Головна / ACHI / ACHI Процедури, пов’язані з серцево-судинною системою

ACHI Процедури, пов’язані з серцево-судинною системою


Серце — передсердя

600 Процедури, пов’язані з розрізом передсердя

Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
Виключено: абляція аритмогенного вогнища (38287-03, 38287-04,
38290-02 [601])

 • 38512-00 Розділення додаткового провідного шляху, що включає 1 передсердну камеру
 • 38515-00 Розділення додаткових провідних шляхів, що включає обидві передсердні
  камери
  Радикальне оперативне лікування фібриляції передсердь
601 Пов’язані з деструкцією процедури на передсерді
 • Включено: те саме із застосуванням:
  кріоабляції
  електрофізіологічного дослідження
  високо інтенсивного сфокусованого ультразвуку (ВІСУЗ)
  лазера
  мікрохвильової терапії
  радіочастотної абляції
  Кодуйте також, якщо здійснюється: черезстравохідна ехокардіографія (55118-00 [1942])
  Виключено: розділення додаткового провідного шляху (38512-00, 38515-00 [600])
 • 38287-02 Катетерна абляція аритмогенного вогнища або додаткових шляхів проведення
  із залученням камери лівого передсердя
  Ізоляція легеневої вени шляхом черезшкірного доступу
  Включено: доступ до лівого передсердя шляхом транссептальної пункції
 • 38290-01 Катетерна абляція аритмогенного вогнища або додаткових шляхів проведення
  із залученням обох передсердних камер
  Ізоляція легеневої вени з абляцією аритмогенного вогнища або додаткових шляхів
  проведення із залученням правого передсердя шляхом черезшкірного доступу
  Включено: доступ до лівого передсердя шляхом транссептальної пункції
 • 38287-01 Катетерна абляція аритмогенного вогнища або додаткових шляхів проведення,
  не класифікована в інших рубриках
  Катетерна абляція аритмогенного вогнища або додаткових шляхів атріовентрикулярного проведення
 • 38287-04 Відкрита абляція аритмогенного вогнища або шляху проведення із залученням
  камери лівого передсердя
  Ізоляція легеневої вени шляхом відкритого доступу
  Включено: те саме шляхом: стернотомії
  торакотомії
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
 • 38290-02 Відкрита абляція аритмогенного вогнища або додаткових шляхів проведення із
  залученням обох передсердних камер
  Ізоляція легеневої вени з абляцією аритмогенного вогнища або додаткових шляхів
  проведення із залученням камери правого передсердя шляхом відкритого доступу
  Включено: те саме шляхом: стернотомії
  торакотомії
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
 • 38287-03 Відкрита абляція аритмогенного вогнища або додаткових шляхів, не
  класифікована в інших рубриках
  Відкрита абляція аритмогенного вогнища або додаткових шляхів
  атріовентрикулярного проведення
  Включено: те саме шляхом: стернотомії
  торакотомії
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
602 Пов’язані з висіченням процедури на передсерді
 • 38670-00 Висічення ураженої ділянки стінки передсердя або міжпередсердної перегородки
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
  Виключено: те саме з реконструкцією передсердя з використанням: кондуїту (38673-01 [604])
  латки-трансплантата (38673-00 [604])
603 Відновлювальні процедури на передсерді
 • Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
 • 96219-00 Перкутанне (черезшкірне) закриття вушка лівого передсердя
  Включено: серцева катетеризація
  лівого передсердя: фільтр
  окклюдер
 • 96220-00 Закриття вушка лівого передсердя
  Включено: кліпінг (накладання скоб)
  резекція (видалення)
  перев’язування кровоносної судини
  накладання додаткових швів
  плікація
  ушивання скобами
 • 38757-02 Створення екстракардіального кондуїту між передсердям та легеневою артерією
 • 38760-02 Заміна екстракардіального кондуїту між передсердям та легеневою артерією
 • 38745-00 Внутрішньопередсердна транспозиція венозного відтоку
  Операція атріального переключення
  Створення міжпередсердної перегородки
  Операція Мастарда
  Операція Сеннінга
 • 90224-00 Корекція транспозиції магістральних судин
  Операція артеріального переключення
  Виключено: створення шунта між правим шлуночком та легеневою артерією(38757-00 [613])
  операція створення міжпередсердної перегородки (38745-00 [603])
604 Процедури з реконструкції передсердя

Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

 • 38673-00 Висічення ураженої ділянки стінки передсердя або міжпередсердної
  перегородки з реконструкцією шляхом імплантації латки-трансплантата
 • 38673-01 Висічення ураженої ділянки стінки передсердя або міжпередсердної
  перегородки з реконструкцією шляхом створення кондуїту
605 Ревізійні процедури на передсерді
 • 90200-00 Ревізія спинномозкової рідини [СМР]
  Шунт передсердної локалізації
  Ревізія шунта: цистерно-атріального, передсердної локалізації
  вентрикуло-атріального, дистальної локалізації
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
606 Інші процедури на передсерді
 • 96221-00 Інші закриті внутрішньогрудні процедури на передсерді
  Перкутанні (черезшкірні) внутрішньогрудні процедури на передсерді, не
  класифіковані в інших рубриках
  96221-01 Інші внутрішньогрудні процедури на передсерді
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

Серце — шлуночок

607 Процедури з обстеження шлуночка
 • 59903-00 Ліва вентрикулографія
  Ангіокардіографія: аортального клапана
  лівого: передсердя
  шлуночка (вивідного тракту)
 • 59903-01 Права вентрикулографія
  Ангіокардіографія: аортального клапана
  правого: передсердя
  шлуночка (вивідного тракту)
 • 59903-02 Ліва та права вентрикулографія
608 Процедури на шлуночку, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

 • 38615-00 Введення шлуночкового допоміжного пристрою лівого шлуночка
 • 38615-01 Введення шлуночкового допоміжного пристрою правого шлуночка
 • 38618-00 Введення шлуночкового допоміжного пристрою лівого і правого шлуночків
 • 38627-00 Корекція положення канюлі шлуночкового допоміжного пристрою шлуночка
  Репозиція канюлі шлуночкового допоміжного пристрою шлуночка
 • 38621-00 Видалення шлуночкового допоміжного пристрою лівого шлуночка
 • 38621-01 Видалення шлуночкового допоміжного пристрою правого шлуночка
 • 38624-00 Видалення шлуночкового допоміжного пристрою лівого і правого шлуночків
 • 96229-00 Імплантація штучного серця
  Імплантація повної заміни серцевої системи
  Імплантація штучного серця (ІШС)
  Включено: резекція кардії
 • 96229-02 Ревізія штучного серця
  Ревізія повної заміни серцевої системи або її складових
 • 96229-01 Видалення штучного серця
  Видалення повної заміни серцевої системи
609 Пов’язані з деструкцією процедури на шлуночку
 • 38518-00 Абляція шлуночкового м’яза
  Включено: аневризмектомія
  картування
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
610 Вентрикулярна міектомія

Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
Виключено: те саме при ураженні серця (див. блок [612])

 • 38763-00 Лівошлуночкова міектомія
 • 38763-01 Правошлуночкова міектомія
611 Висічення аневризми шлуночка серця

Плікація аневризмилівого шлуночка
Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

 • 38507-00 Аневризмектомія лівого шлуночка
 • 38508-00 Аневризмектомія лівого шлуночка з імплантацією латки-трансплантата
612 Інші процедури на шлуночку, пов’язані з висіченням

Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

 • 38677-00 Часткове висічення по товщині ураженої ділянки міокарда шлуночка
 • 38680-00 Висічення на всю товщину ураженої ділянки міокарда шлуночка з
  відновленням або реконструкцією
613 Операції для створення перегородок або кондуїтів

Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

 • 38754-00 Операція створення міжшлуночкової перегородки
 • 38754-01 Створення міжшлуночкового кондуїту
 • 38757-00 Створення екстракардіального кондуїту між правим шлуночком та легеневою
  артерією
  Створення шунта між правим шлуночком та легеневою артерією (дистального)
  Виключено: те саме задля заміни (38760-00 [613])
 • 38757-01 Створення екстракардіального кондуїту між лівим шлуночком та аортою
  Створення апіко-аортального шунта
  Шунт між верхівкою лівого шлуночка та аортою
 • 38760-00 Заміна екстракардіального кондуїту між правим шлуночком та легеневою
  артерією
  Заміна шунта між правим шлуночком та легеневою артерією (дистального)
 • 38760-01 Заміна екстракардіального кондуїту між лівим шлуночком та аортою
  Заміна шунта: апіко-аортального
  між верхівкою лівого шлуночка та аортою
614 Інші відновлювальні процедури на шлуночку

Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

 • 38766-00 Хірургічне збільшення товщини стінки лівого шлуночка
 • 38766-01 Хірургічне збільшення товщини стінки правого шлуночка
615 Інші процедури на шлуночку
 • 38456-14 Інші інтраторакальні втручання на шлуночку серця без серцево-легеневого
  шунтування
 • 38653-02 Інші інтраторакальні втручання на шлуночку серця з серцево-легеневим
  шунтуванням

Серце — перегородка

616 Пов’язані з висіченням процедури на перегородці
 • Виключено: передсердна (атріальна) септектомія(38739-00 [619])
  38748-00 Шлуночкова (вентрикулярна) септектомія
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
  38748-01 Черезшкірна транслюмінальна септальна міокардіальна абляція
617 Усунення дефекту міжпередсердної перегородки
 • 38742-00 Черезшкірне усунення дефекту міжпередсердної перегородки
  Включено: те саме з протезом або пристроєм
  38742-02 Усунення дефекту міжпередсердної перегородки
  Включено: імплантація латки-трансплантата
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
618 Усунення дефекту міжшлуночкової перегородки
 • Примітка: Здійснюється при вродженій ваді серця
  38751-00 Черезшкірне усунення дефекту міжшлуночкової перегородки
  Транскатетерне закриття дефекту міжшлуночкової перегородки
  Включено: те саме з протезом або апаратом
  38751-02 Усунення дефекту міжшлуночкової перегородки
  Включено: імплантація латки-трансплантата
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
619 Інші відновлювальні процедури на перегородці
 • 38270-00 Черезшкірна передсердна септостомія
  Передсердна септостомія, трансвеннийметод із застосуванням: балона
  леза
  Включено: катетеризація серця
  38739-00 Передсердна септектомія або септостомія
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
  38509-00 Усунення розриву міжшлуночкової перегородки
  Усунення постінфарктного (ішемічного) дефекту міжшлуночкової перегородки
  Включено: резекція міокарда
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
  аорто-коронарне шунтування (див. блоки [672]- [679])
620 Інші процедури на перегородці
 • 38456-12 Інші інтраторакальні втручання на перегородці без серцево-легеневого
  шунтування
 • 38653-03 Інші інтраторакальні втручання на перегородці з серцево-легеневим
  шунтуванням

Серце — аортальний клапан

621 Процедури, пов’язані з розрізом аортального клапана
 • 38456-10 Відкрита вальвулотомія аортального клапана
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
622 Відновлення аортального клапана

Виключено: те саме з відновленням або заміною висхідної грудної аорти (див. блоки [685], [687] та [688])

 • 38483-00 Декальцифікація стулок аортального клапана
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
  реконструкція підклапанних структур (38490-00 [662])
  анулопластика клапана(38475, 38477 [622], [627] та [633])
 • 38270-01 Черезшкірна балонна аортальна вальвулопластика
  Черезшкірна балонна аортальна вальвулопластика
  Включено: катетеризація серця
 • 38475-02 Анулопластика аортального клапана
  38477-02 Анулопластика аортального клапана з введенням кільця
  Анулопластика аортального клапана з введенням кільця Косгроува-Едвардса
 • 38480-00 Відновлення аортального клапана, 1 стулка
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
  реконструкція підклапанних структур (38490-00 [662])
  анулопластика клапана (38475, 38477 [622], [627] та [633])
  Виключено: декальцифікація аортального клапана (38483-00 [622])
 • 38481-00 Відновлення аортального клапана, ≥ 2 стулок
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
  реконструкція підклапанних структур (38490-00 [662])
  анулопластика клапана (38475, 38477 [622], [627] та [633])
  Виключено: декальцифікація аортального клапана (38483-00 [622])
623 Заміна аортального клапана

Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
оперативне лікування гострого інфекційного ендокардиту під час операції на серцевому клапані (38493-00 [666])

 • 38488-08 Черезшкірна заміна аортального клапана із застосуванням біопротеза
  Транскатетерна імплантація аортального клапана
  Включено: катетеризація серця
  вальвулопластика
 • 38488-00 Заміна аортального клапанаіз застосуванням механічного протеза
 • 38488-01 Заміна аортального клапана із застосуванням біопротеза
 • 38489-00 Заміна аортального клапана із застосуванням гомотрансплантата
 • 38489-01 Заміна аортального клапана із застосуванням безстентового гетеротрансплантата
624 Інші процедури на аортальному клапані
 • 38456-15 Інші інтраторакальні втручання на аортальному клапані без серцево-легеневого
  шунтування
 • 38653-04 Інші інтраторакальні втручання на аортальному клапані з серцево-легеневим
  шунтуванням

