Головна / МКХ-10 / Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи (N00-N99)

Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи (N00-N99)


N00-N08 – Гломерулярні хвороби

N00. Гострий нефритичний синдром
 • N00.00 Незначні гломерулярні ушкодження
 • N00.10 Осередкові та сегментарні гломерулярні ушкодження
 • N00.20 Дифузний мембранозний гломерулонефрит
 • N00.30 Дифузний мезангіальний проліферативний гломерулонефрит
 • N00.40 Дифузний ендокапілярний проліферативний гломерулонефрит
 • N00.50 Дифузний мезангіокапілярний гломерулонефрит
 • N00.60 Хворобо щільного осаду
 • N00.70 Дифузний серпоподібний гломерулонефрит
 • N00.80 Інші хвороби
 • N00.90 Неуточнені зміни
N01. Швидко прогресуючий нефритичний синдром
 • N01.00 Незначні гломерулярні ушкодження
 • N01.10 Осередкові та сегментарні гломерулярні ушкодження
 • N01.20 Дифузний мембранозний гломерулонефрит
 • N01.30 Дифузний мезангіальний проліферативний гломерулонефрит
 • N01.40 Дифузний ендокапілярний проліферативний гломерулонефрит
 • N01.50 Дифузний мезангіокапілярний гломерулонефрит
 • N01.60 Хворобо щільного осаду
 • N01.70 Дифузний серпоподібний гломерулонефрит
 • N01.80 Інші хвороби
 • N01.90 Неуточнені зміни
N02. Рецидивуюча та стійка гематурія
 • N02.00 Незначні гломерулярні ушкодження
 • N02.10 Осередкові та сегментарні гломерулярні ушкодження
 • N02.20 Дифузний мембранозний гломерулонефрит
 • N02.30 Дифузний мезангіальний проліферативний гломерулонефрит
 • N02.40 Дифузний ендокапілярний проліферативний гломерулонефрит
 • N02.50 Дифузний мезангіокапілярний гломерулонефрит
 • N02.60 Хворобо щільного осаду
 • N02.70 Дифузний серпоподібний гломерулонефрит
 • N02.80 Інші хвороби
 • N02.90 Неуточнені зміни
N03. Хронічний нефритичний синдром
 • N03.00 Незначні гломерулярні ушкодження
 • N03.10 Осередкові та сегментарні гломерулярні ушкодження
 • N03.20 Дифузний мембранозний гломерулонефрит
 • N03.30 Дифузний мезангіальний проліферативний гломерулонефрит
 • N03.40 Дифузний ендокапілярний проліферативний гломерулонефрит
 • N03.50 Дифузний мезангіокапілярний гломерулонефрит
 • N03.60 Хворобо щільного осаду
 • N03.70 Дифузний серпоподібний гломерулонефрит
 • N03.80 Інші хвороби
 • N03.90 Неуточнені зміни
N04. Нефротичний синдром
 • N04.00 Незначні гломерулярні ушкодження
 • N04.10 Осередкові та сегментарні гломерулярні ушкодження
 • N04.20 Дифузний мембранозний гломерулонефрит
 • N04.30 Дифузний мезангіальний проліферативний гломерулонефрит
 • N04.40 Дифузний ендокапілярний проліферативний гломерулонефрит
 • N04.50 Дифузний мезангіокапілярний гломерулонефрит
 • N04.60 Хворобо щільного осаду
 • N04.70 Дифузний серпоподібний гломерулонефрит
 • N04.80 Інші хвороби
 • N04.90 Неуточнені зміни
N05. Нефритичний синдром, неуточнений
 • N05.00 Незначні гломерулярні ушкодження
 • N05.10 Осередкові та сегментарні гломерулярні ушкодження
 • N05.20 Дифузний мембранозний гломерулонефрит
 • N05.30 Дифузний мезангіальний проліферативний гломерулонефрит
 • N05.40 Дифузний ендокапілярний проліферативний гломерулонефрит
 • N05.50 Дифузний мезангіокапілярний гломерулонефрит
 • N05.60 Хворобо щільного осаду
 • N05.70 Дифузний серпоподібний гломерулонефрит
 • N05.80 Інші хвороби
 • N05.90 Неуточнені зміни
N06. Iзольована протеїнурія з уточненим морфологічним ураженням
 • N06.00 Незначні гломерулярні ушкодження
 • N06.10 Осередкові та сегментарні гломерулярні ушкодження
 • N06.20 Дифузний мембранозний гломерулонефрит
 • N06.30 Дифузний мезангіальний проліферативний гломерулонефрит
 • N06.40 Дифузний ендокапілярний проліферативний гломерулонефрит
 • N06.50 Дифузний мезангіокапілярний гломерулонефрит
 • N06.60 Хворобо щільного осаду
 • N06.70 Дифузний серпоподібний гломерулонефрит
 • N06.80 Інші хвороби
 • N06.90 Неуточнені зміни
N07. Спадкова нефропатія, не класифікована в інших рубриках
 • N07.00 Незначні гломерулярні ушкодження
 • N07.10 Осередкові та сегментарні гломерулярні ушкодження
 • N07.20 Дифузний мембранозний гломерулонефрит
 • N07.30 Дифузний мезангіальний проліферативний гломерулонефрит
 • N07.40 Дифузний ендокапілярний проліферативний гломерулонефрит
 • N07.50 Дифузний мезангіокапілярний гломерулонефрит
 • N07.60 Хворобо щільного осаду
 • N07.70 Дифузний серпоподібний гломерулонефрит
 • N07.80 Інші хвороби
 • N07.90 Неуточнені зміни
N08. Гломерулярні ураження при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • N08.00 Гломерулярні ураження при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • N08.10 Гломерулярні ураження при новоутвореннях
 • N08.20 Гломерулярні ураження при хворобах крові та імунних порушеннях
 • N08.30 Гломерулярні ураження при цукровому діабеті (Е10Е14 з загальним четвертим знаком .2)
 • N08.40 Гломерулярні ураження при інших ендокринних, аліментарних і метаболічних захворюваннях
 • N08.50 Гломерулярні ураження при системних хворобах сполучної тканини
 • N08.80 Гломерулярні ураження при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках

