Головна / МКХ-10 / Клас IX. Хвороби системи кровообігу (I00-I99)

Клас IX. Хвороби системи кровообігу (I00-I99)


I00-I04 – Гострий ревматизм

 • I00.00 Ревматична гарячка без залучення серця
I01. Ревматична гарячка з залученням серця
I02. Ревматична хорея
 • I02.00 Ревматична хорея з залученням серця
 • I02.90 Ревматична хорея без залучення серця

I05-I09 – Хронічні ревматичні хвороби серця

I05. Ревматичні хвороби мітрального клапану
 • I05.00 Мітральний стеноз
 • I05.10 Ревматична недостатність мітрального клапану
 • I05.20 Мітральний стеноз з недостатністю
 • I05.80 Iнші хвороби мітрального клапану
 • I05.90 Хвороба мітрального клапану, неуточнена
I06. Ревматичні хвороби аортального клапану
 • I06.00 Ревматичний аортальний стеноз
 • I06.10 Ревматична недостатність аортального клапану
 • I06.20 Ревматичний аортальний стеноз з недостатністю
 • I06.80 Iнші ревматичні хвороби аортального клапану
 • I06.90 Ревматична хвороба аортального клапану, неуточнена
I07. Ревматичні хвороби тристулкового клапану
 • I07.00 Трикуспідальний стеноз
 • I07.10 Трикуспідальна недостатність
 • I07.20 Трикуспідальний стеноз з недостатністю
 • I07.80 Iнші хвороби тристулкового клапану
 • I07.90 Хвороба тристулкового клапану, неуточнена
I08. Ураження декількох клапанів
 • I08.00 Комбіноване ураження мітрального та аортального клапанів
 • I08.10 Комбіноване ураження мітрального і тристулкового клапанів
 • I08.20 Комбіноване ураження аортального і тристулкового клапанів
 • I08.30 Комбіноване ураження мітрального, аортального і тристулкового клапанів
 • I08.80 Iнші множинні хвороби серцевих клапанів
 • I08.90 Множинне ураження клапанів, неуточнене
I09. Iнші ревматичні хвороби серця
 • I09.00 Ревматичний міокардит
 • I09.10 Ревматичні хвороби ендокарда, клапан неуточнений
 • I09.20 Хронічний ревматичний перикардит
 • I09.80 Iнші уточнені ревматичні хвороби серця
 • I09.90 Ревматична хвороба серця, неуточнена

I10-I15 – Гіпертонічна хвороба

 • I10.00 Есенціальна (первинна) гіпертензія
I11. Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням серця
 • I11.00 Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням серця з (застійною) серцевою недостатністю
 • I11.90 Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням серця без (застійної) серцевої недостатності
I12. Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням нирок
 • I12.00 Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням нирок з нирковою недостатністю
 • I12.90 Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням нирок без ниркової недостатності
I13. Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням серця і нирок
 • I13.00 Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням серця і нирок з (застійною) серцевою недостатністю
 • I13.10 Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням серця і нирок з нирковою недостатністю
 • I13.20 Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням серця і нирок з (застійною) серцевою і нирковою недостатністю
 • I13.90 Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням серця і нирок, неуточнена
I15. Вторинна гіпертензія