Серце — мітральний клапан

625 Процедури, пов’язані з розрізом мітрального клапана
 • 38487-00 Відкрита вальвулотомія мітрального клапана
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
626 Відновлення мітрального клапана
 • 38485-01 Декальцифікація мітрального клапана
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
  реконструкція підклапанних структур (38490-00 [662])
  анулопластика клапана (38475, 38477 [622], [627] і [633])
  38270-02 Черезшкірна балонна мітральна вальвулопластика
  Черезшкірна балонна мітральна вальвулопластика
  Включено: катетеризація серця
  96222-00Черезшкірна мітральна вальвулопластика з використанням окклюдера
  Включено: катетеризація серця
  з використанням: Evalve
  MitraClip
  38480-01 Відновлення мітрального клапана, 1 стулка
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
  реконструкція підклапанних структур (38490-00 [662])
  анулопластика клапана (38475, 38477 [622], [627] і [633])
  Виключено: декальцифікація мітрального клапана (38485-01 [626])
  38481-01 Відновлення мітрального клапана, ≥ 2 стулок
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
  реконструкція підклапанних структур (38490-00 [662])
  анулопластика клапана (38475, 38477 [622], [627] і [633])
  Виключено: декальцифікація мітрального клапана (38485-01 [626])
627 Анулопластика мітрального клапана

Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

 • 38475-00 Анулопластика мітрального клапана
 • 38477-00 Анулопластика мітрального клапана з введенням кільця
  Анулопластика мітрального клапана з введенням кільця Косгроува-Едвардса
628 Заміна мітрального клапана

Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
оперативне лікування гострого інфекційного ендокардиту під час операції на серцевому клапані (38493-00 [666])

 • 38488-09 Черезшкірна заміна мітрального клапана із застосуванням біопротеза
  Включено: катетеризація серця
  вальвулопластика
 • 38488-02 Заміна мітрального клапана із застосуванням механічного протеза
 • 38488-03 Заміна мітрального клапана із застосуванням біопротеза
 • 38489-02 Заміна мітрального клапана із застосуванням гомотрансплантата
629 Процедури з реконструкції мітрального клапана
 • 38485-00 Реконструкція фіброзного кільця мітрального клапана
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
  декальцифікація мітрального клапана (38485-01 [626])
630 Інші процедури на мітральному клапані
 • 38456-16 Інші інтраторакальні втручання на мітральному клапані без серцево-легеневого
  шунтування
 • 38653-05 Інші інтраторакальні втручання на мітральному клапані з серцево-легеневим
  шунтуванням

Серце — трикуспідальний клапан

631 Процедури, пов’язані з розрізом трикуспідального клапана
 • 38456-11 Відкрита вальвулотомія трикуспідального клапана
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
632 Відновлення трикуспідального клапана

Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
реконструкція підклапанних структур (38490-00 [662])
анулопластика клапана (38475, 38477 [622], [627] та [633])

 • 38480-02 Відновлення трикуспідального клапана, 1 стулка
 • 38481-02 Відновлення трикуспідального клапана, ≥ 2 стулок
633 Анулопластика трикуспідального клапана

Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

 • 38475-01 Анулопластика трикуспідального клапана
 • 38477-01 Анулопластика трикуспідального клапана з введенням кільця
  Анулопластика трикуспідального клапана з введенням кільця Косгроува-Едвардса
634 Заміна трикуспідального клапана

Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
оперативне лікування гострого інфекційного ендокардиту під час операції на серцевому клапані (38493-00 [666])

 • 38488-10 Черезшкірна заміна трикуспідального клапана із застосуванням біопротеза
  Включено: катетеризація серця
  вальвулопластика
 • 38488-04 Заміна трикуспідального клапана із застосуванням механічного протеза
 • 38488-05 Заміна трикуспідального клапана із застосуванням біопротеза
 • 38489-03 Заміна трикуспідального клапана із застосуванням гомотрансплантата
635 Інші процедури на трикуспідальному клапані
 • 38456-17 Інші інтраторакальні втручання на трикуспідальному клапані без серцево-
  легеневого шунтування
 • 38653-06 Інші інтраторакальні втручання на трикуспідальному клапані з серцево-
  легеневим шунтуванням

Серце — легеневий клапан

636 Процедури, пов’язані з розрізом легеневого клапана
 • 38456-01 Відкрита вальвулотомія легеневого клапана
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
637 Заміна або відновлення легеневого клапана
 • 38270-03 Черезшкірна балонна вальвулопластика клапана легеневої артерії
  Черезшкірна балонна легенева вальвулопластика
  Включено: катетеризація серця
 • 38488-11 Черезшкірна заміна легеневого клапанаіз застосуванням біопротеза
  Транскатетерна імплантація легеневого клапана
  Включено: катетеризація серця
  вальвулопластика
 • 38488-06 Заміна легеневого клапана із застосуванням механічного протеза
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
  оперативне лікування гострого інфекційного ендокардиту під час операції на
  серцевому клапані (38493-00 [666])
  реконструкція підклапанних структур (38490-00 [662])
 • 38488-07 Заміна легеневого клапана із застосуванням біопротеза
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
  оперативне лікування гострого інфекційного ендокардиту під час операції на
  серцевому клапані (38493-00 [666])
  реконструкція підклапанних структур (38490-00 [662])
 • 38489-04 Заміна легеневого клапана із застосуванням гомотрансплантата
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
  оперативне лікування гострого інфекційного ендокардиту під час операції на
  серцевому клапані (38493-00 [666])
  реконструкція підклапанних структур (38490-00 [662])
 •  Заміна легеневого клапана із застосуванням безстентового гетеротрансплантата
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
  оперативне лікування гострого інфекційного ендокардиту під час операції на
  серцевому клапані (38493-00 [666])
  реконструкція підклапанних структур (38490-00 [662])
638 Інші процедури на легеневому клапані
 • 38456-18 Інші інтраторакальні втручання на легеневому клапані без серцево-легеневого
  шунтування
 • 38653-07 Інші інтраторакальні втручання на легеневому клапаніз серцево-легеневим
  шунтуванням

Серце — міокард

639 Процедури, пов’язані з розрізом міокарда

Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

 • 38650-00 Кардіоміотомія
 • 38650-02 Відкрита грудна трансміокардіальна реваскуляризація
 • 38650-03 Інша трансміокардіальна реваскуляризація
  трансміокардіальна реваскуляризація: черезшкірна
  торакоскопічна
640 Пов’язані з висіченням процедури на міокарді
 • 38418-03 Біопсія міокарда
  Біопсія серця БДВ
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
  38275-00 Біопсія міокарда шляхом катетеризації серця
  38650-01 Кардіоміектомія
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
641 Відновлювальні процедури на міокарді
 • 90206-00 Кардіоміопластика
  Включено: введення кардіостимулятора
  пересадка м’яза
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
642 Захист міокарда
 • 38600-00 Серцево-легеневе шунтування, центральна канюляція
  Серцево-легеневе шунтування БДВ
  Екстракорпоральний кровообіг шляхом центральної канюляції
  Включено: те саме разом з операцією на відкритому серці
  те саме із застосуванням апарату «штучне серце — легені»
  Виключено: уточнені процедури, пов’язані з серцево-легеневим шунтуванням
  (38653 [606], [615], [620], [624], [630], [635], [638], [666] і [681])
 • 38603-00 Серцево-легеневе шунтування, периферична канюляція
  Екстракорпоральний кровообіг шляхом периферичної канюляції
  Включено: те саме разом з операцією на відкритому серці
  те саме із застосуванням апарату «штучне серце — легені»
  Виключено: уточнені процедури, пов’язані з серцево-легеневим шунтуванням
  (38653 [606], [615], [620], [624], [630], [635], [638], [666] і [681])
 • 38627-01 Корекція положення канюлі для серцево-легеневого шунтування
  Репозицiя канюлі для серцево-легеневого шунтування
 • 22075-00 Глибока гіпотермія з зупинкою кровообігу
  Зупинка серця: в умовах глибокої гіпотермії
  в умовах гіпотермії
  Виключено: все те, що проводиться спільно з кардіохірургією – код
  опускається
 • 38588-00 Кардіоплегія
  Антеградне/ретроградне введення крові або кристалоїдного розчину шляхом
  катетеризації/канюляції коронарного синусу при проведенні кардіоплегії
  Включено: е саме із застосуванням:
  помпи-оксигенатора
  роллерної помпи
  Виключено: все те, що проводиться спільно з кардіохірургією – код
  опускається
 • 38577-00 Перфузія головного мозку в умовах гіпотермічної зупинки кровообігу
  Антеградна/ретроградна перфузія головного мозку в умовах гіпотермічної зупинки
  кровообігу

Серце — перикард

643 Дренаж серця
 • 38359-00 Перикардіоцентез
 • 38450-00 Трансторакальне дренування перикарда
  Трансторакальне створення перикардіального вікна
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
 • 38452-00 Дренування перикарда з доступом під мечоподібним відростком
  Створення перикардіального вікна з доступом під мечоподібним відростком
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
 • 38450-01 Торакоскопічне дренування перикарда
  Створення перикардіального вікна під торакоскопічним контролем
644 Інші процедури, пов’язані з розрізом перикарда
 • 38647-00 Розділення спайок у грудній клітці
  Розділення спайок: грудної стінки
  перикарда
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
645 Біопсія перикарда
 • 38436-02 Біопсія перикардапід торакоскопічним контролем
 • 38450-02 Біопсія перикарда, трансторакальний доступ
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
 • 38450-03 Біопсія перикарда, доступ під мечоподібним відростком
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
646 Інші пов’язані з висіченням процедури на перикарді
 • 38456-06 Висічення ураженої ділянки перикарда під торакоскопічним контролем
  Включено: кіста
 • 38456-05 Висічення ураженої ділянки перикарда
  Включено: кіста
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
 • 38447-01 Перикардектомія, субтотальна або повна під торакоскопічним контролем
  Часткова перикардектомія для створення перикардіального вікна під торакоскопічним
  контролем
 • 38447-00 Перикардектомія, субтотальна або повна
  Часткова перикардектомія для створення перикардіального вікна
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

Серце — інші локалізації

647 Введення тимчасового трансвенного електрода

кардіостимулятора або дефібрилятора
Введення тимчасового ендокардіального електрода
Виключено: те саме разом з операцією на серці – не кодується

