Головна / ACHI / ACHI Променеві онкологічні процедури

ACHI Променеві онкологічні процедури


Променевi онкологiчнi процедури

1786 Поверхнева радіотерапія
 • 15000-00 Радіотерапія, поверхнева, 1 поле
 • 15003-00 Радіотерапія, поверхнева, ≥ 2 полів
1787 Ортовольтна радіотерапія
 • 15100-00 Радіотерапія, ортовольтна, 1 поле
 • 15103-00 Радіотерапія, ортовольтна, ≥ 2 полів
1788 Мегавольтна радіотерапія

Включено: лікування випромінюванням електронами та фотонами

 • 15224-00 Радіотерапія, мегавольтна, 1 поле, лінійний прискорювач з одним способом
  впливу
 • 15239-00 Радіотерапія, мегавольтна, ≥ 2 полів, лінійний прискорювач з одним способом впливу
  Включено: ротаційна терапія (лінійний прискорювач з одним способом впливу)
 • 15254-00 Радіотерапія, мегавольтна, 1 поле, лінійний прискорювач з двома способами
  впливу
 • 15269-00 Радіотерапія, мегавольтна, ≥ 2 полів, лінійний прискорювач з двома способами впливу
  Опромінення висіченого сегмента кістки за межами організму
  Включено: ротаційна терапія (лінійний прискорювач з одним способом впливу)
  Кодуйте також, якщо здійснюється: реплантація висіченого сегмента кістки (50227-01 [1570])
1789 Інша мегавольтна радіотерапія
 • 15600-00 Стереотаксична радіотерапія, одна доза
  Стереотаксична радіохірургія, одна доза
 • 15600-01 Стереотаксична радіотерапія, фракцiйна
  Стереотаксична радіохірургія, фракцiйна
 • 15600-02 Опромінення половини тіла
 • 15600-03 Опромінення всього тіла
 • 15600-04 Опромінення всієї площі шкіри

Брахітерапія з використанням закритого джерела випромінювання

Примітка: Брахітерапія передбачає введення імплантату, що містить джерело радіоактивного випромінювання. Імплантат може бути введений у ділянку, вражену раковими клітинами, або у коронарну артерію для попередження рестенозу. Апарат для брахітерапії з пульсуючою потужністю дози (PDR) дозволяє радіоактивному джерелу бути активним в імплантаті лише 2-10 хвилин на годину. Складна комп’ютерна система контролює рух радіоактивного джерела в імплантаті. Таким чином, максимально лікування здійснюється в ураженій раковими клітинами ділянці, тим самим зменшуючи вплив на інші здорові тканини навколо такої ділянки.
Кодуйте також, якщо здійснюється: планування брахітерапії (15536, 15539, 15541 [1799])

1790 Брахітерапія, внутрішньопорожнинна, гінекологічна
 • 15303-00 Брахітерапія, внутрішньоматкова, низька потужність дози
 • 15304-00 Брахітерапія, внутрішньоматкова, висока потужність дози
 • 15311-00 Брахітерапія, внутрішньовагінальна, низька потужність дози
 • 15312-00 Брахітерапія, внутрішньовагінальна, висока потужність дози
 • 15319-00 Брахітерапія, комбінована внутрішньоматкова та внутрішньовагінальна, низька потужність дози
 • 15320-00 Брахітерапія, комбінована внутрішньоматкова та внутрішньовагінальна, висока потужність дози
1791 Брахітерапія, інші внутрішньопорожнинні локалiзацiї

Включено: стереотаксична брахітерапія
Кодуйте також, якщо робиться: трепанаційні отвори (39012-00 [7])
внутрішньочерепна стереотаксична локалізація (40803-00 [1])
Виключено: те саме щодо гінекологічних локалiзацiй (див. блок [1790])