I20-I25 – Ішемічна хвороба серця

I20. Стенокардія (грудна жаба)
 • I20.00 Нестабільна стенокардія
 • I20.07 Нестабільна стенокардія з гіпертонією
 • I20.10 Стенокардія з зареєстрованим спазмом судин
 • I20.17 Стенокардія з зареєстрованим спазмом судин з гіпертонією
 • I20.80 Iнші форми стенокардії
 • I20.87 Iнші форми стенокардії з гіпертонією
 • I20.90 Стенокардія, неуточнена
 • I20.97 Стенокардія, неуточнена з гіпертонією
I21. Гострий інфаркт міокарда
 • I21.00 Гострий трансмуральний інфаркт передньої стінки міокарда
 • I21.07 Гострий трансмуральний інфаркт передньої стінки міокарда з гіпертонією
 • I21.10 Гострий трансмуральний інфаркт нижньої стінки міокарда
 • I21.17 Гострий трансмуральний інфаркт нижньої стінки міокарда з гіпертонією
 • I21.20 Гострий трансмуральний інфаркт міокарда інших уточнених локалізацій
 • I21.27 Гострий трансмуральний інфаркт міокарда інших уточнених локалізацій з гіпертонією
 • I21.30 Гострий трансмуральний інфаркт міокарда неуточненої локалізації
 • I21.37 Гострий трансмуральний інфаркт міокарда неуточненої локалізації з гіпертонією
 • I21.40 Гострий субендокардіальний інфаркт міокарда
 • I21.47 Гострий субендокардіальний інфаркт міокарда з гіпертонією
 • I21.90 Гострий інфаркт міокарда, неуточнений
 • I21.97 Гострий інфаркт міокарда, неуточнений з гіпертонією
I22. Повторний інфаркт міокарда
 • I22.00 Повторний інфаркт передньої стінки міокарда
 • I22.07 Повторний інфаркт передньої стінки міокарда з гіпертонією
 • I22.10 Повторний інфаркт нижньої стінки міокарда
 • I22.17 Повторний інфаркт нижньої стінки міокарда з гіпертонією
 • I22.80 Повторний інфаркт міокарда інших уточнених локалізацій
 • I22.87 Повторний інфаркт міокарда інших уточнених локалізацій з гіпертонією
 • I22.90 Повторний інфаркт міокарда, неуточнений
 • I22.97 Повторний інфаркт міокарда, неуточнений з гіпертонією
I23. Деякі поточні ускладнення гострого інфаркту міокарда
 • I23.00 Гемоперикард як найближче ускладнення гострого інфаркту міокарда
 • I23.07 Гемоперикард як найближче ускладнення гострого інфаркту міокарда з гіпертонією
 • I23.10 Дефект міжпередсердної перетинки як поточне ускладнення при гострому інфаркті міокарда
 • I23.17 Дефект міжпередсердної перетинки як поточне ускладнення при гострому інфаркті міокарда з гіпертонією
 • I23.20 Дефект міжшлуночкової перетинки як поточне ускладнення гострого інфаркту міокарда
 • I23.27 Дефект міжшлуночкової перетинки як поточне ускладнення гострого інфаркту міокарда з гіпертонією
 • I23.30 Розрив серцевої стінки без гемоперикарда як поточне ускладнення гострого інфаркту міокарда
 • I23.37 Розрив серцевої стінки без гемоперикарда як поточне ускладнення гострого інфаркту міокарда з гіпертонією
 • I23.40 Розрив сухожилкової хорди як поточне ускладнення гострого інфаркту міокарда
 • I23.47 Розрив сухожилкової хорди як поточне ускладнення гострого інфаркту міокарда з гіпертонією
 • I23.50 Розрив сосочкового м’язу як поточне ускладнення гострого інфаркту міокарда
 • I23.57 Розрив сосочкового м’язу як поточне ускладнення гострого інфаркту міокарда з гіпертонією
 • I23.60 Тромбоз передсердя, вушка передсердя і шлуночка серця як поточне ускладнення гострого інфаркту міокарда
 • I23.67 Тромбоз передсердя, вушка передсердя і шлуночка серця як поточне ускладнення гострого інфаркту міокарда з гіпертонією
 • I23.80 Деякі поточні ускладнення гострого інфаркту міокарда
 • I23.87 Деякі поточні ускладнення гострого інфаркту міокарда з гіпертонією
I24. Iнші форми гострої ішемічної хвороби серця
 • I24.00 Коронарний тромбоз, який не призводить до інфаркту міокарда
 • I24.07 Коронарний тромбоз, який не призводить до інфаркту міокарда з гіпертонією
 • I24.10 Синдром Дресслера
 • I24.17 Синдром Дресслера з гіпертонією
 • I24.80 Iнші форми гострої ішемічної хвороби серця
 • I24.87 Iнші форми гострої ішемічної хвороби серця з гіпертонією
 • I24.90 Гостра ішемічна хвороба серця, неуточнена
 • I24.97 Гостра ішемічна хвороба серця, неуточнена з гіпертонією
I25. Хронічна ішемічна хвороба серця
 • I25.00 Атеросклеротична серцевосудинна хвороба, так описана
 • I25.07 Атеросклеротична серцевосудинна хвороба, так описана з гіпертонією
 • I25.10 Атеросклеротична хвороба серця
 • I25.17 Атеросклеротична хвороба серця з гіпертонією
 • I25.20 Перенесений в минулому інфаркт міокарда
 • I25.27 Перенесений в минулому інфаркт міокарда з гіпертонією
 • I25.30 Аневризма серця
 • I25.37 Аневризма серця з гіпертонією
 • I25.40 Аневризма вінцевої (коронарної) артерії
 • I25.47 Аневризма вінцевої (коронарної) артерії з гіпертонією
 • I25.50 Iшемічна кардіоміопатія
 • I25.57 Iшемічна кардіоміопатія з гіпертонією
 • I25.60 Безсимптомна ішемія міокарда
 • I25.67 Безсимптомна ішемія міокарда з гіпертонією
 • I25.80 Iнші форми хронічної ішемічної хвороби серця
 • I25.87 Iнші форми хронічної ішемічної хвороби серця з гіпертонією
 • I25.90 Хронічна ішемічна хвороба серця, неуточнена
 • I25.97 Хронічна ішемічна хвороба серця, неуточнена з гіпертонією