 • 38256-00 Введення тимчасового трансвенного електрода у передсердя
 • 38256-01 Введення тимчасового трансвенного електрода у шлуночок
648 Введення постійного трансвенного електрода кардіостимулятора або дефібрилятора
 • Введення постійного ендокардіального електрода
  Включено: те саме шляхом черезшкірного доступу
 • 38368-00 Введення постійного трансвенного електрода кардіостимулятора в лівий шлуночок
  Включено: електрофізіологічне дослідження серця [ЕФД]
  введення через коронарний синус
  Кодуйте також, якщо здійснюється: введення генератора кардіостимулятора (38353-00 [650])
  введення постійного трансвенного електрода кардіостимулятора в іншу(-і) камеру(- и) серця(38350-00 [648])
  Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38390-01 [648])
 • 38390-01 Введення постійного трансвенного електрода кардіодефібрилятора в лівий
  шлуночок
  Включено: введення через коронарний синус
  Кодуйте також, якщо здійснюється: введення генератора кардіодефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (38393-00 [653])
  введення постійного трансвенного електрода дефібрилятора в іншу(-і) камеру(-и) серця (38390-02 [648])
 • 38350-00 Введення постійного трансвенного електрода кардіостимулятора в іншу(-і) камеру(-и) серця
  Введення постійного трансвенного електрода кардіостимулятора БДВ
  Включено: електрофізіологічне дослідження серця [ЕФД]
  те саме в ліве передсердя, праве передсердя або правий шлуночок
  Кодуйте також, якщо здійснюється: введення генератора кардіостимулятора (38353-00 [650])
  введення постійного трансвенного електрода кардіостимулятора в лівий шлуночок (38368-00 [648])
  Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38390-02 [648])
 • 38390-02 Введення постійного трансвенного електрода дефібрилятора в іншу(-і) камеру(-и) серця
  Введення постійного трансвенного електрода дефібрилятора БДВ
  Включено: те саме в ліве передсердя, праве передсердя або правий шлуночок
  Кодуйте також, якщо здійснюється: введення генератора кардіодефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (38393-00 [653])
  введення постійного трансвенного електрода дефібрилятора в лівий шлуночок (38390-01 [648])
649 Введення іншого електрода або пластини кардіостимулятора або дефібрилятора
 • 90202-01 Встановлення тимчасового черезшкірного електрода кардіостимулятора
  Виключено: те саме разом з операцією на серці – не кодується
 • 90202-00 Введення тимчасового епікардіального електрода кардіостимулятора
  Введення тимчасового міокардіального електрода кардіостимулятора
  Включено: те саме шляхом: стернотомії
  доступу під мечоподібним відростком
  торакотомії
  Виключено: те саме: разом з операцією на серці — не кодується
  з функцією дефібриляції (90202-02 [649])
 • 90202-02 Введення тимчасового епікардіального електрода кардіодефібрилятора
  Введення тимчасового міокардіального електрода кардіодефібрилятора
  Включено: те саме шляхом: стернотомії
  доступу під мечоподібним відростком
  торакотомії
  Виключено: те самеразом з операцією на серці- не кодується
 • 38390-00 Введення пластин кардіодефібрилятора
  Введення пластин кардіодефібрилятора: епікардіальних
  міокардіальних
  Включено: з’єднувальний провід між пластинами та генератором
  те саме шляхом: стернотомії
  доступу під мечоподібним відростком
  торакотомії
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
  введення генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (38393-00 [653])
 • 38473-00 Введення постійного епікардіального електрода кардіостимулятора з доступом
  під мечоподібним відростком
  Введення постійного міокардіального електрода кардіостимулятора з доступом під
  мечоподібним відростком
  Кодуйте також, якщо здійснюється: введення генератора кардіостимулятора (38353-00 [650])
  Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38473-01 [649])
 • 38473-01 Введення постійного епікардіального електродакардіодефібрилятора з доступом під мечоподібним відростком
  Введення постійного міокардіального електродакардіодефібрилятора з доступом під мечоподібним відростком
  Кодуйте також, якщо здійснюється: введення генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (38393-00 [653])
 • 38470-00 Введення постійного епікардіального електрода кардіостимулятора шляхом
  торакотомії або стернотомії
  Введення постійного міокардіального електродакардіостимулятора шляхом: стернотомії
  торакотомії
  Кодуйте також, якщо здійснюється: введення генератора кардіостимулятора (38353-00 [650])
  Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38470-01 [649])
 • 38470-01 Введення постійного епікардіального електродакардіодефібрилятора шляхом
  торакотомії або стернотомії
  Введення постійного міокардіального електродакардіодефібрилятора шляхом: стернотомії
  торакотомії
  Кодуйте також, якщо здійснюється: введення генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (38393-00 [653])
 • 38654-00 Введення постійного лівошлуночкового електрода кардіостимулятора шляхом
  торакотомії або стернотомії
  Кодуйте також, якщо здійснюється:введення генератора кардіостимулятора(38353-00 [650])
  Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38654-03 [649])
 • 38654-03 Введення постійного лівошлуночкового електрода кардіодефібрилятора
  шляхом торакотомії або стернотомії
  Кодуйте також, якщо здійснюється: введення генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (38393-00 [653])
650 Введення генератора кардіостимулятора
 • 38353-00 Введення генератора кардіостимулятора
  Введення: бівентрікулярного кардіостимулятора
  пристрою: кардіостимулятора
  серцевої ресинхронізуючої терапії [СРТ]
  двокамерний кардіостимулятор
  однокамерний кардіостимулятор
  трикамерний кардіостимулятор
  Включено: електрофізіологічне дослідження серця [ЕФД]
  формування кишені (абдомінальної) (на грудній клітці) для імплантації генератора
  тестуванняімплантованого кардіостимулятора або дефібрилятора
  Кодуйте також, якщо здійснюється: введення постійного електрода (38350-00, 38368-00 [648], 38470-00, 38473-00, 38654- 00 [649])
  Виключено: кардіо-: контролюючий прилад (петльовий реєстратор) (38285-00 [1604])
  ресинхронізуючийпристрій з функцією дефібриляції (38393-00 [653])
  електростимулятор в комбінації з автоматичним вживлюваним
  кардіовертером-дефібрилятором (38393-00 [653])
  заміна генератора кардіостимулятора (38353-01 [655])
653 Введення генератора кардіодефібрилятора
 • 38393-00 Введення генератора кардіодефібрилятора
  Імплантація автоматичного дефібрилятора
  Імплантація (автоматичного) кардіодефібрилятора з функцією кардіостимулятора
  Введення: автоматичного вживлюваного кардіовертера-дефібрилятора [АВКД] [ВКД]
  пристрою серцевої ресинхронізації з функцією дефібриляції
  двокамерного ВКД
  вживлюваного кардіовертера
  вживлюваного кардіовертера-дефібрилятора (генератора)
  однокамерного ВКД
  Включено: формування кишені (абдомінальної) (на грудній клітці) для імплантації генератора
  вимірювання параметрів або тестування дефібрилятора (під час операції)
  тестування вживлюваного кардіостимулятора або дефібрилятора
  Кодуйте також, якщо здійснюється: введення: пластин (електродів) (38390-00 [649])
  постійного електрода (38390-01, 38390-02 [648], 38470-01, 38473-01, 38654-03 [649])
  Виключено: заміна генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного)
  (38393-01 [656])
654 Налаштування, заміна або видалення електрода кардіостимулятора або дефібрилятора
 • 90203-00 Налаштування трансвенного електрода кардіостимулятора
  Відновлення трансвенного електрода кардіостимулятора
  Репозицiя трансвенного електрода кардіостимулятора
  Ревізія трансвенного електрода кардіостимулятора
  Стабілізація трансвенного електрода кардіостимулятора
  Виключено: те саме: для лівого шлуночка шляхом торакотомії, стернотомії або з доступом
  під мечоподібним відростком (90203-02 [654])
  з функцією дефібриляції (90203-08 [654])
 • 90203-08 Налаштування трансвенного електрода дефібрилятора
  Відновлення трансвенного електрода кардіодефібрилятора
  Репозицiя трансвенного електрода кардіодефібрилятора
  Ревізія трансвенного електрода кардіодефібрилятора
  Стабілізація трансвенного електрода кардіодефібрилятора
  Виключено: для лівого шлуночка шляхом торакотомії, стернотомії або з доступом під мечоподібним відростком (90203-09 [654])
 • 90203-02 Налаштування лівошлуночкового електрода кардіостимулятора шляхом
  торакотомії, стернотомії або з доступом під мечоподібним відростком
  Виключено: те саме з функцією дефібриляції (90203-09 [654])
 • 90203-09 Налаштування лівошлуночкового електрода дефібрилятора шляхом
  торакотомії, стернотомії або з доступом під мечоподібним відростком
 • 38456-21 Налаштування епікардіального електрода кардіостимулятора
  Відновлення епікардіального електрода кардіостимулятора
  Репозицiя епікардіального електрода кардіостимулятора
  Ревізія епікардіального електрода кардіостимулятора
  Стабілізація епікардіального електрода кардіостимулятора
  Включено: те саме шляхом: стернотомії
  доступу під мечоподібним відростком
  торакотомії
  Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38456-28 [654])
 • 38456-28 Налаштування епікардіального електрода дефібрилятора
  Відновлення епікардіального електрода кардіодефібрилятора
  Репозицiя епікардіального електрода кардіодефібрилятора
  Ревізія епікардіального електрода кардіодефібрилятора
  Стабілізація епікардіального електрода кардіодефібрилятора
  Включено: те саме шляхом: стернотомії
  доступу під мечоподібним відростком
  торакотомії
 • 90203-03 Заміна тимчасового трансвенного електрода кардіостимулятора
  Виключено: те саме з функцією дефібриляції (90203-10 [654])
 • 90203-10 Заміна тимчасового трансвенного електрода дефібрилятора
 • 38456-22 Заміна тимчасового епікардіального електрода кардіостимулятора
  Заміна тимчасового міокардіального електрода кардіостимулятора
  Включено: те саме шляхом: стернотомії
  доступу під мечоподібним відростком
  торакотомії
  Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38456-29 [654])
 • 38456-29 Заміна тимчасового епікардіального електрода дефібрилятора
  Заміна тимчасового міокардіального електрода дефібрилятора
  Включено: те саме шляхом: стернотомії
  торакотомії
 • 38390-03 Заміна пластин (електродів) дефібрилятора
  Кодуйте також, якщо здійснюється: заміна генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (38393-01 [656])
 • 38368-01 Заміна постійного трансвенного електрода кардіостимулятора для лівого
  шлуночка
  Кодуйте також, якщо здійснюється: заміна кардіостимулятора (38353-01 [655])
  Виключено: те саме: шляхом торакотомії або стернотомії (38654-01 [654])
  з функцією дефібриляції (38368-03 [654])
 • 38368-03 Заміна постійного трансвенного електрода дефібрилятора для лівого шлуночка
  Кодуйте також, якщо здійснюється: заміна генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (38393-01 [656])
  Виключено: те саме шляхом торакотомії або стернотомії (38654-01 [654])
 • 38350-01 Заміна постійного трансвенного електрода кардіостимулятора для іншої камери
  (або інших камер) серця
  Заміна постійного трансвенного електрода кардіостимулятора БДВ
  Включено: те саме в лівому передсерді, правому передсерді або правому шлуночку
  Кодуйте також, якщо здійснюється: заміна кардіостимулятора (38353-01 [655])
  Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38350-03 [654])
 • 38350-03 Заміна постійного трансвенного електрода дефібрилятора для іншої камери
  (або інших камер) серця
  Заміна постійного трансвенного електрода дефібрилятора БДВ
  Включено: те саме в лівому передсерді, правому передсерді або правому шлуночку
  Кодуйте також, якщо здійснюється: заміна генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (38393-01 [656])
 • 38654-01 Заміна постійного лівошлуночкового електрода кардіостимулятора шляхом
  торакотомії або стернотомії
  Кодуйте також, якщо здійснюється: заміна кардіостимулятора (38353-01 [655])
  Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38654-04 [654])
 • 38654-04 Заміна постійного лівошлуночкового електрода дефібрилятора шляхом
  торакотомії або стернотомії
  Кодуйте також, якщо здійснюється: заміна генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (38393-01 [656])
 • 38456-23 Заміна постійного епікардіального електрода кардіостимулятора шляхом
  доступу під мечоподібним відростком
  Заміна постійного міокардіального електрода кардіостимулятора шляхом доступу під
  мечоподібним відростком
  Кодуйте також, якщо здійснюється: заміна кардіостимулятора (38353-01 [655])
  Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38456-30 [654])
 • 38456-30 Заміна постійного епікардіального електрода дефібрилятора шляхом доступу
  під мечоподібним відростком
  Заміна постійного міокардіального електрода дефібрилятора шляхом доступу під
  мечоподібним відростком
  Кодуйте також, якщо здійснюється: заміна генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (38393-01 [656])
 • 38456-24 Заміна постійного епікардіального електрода кардіостимулятора шляхом
  торакотомії або стернотомії
  Заміна постійного міокардіального електрода кардіостимулятора шляхом торакотомії
  або стернотомії
  Кодуйте також, якщо здійснюється: заміна кардіостимулятора (38353-01 [655])
  Виключено: те саме з функцією дефібриляції(38456-31 [654])
 • 38456-31 Заміна постійного епікардіального електрода дефібрилятора шляхом
  торакотомії або стернотомії
  Заміна постійного міокардіального електрода дефібрилятора шляхом торакотомії або
  стернотомії
  Кодуйте також, якщо здійснюється: заміна генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (38393-01 [656])
 • 90203-04 Видалення тимчасового трансвенного електрода кардіостимулятора
  Виключено: те саме з функцією дефібриляції (90203-11 [654])
 • 90203-11 Видалення тимчасового трансвенного електрода дефібрилятора
 • 38456-25 Видалення тимчасового епікардіального електрода кардіостимулятора
  Видалення тимчасового міокардіального електрода кардіостимулятора
  Включено: те саме шляхом: стернотомії
  доступу під мечоподібним відростком
  торакотомії
  Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38456-32 [654])
 • 38456-32Видалення тимчасового епікардіального електрода дефібрилятора
  Видалення тимчасового міокардіального електрода кардіодефібрилятора
  Включено: те саме шляхом: стернотомії
  доступу під мечоподібним відростком
  торакотомії
 • 38390-04 Видалення пластин (електродів) дефібрилятора
  Кодуйте також, якщо здійснюється: видалення генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (90203-07 [656])
 • 38368-02 Видалення постійного трансвенного електрода кардіостимулятора з лівого
  шлуночка
  Включено: те саме шляхом ручного видалення
  Кодуйте також, якщо здійснюється: видалення кардіостимулятора (38353-02 [655])
  Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38368-04 [654])
 • 38368-04 Видалення постійного трансвенного електрода дефібрилятора з лівого
  шлуночка
  Включено: шляхом ручного видалення
  Кодуйте також, якщо здійснюється: видалення генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (90203-07 [656])
 • 38350-02 Видалення постійного трансвенного електрода кардіостимулятора з іншої (-их)
  камери(-) серця
  Видалення постійного трансвенного електрода кардіостимулятора БДВ
  Включено: те саме: шляхом ручного видалення
  з лівого передсердя, правого передсердя або правого шлуночка
  Кодуйте також, якщо здійснюється: видалення кардіостимулятора (38353-02 [655])
  Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38350-04 [654])
 • 38350-04 Видалення постійного трансвенного електрода дефібрилятора з іншої (-их)
  камери (-) серця
  Видалення постійного трансвенного електрода дефібрилятора БДВ
  Включено: те саме: шляхом ручного видалення
  з лівого передсердя, правого передсердя або правого шлуночка
  Кодуйте також, якщо здійснюється: видалення генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (90203-07 [656])
 • 38358-01 Видалення постійного трансвенного електрода кардіостимулятора з лівого
  шлуночка із застосуванням пристрою для видалення електродів
  Включено: застосування: провідника (для видалення електродів)
  стилета з системою фіксації
  уловлюючої петлі
  Примітка: Здійснюється для видалення постійного імплантованого електрода (термін – більш ніж 6 місяців)
  Кодуйте також, якщо здійснюється:  видалення кардіостимулятора (38353-02 [655])
  Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38358-02 [654])
 • 38358-02 Видалення постійного трансвенного електрода дефібрилятора з лівого
  шлуночка із застосуванням пристрою для видалення електродів
  Включено: застосування: провідника (для видалення електродів)
  стилета з системою фіксації
  уловлюючої петлі
  Примітка: Здійснюється для видалення постійного імплантованого електрода (термін – більш ніж 6 місяців)
  Кодуйте також, якщо здійснюється: видалення генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (90203-07 [656])
 • 38358-00 Видалення постійного трансвенного електрода кардіостимулятора з іншої
  камери (або інших камер) серця із застосуванням пристрою для видалення електродів
  Видалення постійного трансвенного електрода БДВ кардіостимулятора із застосуванням пристрою для видалення електродів
  Включено: те самез лівого передсердя, правого передсердя або правого шлуночка
  застосування:  провідника (для видалення електродів)
  стилета з системою фіксації
  уловлюючих петель
  Примітка: Здійснюється для видалення постійного імплантованого електрода (термін — більш ніж 6 місяців)
  Кодуйте також, якщо здійснюється: видалення кардіостимулятора (38353-02 [655])
  Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38358-03 [654])
 • 38358-03 Видалення постійного трансвенного електрода дефібрилятора з іншої камери
  (або інших камер) серця із застосуванням пристрою для видалення електродів
  Видалення постійного трансвенного електрода БДВ дефібрилятора із застосуванням
  пристрою для видалення електродів
  Включено: те саме з лівого передсердя, правого передсердя або правого шлуночка
  застосування: провідника (для видалення електродів)
  стилета з системою фіксації
  уловлюючих петель
  Примітка: Здійснюється для видалення постійного імплантованого електрода (термін — більш ніж 6 місяців)
  Кодуйте також, якщо здійснюється: видалення генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (90203-07 [656])
 • 38654-02 Видалення постійного лівошлуночкового електрода кардіостимулятора шляхом
  торакотомії або стернотомії
  Кодуйте також, якщо здійснюється: видалення кардіостимулятора (38353-02 [655])
  Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38654-05 [654])
 • 38654-05 Видалення постійного лівошлуночкового електрода дефібрилятора шляхом
  торакотомії або стернотомії
  Кодуйте також, якщо здійснюється: видалення генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (90203-07 [656])
 • 38456-26 Видалення постійного епікардіального електрода кардіостимулятора шляхом
  доступу під мечоподібним відростком
  Видалення постійного міокардіального електрода кардіостимулятора шляхом доступу
  під мечоподібним відростком
  Кодуйте також, якщо здійснюється: видалення кардіостимулятора (38353-02 [655])
  Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38456-33 [654])
 • 38456-33 Видалення постійного епікардіального електрода дефібрилятора шляхом
  доступу під мечоподібним відростком
  Видалення постійного міокардіального електрода дефібрилятора шляхом доступу під
  мечоподібним відростком
  Кодуйте також, якщо здійснюється: видалення генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (90203-07 [656])
 • 38456-27 Видалення постійного епікардіального електрода кардіостимулятора шляхом
  торакотомії або стернотомії
  Видалення постійного міокардіального електрода кардіостимулятора шляхом торакотомії або стернотомії
  Кодуйте також, якщо здійснюється: видалення кардіостимулятора (38353-02 [655])
  Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38456-34 [654])
 • 38456-34 Видалення постійного епікардіального електрода дефібрилятора шляхом
  торакотомії або стернотомії
  Видалення постійного міокардіального електрода дефібрилятора шляхом торакотомії
  або стернотомії
  Кодуйте також, якщо здійснюється: видалення генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (90203-07 [656])
655 Налаштування, заміна або видалення генератора кардіостимулятора
 • 90203-05 Налаштування генератора кардіостимулятора
  Відновлення генератора кардіостимулятора
  Репозицiя генератора кардіостимулятора
  Ревізія  генератора кардіостимулятора
  Включено: ревізія або переміщення підшкірної кишені
  тестування імплантованого кардіостимулятора або дефібрилятора
  Виключено: ревізія або переміщення тільки підшкірної кишені (90219-00 [663])
 • 38353-01 Заміна генератора кардіостимулятора
  Включено: ревізія або переміщення підшкірної кишені
  Тестування імплантованого кардіостимулятораабо дефібрилятора
  Кодуйте також, якщо здійснюється: заміна електрода (38350-01, 38368-01, 38456-23, 38456-24,38654-01 [654])
 • 38353-02 Видалення генератора кардіостимулятора
  Кодуйте також, якщо здійснюється: видалення електрода (38350-02, 38358-00, 38358-01, 38368-02, 38456-26, 38456-27, 38654-02 [654])
656 Налаштування, заміна або видалення генератора кардіодефібрилятора
 • 90203-06 Налаштування генератора дефібрилятора
  Відновлення  генератора дефібрилятора
  Репозицiя генератора дефібрилятора
  Ревізія  генератора дефібрилятора
  Включено: ревізія або переміщення підшкірної кишені
  тестування імплантованого кардіостимулятора або дефібрилятора
  Виключено: ревізія або переміщення тільки підшкірної кишені (90219-00 [663])
 • 38393-01 Заміна генератора дефібрилятора
  Включено: ревізія або переміщення підшкірної кишені
  тестування імплантованого кардіостимулятора або дефібрилятора
  Кодуйте також, якщо здійснюється: заміна: електрода (38350-03, 38368-03, 38456-30, 38456-31, 38654-04 [654])
  пластин (електродів) (38390-03 [654])
 • 90203-07 Видалення генератора дефібрилятора
  Кодуйте також, якщо здійснюється: видалення:
  електрода (38350-04, 38358-02, 38358-03, 38368-04, 38456-33, 38456-34, 38654-05 [654])
  пластин (електродів) (38390-04 [654])
657 Інші процедури на серці, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням, іншої локалізації
 • 13818-00 Введення балонного катетера правих відділів серця для моніторингу Катетер Свана-Ганца
  Включено: вимірювання серцевого викиду
  моніторинг тиску заклинення в легеневій артерії
659 Взяттясерця або легені донора