N10-N16 – Ниркові тубулоінтерстиціальні хвороби

N11. Хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит
N13. Обструктивна уропатія та рефлюксуропатія
 • N13.00 Гідронефроз з обструкцією мисковосечовідного з’єднання
 • N13.10 Гідронефроз із стенозом сечоводу, не класифікований в інших рубриках
 • N13.20 Гідронефроз з калькульозною обструкцією нирки і сечоводу
 • N13.30 Iнший і неуточнений гідронефроз
 • N13.40 Гідроуретер
 • N13.50 Перегинання і стриктура сечоводу без гідронефрозу
 • N13.60 Піонефроз
 • N13.70 Уропатія, пов’язана з міхуровосечовідним рефлюксом
 • N13.80 Iнша обструктивна уропатія і рефлюксуропатія
 • N13.90 Обструктивна і рефлюксуропатія, неуточнена
N14. Тубулоінтерстиціальні та тубулярні ураження, спричинені лікарськими засобами і важкими металами
 • N14.00 Нефропатія, спричинена анальгетиками
 • N14.10 Нефропатія, спричинена іншими лікарськими засобами, медичними препаратами або біологічно активними речовинами
 • N14.20 Нефропатія, спричинена неуточненими лікарськими засобами, медичними препаратами або біологічно активними речовинами
 • N14.30 Нефропатія, спричинена важкими металами
 • N14.40 Токсична нефропатія, не класифікована в інших рубриках
N15. Інші ниркові тубулоінтерстиціальні хвороби
 • N15.00 Балканська нефропатія
 • N15.10 Абсцеси нирки і перинефральної клітковини
 • N15.80 Iнші уточнені тубулоінтерстиціальні хвороби нирок
 • N15.90 Тубулоінтерстиціальні хвороби нирок, неуточнені
N16. Ниркові тубулоінтерстиціальні ураження при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • N16.00 Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • N16.10 Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при новоутвореннях
 • N16.20 Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при захворюваннях крові і порушення, які залучають імунний механізм
 • N16.30 Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при порушенні обміну речовин
 • N16.40 Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при системних хворобах сполучної тканини
 • N16.50 Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при відторгненні трансплантату (Т86.)
 • N16.80 Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках

N17-N19 – Ниркова недостатність

N17. Гостра ниркова недостатність
N18. Хронічна ниркова недостатність
 • N18.00 Термінальна стадія ураження нирок
 • N18.80 Iнша хронічна ниркова недостатність
 • N18.90 Хронічна ниркова недостатність, неуточнена
 • N19.00 Неуточнена ниркова недостатність

N20-N23 – Сечокам’яна хвороба

N20. Камені нирки і сечоводу
 • N20.00 Камені нирки
 • N20.10 Камені сечоводу
 • N20.20 Камені нирки з каменем в сечоводі
 • N20.90 Сечові камені, неуточнені
N21. Камені нижніх відділів сечових шляхів
 • N21.00 Камені в сечовому міхурі
 • N21.10 Камені в сечовивідному каналі (сечівникові)
 • N21.80 Iнші камені в нижніх відділах сечових шляхів
 • N21.90 Камені в нижніх відділах сечових шляхів, неуточнені
N22. Камені сечових шляхів при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • N22.00 Сечові камені при шистосомозі (більгарціозі) (В65.)
 • N22.80 Камені сечових шляхів при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • N23.00 Неуточнена ниркова коліка

N25-N29 – Інші ураження нирки та сечоводів

N25. Порушення внаслідок дисфункції канальців нирки
 • N25.00 Ниркова остеодистрофія
 • N25.10 Нефрогенний нецукровий діабет
 • N25.80 Iнші ураження внаслідок дисфункції канальців нирок
 • N25.90 Порушення внаслідок дисфункції канальців нирок, неуточнене
 • N26.00 Зморщена нирка неуточненого генезу
N27. Мала нирка, причина невідома
 • N27.00 Мала нирка, однобічна
 • N27.10 Мала нирка, двобічна
 • N27.90 Мала нирка, неуточнена
N28. Iнші ураження нирки та сечоводу, не класифіковані в інших рубриках
 • N28.00 Iшемія або інфаркт нирки
 • N28.10 Кіста нирки набута
 • N28.80 Iнші уточнені хвороби нирки і сечоводу
 • N28.90 Хвороба нирки і сечоводу, неуточнена
N29. Iнші ураження нирки і сечоводу при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • N29.00 Пізній сифіліс нирки (А52.7)
 • N29.10 Iнші ураження нирки і сечоводу при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • N29.80 Iнші ураження нирки і сечоводу при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках

N30-N39 – Інші хвороби сечовивідної системи

N30. Цистит
 • N30.00 Гострий цистит
 • N30.10 Iнтерстиціальний цистит (хронічний)
 • N30.20 Iнший хронічний цистит
 • N30.30 Тригоніт
 • N30.40 Променевий цистит
 • N30.80 Iнший цистит
 • N30.90 Цистит, неуточнений
N31. Нервовом’язова дисфункція сечового міхура, не класифікована в інших рубриках
 • N31.00 Незагальмований сечовий міхур, не класифікований в інших рубриках
 • N31.10 Рефлекторний сечовий міхур, не класифікований в інших рубриках
 • N31.20 Нейрогенна слабкість сечового міхура, не класифікована в інших рубриках
 • N31.80 Iнша нервовом’язова дисфункція сечового міхура
 • N31.90 Нервовом’язова дисфункція сечового міхура, неуточнена
N32. Iнші ураження сечового міхура
 • N32.00 Обструкція шийки сечового міхура
 • N32.10 Міхуровокишковий свищ (нориця)
 • N32.20 Міхуровий свищ, не класифікований в інших рубриках
 • N32.30 Дивертикул сечового міхура
 • N32.40 Розрив сечового міхура, нетравматичний
 • N32.80 Iнші уточнені ураження сечового міхура
 • N32.90 Ураження сечового міхура, неуточнене
N33. Ураження сечового міхура при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • N33.00 Туберкульозний цистит (А18.1)
 • N33.80 Ураження сечового міхура при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках
N34. Уретрит та уретральний синдром
 • N34.00 Уретральний абсцес
 • N34.10 Неспецифічний уретрит
 • N34.20 Iнший уретрит
 • N34.30 Уретральний синдром, неуточнений
N35. Стриктура сечівника
 • N35.00 Післятравматична стриктура сечівника
 • N35.10 Післяінфекційна уретральна стриктура, не класифікована в інших рубриках
 • N35.80 Iнша уретральна стриктура
 • N35.90 Уретральна стриктура, неуточнена
N36. Iнші ураження уретри
 • N36.00 Уретральний свищ (нориця)
 • N36.10 Уретральний дивертикул
 • N36.20 Уретральний карбункул
 • N36.30 Випадання слизової оболонки уретри
 • N36.80 Iнші уточнені хвороби уретри
 • N36.90 Хвороби уретри, неуточнені
N37. Ураження уретри при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • N37.00 Уретрит при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • N37.80 Iнші ураження уретри при хворобах, класифікованих в інших рубриках
N39. Iнші хвороби сечовивідної системи
 • N39.00 Iнфекція сечових шляхів неуточненої локалізації
 • N39.10 Стійка протеїнурія, неуточнена
 • N39.20 Ортостатична протеїнурія, неуточнена
 • N39.30 Мимовільне сечовипускання
 • N39.40 Iнше уточнене нетримання сечі
 • N39.80 Iнші уточнені хвороби сечових органів
 • N39.90 Хвороби сечових органів, неуточнені