I26-I28 – Легенево-серцева недостатність та хвороби малого кола кровообігу

I26. Легенева емболія
 • I26.00 Легенева емболія із згадкою про гостре легеневе серце
 • I26.90 Легенева емболія без згадки про гостре легеневе серце
I27. Iнші форми легеневосерцевої недостатності
 • I27.00 Первинна легенева гіпертензія
 • I27.10 Кіфосколіотична хвороба серця
 • I27.80 Iнші уточнені форми легеневосерцевої недостатності
 • I27.90 Легеневосерцева недостатність, неуточнена
I28. Iнші хвороби легеневих судин
 • I28.00 Артеріовенозний свищ легеневих судин
 • I28.10 Аневризма легеневої артерії
 • I28.80 Iнші уточнені хвороби легеневих судин
 • I28.90 Хвороба легеневих судин, неуточнена

I30-I52 – Інші хвороби серця

I30. Гострий перикардит
 • I30.00 Гострий неспецифічний ідіопатичний перикардит
 • I30.10 Iнфекційний перикардит
 • I30.80 Iнші форми гострого перикардиту
 • I30.90 Гострий перикардит, неуточнений
I31. Iнші хвороби перикарду
 • I31.00 Хронічний адгезивний перикардит
 • I31.10 Хронічний констриктивний перикардит
 • I31.20 Гемоперикард, не класифікований в інших рубриках
 • I31.30 Перикардіальний випіт (не запального характеру)
 • I31.80 Iнші уточнені хвороби перикарду
 • I31.90 Хвороба перикарду, неуточнена
I32. Перикардит при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I32.00 Перикардит при бактеріальних інфекціях, класифікованих в інших рубриках
 • I32.10 Перикардит при інших інфекційних і паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I32.80 Перикардит при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках
I33. Гострий і підгострий ендокардит
I34. Неревматичні ураження мітрального клапану
 • I34.00 Недостатність мітрального клапану
 • I34.10 Пролапс мітрального клапану
 • I34.20 Неревматичний стеноз мітрального клапану
 • I34.80 Iнші неревматичні ураження мітрального клапану
 • I34.90 Неревматичне ураження мітрального клапану, неуточнене
I35. Неревматичні ураження аортального клапану
 • I35.00 Аортальний (клапанний) стеноз
 • I35.10 Аортальна (клапанна) недостатність
 • I35.20 Аортальний (клапанний) стеноз з недостатністю
 • I35.80 Iнші ураження аортального клапану
 • I35.90 Ураження аортального клапану, неуточнене
I36. Неревматичні ураження тристулкового клапану
 • I36.00 Неревматичний стеноз тристулкового клапану
 • I36.10 Неревматична недостатність тристулкового клапану
 • I36.20 Неревматичний стеноз тристулкового клапану з недостатністю
 • I36.80 Iнші неревматичні ураження тристулкового клапану
 • I36.90 Неревматичне ураження тристулкового клапану, неуточнене
I37. Ураження клапану легеневої артерії
 • I37.00 Стеноз клапану легеневої артерії
 • I37.10 Недостатність клапану легеневої артерії
 • I37.20 Стеноз клапану легеневої артерії з недостатністю
 • I37.80 Iнші ураження клапану легеневої артерії
 • I37.90 Ураження клапану легеневої артерії, неуточнене
 • I38.00 Ендокардит, клапан не уточнений
I39. Ендокардит та ураження клапанів серця при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I39.00 Ураження мітрального клапану при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I39.10 Ураження аортального клапану при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I39.20 Ураження тристулкового клапану при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I39.30 Ураження клапану легеневої артерії при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I39.40 Множинні ураження серцевих клапанів при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I39.80 Ендокардит, клапан неуточнений, при хворобах, класифікованих в інших рубриках
I40. Гострий міокардит
 • I40.00 Iнфекційний міокардит
 • I40.10 Iзольований міокардит
 • I40.80 Iнші форми гострого міокардиту
 • I40.90 Гострий міокардит, неуточнений
