Головна / МКХ-10 / Клас X. Хвороби органів дихання (J00-J99)

Клас X. Хвороби органів дихання (J00-J99)


J00-J06 – Гострі респіраторні захворювання верхніх дихальних шляхів

J01. Гострий синусит
 • J01.00 Гострий синусит верхньої щелепи
 • J01.10 Гострий фронтальний синусит
 • J01.20 Гострий етмоїдальний синусит
 • J01.30 Гострий сфеноїдальний синусит
 • J01.40 Гострий пансинусит
 • J01.80 Iнший гострий синусит
 • J01.90 Гострий синусит, неуточнений
J02. Гострий фарингіт
J03. Гострий тонзиліт
J04. Гострий ларингіт та трахеїт
J05. Гострий обструктивний ларингіт (круп) та епіглотит
J06. Гострі інфекції верхніх дихальних шляхів множинних або неуточнених локалізацій
 • J06.00 Гострий ларингофарингіт
 • J06.80 Iнші гострі інфекції верхніх дихальних шляхів з множинними локалізаціями
 • J06.90 Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена

J10-J18 – Грип та пневмонія

J10. Грип, спричинений ідентифікованим вірусом грипу
 • J10.00 Грип з пневмонією, вірус грипу ідентифікований
 • J10.10 Грип з іншими респіраторними проявами, вірус грипу ідентифікований
 • J10.80 Грип з іншими проявами, вірус грипу ідентифікований
J11. Грип, вірус не ідентифікований
 • J11.00 Грип з пневмонією, вірус не ідентифікований
 • J11.10 Грип з іншими респіраторними проявами, вірус не ідентифікований
 • J11.80 Грип з іншими проявами, вірус не ідентифікований
J12. Вірусна пневмонія, не класифікована в інших рубриках
 • J13.00 Пневмонія, спричинена Streptococcus pneumonіae
 • J14.00 Пневмонія, спричинена Haemophіlus іnfluenzae
J15. Бактеріальна пневмонія, не класифікована в інших рубриках
 • J15.00 Пневмонія, спричинена Klebsіella pneumоnіae
 • J15.10 Пневмонія, спричинена Pseudomonas
 • J15.20 Пневмонія стафілококова
 • J15.30 Пневмонія стрептококова, групи В
 • J15.40 Пневмонія, спричинена іншими стрептококами
 • J15.50 Пневмонія, спричинена Escherіchіa colі
 • J15.60 Пневмонія, спричинена іншими аеробними грамнегативними бактеріями
 • J15.70 Пневмонія, спричинена Mycoplasmа pneumonіae
 • J15.80 Iнша бактеріальна пневмонія
 • J15.90 Бактеріальна пневмонія, неуточнена
J16. Пневмонія, спричинена іншими інфекційними агентами, не класифікованими в інших рубриках
 • J16.00 Пневмонія, спричинена хламідіями
 • J16.80 Пневмонія, спричинена іншими уточненими інфекційними агентами
J17. Пневмонія при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • J17.00 Пневмонія при бактеріальних хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • J17.10 Пневмонія при вірусних хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • J17.20 Пневмонія при мікозах
 • J17.30 Пневмонія при паразитарних хворобах
 • J17.80 Пневмонія при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках
J18. Пневмонія без уточнення збудника
 • J18.00 Бронхопневмонія, неуточнена
 • J18.10 Дольова пневмонія, неуточнена
 • J18.20 Гіпостатична пневмонія, неуточнена
 • J18.80 Iнша пневмонія, збудник неуточнений
 • J18.90 Пневмонія, неуточнена