Включено: забір супутньої артерії та/або вени (вен)

 • 90204-00 Видалення серця донора для пересадки
 • 90204-01 Видалення серця та легені донора для пересадки
660 Пересадка серця або легені

Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
видалення штучного серця (96229-01[608])

 • 90205-00 Пересадка серця
 • 90205-01 Пересадка серця і легені
661 Інші відновлювальні процедури на серці іншої локалізації

Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

 • 38727-00 Відновлення внутрiшньогрудних судин
  Виключено: те саме із відновленням: аорти (38706, 38712-00 [693])
  головної легеневої артерії (38715-02 [717])
  порожнистої вени (90215-02 [732], 38721-01 [733], 90217-02 [734])
 • 38727-01 Відновлення внутрiшньогрудних судин з анастомозом
  Виключено: те саме з відновленням: аорти (38706, 38712-00 [693])
  головної легеневої артерії (38715-02 [717])
  порожнистої вени (90215-02 [732], 38721-01 [733], 90217-02 [734])
662 Процедури з реконструкції на серці іншої локалізації
 • 38490-00 Реконструкція та реплантація підклапанних структур
  Відновлення шляхом реконструкції та реплантації: сухожильних хорд
  папілярних м’язів
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
  заміна клапана: мітрального (38488, 38489-02 [628])
  трикуспідального (38488, 38489-03 [634])
663 Ревізійні процедури на серці іншої локалізації
 • 90219-00 Ревізія або переміщення підшкірної кишені для кардіостимулятора або дефібрилятора
  Включено: хірургічна обробка
  Виключено: те саме з: відновленням, репозицією або ревізією генератора:
  дефібрилятора (90203-06 [656])
  кардіостимулятора (90203-05 [655])
  заміною генератора: дефібрилятора (38393-01 [656])
  кардіостимулятора (38353-01 [655])
664 Пов’язані з повторною операцією процедури на серці іншої локалізації
 • 38640-00 Повторна операція для виконання іншої процедури на серці, не класифікована
  в інших рубриках
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
  Кодуйте спочатку: проведену(-і) хірургічну(-і) процедуру(-и)
  Виключено: те саме з відновленням (реконструкцією) коронарного шунта (38637-00
  [680])
665 Електрофізіологічне дослідження [ЕФД]
 • 38209-00 Електрофізіологічне дослідження серця, ≤ 3 катетерів
  Дослідження: передсердно-шлуночкової провідності
  функціонування синусового вузла
  синкопального стану
  Дослідження з приводу шлуночкової тахікардії за спрощеною схемою
  Виключено: те саме із введенням генератора кардіостимулятора (38353-00 [650])
 • 38212-00 Електрофізіологічне дослідження серця, ≥ 4 катетерів
  Тестування (підбір) антиаритмічних препаратів
  Дослідження з приводу шлуночкової тахікардії за ускладненою схемою
  Індукція шлуночкової тахікардії
  Інтраопераційне картування серця
  Виключено: те саме із введенням генератора кардіостимулятора (38353-00 [650])
 • 38213-00 Електрофізіологічне дослідження серця для подальшої перевірки
  кардіодефібрилятора
666 Інші процедури на серці іншої локалізації
 • 38493-00 Оперативне лікування гострого інфекційного ендокардиту під час операції на
  серцевому клапані
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
  Кодуйте спочатку: проведену(-і) процедуру(-и)на клапані серця (див. блоки [621]- [638])
 • 38456-00 Інші інтраторакальні втручання на серці без серцево-легеневого шунтування
  Виключено: інтраторакальні втручання на: аортальному клапані (38456-15 [624])
  передсерді (38456-13 [606])
  мітральному клапані (38456-16 [630])
  легеневому клапані (38456-18 [638])
  перегородках (38456-12 [620])
  трикуспідальному клапані (38456-17 [635])
  шлуночку (38456-14 [615])
  судинах серця (38456-19 [681])
 • 38653-00 Інші інтраторакальні втручання на серці з серцево-легеневим шунтуванням
  Операція на відкритому серці з серцево-легеневим шунтуванням БДВ
  Виключено: інтраторакальні втручання на: аортальному клапані (38653-04 [624])
  передсерді (38653-01 [606])
  мітральному клапані (38653-05 [630])
  легеневому клапані (38653-07 [638])
  перегородках (38653-03 [620])
  трикуспідальному клапані (38653-06 [635])
  шлуночку (38653-02 [615])
  судинах серця (38653-08 [681])

Коронарні артерії

667 Катетеризація серця

Включено: вимірювання серцевого викиду
криві розведення барвника-індикатора
ЕКГ з фізичним навантаженням
флюороскопія
оксиметрія
виявлення шунта
Виключено: те саме
проводиться у якості оперативного підходу лише під час серцевих втручань з катетером – код опускається
з коронароангіографією (38218 [668])

 • 38200-00 Правостороння катетеризація серця
 • 38203-00 Лівостороння катетеризація серця
 • 38206-00 Право- і лівостороння катетеризація серця
668 Коронароангіографія

Кодуйте також, якщо здійснюється: аортографія (59903-03 [1990])
вентрикулографія (59903 [607])

 • 38215-00 Коронароангіографія
 • 38218-00 Коронароангіографія з лівосторонньою катетеризацією серця
 • 38218-01 Коронароангіографія з правосторонньою катетеризацією серця
 • 38218-02 Коронароангіографія з право- і лівосторонньою катетеризацією серця
 • 38241-00 Вимірювання кровотоку коронарної артерії
  Вимірювання: тиску в коронарній артерії (інтраваскулярний)
  резерву коронарного кровотоку (РКК)
  фракційного резерву кровотоку (ФРК)
  Кодуйте також, якщо здійснюється: коронарна: ангіографія (38215-00, 38218-00, 38218-01, 38218-02 [668])
  ангіопластика (див. блоки [669], [670] та [671])
669 Пов’язані з висіченням процедури на коронарних артеріях
 • 38309-00 Черезшкірна транслюмінальна коронарна ротаційна атеректомія [PTCRA], 1
  артерія
  Включено: балонна ангіопластика
 • 38312-00 Черезшкірна транслюмінальна коронарна ротаційна атеректомія [PTCRA], 1
  артерія, з введенням 1 стента
  Включено: балонна ангіопластика
 • 38312-01 Черезшкірна транслюмінальна коронарна ротаційна атеректомія [PTCRA], 1
  артерія, з введенням ≥ 2 стентів
  Включено: балонна ангіопластика
 • 38315-00 Черезшкірна транслюмінальна коронарна ротаційна атеректомія [PTCRA],
  множинні артерії
  Включено: балонна ангіопластика
 • 38318-00 Черезшкірна транслюмінальна коронарна ротаційна атеректомія [PTCRA],
  множинні артерії, з введенням 1 стента
  Включено: балонна ангіопластика
 • 38318-01 Черезшкірна транслюмінальна коронарна ротаційна атеректомія [PTCRA],
  множинні артерії, з введенням ≥ 2 стентів
  Включено: балонна ангіопластика
 • 90218-00 Черезшкірна транслюмінальна коронарна ангіопластика з аспіраційною
  тромбектомією, 1 артерія
  Черезшкірна транслюмінальна коронарна ангіопластика з механічною тромбектомією
  1 коронарної артерії
  Кодуйте також, якщо здійснюється: коронарна ангіопластика зі стентуванням (див. блок [671])
 • 90218-01 Черезшкірна транслюмінальна коронарна ангіопластика з аспіраційною
  тромбектомією, множинні артерії
  Черезшкірна транслюмінальна коронарна ангіопластика з механічною тромбектомією
  множинних коронарних артерій
  Кодуйте також, якщо здійснюється: коронарна ангіопластика зі стентуванням (див. блок [671])
 • 90218-02 Черезшкірна транслюмінальна коронарна ангіопластика із застосуванням
  пристрою протиемболічного захисту, 1 артерія
  Кодуйте також, якщо здійснюється: коронарна ангіопластика зі стентуванням (див. блок [671])
 • 90218-03 Черезшкірна транслюмінальна коронарна ангіопластика із застосуванням
  пристрою протиемболічного захисту, множинні артерії
  Кодуйте також, якщо здійснюється: коронарна ангіопластика зі стентуванням (див. блок [671])
 • 38505-00 Відкрита коронарна ендартеректомія
  Включено: імплантація латки-трансплантата
  Кодуйте також, якщо здійснюється• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
670 Транслюмінальна коронарна ангіопластика