I41. Міокардит при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I41.00 Міокардит при бактеріальних хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I41.10 Міокардит при вірусних хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I41.20 Міокардит при інших інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I41.80 Міокардит при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках
I42. Кардіоміопатія
 • I42.00 Дилатаційна кардіоміопатія
 • I42.10 Гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія
 • I42.20 Iнша гіпертрофічна кардіоміопатія
 • I42.30 Ендоміокардіальна (еозинофільна) хвороба
 • I42.40 Ендокардіальний фіброеластоз
 • I42.50 Iнша рестриктивна кардіоміопатія
 • I42.60 Алкогольна кардіоміопатія
 • I42.70 Кардіоміопатія внаслідок дії лікарських засобів та інших зовнішніх факторів
 • I42.80 Iнші кардіоміопатії
 • I42.90 Кардіоміопатія, неуточнена
I43. Кардіоміопатія при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I43.00 Кардіоміопатія при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I43.10 Кардіоміопатія при метаболічних порушеннях
 • I43.20 Кардіоміопатія при розладах харчування
 • I43.80 Кардіоміопатія при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках
I44. Передсердношлуночкова (атріовентрикулярна) блокада та блокада лівої ніжки пучка (Гіса)
 • I44.00 Передсердношлуночкова блокада першого ступеня
 • I44.10 Передсердношлуночкова блокада другого ступеня
 • I44.20 Передсердношлуночкова блокада повна
 • I44.30 Iнша та неуточнена передсердношлуночкова блокада
 • I44.40 Блокада передньої гілки лівої ніжки передсердношлуночкового пучка
 • I44.50 Блокада задньої гілки лівої ніжки передсердношлуночкового пучка
 • I44.60 Iнша та неуточнена блокада передсердношлуночкового пучка
 • I44.70 Блокада лівої ніжки передсердношлуночкового пучка, неуточнена
I45. Iнші порушення провідності
 • I45.00 Блокада правої ніжки передсердношлуночкового пучка
 • I45.10 Iнша та неуточнена блокада правої ніжки передсердношлуночкового пучка
 • I45.20 Двопучкова блокада
 • I45.30 Трипучкова блокада
 • I45.40 Специфічна внутрішньошлуночкова блокада
 • I45.50 Iнша уточнена блокада серця
 • I45.60 Синдром передчасного збудження шлуночків
 • I45.80 Iнші уточнені порушення провідності
 • I45.90 Порушення провідності, неуточнене
I46. Зупинка серця
 • I46.00 Зупинка серця з вдалим відновленням серцевої діяльності
 • I46.10 Раптова серцева смерть, так описана
 • I46.90 Зупинка серця, неуточнена
I47. Пароксизмальна тахікардія
 • I47.00 Поворотна шлуночкова аритмія
 • I47.10 Надшлуночкова тахікардія
 • I47.20 Шлуночкова тахікардія
 • I47.90 Пароксизмальна тахікардія, неуточнена
 • I48.00 Фібриляція та тріпотіння передсердь
I49. Iнші порушення серцевого ритму
 • I49.00 Фібриляція та тріпотіння шлуночків
 • I49.10 Передчасна деполяризація передсердь
 • I49.20 Передчасна деполяризація, що виходить із з’єднання
 • I49.30 Передчасна деполяризація шлуночків
 • I49.40 Iнша та неуточнена передчасна деполяризація
 • I49.50 Синдром слабкості синусового вузла
 • I49.80 Iнші уточнені порушення серцевого ритму
 • I49.90 Порушення серцевого ритму, неуточнене
I50. Серцева недостатність
I51. Ускладнення та неточно позначені хвороби серця
 • I51.00 Дефект перегородки серця, набутий
 • I51.10 Розрив сухожилкових хорд, не класифікований в інших рубриках
 • I51.20 Розрив сосочкового м’язу, не класифікований в інших рубриках
 • I51.30 Внутрішньосерцевий тромбоз, не класифікований в інших рубриках
 • I51.40 Міокардит, неуточнений
 • I51.50 Дегенерація міокарда
 • I51.60 Серцевосудинна хвороба, неуточнена
 • I51.70 Кардіомегалія
 • I51.80 Iнші неточно позначені хвороби серця
 • I51.90 Хвороба серця, неуточнена
I52. Iнші ураження серця при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I52.00 Iнші ураження серця при бактеріальних хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I52.10 Iнші ураження серця при інших інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I52.80 Iнші ураження серця при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках

I60-I69 – Ураження судин головного мозку

I60. Субарахноїдальний крововилив
 • I60.00 Субарахноїдальний крововилив із каротидного синусу і біфуркації сонної артерії
 • I60.07 Субарахноїдальний крововилив із каротидного синусу і біфуркації сонної артерії з гіпертонією
 • I60.10 Субарахноїдальний крововилив із середньої мозкової артерії
 • I60.17 Субарахноїдальний крововилив із середньої мозкової артерії з гіпертонією
 • I60.20 Субарахноїдальний крововилив із передньої сполучної артерії
 • I60.27 Субарахноїдальний крововилив із передньої сполучної артерії з гіпертонією
 • I60.30 Субарахноїдальний крововилив із задньої сполучної артерії
 • I60.37 Субарахноїдальний крововилив із задньої сполучної артерії з гіпертонією
 • I60.40 Субарахноїдальний крововилив із базилярної артерії
 • I60.47 Субарахноїдальний крововилив із базилярної артерії з гіпертонією
 • I60.50 Субарахноїдальний крововилив з хребтової артерії
 • I60.57 Субарахноїдальний крововилив з хребтової артерії з гіпертонією
 • I60.60 Субарахноїдальний крововилив з інших внутрішньочерепних артерій
 • I60.67 Субарахноїдальний крововилив з інших внутрішньочерепних артерій з гіпертонією
 • I60.70 Субарахноїдальний крововилив з внутрішньочерепної артерії, неуточнений
 • I60.77 Субарахноїдальний крововилив з внутрішньочерепної артерії, неуточнений з гіпертонією
 • I60.80 Iнший субарахноїдальний крововилив
 • I60.87 Iнший субарахноїдальний крововилив з гіпертонією
 • I60.90 Субарахноїдальний крововилив, неуточнений
 • I60.97 Субарахноїдальний крововилив, неуточнений з гіпертонією
I61. Внутрішньомозковий крововилив
 • I61.00 Внутрішньомозковий крововилив у півкулю, субкортикальний
 • I61.07 Внутрішньомозковий крововилив у півкулю, субкортикальний з гіпертонією
 • I61.10 Внутрішньомозковий крововилив у півкулю, кортикальний
 • I61.17 Внутрішньомозковий крововилив у півкулю, кортикальний з гіпертонією
 • I61.20 Внутрішньомозковий крововилив у півкулю, неуточнений
 • I61.27 Внутрішньомозковий крововилив у півкулю, неуточнений з гіпертонією
 • I61.30 Внутрішньомозковий крововилив у стовбур головного мозку
 • I61.37 Внутрішньомозковий крововилив у стовбур головного мозку з гіпертонією
 • I61.40 Внутрішньомозковий крововилив у мозочок
 • I61.47 Внутрішньомозковий крововилив у мозочок з гіпертонією
 • I61.50 Внутрішньомозковий крововилив, внутрішньошлуночковий
 • I61.57 Внутрішньомозковий крововилив, внутрішньошлуночковий з гіпертонією
 • I61.60 Внутрішньомозковий крововилив множинної локалізації
 • I61.67 Внутрішньомозковий крововилив множинної локалізації з гіпертонією
 • I61.80 Iнший внутрішньомозковий крововилив
 • I61.87 Iнший внутрішньомозковий крововилив з гіпертонією
 • I61.90 Внутрішньомозковий крововилив, неуточнений
 • I61.97 Внутрішньомозковий крововилив, неуточнений з гіпертонією
I62. Iнший нетравматичний внутрішньочерепний крововилив
 • I62.00 Субдуральний крововилив (гострий)(нетравматичний)
 • I62.07 Субдуральний крововилив (гострий)(нетравматичний) з гіпертонією
 • I62.10 Нетравматичний екстрадуральний крововилив
 • I62.17 Нетравматичний екстрадуральний крововилив з гіпертонією
 • I62.90 Внутрішньочерепний крововилив (нетравматичний), неуточнений
 • I62.97 Внутрішньочерепний крововилив (нетравматичний), неуточнений з гіпертонією
I63. Iнфаркт головного мозку
 • I63.00 Iнфаркт мозку внаслідок тромбозу прецеребральних артерій
 • I63.07 Iнфаркт мозку внаслідок тромбозу прецеребральних артерій з гіпертонією
 • I63.10 Iнфаркт мозку внаслідок емболії прецеребральних артерій
 • I63.17 Iнфаркт мозку внаслідок емболії прецеребральних артерій з гіпертонією
 • I63.20 Iнфаркт мозку внаслідок неуточненої закупорки або стенозу прецеребральних артерій
 • I63.27 Iнфаркт мозку внаслідок неуточненої закупорки або стенозу прецеребральних артерій з гіпертонією
 • I63.30 Iнфаркт мозку внаслідок тромбозу церебральних артерій
 • I63.37 Iнфаркт мозку внаслідок тромбозу церебральних артерій з гіпертонією
 • I63.40 Інфаркт мозку внаслідок емболії церебральних артерій
 • I63.47 Інфаркт мозку внаслідок емболії церебральних артерій з гіпертонією
 • I63.50 Iнфаркт мозку внаслідок неуточненої закупорки або стенозу церебральних артерій
 • I63.57 Iнфаркт мозку внаслідок неуточненої закупорки або стенозу церебральних артерій з гіпертонією
 • I63.60 Інфаркт мозку внаслідок церебрального венозного тромбозу, негнійний
 • I63.67 Інфаркт мозку внаслідок церебрального венозного тромбозу, негнійний з гіпертонією
 • I63.80 Iнший інфаркт мозку
 • I63.87 Iнший інфаркт мозку з гіпертонією
 • I63.90 Iнфаркт мозку, неуточнений
 • I63.97 Iнфаркт мозку, неуточнений з гіпертонією
I64. Iнсульт, не уточнений як крововилив чи інфаркт