N40-N54 – Хвороби чоловічих статевих органів

 • N40.00 Гіперплазія простати (передміхурової залози)
N41. Запальні хвороби передміхурової залози
 • N41.00 Гострий простатит
 • N41.10 Хронічний простатит
 • N41.20 Абсцес передміхурової залози
 • N41.30 Простатоцистит
 • N41.80 Iнші запальні хвороби передміхурової залози
 • N41.90 Запальні хвороби передміхурової залози, неуточнені
N42. Iнші хвороби передміхурової залози
 • N42.00 Камені передміхурової залози
 • N42.10 Застій та крововилив в передміхурову залозу
 • N42.20 Атрофія передміхурової залози
 • N42.80 Iнші уточнені хвороби передміхурової залози
 • N42.90 Хвороби передміхурової залози, неуточнені
N43. Гідроцеле та сперматоцеле
 • N43.00 Гідроцеле осумковане
 • N43.10 Гідроцеле інфіковане
 • N43.20 Iнші форми гідроцеле
 • N43.30 Гідроцеле, неуточнене
 • N43.40 Сперматоцеле
 • N44.00 Перекручування яєчка
N45. Орхіт та епідидиміт
 • N46.00 Чоловіча безплідність
 • N47.00 Надмірна крайня плоть, фімоз і парафімоз
N48. Iнші хвороби статевого члену
 • N48.00 Лейкоплакія статевого члену
 • N48.10 Баланопостит
 • N48.20 Iнші запальні хвороби статевого члену
 • N48.30 Пріапізм
 • N48.40 Iмпотенція органічного походження
 • N48.50 Виразка статевого члену
 • N48.60 Баланіт
 • N48.80 Iнші уточнені хвороби статевого члену
 • N48.90 Хвороба статевого члену неуточнена
N49. Запальні хвороби чоловічих статевих органів, не класифіковані в інших рубриках
 • N49.00 Запальні хвороби сім’яних пухирців
 • N49.10 Запальні хвороби сім’яного канатику, піхвової оболонки яєчка та сім’явиносних проток
 • N49.20 Запальні хвороби мошонки (калитки)
 • N49.80 Запальні хвороби інших уточнених чоловічих статевих органів
 • N49.90 Запальні хвороби неуточненого чоловічого статевого органу
N50. Iнші хвороби чоловічих статевих органів
 • N50.00 Атрофія яєчка
 • N50.10 Судинні порушення чоловічих статевих органів
 • N50.80 Iнші уточнені хвороби чоловічих статевих органів
 • N50.90 Хвороба чоловічих статевих органів, неуточнена
N51. Ураження чоловічих статевих органів при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • N51.00 Ураження передміхурової залози при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • N51.10 Ураження яєчок та їх придатків при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • N51.20 Баланіт при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • N51.80 Iнші ураження чоловічих статевих органів при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • N54.00 Інші ураження молочної залози

