитний менінгіт (G02.0)
 • 20 Епідемічнопаротитний енцефаліт (G05.1)
 • B30 Епідемічнопаротитний панкреатит (К87.1)
 • B80 Епідемічний паротит з іншими ускладненнями
 • B90 Епідемічний паротит без ускладнень
B27. Iнфекційний мононуклеоз
 • B00 Мононуклеоз, спричинений гаммагерпетичним вірусом
 • 10 Цитомегаловірусний мононуклеоз
 • 80 Iнший інфекційний мононуклеоз
 • 90 Iнфекційний мононуклеоз, неуточнений
B30. Вірусний кон’юнктивіт
 • B00 Кератокон’юнктивіти, спричинені аденовірусом (Н19.2)
 • B10 Кон’юнктивіти, спричинені аденовірусами (Н13.1)
 • B20 Вірусний фарингокон’юнктивіт
 • B30 Гострі епідемічні геморагічні кон’юнктивіти (ентеровірусні) (Н13.1)
 • B80 Iнший вірусний кон’юнктивіт (Н13.1)
 • B90 Вірусний кон’юнктивіт, неуточнений
B33. Iнші вірусні хвороби, не класифіковані в інших рубриках
 • B00 Епідемічна міалгія
 • B10 Хвороба РоссРівер
 • B20 Вірусний кардит
 • B30 Ретровірусні інфекції, не класифіковані в інших рубриках
 • B80 Iнші уточнені вірусні захворювання
B34. Вірусні інфекції неуточненої локалізації
 • 00 Аденовірусні інфекції, неуточнені
 • 10 Ентеровірусні інфекції, неуточнені
 • 20 Коронавірусні інфекції, неуточнені
 • 30 Парвовірусні інфекції, неуточнені
 • 40 Паповавірусні інфекції, неуточнені
 • 80 Iнші вірусні інфекції неуточненої локалізації
 • 90 Вірусна інфекція, неуточнена

B35-B49 – Мікози

B35. Дерматофітії
 • B00 Дерматофітія бороди і волосистої частини голови
 • 10 Дерматофітія нігтів
 • 20 Дерматофітія кистей
 • 30 Дерматофітія ступні
 • 40 Дерматофітія тулуба
 • 50 Дерматофітія черепицеподібна
 • 60 Дерматофітія пахова
 • 80 Iнші дерматофітії
 • 90 Дерматофітія, неуточнена
B36. Iнші поверхневі мікози
 • B00 Різнокольоровий лишай
 • B10 Чорна дерматофітія
 • B20 Біла п’єдра
 • B30 Чорна п’єдра
 • B80 Iнші уточнені поверхневі мікози
 • B90 Поверхневий мікоз, неуточнений
B37. Кандидоз
 • B00 Кандидозний стоматит
 • B10 Легеневий кандидоз
 • B20 Кандидоз шкіри і нігтя
 • B30 Кандидоз вульви і вагіни (N77.1)
 • B40 Кандидомікоз інших урогенітальних локалізацій
 • B50 Кандидозний менінгіт (G02.1)
 • B60 Кандидозний ендокардит (I39.8)
 • B70 Кандидозна септицемія
 • B80 Кандидоз інших локалізацій
 • B90 Кандидоз, неуточнений
B38. Кокцидіоїдоз
 • B00 Гострий легеневий кокцидіоїдоз
 • B10 Хронічний легеневий кокцидіоїдоз
 • B20 Легеневий кокцидіоїдоз, неуточнений
 • B30 Кокцидіоїдоз шкіри
 • B40 Кокцидіоїдозний менінгіт (G02.1)
 • B70 Дисемінований кокцидіоїдоз
 • B80 Iнші форми кокцидіоїдозу
 • B90 Кокцидіоїдоз, неуточнений
B39. Гістоплазмоз
 • B00 Гострий легеневий гістоплазмоз, зумовлений Hіstoplasma capsulatum
 • B10 Хронічний легеневий гістоплазмоз, зумовлений Hіstoplasma capsulatum
 • B20 Легеневий капсулований гістоплазмоз,
 • B30 Дисемінований капсулований гістоплазмоз
 • B40 Гістоплазмоз капсулований, неуточнений
 • B50 Гістоплазмоз, зумовлений Hіstoplasma duboіsіі
 • B90 Гістоплазмоз, неуточнений
B40. Бластомікоз
B41. Паракокцидіоїдомікоз
 • 00 Легеневий паракокцидіоїдомікоз
 • 70 Дисемінований паракокцидіоїдомікоз
 • 80 Iнші форми паракокцидіоїдомікозу
 • 90 Паракокцидіоїдомікоз, неуточнений
B42. Споротрихоз
 • B00 Легеневий споротрихоз (J99.8)
 • B10 Шкірнолімфатичний споротрихоз
 • B70 Дисемінований споротрихоз
 • B80 Iнші форми споротрихозу
 • B90 Споротрихоз, неуточнений
B43. Хромомікоз і феомікотичний абсцес
 • 00 Хромомікоз шкіри
 • 10 Феомікотичний абсцес мозку
 • 20 Підшкірний феомікотичний абсцес і кіста
 • 80 Iнші форми хромомікозу
 • 90 Хромомікоз, неуточнений
B44. Аспергільоз
B45. Криптококоз
 • 00 Легеневий криптококоз
 • B10 Церебральний криптококоз
 • B20 Криптококоз шкіри
 • B30 Криптококоз кісток
 • B70 Дисемінований криптококоз
 • B80 Iнші форми криптококозу
 • B90 Криптококоз, неуточнений
B46. Зигомікоз
 • 00 Легеневий мукормікоз
 • B10 Риноцеребральний мукормікоз
 • B20 Гастроінтестинальний мукормікоз
 • B30 Мукормікоз шкіри
 • B40 Дисемінований мукормікоз
 • B50 Мукормікоз, неуточнений
 • B80 Iнші зигомікози
 • B90 Зигомікоз, неуточнений
B47. Міцетома
 • B00 Справжня міцетома
 • B10 Актиноміцетома
 • B90 Міцетома, неуточнена
B48. Iнші мікози, не класифіковані в інших рубриках
 • 00 Лобомікоз
 • 10 Риноспоридіоз
 • 20 Алешеріоз
 • 30 Геотрихоз
 • 40 Пеніциліоз
 • 70 Опортуністичні мікози
 • 80 Iнші уточнені мікози
 • 00 Неуточнені мікози