Включено: транскатетерна інфузія тромболітика або іншого агента
Виключено: якщо разом з: аспіраційною (механічною) тромбектомією коронарної артерії (див. блок [669])
атеректомією коронарної артерії (див. блок [669])
застосуванням ендоваскулярного пристрою протиемболічного захисту (див. блок [669])
стентуванням коронарної артерії (див. блок [671])

 • 38300-00 Черезшкірна транслюмінальна балонна ангіопластика 1 коронарної артерії
  Черезшкірна транслюмінальна коронарна ангіопластика [PTCA] 1 коронарної артерії
 • 38303-00 Черезшкірна транслюмінальна балонна ангіопластика ≥ 2 коронарних артерій
  Черезшкірна транслюмінальна коронарна ангіопластика [PTCA] ≥ 2 коронарних артерій
 • 38300-01 Відкрита транслюмінальна балонна ангіопластика 1 коронарної артерії
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
 • 38303-01 Відкрита транслюмінальна балонна ангіопластика ≥ 2 коронарних артерій
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
671 Транслюмінальна коронарна ангіопластика зі стентуванням

Транслюмінальна балонна ангіопластика
Включено: балонна дилатація артерії
те саме зі стентом(-ами) з лікарським покриттям
транскатетерна інфузія тромболітика або іншого агента
Кодуйте також, якщо здійснюється: коронарна ангіопластика з: аспіраційною тромбектомією (90218-00, 90218-01 [669])
застосуванням пристрою протиемболічного захисту (90218-02, 90218-03 [669])
Виключено: з атеректомією коронарної артерії (див. блок [669])

 • 38306-00 Черезшкірне введення 1 транслюмінального стента в одиничну коронарну
  артерію
  Черезшкірна імплантація 1 стента в одиничну коронарну артерію
 • 38306-01 Черезшкірне введення ≥ 2 транслюмінальних стентів в одиничну коронарну
  артерію
  Черезшкірна імплантація ≥ 2 стентів в одиничну коронарну артерію
 • 38306-02 Черезшкірне введення ≥ 2 транслюмінальних стентів в множинні коронарні
  артерії
  Черезшкірна імплантація ≥ 2 стентів в множинні коронарні артерії
 • 38306-03 Відкрите введення 1 транслюмінального стента в одиничну коронарну артерію
  Відкрита імплантація 1 стента в одиничну коронарну артерію
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
 • 38306-04 Відкрите введення ≥ 2 транслюмінальних стентів в одиничну коронарну
  артерію
  Відкрита імплантація ≥ 2 стентів в одиничну коронарну артерію
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
 • 38306-05 Відкрите введення ≥ 2 транслюмінальних стентів в множинні коронарні артерії
  Відкрита імплантація ≥ 2 стентів в множинні коронарні артерії
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
672 Аорто-коронарне шунтування – з використанням трансплантата з великої  підшкірної вени

Включено: забір вени
Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
пересадка (вживлення):
артеріальних трансплантатів (див. блоки [674]- [678])
композитних трансплантатів (38500-05, 38503-05 [679])
уточнених матеріалів НКІР (90201 [679])

 • 38497-00 Аорто-коронарне шунтування, з використанням 1 трансплантату з великої
  підшкірної вени
 • 38497-01 Аорто-коронарне шунтування, з використанням 2 трансплантатів з великої
  підшкірної вени
 • 38497-02 Аорто-коронарне шунтування, з використанням 3 трансплантатів з великої
  підшкірної вени
 • 38497-03 Аорто-коронарне шунтування, з використанням ≥ 4 трансплантатів з великої
  підшкірної вени
673 Аорто-коронарне шунтування — з використанням трансплантата з інших вен

Включено: абір вени: медіальної підшкірної вени руки
латеральної підшкірної вени руки
Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
пересадка (вживлення):
артеріальних трансплантатів (див. блоки [674]- [678])
композитних трансплантатів (38500-05, 38503-05 [679])
уточнених матеріалів НКІР (90201 [679])
Виключено: аорто-коронарне шунтування,з використанням трансплантатів з великої підшкірної вени (див. блок [672])

 • 38497-04 Аорто-коронарне шунтування з використанням 1 іншого венозного трансплантата
 • 38497-05 Аорто-коронарне шунтування з використанням 2 інших венозних трансплантатів
 • 38497-06 Аорто-коронарне шунтування з використанням 3 інших венозних трансплантатів
 • 38497-07 Аорто-коронарне шунтування з використанням ≥ 4 інших венозних трансплантатів
674 Аорто-коронарне шунтування – з використанням трансплантата з лівої внутрішньої грудної артерії [ЛВГА]

Включено: забір артерії
Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
пересадка (вживлення): композитних трансплантатів (38500-05, 38503-05 [679])
уточнених матеріалів НКІР (90201 [679])
венозних трансплантатів (див. блоки [672] та [673])
відкрита коронарна ендартеректомія (38505-00 [669])

 • 38500-00 Аорто-коронарне шунтування, з використанням 1 трансплантату з ЛВГА
 • 38503-00 Аорто-коронарне шунтування, з використанням ≥ 2 трансплантатів з ЛВГА
675 Аорто-коронарне шунтування – з використанням трансплантата з правої внутрішньої грудної артерії [ПВГА]
 • Включено: забір артерії
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
  пересадка (вживлення): композитних трансплантатів (38500-05, 38503-05 [679])
  уточнених матеріалів НКІР (90201 [679])
  венозних трансплантатів (див. блоки [672] та [673])
  відкрита коронарна ендартеректомія (38505-00 [669])
 • 38500-01 Аорто-коронарне шунтування, з використанням 1 трансплантату з ПВГА
 • 38503-01 Аорто-коронарне шунтування, з використанням ≥ 2 трансплантатів з ПВГА
676 Аорто-коронарне шунтування — з використанням трансплантата з променевої артерії
 • Включено: забір артерії
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
  пересадка (вживлення): композитних трансплантатів (38500-05, 38503-05 [679])
  уточнених матеріалів НКІР (90201 [679])
  венозних трансплантатів (див. блоки [672] та [673])
  відкрита коронарна ендартеректомія (38505-00 [669])
 • 38500-02 Аорто-коронарне шунтування, з використанням 1 трансплантату з променевої
  артерії
 • 38503-02 Аорто-коронарне шунтування, з використанням ≥ 2 трансплантатів з променевої артерії
677 Аорто-коронарне шунтування — з використанням трансплантата з епігастральної артерії

Включено: забір артерії: шлунково-сальникової
нижньої надчеревної
Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
пересадка (вживлення): композитних трансплантатів (38500-05, 38503-05 [679])
уточнених матеріалів НКІР (90201 [679])
венозних трансплантатів (див. блоки [672] та [673])
відкрита коронарна ендартеректомія (38505-00 [669])

 • 38500-03 Аорто-коронарне шунтування, з використанням 1 трансплантату з
  епігастральної артерії
 • 38503-03 Аорто-коронарне шунтування, з використанням ≥ 2 трансплантатів з
  епігастральної артерії
678 Аорто-коронарне шунтування – з використанням трансплантата з інших артерій

Включено: забір артерії: міжреберної
селезінкової
підлопаткової
ліктьової
Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
пересадка (вживлення): артеріальних трансплантатів (див. блоки [674]- [677])
композитних трансплантатів (38500-05, 38503-05 [679])
уточнених матеріалів НКІР (90201 [679])
венозних трансплантатів (див. блоки [672] та [673])
відкрита коронарна ендартеректомія (38505-00 [669])

 • 38500-04 Аорто-коронарне шунтування, з використанням 1 трансплантату з інших
  артерій
 • 38503-04 Аорто-коронарне шунтування, з використанням ≥ 2 трансплантатів з інших
  артерій
679 Аорто-коронарне шунтування – інший трансплантат

Включено: забір: артерії або вени
артерії або вени великої рогатої худоби в експериментальному порядку
синтетичного матеріалу (Gore-Tex)
Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
пересадка (вживлення): артеріальних трансплантатів (див. блоки [674]- [678])
венозних трансплантатів (див. блоки [672] та [673])
відкрита коронарна ендартеректомія (38505-00 [669])

 • 38500-05 Аорто-коронарне шунтування, з використанням 1 композитного трансплантата
  Аорто-коронарне шунтування, з використанням 1 комбінованого артеріального та
  артеріально-венозного трансплантата
  Примітка: Композитний шунт — передбачає комбіноване застосування артеріального та артеріального, артеріального та венозного трансплантатів або трансплантатів з синтетичного та венозного матеріалів
 • 38503-05 Аорто-коронарне шунтування, з використанням ≥ 2 композитних трансплантатів
  Аорто-коронарне шунтування, з використанням ≥ 2 комбінованих артеріальних та
  артеріальних/венозних матеріалів
  Примітка: Композитний трансплантат — передбачає комбіноване застосування
  артеріального та артеріального, артеріального та венозного трансплантатів або трансплантатів з синтетичного та венозного матеріалів
 • 90201-00 Аорто-коронарне шунтування, з використанням 1 іншого трансплантата, не
  класифіковане в інших рубриках
 • 90201-01 Аорто-коронарне шунтування, з використанням 2 інших трансплантатів, не
  класифіковане в інших рубриках
 • 90201-02 Аорто-коронарне шунтування, з використанням 3 інших трансплантатів, не
  класифіковане в інших рубриках
 • 90201-03 Аорто-коронарне шунтування, з використанням ≥ 4 інших трансплантатів, не
  класифіковане в інших рубриках
680 Пов’язані з повторною операцією процедури на коронарних артеріях
 • 38637-00 Повторна операція для відновлення коронарного шунта
  Включено: від’єднання
  висічення
  ушивання рани наглухо
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
  Кодуйте спочатку: аорто-коронарне шунтування (див. блоки [672]- [679])
681 Інші процедури на коронарних артеріях
 • 38456-19 Інші інтраторакальні втручання на артеріях серця без серцево-легеневого
  шунтування
 • 38653-08 Інші інтраторакальні втручання на артеріях серця з серцево-легеневим
  шунтуванням

Аорта

682 Процедури на аорті, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням
 • 38362-00 Черезшкірне введення внутрішньоаортального балону-помпи
 • 38609-00 Введення внутрішньоаортального балону-помпи шляхом артеріотомії
  Введення внутрішньоаортального балону-помпи шляхом артерiосекції
 • 38612-00 Видалення внутрішньоаортального балону-помпи
  Виключено: те саме з імплантацією латки-трансплантата (38613-00 [693])
 • Виключено: зашивання рани аорти (90210-02 [709], 90213-02 [710]) протезування
  (заміщення) грудної аорти при аневризмі(33103-00, 33145-00, 33109-00,
  33148-00 [715])
684 Відновлення висхідного відділу грудної аорти

Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
оперативне лікування у випадку свіжого розриву або розшарування у грудному відділі аорти (38572-00 [693])
ретроградна перфузія головного мозку в умовах гіпотермічної зупинки кровообігу (38577-00 [642])
Виключено: ендоваскулярне (ендолюмінальне) відновлення (33116-00 [762])
те саме з відновленням аортальної дуги (див. блок [685])

 • 38550-00 Відновлення висхідного відділу грудної аорти
 • 38553-00 Відновлення висхідного відділу грудної аорти з відновленням аортального
  клапана
 • 38553-01 Відновлення висхідного відділу грудної аортиі з заміною аортального клапана
 • 38556-00 Відновлення висхідного відділу грудної аортиі з вiдновленням аортального
  клапана та імплантацією коронарних артерій
 • 38556-01 Відновлення висхідного відділу грудної аортиі з заміною аортального клапана
  та імплантацією коронарних артерій
685 Відновлення аортальної дуги та висхідного відділу грудної аорти

Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
оперативне лікування у випадку свіжого розриву або розшарування у грудному відділі аорти (38572-00 [693])
ретроградна перфузія головного мозку в умовах гіпотермічної зупинки кровообігу (38577-00 [642])
Виключено: ендоваскулярне (ендолюмінальне) відновлення (33116-00 [762])

 • 38559-00 Відновлення аортальної дуги та висхідного відділу грудної аорти
 • 38562-00 Відновлення аортальної дуги та висхідного відділу грудної аорти з
  відновленням аортального клапана
 • 38562-01 Відновлення аортальної дуги та висхідного відділу грудної аорти із заміною
  аортального клапана
 • 38565-00 Відновлення аортальної дуги та висхідного відділу грудної аорти з
  відновленням аортального клапана та імплантацією коронарних артерій
 • 38565-01 Відновлення аортальної дуги та висхідного відділу грудної аорти із заміною
  аортального клапана та імплантацією коронарних артерій
686 Відновлення низхiдного відділу грудної аорти

Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
оперативне лікування у випадку свіжого розриву або розшарування у грудному відділі аорти (38572-00 [693])
ретроградна перфузія головного мозку в умовах гіпотермічної зупинки кровообігу (38577-00 [642])
Виключено: ендоваскулярне (ендолюмінальне) відновлення (33116-00 [762])

 • 38568-00 Відновлення низхiдного відділу грудної аорти
 • 38571-00 Відновлення низхiдного відділу грудної аорти з шунтуванням
687 Протезування (заміщення) висхідного відділу грудної аорти

Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
ретроградна перфузія головного мозку в умовах гіпотермічної зупинки кровообігу (38577-00 [642])
Виключено: те саме із заміною аортальної дуги (див. блок [688])

 • 38550-01 Протезування (заміщення) висхідної ділянки грудної аорти
 • 38553-02 Протезування (заміщення) висхідної ділянки грудної аорти з відновленням
  аортального клапана
 • 38553-03 Протезування (заміщення) висхідної ділянки грудної аорти із заміною
  аортального клапана
 • 38556-02 Протезування (заміщення) висхідної ділянки грудної аорти з відновленням
  аортального клапана та імплантацією коронарних артерій
 • 38556-03 Протезування (заміщення) висхідної ділянки грудної аорти із заміною
  аортального клапана та імплантацією коронарних артерій
688 Протезування (заміщення) аортальної дуги та висхідної ділянки грудної аорти

Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
ретроградна перфузія головного мозку в умовах гіпотермічної зупинки кровообігу (38577-00 [642])

 • 38559-01 Протезування (заміщення) аортальної дуги та висхідної ділянки грудної аорти
 • 38562-02 Протезування (заміщення) аортальної дуги та висхідної ділянки грудної аорти з відновленням аортального клапана
 • 38562-03 Протезування (заміщення) аортальної дуги та висхідної ділянки грудної аорти
  із заміною аортального клапана
 • 38565-02 Протезування (заміщення) аортальної дуги та висхідної ділянки грудної аорти з відновленням аортального клапана та імплантацією коронарних артерій
 • 38565-03 Протезування (заміщення) аортальної дуги та висхідної ділянки грудної аорти
  із заміною аортального клапана та імплантацією коронарних артерій
689 Протезування (заміщення) низхідного відділу грудної аорти

Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
ретроградна перфузія головного мозку в умовах гіпотермічної зупинки кровообігу (38577-00 [642])

 • 38568-01 Протезування (заміщення) низхiдного відділу грудної аорти
 • 38571-01 Протезування (заміщення) низхiдного відділу грудної аорти з шунтуванням
690 Закриття відкритої аортальної протоки

Включено: кліпування відкритої аортальної протоки
розділення відкритої аортальної протоки
лігування відкритої аортальної протоки

 • 38700-00 Черезшкірне закриття відкритої аортальної протоки
  Транскатетерне закриття патентного артеріального протоку
  Включено: те саме із застосуванням протезу або пристрою
 • 38700-01 Закриття відкритого аортального протоку
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
  ретроградна перфузія головного мозку в умовах гіпотермічної зупинки кровообігу (38577-00 [642])
691 Закриття колатеральних судин серця
 • 38700-02 Черезшкірне закриття колатеральних судин серця
 • 38700-03 Закриття колатеральних судин серця
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
  ретроградна перфузія головного мозку в умовах гіпотермічної зупинки кровообігу (38577-00 [642])
693 Відновлювальні процедури на аорті

Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
ретроградна перфузія головного мозку в умовах гіпотермічної зупинки кровообігу (38577-00 [642])

 • 38706-00 Відновлення аорти
 • 38706-01 Відновлення аорти з анастомозом
 • 38712-00 Відновлення перерваної дуги аорти
 • 38572-00 Оперативне лікування у випадку свіжого розриву або розшарування у
  грудному відділі аорти
  Кодуйте спочатку: відновлення грудної аорти: висхідного відділу (див. блоки [684] та [685])
  низхiдного відділу (див. блок [686])
  заміщення грудної аорти при аневризмі трансплантатами:
  торако-абдомінальними (33109-00 [715])
  торако-аортальними (33103-00 [715])
 • 43909-00 Аортопексія
  Аортопексія при трахеомаляції
  Трахеопексія
 • 38613-00 Видалення внутрішньо аортального балону-помпи із закриттям артерії шляхом
  імплантації латки-трансплантата

Артерії

694 Артеріальна катетеризація
 • 13303-00 Катетеризація/канюляція пуповинної артерії в новонародженого
 • 34521-01 Катетеризація/канюляція внутрішньочеревної артерії
 • 34524-00 Катетеризація/канюляція інших артерій
  Виключено: те саме: при підключеному пристрої для постачання лікарського засобу до
  ділянки впливу (зовнішньої інфузійної помпи) (34530-05 [766])
  для забору крові для аналізу газів крові (13842-00 [1858])
  з введенням магістралі судинного доступу (34528-02 [766])
 • 34530-01 Видалення артеріального катетера
  Включено: від’єднання пристрою для постачання лікарського засобу до ділянки
  впливу (зовнішньої інфузійної помпи)
  Виключено: видалення фрагментів катетера (35360 [742])
  те саме: при підключеному пристрої для постачання лікарського засобу до ділянки впливу (зовнішньої інфузійної помпи) (34530-05 [766])
  з введенням магістралі судинного доступу (34528-02 [766])
695 Діагностичний розріз артерії

Виключено: те саме разом з будь-якою іншою хірургічною операцією на судинах — не кодується

 • 34100-00 Діагностичний розріз сонної артерії
 • 34103-00 Діагностичний розріз підключичної артерії
 • 34103-01 Діагностичний розріз пахвової артерії
 • 34106-00 Діагностичний розріз плечової артерії
 • 34106-01 Діагностичний розріз променевої артерії
 • 34106-02 Діагностичний розріз ліктьової артерії
 • 34103-02 Діагностичний розріз клубової артерії
 • 34103-03 Діагностичний розріз стегнової артерії
 • 34103-04 Діагностичний розріз підколінної артерії
 • 34106-03 Діагностичний розріз великогомілкової артерії
 • 34106-04 Діагностичний розріз іншої артерії
696 Інші процедури, пов’язані з розрізом артерій
 • 34142-00 Декомпресія черевного стовбура
 • 34145-00 Декомпресія підколінної артерії
  Включено: розсічення фіброзних тканин та м’язів
697 Переривання кровотоку в артерії

Включено: кліпірування
розділення
лігування
Виключено: те саме при аневризмі вісцеральної артерії (33133-00, 33169-00 [698])
те саме з будь-якою іншою хірургічною операцією на судинах — не кодується

 • 34100-02 Переривання кровотоку в соннiй артерії
 • 41707-00 Переривання кровотоку в пахвовій артерії
  Включено: те саме шляхом трансантрального доступу
  Примітка: Здійснюється для зупинки носової кровотечі
 • 52141-00 Переривання кровотоку в нижньощелепній артерії
 • 41725-00 Переривання кровотоку в решітчастій артерії
  Включено: те саме шляхом трансорбітального доступу
  те саме для зупинки носової кровотечі
 • 52141-01 Переривання кровотоку в лицевій артерії
 • 52141-02 Переривання кровотоку в язиковiй артерії
 • 34103-10 Переривання кровотоку в підключичній артерії
 • 34103-11 Переривання кровотоку в пахвовій артерії
 • 34106-10 Переривання кровотоку у плечовій артерії
 • 34106-11 Переривання кровотоку у променевій артерії
 • 34106-12 Переривання кровотоку в ліктьовій артерії
 • 34103-12 Переривання кровотоку в клубовій артерії
 • 34103-13 Переривання кровотоку у стегновій артерії
 • 34103-14 Переривання кровотоку в підколінній артерії
 • 34106-13 Переривання кровотоку у великогомілковій артерії
 • 34106-14 Переривання кровотоку в іншиiй артерії
698 Інші пов’язані з деструкцією процедури на артеріях
 • 33842-00 Контроль післяопераційної кровотечі або тромбозу після хірургічної операції
  на соннiй або вертебральній артерії
 • 33133-00 Корекція аневризми вісцеральної артерії без відновлення безперервності
  Включено: лігування
  Виключено: те саме з відновленням безперервності, шляхом: анастомозу (33130-00 [714])
  трансплантата (33130-01 [715])
 • 33169-00 Корекція розриву аневризми вісцеральної артерії без відновлення безперервності
  Включено: лігування
  Виключено: те саме з відновленням безперервності, шляхом: анастомозу(33166-00 [714])
  трансплантата (33166-01 [715])
699 Біопсія периферичної артерії
 • 34109-00 Біопсія скроневої артерії
700 Ендартеректомія

Включено: закриття шляхом накладання швів
Виключено: ендартеректомія коронарної артерії (38505-00 [669])
те саме з артеріальним шунтуванням для підготовки ділянки для
накладення анастомозу(33554-00 [701])

 • 33500-00 Каротидна ендартеректомія
  Виключено: те саме з резекцією та реанастомозом (32703-00 [718])
 • 33506-00 Ендартеректомія плечоголовного стовбура
  Ендартеректомія брахіоцефальної артерії
 • 33506-01 Ендартеректомія підключичної артерії
 • 33530-00 Ендартеректомія черевного стовбура
 • 33530-01 Ендартеректомія верхньої брижової артерії
 • 33533-00 Ендартеректомія черевного стовбура та верхньої брижової артерій
 • 33536-00 Ендартеректомія нижньої брижової артерії
  Виключено: те саме з будь-якою іншою хірургічною операцією на нижній брижовій
  артерії — не кодується
 • 33509-00 Ендартеректомія аорти
  Виключено: те саме з будь-якою іншою хірургічною операцією на аорті — не кодується
 • 33512-00 Аорто-клубова ендартеректомія
  Включено: те саме стосовно однієї або обох клубових артерій
 • 33515-00 Aорто-стегнова ендартеректомія
  Включено: те саме стосовно однієї або обох стегнових артерій
 • 33521-00 Клубово-стегнова ендартеректомія, одностороння
 • 33515-01 Клубово-стегнова ендартеректомія, двостороння
 • 33518-00 Клубова ендартеректомія
 • 33524-00 Ниркова ендартеректомія, одностороння
 • 33527-00 Ниркова ендартеректомія, двостороння
 • 33539-00 Ендартеректомія кінцівок
  Ендартеректомія: загальної стегнової артерії
  поверхневої стегнової артерії
  Виключено: розширена ендартеректомія глибокої артерії стегна (33542-00 [700])
 • 33542-00 Розширена ендартеректомія глибокої артерії стегна
  Ендартеректомія ≥ 7 см у довжину
  Розширена ендартеректомія глибокої артерії стегна
 • 90229-00 Інша ендартеректомія
701 Ендартеректомія для підготовки ділянки для накладення анастомозу
 • 33554-00 Ендартеректомія у поєднанні з артеріальним шунтуванням для підготовки
  ділянки для накладення анастомозу
  Кодуйте також, якщо здійснюється: артеріальне шунтування з використанням: композитних, секвенційних, перехресних трансплантатів (32718, 32754, 32757 [713])
  синтетичних трансплантатів (див. блок [712])
  венозних трансплантатів (див. блок [711])
  Виключено: відкрита коронарна ендартеректомія (38505-00 [669])
702 Артеріальна емболектомія або тромбектомія

Включено: те саме зі стентуванням
транскатетерна інфузія тромболітика або іншого агента
Виключено: емболектомія або тромбектомія трансплантата для шунтування артерій: кінцівок (33806-12 [703])
тулуба (33803-02 [703])

 • 90235-00 Емболектомія або тромбектомія внутрішньочерепної артерії
  Транскатетерна емболектомія або тромбектомія внутрішньочерепної артерії
 • 33800-00 Емболектомія або тромбектомія сонної артерії
  Виключено: інтракраніальний відділ внутрішньої сонної артерії (90235-00 [702])
 • 33803-00 Емболектомія або тромбектомія підключичної артерії
 • 33803-01 Емболектомія або тромбектомія плечоголовного стовбура
 • 33806-00 Емболектомія або тромбектомія пахвової артерії
 • 33806-01 Емболектомія або тромбектомія плечової артерії
 • 33806-02 Емболектомія або тромбектомія променевої артерії
 • 33806-03 Емболектомія або тромбектомія ліктьової артерії
 • 33806-04 Емболектомія або тромбектомія черевного стовбура
 • 33806-05 Емболектомія або тромбектомія брижової артерії
 • 33806-06 Емболектомія або тромбектомія ниркової артерії
 • 33806-07 Емболектомія або тромбектомія селезінкової артерії
 • 33806-08 Емболектомія або тромбектомія клубової артерії
 • 33806-09 Емболектомія або тромбектомія стегнової артерії
 • 33806-10 Емболектомія або тромбектомія підколінної артерії
 • 33806-11 Емболектомія або тромбектомія великогомілкової артерії
 • 90230-00 Емболектомія або тромбектомія іншої артерії
703 Емболектомія або тромбектомія шунта-трансплантата артерії

Включено: те саме через стенування
транскатетерна інфузія тромболітика або іншого агента