N60-N64 – Хвороби молочної залози

N60. Доброякісна дисплазія молочної залози
 • N60.00 Солітарна кіста молочної залози
 • N60.10 Дифузна кістозна мастопатія
 • N60.20 Фіброаденоз молочної залози
 • N60.30 Фібросклероз молочної залози
 • N60.40 Ектазія проток молочної залози
 • N60.80 Iнші доброякісні дисплазії молочної залози
 • N60.90 Доброякісні дисплазії молочної залози, неуточнені
 • N61.00 Запальні хвороби молочної залози
 • N62.00 Гіпертрофія молочної залози
 • N63.00 Неуточнене утворення в молочній залозі
N64. Iнші хвороби молочної залози
 • N64.00 Тріщина і свищ соска
 • N64.10 Жировий некроз молочної залози
 • N64.20 Атрофія молочної залози
 • N64.30 Галакторея, не пов’язана з пологами
 • N64.40 Мастодинія
 • N64.50 Iнші ознаки і симптоми в молочній залозі
 • N64.80 Iнші уточнені хвороби молочної залози
 • N64.90 Хвороба молочної залози, неуточнена

N70-N77 – Запальні хвороби органів малого тазу у жінок

N70. Сальпінгіт і оофорит
N71. Запальна хвороба матки, за винятком шийки матки
 • N71.00 Гостре запальне захворювання матки
 • N71.10 Хронічне запальне захворювання матки
 • N71.90 Запальне захворювання матки, неуточнене
 • N72.00 Запальна хвороба шийки матки
N73. Iнші запальні хвороби жіночих тазових органів
 • N73.00 Гострий параметрит та тазовий целюліт
 • N73.10 Хронічний параметрит та тазовий целюліт
 • N73.20 Неуточнений параметрит та тазовий целюліт
 • N73.30 Гострий тазовий перитоніт у жінок
 • N73.40 Хронічний тазовий перитоніт у жінок
 • N73.50 Тазовий перитоніт у жінок, неуточнений
 • N73.60 Тазові перитонеальні спайки у жінок (N99.4)
 • N73.80 Iнші уточнені запальні хвороби органів малого тазу у жінок
 • N73.90 Запальна хвороба органів малого тазу у жінок, неуточнена
N74. Запальні хвороби органів малого тазу у жінок при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • N74.00 Туберкульозна інфекція шийки матки (А18.1)
 • N74.10 Запальні хвороби органів малого тазу у жінок туберкульозної етіології (А18.1)
 • N74.20 Запальні хвороби органів малого тазу у жінок, зумовлені сифілісом (А51.4, А52.7)
 • N74.30 Гонококові запальні хвороби органів малого тазу у жінок (А54.2)
 • N74.40 Запальні хвороби органів малого тазу у жінок, зумовлені хламідіями (А56.1)
 • N74.80 Запальні хвороби органів малого тазу у жінок при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках
N75. Хвороби бартолінової залози
 • N75.00 Кіста бартолінової залози
 • N75.10 Абсцес бартолінової залози
 • N75.80 Iнші хвороби бартолінової залози
 • N75.90 Хвороба бартолінової залози, неуточнена
N76. Iнші запальні хвороби піхви і вульви
 • N76.00 Гострий вагініт
 • N76.10 Підгострий і хронічний вагініт
 • N76.20 Гострий вульвіт
 • N76.30 Підгострий і хронічний вульвіт
 • N76.40 Абсцес вульви
 • N76.50 Виразка піхви
 • N76.60 Виразка вульви
 • N76.80 Iнші уточнені запальні хвороби піхви і вульви
N77. Вульвовагінальні виразки та запалення при хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • N77.00 Виразка вульви при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • N77.10 Вагініт, вульвіт та вульвовагініт при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках
 • N77.80 Виразки та запалення вульви і піхви при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках

N80-N98 – Незапальні хвороби жіночих статевих органів

N80. Ендометріоз
 • N80.00 Ендометріоз матки
 • N80.10 Ендометріоз яєчника
 • N80.20 Ендометріоз фаллопієвої труби
 • N80.30 Ендометріоз тазової очеревини
 • N80.40 Ендометріоз ректовагінальної перетинки та піхви
 • N80.50 Ендометріоз тонкого кишечнику
 • N80.60 Ендометріоз шкірного рубця
 • N80.80 Iнший ендометріоз
 • N80.90 Ендометріоз, неуточнений
N81. Випадання статевих органів у жінок
 • N81.00 Уретроцеле у жінок
 • N81.10 Грижа сечового міхура (цистоцеле)
 • N81.20 Неповне випадання матки і піхви
 • N81.30 Повне випадання матки і піхви
 • N81.40 Випадання матки і піхви, неуточнене
 • N81.50 Ентероцеле піхви
 • N81.60 Ректоцеле
 • N81.80 Iнші форми випадання жіночих статевих органів
 • N81.90 Випадання жіночих статевих органів, неуточнене
N82. Свищ (нориця) з залученням жіночих статевих органів
 • N82.00 Міхурновагінальний свищ
 • N82.10 Iнші свищі жіночих сечостатевих шляхів
 • N82.20 Свищ піхвовотонкокишковий
 • N82.30 Свищ піхвовотовстокишковий
 • N82.40 Iнші кишковогенітальні свищі у жінок
 • N82.50 Свищі генітальношкіряні у жінок
 • N82.80 Iнші свищі жіночих статевих шляхів
 • N82.90 Свищ жіночих статевих шляхів, неуточнений
N83. Незапальні хвороби яєчника, фаллопієвої труби та широкої зв’язки матки
 • N83.00 Фолікулярна кіста яєчника
 • N83.10 Кіста жовтого тіла
 • N83.20 Iнші і неуточнені кісти яєчників
 • N83.30 Набута атрофія яєчника і фаллопієвої труби
 • N83.40 Випадання та грижа яєчника і фаллопієвої труби
 • N83.50 Перекручування яєчника, ніжки яєчника та фаллопієвої труби
 • N83.60 Гематосальпінкс
 • N83.70 Гематома широкої зв’язки матки
 • N83.80 Iнші незапальні хвороби яєчника, фаллопієвої труби та широкої зв’язки матки
 • N83.90 Незапальні хвороби яєчника, фаллопієвої труби та широкої зв’язки, неуточнені
N84. Поліп жіночих статевих органів
 • N84.00 Поліп тіла матки
 • N84.10 Поліп шийки матки
 • N84.20 Поліп піхви
 • N84.40 Поліп вульви
 • N84.80 Поліп інших відділів жіночих статевих органів
 • N84.90 Поліп жіночих статевих органів, неуточнений
N85. Iнші незапальні хвороби матки, за винятком шийки матки
 • N85.00 Залозиста гіперплазія ендометрію
 • N85.10 Аденоматозна гіперплазія ендометрію
 • N85.20 Гіпертрофія матки
 • N85.30 Субінволюція матки
 • N85.40 Неправильне положення матки
 • N85.50 Iнверсія матки (виворіт)
 • N85.60 Внутрішньоматкові сінехії
 • N85.70 Гематометра
 • N85.80 Iнші уточнені незапальні хвороби матки
 • N85.90 Незапальні хвороби матки, неуточнені
 • N86.00 Ерозія та ектропіон шийки матки
N87. Дисплазія шийки матки
N88. Iнші незапальні хвороби шийки матки
 • N88.00 Лейкоплакія шийки матки
 • N88.10 Старий розрив шийки матки
 • N88.20 Стриктура і стеноз шийки матки
 • N88.30 Недостатність шийки матки
 • N88.40 Гіпертрофічне видовження шийки матки
 • N88.80 Iнші уточнені незапальні хвороби шийки матки
 • N88.90 Незапальні хвороби шийки матки, неуточнені
N89. Iнші незапальні хвороби піхви
 • N89.00 Слабко виражена дисплазія піхви
 • N89.10 Помірна дисплазія піхви
 • N89.20 Різко виражена дисплазія піхви, не класифікована в інших рубриках
 • N89.30 Дисплазія піхви, неуточнена
 • N89.40 Лейкоплакія піхви
 • N89.50 Стриктура та атрезія піхви
 • N89.60 Щільна дівоча пліва
 • N89.70 Гематокольпос
 • N89.80 Iнші уточнені незапальні хвороби піхви
 • N89.90 Незапальні хвороби піхви, неуточнені
N90. Iнші незапальні ураження вульви та промежини
 • N90.00 Слабковиражена дисплазія вульви
 • N90.10 Помірна дисплазія вульви
 • N90.20 Різко виражена дисплазія вульви, не класифікована в інших рубриках