B50-B64 – Протозойні хвороби

B50. Малярія, спричинена Plasmodіum falcіparum
 • 00 Малярія, спричинена Plasmodіum falcіparum, з церебральними ускладненнями
 • 80 Iнші тяжкі та ускладнені форми малярії, спричиненої Plasmodіum falcіparum
 • 90 Малярія, спричинена Plasmodіum falcіparum, неуточнена
B51. Малярія, спричинена Plasmodіum vіvax
 • B00 Малярія, спричинена Plasmodіum vіvax, ускладнена розривом селезінки
 • B80 Малярія, спричинена Plasmodіum vіvax, з іншими ускладненнями
 • B90 Малярія, спричинена Plasmodіum vіvax, без ускладнень
B52. Малярія, спричинена Plasmodіum malarіae
 • 00 Малярія, спричинена Plasmоdіum malarіaе, з нефропатією
 • 80 Малярія, спричинена Plasmоdіum malarіaе, з іншими ускладненнями
 • 90 Малярія, спричинена Plasmоdіum malarіaе, без ускладнень
B53. Iнші форми паразитологічно підтвердженої малярії
 • 00 Малярія, спричинена Plasmodіum ovale
 • B10 Малярія, спричинена плазмодіями мавп
 • B80 Iнші форми паразитологічно підтвердженої малярії, не класифіковані в інших рубриках
 • 00 Малярія, неуточнена
B55. Лейшманіоз
B56. Африканський трипаносомоз
B57. Хвороба Шагаса
 • B00 Гостра форма хвороби Шагаса з ураженням сердця (I41.2, I98.1)
 • B10 Гостра форма хвороби Шагаса без ураження серця
 • B20 Хвороба Шагаса (хронічна) з ураженням серця (I41.2,I98.1)
 • B30 Хвороба Шагаса (хронічна) з ураженням системи травлення
 • B40 Хвороба Шагаса (хронічна) з ураженням  нервової  системи
 • B50 Хвороба Шагаса (хронічна) з ураженням інших органів
B58. Токсоплазмоз
 • 00 Токсоплазмозна офтальмопатія
 • B10 Токсоплазмозний гепатит (К77.0)
 • B20 Токсоплазмозний менінгоенцефаліт (G05.2)
 • B30 Легеневий токсоплазмоз (J17.3)
 • B80 Токсоплазмоз з ураженням інших органів
 • B90 Токсоплазмоз, неуточнений
 • B00 Пневмоцистоз
B60. Iнші протозойні хвороби, не класифіковані в інших рубриках
 • 00 Бабезіоз
 • 10 Акантамебіаз
 • 20 Неглеріаз
 • 80 Iнші уточнені протозойні захворювання
 • B00 Неуточнена протозойна хвороба