J20-J22 – Інші гострі респіраторні інфекції нижніх дихальних шляхів

J20. Гострий бронхіт
 • J20.00 Гострий бронхіт, спричинений Mycoplasma pneumonіae
 • J20.10 Гострий бронхіт, спричинений Haemophіlus іnfluenza
 • J20.20 Гострий бронхіт, спричинений стрептококом
 • J20.30 Гострий бронхіт, спричинений вірусом Коксакі
 • J20.40 Гострий бронхіт, спричинений вірусом парагрипу
 • J20.50 Гострий бронхіт, спричинений респіраторносинцитіальним вірусом
 • J20.60 Гострий бронхіт, спричинений риновірусом
 • J20.70 Гострий бронхіт, спричинений еховірусом
 • J20.80 Гострий бронхіт, спричинений іншими уточненими агентами
 • J20.90 Гострий бронхіт, неуточнений
J21. Гострий бронхіоліт

J30-J39 – Інші хвороби верхніх дихальних шляхів

J30. Вазомоторний та алергічний риніт
J31. Хронічний риніт, назофарингіт та фарингіт
 • J31.00 Хронічний риніт
 • J31.10 Хронічний назофарингіт
 • J31.20 Хронічний фарингіт
J32. Хронічний синусит
 • J32.00 Хронічний верхньощелепний синусит
 • J32.10 Хронічний фронтальний синусит
 • J32.20 Хронічний етмоїдальний синусит
 • J32.30 Хронічний сфеноїдальний синусит
 • J32.40 Хронічний пансинусит
 • J32.80 Iнші хронічні синусити
 • J32.90 Хронічний синусит, неуточнений
J33. Поліп носа
 • J33.00 Поліп носової порожнини
 • J33.10 Поліпозна дегенерація синусу
 • J33.80 Iнші поліпи синусу
 • J33.90 Поліп носа, неуточнений
J34. Iнші хвороби носа та синусів носа
 • J34.00 Абсцес, фурункул та карбункул носа
 • J34.10 Кіста або мукоцеле носового синусу
 • J34.20 Зміщена носова перетинка
 • J34.30 Гіпертрофія носових раковин
 • J34.80 Iнші уточнені хвороби носа та носових синусів
J35. Хронічні хвороби мигдаликів та аденоїдів
 • J35.00 Хронічний тонзиліт
 • J35.10 Гіпертрофія мигдаликів
 • J35.20 Гіпертрофія аденоїдів
 • J35.30 Гіпертрофія мигдаликів одночасно з гіпертрофією аденоїдів
 • J35.80 Iнші хронічні хвороби мигдаликів та аденоїдів
 • J35.90 Хронічні хвороби мигдаликів та аденоїдів, неуточнені
 • J36.00 Перитонзилярний абсцес
J37. Хронічний ларингіт та ларинготрахеїт
 • J37.00 Хронічний ларингіт
 • J37.10 Хронічний ларинготрахеїт
J38. Хвороби голосових зв’язок та гортані, не класифіковані в інших рубриках
 • J38.00 Параліч голосових складок та гортані
 • J38.10 Поліп голосових складок та гортані
 • J38.20 Вузлики голосових складок
 • J38.30 Iнші хвороби голосових складок
 • J38.40 Набряк гортані
 • J38.50 Спазм гортані
 • J38.60 Стеноз гортані
 • J38.70 Iнші хвороби гортані
J39. Iнші хвороби верхніх дихальних шляхів
 • J39.00 Ретрофарингеальний та парафарингеальний абсцес
 • J39.10 Iнші абсцеси глотки
 • J39.20 Iнші хвороби глотки
 • J39.30 Гіперчутлива реакція верхніх дихальних шляхів неуточненої локалізації
 • J39.80 Iнші уточнені хвороби верхніх дихальних шляхів
 • J39.90 Хвороба верхніх дихальних шляхів, неуточнена