 • 33803-02 Емболектомія або тромбектомія шунта-трансплантата артерії тулуба
 • 33806-12 Емболектомія або тромбектомія шунта-трансплантата артерії кінцівок
704 Артеріальна атеректомія
 • 35312-00 Перкутанна атеректомія периферичних артерій
 • 35312-01 Відкрита атеректомія периферичних артерій
705 Резекція ураженої ділянки сонної артерії
 • Резекція: ураження каротидного гломуса
  шванноми
  Включено: відновлення сонних артерій
  Виключено: резекція рецидивуючого ураження сонної артерії (див. блок [706])
 • 34148-00 Резекція ураженої ділянки сонної артерії ≤ 4 см у діаметрі
 • 34151-00 Резекція ураженої ділянки сонної артерії > 4 см у діаметрі
706 Резекція рецидивуючого ураження сонної артерії

Резекція рецидивуючого: ураження каротидного гломуса
шванноми
Включено: відновлення сонних артерій

 • 34154-00 Резекція рецидивуючого ураження сонної артерії
707 Імплантація трансплантата-латки артерії

Кодуйте також, якщо здійснюється: шунтування артерії з використанням: композитних, секвенційних, перехресних трансплантатів (32718, 32754, 32757 [713])
синтетичних трансплантатів (див. блок [712])
венозних трансплантатів (див. блок [711])
Виключено: те саме з коронарною ендартеректомією (38505-00 [669])

 • 33548-00 Імплантація аутологiчного матерiалу для усунення дефекту артерії
  Імплантація аутологiчного матерiалу для усунення дефекту шунта-трансплантата
  артерії
  Імплантація латки-трансплантата з використанням: артеріальних трансплантатів
  венозних трансплантатів
 • 33548-01 Імплантація латки-трансплантата артерії з використанням синтетичних
  матеріалів
  Імплантація латки-трансплантата для усунення дефекту шунта-трансплантата артерії з
  використанням синтетичних матеріалів
708 Пряме закриття артерії

Накладення швів на артерію в області рани: прямих
бокових

 • 33824-00 Пряме закриття сонної артерії
 • 90209-00 Пряме закриття підключичної артерії
 • 90209-01 Пряме закриття плечоголовного стовбура
 • 90209-02 Пряме закриття аорти
 • 33815-00 Пряме закриття пахвової артерії
 • 33815-01 Пряме закриття плечової артерії
 • 33815-02 Пряме закриття променевої артерії
 • 33815-03 Пряме закриття ліктьової артерії
 • 33833-00 Пряме закриття черевного стовбура
 • 33833-01 Пряме закриття ниркової артерії
 • 33833-02 Пряме закриття брижової артерії
 • 33833-03 Пряме закриття клубової артерії
 • 33815-04 Пряме закриття стегнової артерії
 • 33815-05 Пряме закриття підколінної артерії
 • 33815-06 Пряме закриття великогомілкової артерії
 • 33815-07 Пряме закриття малогомілкової артерії
 • 90209-03 Пряме закриття інших артерій
709 Відновлення артерії шляхом анастомозу

Відновлення безперервності артерії шляхом прямого анастомозу

 • 33827-00 Відновлення сонної артерії шляхом прямого анастомозу
 • 90210-00 Відновлення підключичної артерії шляхом прямого анастомозу
 • 90210-01 Відновлення плечоголовного стовбура шляхом прямого анастомозу
 • 90210-02 Відновлення аорти шляхом прямого анастомозу
 • 33818-00 Відновлення пахвової артерії шляхом прямого анастомозу
 • 33818-01 Відновлення плечової артерії шляхом прямого анастомозу
 • 33818-02 Відновлення променевої артерії шляхом прямого анастомозу
 • 33818-03 Відновлення ліктьової артерії шляхом прямого анастомозу
 • 33836-00 Відновлення черевного стовбура шляхом прямого анастомозу
 • 33836-01 Відновлення ниркової артеріїшляхом прямого анастомозу
 • 33836-02 Відновлення клубової артерії шляхом прямого анастомозу
 • 33836-03 Відновлення брижової артерії шляхом прямого анастомозу
 • 33818-04 Відновлення стегнової артерії шляхом прямого анастомозу
 • 33818-05 Відновлення підколінної артерії шляхом прямого анастомозу
 • 33818-06 Відновлення великогомілкової артерії шляхом прямого анастомозу
 • 33818-07 Відновлення малогомілкової артерії шляхом прямого анастомозу
 • 32766-00 Відновлення іншої артерії шляхом прямого анастомозу
710 Відновлення артерії шляхом інтерпозиції трансплантата

Відновлення безперервності артерії шляхом інтерпозиції трансплантата

 • 33830-00 Відновлення сонної артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 90213-00 Відновлення підключичної артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 90213-01 Відновлення плечоголовного стовбура шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 90213-02 Відновлення аорти шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33821-00 Відновлення пахвової артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33821-01 Відновлення плечової артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33821-02 Відновлення променевої артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33821-03 Відновлення ліктьової артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33839-00 Відновлення черевного стовбура шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33839-01 Відновлення ниркової артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33839-02 Відновлення брижової артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33839-03 Відновлення клубової артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33821-04 Відновлення стегнової артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33821-05 Відновлення підколінної артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33821-06 Відновлення великогомілкової артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33821-07 Відновлення малогомілкової артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 90213-03 Відновлення інших артерій шляхом інтерпозиції трансплантата
711 Артеріальне шунтування з використанням венозних трансплантатів

Кодуйте також, якщо здійснюється: ендартеректомія для підготовки ділянки для накладення анастомозу (33554-00 [701])
імплантація латки-трансплантата (33548 [707])
забір вени з руки або ноги (32760-00 [730])
Виключено: аортокоронарне шунтування (див. блоки [672] – [679])

 • 32700-00 Шунтування сонної артерії з використанням венозних трансплантатів
 • 32700-01 Каротидно-каротидне шунтування з використанням венозних трансплантатів
 • 32700-02 Каротидно-підключичне шунтування з використанням венозних трансплантатів
 • 32700-03 Каротидно-вертебральне шунтування з використанням венозних
  трансплантатів
  Виключено: те саме із застосуванням великої підшкірної вени (39821-00 [21])
 • 32700-04 Аорто-підключично-каротидне шунтування з використанням венозних
  трансплантатів
 • 32763-02 Підключично-вертебральне шунтування з використанням венозних
  трансплантатів
 • 32763-03 Підключично-пахвове шунтування з використанням венозних трансплантатів
 • 32721-00 Ниркове шунтування з використанням венозних трансплантатів, одностороннє
  Аорто-ниркове шунтування з використанням венозних трансплантатів
 • 32724-00 Ниркове шунтування з використанням венозних трансплантатів, двостороннє
  Аорто-ниркове шунтування з використанням венозних трансплантатів, двостороннє
 • 32763-04 Селезінково-ниркове шунтування з використанням венозних трансплантатів
 • 32730-00 Брижове шунтування з використанням венозних трансплантатів, одинична
  судина
  Аорто-брижове шунтування з використанням венозних трансплантатів, одинична судина
 • 32733-00 Брижове шунтування з використанням венозних трансплантатів, множинні
  судини
  Аорто-брижове шунтування з використанням венозних трансплантатів, множинні судини
 • 32763-05 Аорто-черевне шунтування з використанням венозних трансплантатів
 • 32763-06 Аорто-стегново-підколінне шунтування з використанням венозних
  трансплантатів
 • 32763-07 Клубово-клубове шунтування з використанням венозних трансплантатів
 • 32712-00 Клубово-стегнове (iлеофеморальне) шунтування з використанням венозних
  трансплантатів
  Виключено: клубово-стегнове (iлеофеморальне) перехресне шунтування (32718-00
  [713])
 • 32739-00 Стегново-підколінне шунтування з використанням венозних трансплантатів,
  вище анастомозу в області колінного суглоба
  Кодуйте також, якщо здійснюється: Секвенційне шунтування стегнової артерії з використанням венозних трансплантатів (32757-00 [713])
  Виключено: застосування композитних трансплантатів [венозних та синтетичних]
  (32754-00 [713])
 • 32742-00 Стегново-підколінне шунтування з використанням венозних трансплантатів,
  нижче анастомозу в області колінного суглоба
  Стегново-підколінне шунтування з використанням венозних трансплантатів БДВ
  Кодуйте також, якщо здійснюється: секвенційне шунтування стегнової артерії з використанням венозних трансплантатів (32757-00 [713])
  Виключено: застосування композитних трансплантатів [венозних та синтетичних]
  (32754-01 [713])
 • 32745-00 Стегново-великогомілкове або стегново-малогомілкове (проксимальний відділ)
  шунтування артерій з використанням венозних трансплантатів
  Включено:
  анастомоз між тібіо-перонеальним стовбуром та дистальним кінцем шунта
  Кодуйте також, якщо здійснюється: секвенційне шунтування стегнової артерії з використанням венозних трансплантатів (32757-00 [713])
  Виключено: застосування композитних трансплантатів [венозних та синтетичних] (32754-02 [713])
 • 32748-00 Стегнове-великогомілкове або стегнове-малогомілкове (дистальний відділ)
  шунтування артерій з використанням венозних трансплантатів
  Примітка: Дистальною вважається та частина малогомілкової або
  великогомілкової артерії, яка розташована у межах 5 см від гомілково-стопного суглобу
  Кодуйте також, якщо здійснюється: секвенційне шунтування стегнової артерії з використанням венозних трансплантатів (32757-00 [713])
  Виключено: застосування композитних трансплантатів [венозних та синтетичних] (32754-02 [713])
 • 32763-08 Підколінно-великогомілкове шунтування з використанням венозних трансплантатів
 • 32763-00 Інше артеріальне шунтування з використанням венозних трансплантатів
  Процедура дистальної реваскуляризації з інтервальним лігуванням (DRIL) з використанням вени
712 Артеріальне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів

Примітка: Синтетичні матеріали можуть включати трансплантати з поліестеру (тканого або трикотажного) або політетрафторетилену [ПТФЕ]
Кодуйте також, якщо здійснюється: ендартеректомія для підготовки ділянки для накладення анастомозу (33554-00 [701])
Виключено: коронарне шунтування (див. блоки [672] – [679])

 • 32763-09 Аорто-підключичне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32763-10 Підключично-підключичне шунтування з використанням синтетичних
  трансплантатів
 • 32763-11 Підключично-вертебральне шунтування з використанням синтетичних
  трансплантатів
 • 32763-12 Підключично-пахвове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32763-13 Пахвово-пахвове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32763-14 Пахвово-плечове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32763-15 Селезінково-ниркове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32763-16 Аорто-черевне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32763-17 Аорто-стегново-підколінне шунтування з використанням синтетичних
  трансплантатів
 • 32763-18 Клубово-клубове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32712-01 Клубово-стегнове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32751-00 Стегново-підколінне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів, вище анастомозу в області колінного суглоба
  Кодуйте також, якщо здійснюється: Секвенційне шунтування стегнової артерії з використанням синтетичних трансплантатів (32757-01 [713])
  Виключено: застосування композитних трансплантатів [венозних та синтетичних]
  (32754-00 [713])
 • 32751-01 Стегново-підколінне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів,
  нижче анастомозу в області колінного суглоба
  Стегново-підколінне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів БДВ
  Кодуйте також, якщо здійснюється: Секвенційне шунтування стегнової артерії з використанням синтетичних трансплантатів (32757-01 [713])
  Виключено: застосування композитних трансплантатів [венозних та синтетичних] (32754-01 [713])
 • 32751-02 Стегнове-великогомілкове або стегнове-малогомілкове (проксимальний відділ)
  шунтування артерій з використанням синтетичних трансплантатів
  Включено: анастомоз між тібіо-перонеальним стовбуром та дистальним кінцем шунта
  Кодуйте також, якщо здійснюється: секвенційне шунтування стегнової артерії з використанням синтетичних трансплантатів (32757-01 [713])
  Виключено: застосування композитних трансплантатів [венозних та синтетичних]
  (32754-02 [713])
 • 32751-03 Стегнове-великогомілкове або стегнове-малогомілкове (дистальний відділ)
  шунтування артерій з використанням синтетичних трансплантатів
  Примітка: Дистальною вважається та частина малогомілкової або великогомілкової артерії, яка розташована у межах 5 см від гомілково-стопного суглобу
  Кодуйте також, якщо здійснюється: секвенційне шунтування стегнової артерії з використанням синтетичних трансплантатів (32757-01 [713])
  Виключено: застосування композитних трансплантатів [венозних та синтетичних] (32754-02 [713])
 • 32763-19 Підколінно-великогомілкове шунтування з використанням синтетичних
  трансплантатів
 • 32700-05 Каротидне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32700-06 Каротидно-каротидне шунтування з використанням синтетичних
  трансплантатів
 • 32700-08 Каротидно-підключичне шунтування з використанням синтетичних
  трансплантатів
 • 32700-07 Каротидно-вертебральне шунтування з використанням синтетичних
  трансплантатів
 • 32700-09 Аорто-каротидне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32700-10 Аорто-каротидно-плечове шунтування з використанням синтетичних
  трансплантатів
 • 32700-11 Аорто-підключично-каротидне шунтування з використанням синтетичних
  трансплантатів
 • 32715-00 Підключично-стегнове шунтування з використанням синтетичних
  трансплантатів
 • 32715-01 Підключично- стегново-стегнове шунтування з використанням синтетичних
  трансплантатів
  32715-02 Пахвово-стегнове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
  32715-03 Пахвово-стегново-стегнове шунтування з використанням синтетичних
  трансплантатів
  32721-01 Ниркове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів,
  одностороннє
  Аорто-ниркове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів,
  одностороннє
 • 32724-01 Ниркове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів,
  двостороннє
  Аорто-ниркове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів,
  двостороннє
 • 32730-01 Брижове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів, одинична
  судина
  Аорто-брижове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів, одинична судина
 • 32733-01 Брижове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів, множинні
  судини
  Аорто-брижове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів, множинні
  судини
 • 32708-00 Аорто-стегнове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32708-01 Аорто-стегново-стегнове шунтування з використанням синтетичних
  трансплантатів
 • 32708-02 Аорто-клубове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32708-03 Аорто-клубово-стегнове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
 • 32763-01 Інше артеріальне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
  Процедура дистальної реваскуляризації з інтервальним лігуванням (DRIL) з використанням синтетичного матеріалу
713 Артеріальне шунтування з використанням композитних, секвенційних або перехресних шунтів-трансплантатів