 • N90.30 Дисплазія вульви, неуточнена
 • N90.40 Лейкоплакія вульви
 • N90.50 Атрофія вульви
 • N90.60 Гіпертрофія вульви
 • N90.70 Кіста вульви
 • N90.80 Інші уточнені незапальні хвороби вульви та промежини
 • N90.90 Незапальна хвороба вульви та промежини, неуточнена
N91. Відсутність менструацій, мізерні та нечасті менструації
 • N91.00 Первинна аменорея
 • N91.10 Вторинна аменорея
 • N91.20 Аменорея, неуточнена
 • N91.30 Первинна олігоменорея
 • N91.40 Вторинна олігоменорея
 • N91.50 Олігоменорея, неуточнена
N92. Надмірна, часта та нерегулярна менструація
 • N92.00 Надмірна і часта менструація з регулярним циклом
 • N92.10 Надмірна і часта менструація з нерегулярним циклом
 • N92.20 Надмірна менструація в період статевого дозрівання
 • N92.30 Овуляційна кровотеча
 • N92.40 Надмірна кровотеча в передменопаузальний період
 • N92.50 Iнші уточнені форми нерегулярних менструацій
 • N92.60 Нерегулярна менструація, неуточнена
N93. Iнші патологічні кровотечі із матки та піхви
 • N93.00 Післякоітальна або контактна кровотеча
 • N93.80 Iнші уточнені патологічні кровотечі з матки і піхви
 • N93.90 Патологічні маткові та піхвові кровотечі, неуточнені
N94. Біль та інші стани, пов’язані з жіночими статевими органами та менструальним циклом
 • N94.00 Біль в середині менструального циклу
 • N94.10 Відсутність лібідо (диспареунія)
 • N94.20 Вагінізм
 • N94.30 Синдром передменструального напруження
 • N94.40 Первинна дисменорея
 • N94.50 Вторинна дисменорея
 • N94.60 Дисменорея, неуточнена
 • N94.80 Iнші уточнені стани, пов’язані з жіночими статевими органами і менструальним циклом
 • N94.90 Стани, пов’язані з жіночими статевими органами і менструальним циклом, неуточнені
N95. Порушення менопаузи та інші розлади в період перед менопаузою
 • N95.00 Післяменопаузна кровотеча
 • N95.10 Менопауза і клімактеричний стан у жінок
 • N95.20 Атрофічний вагініт в період після менопаузи
 • N95.30 Стани, пов’язані із штучною менопаузою
 • N95.80 Iнші уточнені порушення в період менопаузи та після менопаузи
 • N95.90 Порушення в період менопаузи та після менопаузи, неуточнені
 • N96.00 Звичний викидень
N97. Жіноча безплідність
 • N97.00 Жіноча безплідність, пов’язана з відсутністю овуляції
 • N97.10 Жіноча безплідність трубного походження
 • N97.20 Жіноча безплідність маткового походження
 • N97.30 Жіноча безплідність шийкового походження
 • N97.40 Жіноча безплідність, пов’язана з чоловічими факторами
 • N97.80 Інші форми жіночої безплідності
 • N97.90 Жіноча безплідність, неуточнена
N98. Ускладнення, пов’язані зі штучним заплідненням
 • N98.00 Iнфекції, пов’язані із штучним заплідненням
 • N98.10 Гіперстимуляція яєчників
 • N98.20 Ускладнення внаслідок спроби імплантації заплідненої яйцеклітини, після екстракорпорального запліднення
 • N98.30 Ускладнення після спроби імплантації ембріона
 • N98.80 Iнші ускладнення, пов’язані зі штучним заплідненням
 • N98.90 Ускладнення, пов’язані зі штучним заплідненням, неуточнені

N99-N99 – Інші порушення сечостатевої системи

N99. Післяпроцедурні ураження сечостатевої системи, не класифіковані в інших рубриках
 • N99.00 Післяопераційна ниркова недостатність
 • N99.10 Післяопераційна стриктура сечовипускного каналу (уретри)
 • N99.20 Післяопераційні спайки піхви
 • N99.30 Випадання склепіння піхви після екстирпації матки
 • N99.40 Післяопераційні спайки в малому тазу
 • N99.50 Порушення функції зовнішньої стоми сечових шляхів
 • N99.80 Iнші післяпроцедурні порушення сечостатевої системи
 • N99.90 Порушення сечостатевої системи після медичних процедур, неуточнені