J40-J47 – Хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів

 • J40.00 Бронхіт, не уточнений як гострий або хронічний
J41. Простий та слизовогнійний хронічний бронхіт
J43. Емфізема
 • J43.00 Синдром МакЛеода
 • J43.10 Панлобулярна емфізема
 • J43.20 Емфізема центрилобулярна
 • J43.80 Iнша емфізема
 • J43.90 Емфізема, неуточнена
J44. Iнша хронічна обструктивна хвороба легенів
 • J44.00 Хронічна обструктивна хвороба легенів з гострою респіраторною інфекцією нижніх дихальних шляхів
 • J44.10 Хронічна обструктивна хвороба легенів з загостренням, неуточнена
 • J44.80 Iнша уточнена хронічна обструктивна хвороба легенів
 • J44.90 Хронічна обструктивна хвороба легенів, неуточнена
J45. Астма
 • J45.00 Астма з переважанням алергічного компоненту
 • J45.01 Астма – інтерметирована
 • J45.02 Астма – персистирована (легка стадія)
 • J45.03 Астма – персистирована (средня стадія)
 • J45.04 Астма – персистирована (важка стадія)
 • J45.10 Неалергічна астма
 • J45.80 Змішана астма
 • J45.90 Астма, неуточнена
 • J46.00 Астматичний стан (status asthmatіcus)
 • J47.00 Бронхоектатична хвороба

J60-J70 – Хвороби легень, внаслідок зовнішніх факторів

J62. Пневмоконіози внаслідок кремнієвого пилу
 • J62.00 Пневмоконіоз, спричинений пилом тальку
 • J62.80 Пневмоконіоз, спричинений дією іншого пилу, що містить кремній
J63. Пневмоконіоз, спричинений іншим неорганічним пилом
 • J63.00 Алюміноз (легенів)
 • J63.10 Бокситний фіброз (легенів)
 • J63.20 Бериліоз
 • J63.30 Графітний фіброз (легенів)
 • J63.40 Сидероз
 • J63.50 Станоз
 • J63.80 Пневмоконіоз, спричинений дією інших уточнених видів неорганічного пилу
 • J64.00 Неуточнений пневмоконіоз
 • J65.00 Пневмоконіоз, пов’язаний з туберкульозом
J66. Хвороба дихальних шляхів, спричинена специфічним органічним пилом
 • J66.00 Бісиноз
 • J66.10 Хвороба тіпальників льону
 • J66.20 Канабіноз
 • J66.80 Хвороба дихальних шляхів, спричинена іншим уточненим органічним пилом
J67. Гіперсенситивний пневмоніт, спричинений органічним пилом
 • J67.00 Легеня фермера
 • J67.10 Багасоз
 • J67.20 Легеня птахівника
 • J67.30 Субероз
 • J67.40 Легеня особи, що працює з солодом
 • J67.50 Легеня особи, що працює з грибами
 • J67.60 Легеня збиральника кори клена
 • J67.70 Легеня особи, що контактує з кондиціонером чи зволожувачем повітря
 • J67.80 Гіперсенситивні пневмоніти, спричинені іншим органічним пилом
 • J67.90 Гіперсенситивні пневмоніти, спричинені неуточненим органічним пилом
J68. Респіраторні стани, спричинені вдиханням хімічних речовин, газів, димів і парів
 • J68.00 Бронхіт та пневмоніт, спричинені вдиханням хімічних речовин, газів, димів і парів
 • J68.10 Гострий набряк легенів при вдиханні хімічних речовин, газів, димів і парів
 • J68.20 Запалення верхніх дихальних шляхів при вдиханні хімічних речовин, газів, димів і парів, не класифіковані в інших рубриках
 • J68.30 Iнші гострі та підгострі респіраторні стани, спричинені дією хімічних речовин, газів, димів і парів
 • J68.40 Хронічні респіраторні стани, спричинені дією хімічних речовин, газів, димів і парів
 • J68.80 Iнші респіраторні стани, спричинені дією різних хімічних речовин, газів, димів і парів
 • J68.90 Неуточнені респіраторні стани, пов’язані з дією хімічних речовин, газів, димів і парів
J69. Пневмоніт, спричинений твердими речовинами та рідинами
 • J69.00 Пневмоніт, спричинений аспірацією їжею та блювотними масами
 • J69.10 Пневмоніт, спричинений вдиханням масел та есенцій
 • J69.80 Пневмоніт, спричинений іншими твердими речовинами та рідинами
J70. Респіраторні стани, спричинені іншими зовнішніми агентами
 • J70.00 Гострі легеневі прояви, спричинені іонізуючою радіацією
 • J70.10 Хронічні та інші легеневі прояви, спричинені іонізуючою радіацією
 • J70.20 Гострі медикаментозні ураження інтерстиціальної тканини легенів
 • J70.30 Хронічні медикаментозні ураження інтерстиціальної тканини легенів
 • J70.40 Медикаментозні ураження інтерстиціальної тканини легенів, неуточнені
 • J70.80 Респіраторні стани, спричинені іншими уточненими зовнішніми агентами
 • J70.90 Респіраторні стани, спричинені неуточненими зовнішніми агентами