 • 90764-00 Брахітерапія, внутрішньопорожнинна, низька потужність дози
 • 90764-01 Брахітерапія, внутрішньопорожнинна, висока потужність дози
1792 Брахітерапія, інша
 • Включено: Брахітерапія: внутрішньотканинна
  внутрішньосудинна
  Кодуйте також: проведену хірургічну процедуру(-и)
 • 15327-00 Брахітерапія з імплантацією тимчасового одноплощинного джерела, низька
  потужність дози
 • 15327-01 Брахітерапія з імплантацією тимчасового одноплощинного джерела, пульсуюча потужність дози
 • 15327-06 Брахітерапія з імплантацією тимчасового одноплощинного джерела, висока
  потужність дози
 • 15327-02 Брахітерапія з імплантацією тимчасового багатоплощинного або об’ємного
  імплантату, низька потужність дози
 • 15327-03 Брахітерапія з імплантацією тимчасового багатоплощинного або об’ємного
  імплантату, пульсуюча потужність дози
 • 15327-07 Брахітерапія з імплантацією тимчасового багатоплощинного або об’ємного
  імплантату, висока потужність дози
 • 15327-04 Брахітерапія з імплантацією постійного імплантату, < 10 джерел
  Виключено: передміхурової залози (15338-00 [1792])
 • 15327-05 Брахітерапія з імплантацією постійного імплантату, ≥ 10 джерел
  Виключено: передміхурової залози (15338-00 [1792])
 • 15338-00 Брахітерапія, передміхурової залози
  Кодуйте спочатку: імплантацію аплікатора для брахітерапії (катетерів) (голок) (37227-00 [1160])
 • 15360-00 Брахітерапія, внутрішньосудинна
  Включено: катетеризація
  Кодуйте спочатку: транскатетерна емболізація кровоносних судин при проведенні селективної внутрішньої променевої терапії (SIRT) (з використанням мікросфер на основі ітрію – 90) (див. Блок [768])
1793 Видалення закритого радіоактивного джерела
 • 15339-00 Видалення закритого радіоактивного джерела
  Виключено: видалення аплікатора з ока (42802-00 [177])
1794 Брахітерапія за допомогою поверхневих аплікаторів
 • 15012-00 Брахітерапія, ока
  Кодуйте спочатку: імплантацію аплікатора для брахітерапії, ока (42801-00 [177])
 • 90766-00 Брахітерапія за допомогою поверхневих аплікаторів, інших локалізацій
1795 Введення терапевтичної дози відкритих радіоізотопів
 • 16012-00 Введення терапевтичної дози Фосфору-32
 • 16009-00 Введення терапевтичної дози Йоду-131
 • 16003-00 Введення терапевтичної дози Ітрію-90
 • 16018-00 Введення терапевтичної дози Самарію (153 SM) Лексідронам
 • 16015-00 Введення терапевтичної дози Стронцію-89
 • 90960-00 Введення терапевтичної дози іншого відкритого радіоізотопу

Користування радіопроцедурною кімнатою

1796 Зліпки з радіоактивними препаратами
 • 15342-00 Створення та застосування зліпка з радіоактивними препаратами
 • 15351-00 Створення та застосування аплікатора для ока
1797 Створення та прилаштування пристроїв для іммобілізації або додаткового лікувального обладнання для проведення радіотерапії
 • 90765-00 Створення та прилаштування пристрою для іммобілізації, простого
  Включено: прокладки з піноматеріала
 • 90765-01 Створення та прилаштування фіксуючого пристрою, середньої складності
  Включено: Маска Аквапласт (термопластична)
  Прикусний валик
 • 90765-02 Створення та прилаштування фіксуючого пристрою, складного
  Включено: вакуум-формована маска
 • 90765-03 Створення та прилаштування індивідуальних блоків
 • 90765-04 Створення та прилаштування додаткового лікувального обладнання
  Включено: Прилад-модифікатор променя (підтримувачі болюса)
  Шаблони зубів
  Внутрішні екрани