 • I64.00 Iнсульт, не уточнений як крововилив чи інфаркт
 • I64.07 Iнсульт, не уточнений як крововилив чи інфаркт з гіпертонією
I65. Закупорка та стеноз прецеребральних артерій, що не призводять до інфаркту мозку
 • I65.00 Закупорка та стеноз хребтової артерії
 • I65.07 Закупорка та стеноз хребтової артерії з гіпертонією
 • I65.10 Закупорка та стеноз базилярної артерії
 • I65.17 Закупорка та стеноз базилярної артерії з гіпертонією
 • I65.20 Закупорка та стеноз сонної артерії
 • I65.27 Закупорка та стеноз сонної артерії з гіпертонією
 • I65.30 Закупорка та стеноз множинних і двосторонніх прецеребральних артерій
 • I65.37 Закупорка та стеноз множинних і двосторонніх прецеребральних артерій з гіпертонією
 • I65.80 Закупорка та стеноз інших прецеребральних артерій
 • I65.87 Закупорка та стеноз інших прецеребральних артерій з гіпертонією
 • I65.90 Закупорка та стеноз неуточненої прецеребральної артерії
 • I65.97 Закупорка та стеноз неуточненої прецеребральної артерії з гіпертонією
I66. Закупорка та стеноз церебральних артерій, що не призводять до інфаркту мозку
 • I66.00 Закупорка та стеноз середньої мозкової артерії
 • I66.07 Закупорка та стеноз середньої мозкової артерії з гіпертонією
 • I66.10 Закупорка та стеноз передньої мозкової артерії
 • I66.17 Закупорка та стеноз передньої мозкової артерії з гіпертонією
 • I66.20 Закупорка та стеноз задньої мозкової артерії
 • I66.27 Закупорка та стеноз задньої мозкової артерії з гіпертонією
 • I66.30 Закупорка та стеноз мозочкових артерій
 • I66.37 Закупорка та стеноз мозочкових артерій з гіпертонією
 • I66.40 Закупорка та стеноз множинних і двосторонніх артерій мозку
 • I66.47 Закупорка та стеноз множинних і двосторонніх артерій мозку з гіпертонією
 • I66.80 Закупорка та стеноз іншої артерії мозку
 • I66.87 Закупорка та стеноз іншої артерії мозку з гіпертонією
 • I66.90 Закупорка та стеноз неуточненої артерії мозку
 • I66.97 Закупорка та стеноз неуточненої артерії мозку з гіпертонією
I67. Iнші цереброваскулярні хвороби
 • I67.00 Розшарування мозкових артерій без розриву
 • I67.07 Розшарування мозкових артерій без розриву з гіпертонією
 • I67.10 Аневризма мозку без розриву
 • I67.17 Аневризма мозку без розриву з гіпертонією
 • I67.20 Церебральний атеросклероз
 • I67.27 Церебральний атеросклероз з гіпертонією
 • I67.30 Прогресуюча судинна лейкоенцефалопатія
 • I67.37 Прогресуюча судинна лейкоенцефалопатія з гіпертонією
 • I67.40 Гіпертензивна енцефалопатія
 • I67.47 Гіпертензивна енцефалопатія з гіпертонією
 • I67.50 Хвороба Мойамойа
 • I67.57 Хвороба Мойамойа з гіпертонією
 • I67.60 Негнійний тромбоз внутрішньочерепної венозної системи
 • I67.67 Негнійний тромбоз внутрішньочерепної венозної системи з гіпертонією
 • I67.70 Церебральний артеріїт, не класифікований в інших рубриках
 • I67.77 Церебральний артеріїт, не класифікований в інших рубриках з гіпертонією
 • I67.80 Iнші уточнені ураження судин мозку
 • I67.87 Iнші уточнені ураження судин мозку з гіпертонією
 • I67.90 Цереброваскулярна хвороба, неуточнена
 • I67.97 Цереброваскулярна хвороба, неуточнена з гіпертонією
I68. Ураження судин мозку при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I68.00 Церебральна амілоїдна ангіопатія (Е85.)
 • I68.07 Церебральна амілоїдна ангіопатія (Е85.) з гіпертонією
 • I68.10 Церебральний артеріїт при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I68.17 Церебральний артеріїт при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках з гіпертонією
 • I68.20 Церебральний артеріїт при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I68.27 Церебральний артеріїт при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках з гіпертонією
 • I68.80 Iнші цереброваскулярні ураження при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I68.87 Iнші цереброваскулярні ураження при хворобах, класифікованих в інших рубриках з гіпертонією
I69. Наслідки цереброваскулярних хвороб
 • I69.00 Наслідки субарахноїдального крововиливу
 • I69.07 Наслідки субарахноїдального крововиливу з гіпертонією
 • I69.10 Наслідки внутрішньомозкового крововиливу
 • I69.17 Наслідки внутрішньомозкового крововиливу з гіпертонією
 • I69.20 Наслідки іншого нетравматичного внутрішньочерепного крововиливу
 • I69.27 Наслідки іншого нетравматичного внутрішньочерепного крововиливу з гіпертонією
 • I69.30 Наслідки інфаркту мозку
 • I69.37 Наслідки інфаркту мозку з гіпертонією
 • I69.40 Наслідки мозкового інсульту, неуточненого як крововилив чи інфаркт мозку
 • I69.47 Наслідки мозкового інсульту, неуточненого як крововилив чи інфаркт мозку з гіпертонією
 • I69.80 Наслідки інших та неуточнених цереброваскулярних хвороб
 • I69.87 Наслідки інших та неуточнених цереброваскулярних хвороб з гіпертонією