J80-J84 – Інші респіраторні хвороби, які травмують інтерстиціальну тканину

 • J80.00 Респіраторний дистрессиндром у дорослих
 • J81.00 Набряк легені
 • J82.00 Легенева еозинофілія, не класифікована в інших рубриках
J84. Iнші інтерстиціальні хвороби легенів
 • J84.00 Альвеолярні та парієтоальвеолярні ураження
 • J84.10 Iнші інтерстиціальні хвороби легенів із згадкою про фіброз
 • J84.80 Iнші уточнені інтерстиціальні хвороби легенів
 • J84.90 Iнтерстиціальна легенева хвороба, неуточнена

J85-J86 – Гнійні захворювання нижніх дихальних шляхів

J85. Абсцес легені та середостіння
J86. Піоторакс
 • J86.00 Піоторакс із свищем (норицею)
 • J86.90 Піоторакс без свища (нориці)

J90-J94 – Інші хвороби плеври

 • J90.00 Плевральний випіт, не класифікований в інших рубриках
 • J91.00 Плевральний випіт при захворюваннях, класифікованих в інших рубриках
J92. Плевральна бляшка
 • J92.00 Плевральна бляшка із згадкою про азбестоз
 • J92.90 Плевральна бляшка без згадки про азбестоз
J93. Пневмоторакс
 • J93.00 Спонтанний пневмоторакс напруження
 • J93.10 Iнші форми спонтанного пневмотораксу
 • J93.80 Iнші види пневмотораксу
 • J93.90 Пневмоторакс, неуточнений
J94. Iнші ураження плеври
 • J94.00 Хілусний випіт
 • J94.10 Фіброторакс
 • J94.20 Гемоторакс
 • J94.80 Iнші уточнені ураження плеври
 • J94.90 Ураження плеври, неуточнене

J95-J99 – Інші хвороби органів дихання

J95. Респіраторні порушення після медичних процедур, не класифіковані в інших рубриках
 • J95.00 Порушення функціонування трахеостоми
 • J95.10 Гостра легенева недостатність після хірургічної торакальної операції
 • J95.20 Гостра легенева недостатність після хірургічної не торакальної операції
 • J95.30 Хронічна легенева недостатність після хірургічної операції
 • J95.40 Синдром Мендельсона
 • J95.50 Стеноз під власне голосовим апаратом після медичних процедур
 • J95.80 Iнші післяпроцедурні респіраторні порушення
 • J95.90 Респіраторні порушення після медичних процедур, неуточнені
J96. Дихальна недостатність, не класифікована в інших рубриках
 • J96.00 Гостра респіраторна недостатність
 • J96.10 Хронічна респіраторна недостатність
 • J96.90 Респіраторна недостатність, неуточнена
J98. Iнші порушення дихання
J99. Респіраторні порушення при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • J99.00 Ревматоїдна хвороба легені (М05.1)
 • J99.10 Респіраторні порушення при системних захворюваннях сполучної тканини
 • J99.80 Респіраторні порушення при інших захворюваннях, класифікованих в інших рубриках