Комп’ютеризоване планування

1798 Налаштування поля опромінення
 • 15500-00 Налаштування поля опромінення за допомогою симулятора, просте
  Включено: одна ділянка з одним полем або паралельними протилежними полями
 • 15503-00 Налаштування поля опромінення за допомогою симулятора, середньої
  складності
  Включено: одна ділянка з двома або більше полями, що лежать в одній площині та
  пересікаються
 • 15506-00 Налаштування поля опромінення за допомогою симулятора, складне
  Включено: Поля неправильної форми, які вимагають використання індивідуалізованих блоків
  Численні суміжні ділянки
  Поля, що лежать в різних площинах
 • 15506-01 Налаштування поля опромінення за допомогою спеціального комп’ютерного
  томографа
  Включено: Поля неправильної форми, які вимагають використання індивідуалізованих блоків
  Численні суміжні ділянки
  Поля, що лежать в різних площинах
 • 15550-00 Налаштування поля опромінення для 3D конформної променевої терапії [3D-КПТ]
  Включено: Поля неправильної форми
  Численні суміжні ділянки
  Поля, що лежать в різних площинах
 • 15506-02 Налаштування поля опромінення для променевої терапії з модульованою
  інтенсивністю дози [IMRT]
  Включено: Поля неправильної форми
  Численні суміжні ділянки
  Поля, що лежать в різних площинах
 • 15509 Налаштування поля опромінення за допомогою рентгенологічного діагностичного приладу
  Включено: одна ділянка з одним полем або паралельними протилежними полями
1799 Дозиметрія випромінювання
 • 15518-00 Дозиметрія за допомогою комп’ютера з інтерфейсом для КТ, проста
  Включено: одна ділянка з одним полем або паралельними протилежними полями
 • 15521-00 Дозиметрія за допомогою комп’ютера з інтерфейсом для КТ, середньої
  складності
  Включено: одна ділянка з двома або більше полями, що лежать в одній площині та
  пересікаються
 • 15524-00 Дозиметрія за допомогою комп’ютера з інтерфейсом для КТ, складна
  Включено: Поля неправильної форми, які вимагають використання індивідуалізованих блоків
  Численні суміжні ділянки
  Поля, що лежать в різних площинах
 • 15556-00 Дозиметрія за допомогою комп’ютера з інтерфейсом для КТ для 3D
  конформної променевої терапії [3D-КПТ]
  Включено: Поля неправильної форми
  Численні суміжні ділянки
  Поля, що лежать в різних площинах
 • 15524-01 Дозиметрія за допомогою комп’ютера з інтерфейсом для КТ для променевої
  терапії з модульованою інтенсивністю дози [IMRT]
  Включено: Поля неправильної форми
  Численні суміжні ділянки
  Поля, що лежать в різних площинах
 • 15527-00 Дозиметрія за допомогою комп’ютера без інтерфейсу для КТ, проста
  Включено: одна ділянка з одним полем або паралельними протилежними полями
 • 15530-00 Дозиметрія за допомогою комп’ютера без інтерфейсу для КТ, середньої
  складності
  Включено: одна ділянка з двома або більше полями, що лежать в одній площині та
  пересікаються
 • 15533-00 Дозиметрія за допомогою комп’ютера без інтерфейсу для КТ, складна
  Включено: Поля неправильної форми, які вимагають використання індивідуалізованих блоків
  Численні суміжні ділянки
  Поля, що лежать в різних площинах
 • 15556-01 Дозиметрія за допомогою комп’ютера без інтерфейсу для КТ для 3D
  конформної променевої терапії [3D-КПТ]
  Включено: Поля неправильної форми
  Численні суміжні ділянки
  Поля, що лежать в різних площинах
 • 15536-00 Планування брахітерапії, просте
  Включено: Низька потужність дози, один: внутрішньопорожнинний аплікатор
  одноплощинний імплантат
 • 15536-01 Планування брахітерапії, середньої складності
  Включено: Низька потужність дози: двоплощинного імплантату
  численних внутрішньопорожнинних джерел
 • 15536-02 Планування брахітерапії, складне
  Включено: Висока потужність дози
  Низька потужність дози, об’ємний імплантат
  Пульсуюча потужність дози
  Виключено: те саме для передміхурової залози (15539-00 [1799])
 • 15539-00 Планування брахітерапії, для передміхурової залози
 • 15541-00 Планування брахітерапії, внутрішньосудинної
1800 Імплантація приладу для променевої терапії
 • 37217-01 Імплантація фідуціальних маркерів (координатних міток)