I70-I79 – Хвороби артерій, артеріол та капілярів

I70. Атеросклероз
 • I70.00 Атеросклероз аорти
 • I70.10 Атеросклероз ниркової артерії
 • I70.20 Атеросклероз артерій кінцівок
 • I70.80 Атеросклероз інших артерій
 • I70.90 Генералізований і неуточнений атеросклероз
I71. Аневризма та розшарування аорти
 • I71.00 Розшарування аорти (будьякої частини)
 • I71.10 Аневризма грудної аорти, розірвана
 • I71.20 Аневризма грудної аорти без згадування про розрив
 • I71.30 Аневризма черевної аорти, розірвана
 • I71.40 Аневризма черевної аорти без згадування про розрив
 • I71.50 Аневризма грудної та черевної аорти, розірвана
 • I71.60 Аневризма грудної та черевної аорти без згадування про розрив
 • I71.80 Аневризма аорти неуточненої локалізації, розірвана
 • I71.90 Аневризма аорти неуточненої локалізації без згадування про розрив
I72. Iнші форми аневризми
 • I72.00 Аневризма сонної артерії
 • I72.10 Аневризма артерії верхньої кінцівки
 • I72.20 Аневризма ниркової артерії
 • I72.30 Аневризма клубової артерії
 • I72.40 Аневризма артерії нижньої кінцівки
 • I72.80 Аневризма іншої уточненої артерії
 • I72.90 Аневризма неуточненої локалізації
I73. Iнші хвороби периферичних судин
 • I73.00 Синдром Рейно
 • I73.10 Облітеруючий тромбангіїт (хвороба Бюргера)
 • I73.80 Iнші уточнені хвороби периферичних судин
 • I73.90 Хвороба периферичних судин, неуточнена
I74. Емболія та тромбоз артерій
 • I74.00 Емболія та тромбоз черевної аорти
 • I74.10 Емболія та тромбоз інших та неуточнених відділів аорти
 • I74.20 Емболія та тромбоз артерій верхніх кінцівок
 • I74.30 Емболія та тромбоз артерій нижніх кінцівок
 • I74.40 Емболія та тромбоз артерій кінцівок, неуточнені
 • I74.50 Емболія та тромбоз клубової артерії
 • I74.80 Емболія та тромбоз інших артерій
 • I74.90 Емболія та тромбоз неуточненої артерії
I77. Iнші ураження артерій та артеріол
 • I77.00 Артеріовенозний свищ набутий
 • I77.10 Звуження артерії
 • I77.20 Розрив артерії
 • I77.30 М’язова і сполучнотканинна дисплазія артерій
 • I77.40 Синдром компресії черевного стовбура черевної аорти
 • I77.50 Некроз артерії
 • I77.60 Артеріїт, неуточнений
 • I77.80 Iнші уточнені ураження артерій та артеріол
 • I77.90 Ураження артерій та артеріол, неуточнене
I78. Хвороби капілярів
 • I78.00 Спадкова геморагічна телеангіектазія
 • I78.10 Невус непухлинний
 • I78.80 Iнші хвороби капілярів
 • I78.90 Хвороба капілярів, неуточнена
I79. Ураження артерій, артеріол і капілярів при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I79.00 Аневризма аорти при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I79.10 Аортит при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I79.20 Периферична ангіопатія при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I79.80 Iнші ураження артерій, артеріол і капілярів при хворобах, класифікованих в інших рубриках