B65-B83 – Гельмінтози

B65. Шистосомоз (більгарціоз)
 • 00 Шистосомоз, спричинений Schіstosoma  haematobіum (сечостатевий шистосомоз)
 • 10 Шистосомоз, спричинений Schіstosoma mansonі (кишковий шистосомоз)
 • 20 Шистосомоз, спричинений Schіstosoma japonіcum
 • B30 Церкаріальний дерматит
 • B80 Iнші шистосомози
 • B90 Шистоcомоз, неуточнений
B66. Iнші трематодози
 • B00 Опісторхоз
 • B10 Клонорхоз
 • B20 Дикроцеліоз
 • B30 Фасціольоз
 • B40 Парагонімоз
 • B50 Фасціолопсидоз
 • B80 Iнші уточнені трематодні інвазії
 • B90 Трематодна інвазія, неуточнена
B67. Ехінококоз
 • B00 Iнвазія печінки, зумовлена Echіnococcus granulosus
 • B10 Iнвазія легенів, зумовлена Echіnococcus granulosus
 • B20 Iнвазія кісток, зумовлена Echіnococcus granulosus
 • B30 Iнвазія іншої локалізації і  множинний ехінококоз, зумовлений Echіnococcus granulosus
 • B40 Iнвазія, зумовлена  Echіnococcus granulosus, неуточнена
 • B50 Iнвазія печінки, зумовлена Echіnococcus multіlocularіs
 • B60 Iнвазія інших локалізацій і множинний ехінококоз, зумовлений Echіnococcus  multіlocularіs
 • B70 Iнвазія, зумовлена Echіnococcus  multіlocularіs, неуточнена
 • B80 Ехінококоз печінки, неуточнений
 • B90 Ехінококоз інших органів та неуточнений
B68. Теніоз
 • 00 Інвазія, зумовлена Taenіa solіum
 • 10 Інвазія, зумовлена Taenіa sagіnata
 • 90 Теніоз, неуточнений
B69. Цистицеркоз
B70. Дифілоботріоз і спарганоз
B71. Iнші інвазії, зумовлені цестодами
 • 00 Гіменолепідоз
 • 10 Дипілідіоз
 • 80 Iнші уточнені цестодні інвазії
 • 90 Цестодна інвазія, неуточнена
 • 00 Дракункульоз
 • 00 Онхоцеркоз
B74. Філяріатоз
 • 00 Філяріатоз, спричинений Wuchererіa     bancrоftі
 • 10 Філяріатоз, спричинений Brugіa malayі
 • 20 Філяріатоз, спричинений Brugіa tіmorі
 • 30 Лоаоз
 • 40 Мансонельоз
 • 80 Iнші форми філяріатозу
 • 90 Філяріатоз, неуточнений
 • 00 Трихінельоз
B76. Анкілостомідоз
 • 00 Анкілостомоз
 • 10 Некатороз
 • 80 Iнші анкілостомідози
 • 90 Анкілостомідоз, неуточнений
B77. Аскаридоз
B78. Стронгілоїдоз
 • B00 Стронгілоїдоз кишковий
 • B10 Стронгілоїдоз шкіри
 • B70 Дисемінований стронгілоїдоз
 • B90 Стронгілоїдоз, неуточнений
 • B00 Трихуроз
 • 00 Ентеробіоз
B81. Iнші кишкові гельмінтози, не класифіковані в інших рубриках
 • 00 Анізакіоз
 • 10 Кишковий капіляріоз
 • 20 Трихостронгілоїдоз
 • 30 Кишковий ангіостронгілоїдоз
 • 40 Змішані кишкові гельмінтози
 • 80 Iнші уточнені кишкові гельмінтози
B82. Кишковий паразитизм, неуточнений
 • B00 Кишкові гельмінтози, неуточнені
 • B90 Кишкові паразитарні захворювання, неуточнені
B83. Iнші гельмінтози
 • B00 Вісцеральна форма захворювань, зумовлених мігруючими личинками гельмінтів
 • 10 Гнатостомоз
 • 20 Ангіостронгілоїдоз, спричинений       Parastrongylus  cantonensіs
 • 30 Сингамідоз
 • 40 Внутрішній гірудиноз
 • 80 Iнші уточнені гельмінтози
 • 90 Гельмінтози, неуточнені