I80-I89 – Хвороби вен, лімфатичних судин та лімфовузлів, не класифіковані в інших рубриках

I80. Флебіт та тромбофлебіт
 • I80.00 Флебіт та тромбофлебіт поверхневих судин нижніх кінцівок
 • I80.10 Флебіт та тромбофлебіт стегнової вени
 • I80.20 Флебіт та тромбофлебіт інших глибоких судин нижніх кінцівок
 • I80.30 Флебіт та тромбофлебіт нижніх кінцівок, неуточнений
 • I80.80 Флебіт та тромбофлебіт інших локалізацій
 • I80.90 Флебіт та тромбофлебіт неуточненої локалізації
 • I81.00 Тромбоз ворітної вени
I82. Емболія та тромбоз інших вен
 • I82.00 Синдром БаддаКіарі
 • I82.10 Тромбофлебіт мігруючий
 • I82.20 Емболія та тромбоз порожнистої вени
 • I82.30 Емболія та тромбоз ниркової вени
 • I82.80 Емболія та тромбоз інших уточнених вен
 • I82.90 Емболія та тромбоз неуточненої вени
I83. Варикозне розширення вен нижніх кінцівок
 • I83.00 Варикозне розширення вен нижніх кінцівок з виразкою
 • I83.10 Варикозне розширення вен нижніх кінцівок з запаленням
 • I83.20 Варикозне розширення вен нижніх кінцівок з виразкою та запаленням
 • I83.90 Варикозне розширення вен нижніх кінцівок без виразки або запалення
I84. Геморой
 • I84.00 Внутрішній тромбований геморой
 • I84.10 Внутрішній геморой з іншими ускладненнями
 • I84.20 Внутрішній геморой без ускладнень
 • I84.30 Зовнішній тромбований геморой
 • I84.40 Зовнішній геморой з іншими ускладненнями
 • I84.50 Зовнішній геморой без ускладнень
 • I84.60 Залишкові гемороїдальні шкірні мітки
 • I84.70 Тромбований геморой, неуточнений
 • I84.80 Геморой з іншими ускладненнями, неуточнений
 • I84.90 Геморой без ускладнень, неуточнений
I85. Варикозне розширення вен стравоходу
I86. Варикозне розширення вен інших локалізацій
 • I86.00 Варикозне розширення під’язикових вен
 • I86.10 Варикозне розширення вен мошонки
 • I86.20 Варикозне розширення вен тазу
 • I86.30 Варикозне розширення вен вульви
 • I86.40 Варикозне розширення вен шлунку
 • I86.80 Варикозне розширення вен інших уточнених локалізацій
I87. Iнші ураження вен
 • I87.00 Післяфлебітичний синдром
 • I87.10 Здавлення вени
 • I87.20 Венозна недостатність (хронічна) (периферична)
 • I87.80 Iнші уточнені ураження вен
 • I87.90 Ураження вени, неуточнене
I88. Неспецифічний лімфаденіт
I89. Iнші неінфекційні хвороби лімфатичних судин та лімфатичних вузлів
 • I89.00 Лімфонабряк, не класифікований в інших рубриках
 • I89.10 Лімфангіт
 • I89.80 Iнші уточнені неінфекційні хвороби лімфатичних судин та лімфатичних вузлів
 • I89.90 Неінфекційна хвороба лімфатичних судин та лімфатичних вузлів, неуточнена

I95-I99 – Інші та неуточнені порушення системи кровообігу

I95. Гіпотензія
 • I95.00 Iдіопатична гіпотензія
 • I95.10 Ортостатична гіпотензія
 • I95.20 Гіпотонія внаслідок дій лікарських засобів
 • I95.80 Iнші види гіпотензії
 • I95.90 Гіпотензія, неуточнена
I97. Порушення системи кровообігу після медичних процедур, не класифіковані в інших рубриках
 • I97.00 Післякардіотомічний синдром
 • I97.10 Iнші функціональні порушення після операцій на серці
 • I97.20 Синдром лімфонабряку після мастектомії
 • I97.80 Iнші післяпроцедурні порушення системи кровообігу, не класифіковані в інших рубриках
 • I97.90 Післяпроцедурні порушення системи кровообігу, неуточнені
I98. Iнші порушення системи кровообігу при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I98.00 Сифіліс серцевосудинної системи
 • I98.10 Ураження серцевосудинної системи при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I98.20 Варикозне розширення вен стравоходу при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I98.80 Iнші уточнені порушення системи кровообігу при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • I99.00 Iнші та неуточнені порушення системи кровообігу