B85-B89 – Педикульоз, акаріаз та інші інфестації

B85. Педикульоз і фтиріоз
 • 00 Педикульоз, зумовлений Pedіculus humanus capіtіs
 • 10 Педикульоз, зумовлений Pedіculus humanus corporіs
 • B20 Педикульоз, неуточнений
 • B30 Фтиріоз
 • B40 Змішаний педикульоз і фтиріоз
 • B00 Короста
B87. Міаз
 • 00 Міаз шкіри
 • B10 Міаз рани
 • B20 Міаз ока
 • B30 Носоглотковий міаз
 • B40 Міаз вуха
 • B80 Міаз інших локалізацій
 • B90 Міаз, неуточнений
B88. Iнші інфестації
 • 00 Iнші акаріази
 • 10 Тунгіоз (інфестація тропічною пісковою блохою)
 • 20 Iнші інфестації членистоногими
 • 30 Зовнішній гірудиноз
 • 80 Iнші уточнені інфестації
 • 90 Iнфестація, неуточнена
 • B00 Паразитарна хвороба, неуточнена

B90-B94 – Наслідки інфекційних і паразитарних хвороб

B90. Наслідки туберкульозу
 • B00 Віддалені наслідки туберкульозу центральної нервової системи
 • B10 Віддалені наслідки туберкульозу сечостатевих органів
 • B20 Віддалені наслідки туберкульозу кісток та суглобів
 • B80 Віддалені наслідки туберкульозу інших уточнених органів
 • B90 Віддалені наслідки туберкульозу органів дихання та неуточненого туберкульозу
 • 00 Наслідки поліомієліту
 • 00 Наслідки лепри
B94. Наслідки інших і неуточнених інфекційних і паразитарних хвороб
 • 00 Віддалені наслідки трахоми
 • 10 Віддалені наслідки вірусного енцефаліту
 • B20 Віддалені наслідки вірусного гепатиту
 • B80 Віддалені наслідки інших уточнених інфекційних і паразитарних хвороб
 • B90 Віддалені наслідки неуточнених інфекційних і паразитарних хвороб

B95-B97 – Бактеріальні, вірусні та інші інфекційні агенти

B95. Стрептококи і стафілококи як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках
 • B00 Стрептококи групи А як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках
 • B10 Стрептококи групи В як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках
 • B20 Стрептококи групи Д як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках
 • B30 Streptococcus pneumonіae як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках
 • B40 Iнші стрептококи як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках
 • B50 Неуточнені стрептококи як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках
 • B60 Staphylococcus aureus як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках
 • B70 Iнші стафілококи як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках
 • B80 Неуточнений стафілокок як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках
B96. Iнші бактеріальні агенти, як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках
 • 00 Mycoplasma pneumonіae (M. pneumonіae) як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках
 • 10 Klebsіella pneumonіae (K. pneumonіae) як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках
 • 20 Escherіchіa colі (E. colі) як причина хвороб , класифікованих в інших рубриках
 • 30 Haemophіlus іnfluenzae (H. іnfluenzae) як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках
 • 40 Proteus (mіrabіlіs) (morganіі) як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках
 • 50 Pseudomonas (aerugіnosa) (malleі) (pseudomalleі) як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках
 • 60 Bacіllus fragіlіs (B. fragіlіs) як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках
 • 70 Clostrіdіum perfrіngens (C. erfrіngens) як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках
 • B80 Iнші уточнені бактеріальні агенти як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках
B97. Вірусні агенти як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках
 • B00 Аденовіруси як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках
 • B10 Ентеровіруси як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках
 • B20 Коронавіруси як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках
 • B30 Ретровіруси як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках
 • B40 Респіраторносинцитіальний вірус як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках
 • B50 Реовіруси як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках
 • B60 Парвовіруси як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках
 • B70 Папіломавіруси як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках
 • B80 Iнші вірусні агенти як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках

B99-B99 – Інші інфекційні хвороби

 • B00 Iнші та неуточнені інфекційні хвороби