Примітка: Композитний шунт — передбачає комбіноване застосування
синтетичного та венозного матеріалів
Перехресний шунт — трансплантат, який переноситься з артерії, що розташована з одного боку тіла, до артерії, що розташована на другому боці, наприклад, стегнова артерія- стегнова артерія
Секвенційний шунт — [«стрибаючий» шунт] застосовується при створенні додаткового анастомозу для окремої реваскуляризації більш ніж однієї артерії
Кодуйте також, якщо здійснюється: ендартеректомія для підготовки ділянки для накладення анастомозу (33554-00 [701])
забір вени з руки або ноги (32760-00 [730])
Виключено: аортокоронарне шунтування(див. блоки [672] – [679])

 • 32754-00 Стегново-підколінне шунтування з використанням композитних шунтів-
  трансплантатів, вище анастомозу в області колінного суглоба
  Стегново-стегнове шунтуванняз використанням синтетичних та венозних шунтів-
  трансплантатів
 • 32754-01 Стегново-підколінне шунтуванняз використанням композитних шунтів-
  трансплантатів, нижче анастомозу в області колінного суглоба
  Стегново-підколінне шунтуванняз використанням композитних шунтів-трансплантатів
  БДВ
  Стегново-підколінне шунтуванняз використанням синтетичних та венозних шунтів-
  трансплантатів
 • 32754-02 Стегнове-великогомілкове або стегнове-малогомілкове шунтування артерій з
  використанням композитних шунтів-трансплантатів
  Включено: анастомоз між тібіо-перонеальним стовбуром та дистальним
  кінцем шунта
 • 32757-00 Секвенційне шунтування стегнової артерії з використанням венозних трансплантатів
  Імплантація «стрибаючого» шунта стегнової артерії з використанням венозних
  трансплантатів
  Кодуйте спочатку: стегнове шунтування (32739-00, 32742-00, 32745-00, 32748-00 [711])
 • 32757-01 Секвенційне шунтування стегнової артерії з використанням синтетичних
  трансплантатів
  «Стрибаючий» шунт cтегнової артерії з використанням синтетичних трансплантатів
  Кодуйте спочатку: стегнове шунтування(32751 [712])
 • 32718-00 Клубово-стегнове перехресне шунтування
 • 32718-01 Стегново-стегнове перехресне шунтування
714 Відновлення при аневризмі шиї, внутрішньочеревної області або кінцівок

Відновлення шляхом: кліпірування
висічення
лігування
накладення швів
Виключено: заміна з імплантацією трансплантата (див. блок [715])

 • 33075-00 Відновлення при аневризмі шиї
 • 33178-00 Відновлення при розриві аневризми шиї
 • 33080-00 Відновлення при інтраабдомінальній аневризмі
  Виключено: ендоваскулярне (ендолюмінальне) відновлення (33116-00 [762])
  відновлення у разі псевдоаневризми клубової артерії (33139-00 [714])
 • 33181-00 Відновлення при розриві інтраабдомінальної аневризми
  Виключено: ендоваскулярне (ендолюмінальне) відновлення (33116-00 [762])
 • 33130-00 Висічення та відновлення при аневризмі вісцеральної артерії з накладенням
  прямого анастомозу
  Виключено: корекція аневризми вісцеральної артерії без відновлення безперервності
  (33133-00 [698])
 • 33166-00 Висічення та відновлення при розриві аневризми вісцеральної артерії з
  накладенням прямого анастомозу
  Виключено: корекція аневризми вісцеральної артерії без відновлення безперервності
  (33169-00 [698])
 • 33136-00 Відновлення при псевдоаневризмі в області накладення анастомозу після
  попередньої хірургічної операції на аорті
 • 33139-00 Відновлення при псевдоаневризмі клубової артерії
 • 33142-00 Відновлення при псевдоаневризмі стегнової артерії
 • 33070-00 Відновлення при аневризмі кінцівки
  Виключено: відновлення при псевдоаневризмі стегнової артерії (33142-00 [714])
 • 33175-00 Відновлення при розриві аневризми кінцівки
715 Протезування (заміщення) при аневризмі з використанням трансплантатів

Виключено: ендоваскулярне (ендолюмінальне) відновлення (33116-00 [762])

 • 33103-00 Протезування (заміщення) при аневризмі грудної аорти з використанням
  трансплантатів
  Кодуйте також, якщо здійснюється: оперативне лікування у випадку свіжого розриву або розшарування у грудному відділі аорти (38572-00 [693])
 • 33109-00 Протезування (заміщення) при торако-абдомінальній аневризмі з
  використанням трансплантатів
  Включено: реплантація артерій
  Кодуйте також, якщо здійснюється: оперативне лікування у випадку свіжого розриву або розшарування у грудному відділі аорти (38572-00 [693])
 • 33100-00 Протезування (заміщення) при аневризмі сонної артерії з використанням
  трансплантатів
 • 33145-00 Протезування (заміщення) при розриві аневризми грудної аорти з
  використанням трансплантатів
 • 33148-00 Протезування (заміщення) при розриві торако-абдомінальної аневризми з
  використанням трансплантатів
 • 33112-00 Протезування (заміщення) аневризми черевної аорти в наднирковій області з
  використанням трансплантатів
  Включено: реплантація артерій
 • 33151-00 Протезування (заміщення) при розриві аневризми черевної аорти в наднирковій області з використанням трансплантатів
 • 33115-00 Протезування (заміщення) аневризми черевної аорти в піднирковій області
  трубчастими протезами
 • 33154-00 Протезування (заміщення) при розриві аневризми черевної аорти в піднирковій області трубчастими протезами
 • 33118-00 Протезування (заміщення) аневризми черевної аорти в піднирковій області
  біфуркаційними протезами iз анастомозом iз клубовими артеріями
 • 33157-00 Протезування (заміщення) при розриві аневризми черевної аорти в піднирковій області біфуркаційними протезами iз анастомозом iз клубовими артеріями
 • 33121-00 Протезування (заміщення) аневризми черевної аорти в піднирковій області
  біфуркаційними протезами iз анастомозом iз стегновими артеріями
 • 33160-00 Протезування (заміщення) при розриві аневризми черевної аорти в піднирковій області біфуркаційними протезами iз анастомозом iз стегновими артеріями
 • 33124-00 Протезування (заміщення) аневризми клубової артерії з використанням
  трансплантатів, одностороннє
 • 33127-00 Протезування (заміщення) аневризми клубової артерії з використанням
  трансплантатів, двостороннє
 • 33163-00 Протезування (заміщення) при розриві аневризми клубової артерії з
  використанням трансплантатів
 • 33130-01 Протезування (заміщення) аневризми вісцеральної артерії з використанням
  трансплантатів
 • 33166-01 Протезування (заміщення) при розриві аневризми вісцеральної артерії з
  використанням трансплантатів
 • 33050-00 Протезування (заміщення) підколінної аневризми з використанням венозних
  трансплантатів
 • 33055-00 Протезування (заміщення) підколінної аневризми з використанням синтетичних трансплантатів
 • 33172-00 Протезування (заміщення) інших аневризм великих артерій з використанням
  трансплантатів
716 Закриття аорто-тонкокишкової нориці
 • Включено: відновлення дванадцятипалої кишки
 • 34160-00 Закриття аорто-тонкокишкової нориці з прямим закриттям аорти
  Закриття аорто-дуоденальної нориці з прямим закриттям аорти
 • 34163-00 Закриття аорто-тонкокишкової нориці з введенням аортального трансплантата
 • 34166-00 Закриття аорто-тонкокишкової нориці з ушиванням наглухо черевної аорти та
  пахвово-стегновим шунтуванням з використанням трансплантата
  Кодуйте також, якщо здійснюється: пахвово-стегново-стегнове шунтування (32715-03 [712])
717 Відновлювальні процедури на легеневій артерії при вродженій ваді серця
 • 38715-00 Звуження просвіту легеневого стовбура за допомогою тасьми
 • 38715-01 Операція з відновлення просвіту легеневого стовбура
 • 38733-00 Створення системно-легеневого шунта
  Створення шунта між: висхідним відділом аорти та легеневою артерією
  низхiдним відділом аорти та легеневою артерією
  підключичною артерією та легеневою артерією
 • 38715-02 Інше відновлення легеневого стовбура
718 Інші відновлювальні процедури на артеріях
 • 32703-00 Резекція сонної артерії з реанастомозом
  Включено: ендартеректомія
  Примітка: Здійснюється при оклюзійній хворобі артерій
720 Інші процедури на артеріях
 • 32736-00 Інші процедури на нижній брижовій артерії
 • 90222-00 Інші процедури на артеріях

Вени

721 Встановлення зовнішнього стента в вену
 • Примітка: Здійснюється для усунення венозної недостатності
 • 34824-00 Встановлення зовнішнього стента в поверхневу вену
  Звуження просвіту великої підшкірної вени ноги шляхом операційного втручання
  Звуження вени за допомогою тасьми або накладення венозної манжети
 • 34833-00 Встановлення зовнішнього стента в глибоку вену
722 Ін’єкції у варикозні вени
 • 32500-00 Мікроін’єкції в ділянки з розширенням венул
 • 32500-01 Множинні ін’єкції у варикозні вени
  Ін’єкція склерозуючого агента (склеротерапія) у варикозні вени
  Кодуйте також, якщо здійснюється: ін’єкції в ділянки з розширенням венул (32500-00 [722])
  Виключено: те саме з флебектомією варикозних вен (див. [727] та [728])
723 Інші процедури на венах, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням
 • 35330-00 Черезшкірне введення фільтру нижньої порожнистої вени (кава-фільтру)
 • 35330-01 Відкрите введення фільтру нижньої порожнистої вени (кава-фільтру)
 • 35331-00 Черезшкірне видалення фільтру нижньої порожнистої вени (кава-фільтру)
  Виключено: черезшкірне видалення інших інтраваскулярних сторонніх тіл (35360-00
  [742])
 • 35331-01 Відкрите видалення фільтру нижньої порожнистої вени (кава-фільтру)
  Виключено: відкрите видалення інших інтраваскулярних сторонніх тіл (35360-01 [742])
724 Діагностичний розріз вени
 • Виключено: те саме разом з будь-якою іншою хірургічною операцією на судинах —
  не кодується
 • 34100-01 Діагностичний розріз яремної вени
 • 34103-05 Діагностичний розріз підключичної вени
 • 34103-06 Діагностичний розріз пахвової вени
 • 34106-05 Діагностичний розріз плечової вени
 • 34106-06 Діагностичний розріз променевої вени
 • 34106-07 Діагностичний розріз ліктьової вени
 • 34103-07 Діагностичний розріз клубової вени
 • 34103-08 Діагностичний розріз стегнової вени
 • 34103-09 Діагностичний розріз підколінної вени
 • 34106-08 Діагностичний розріз великогомілкової вени
 • 34106-09 Діагностичний розріз інших вен
725 Інші процедури, пов’язані з розрізом вен
 • 13757-00 Венесекція в лікувальних цілях
726 Переривання кровотоку у вені
 • Включено: кліпування
  розділення
  лігування
  Виключено: те саме у разі: перфорантних вен (див. блоки [727] та [728])
  аневризми вісцеральної артерії (33133-00, 33169-00 [698])
  те саме разом з будь-якою іншою хірургічною операцією на судинах — не кодується
 • 52141-03 Переривання кровотоку в лицевій вені
 • 52141-04 Переривання кровотоку в язиковій вені
 • 52141-05 Переривання кровотоку в нижньощелепній вені
 • 34100-03 Переривання кровотоку в яремній вені
 • 34103-15 Переривання кровотоку в підключичній вені
 • 34103-16 Переривання кровотоку в пахвовій вені
 • 34106-15 Переривання кровотоку у плечовій вені
 • 34106-16 Переривання кровотоку у променевій вені
 • 34106-17 Переривання кровотоку в ліктьовій вені
 • 34800-00 Переривання кровотоку в порожнистій вені
 • 34103-17 Переривання кровотоку в клубовiй вені
 • 34103-18 Переривання кровотоку у стегновій вені
 • 34103-19 Переривання кровотоку в підколінній вені
 • 34106-18 Переривання кровотоку у великогомілковій вені
 • 34106-19 Переривання кровотоку в інших венах
727 Роз’єднання варикозних вен нижніх кінцівок
 • Включено: розділення
  висічення
  ін’єкція
  лігування
  екстирпацiя
  Виключено: звуження просвіту великої підшкірної вени накладанням тасьми або
  венозної манжети (34824-00 [721])
  внутрішньовенозне роз’єднання вен (32520-00 [728])
 • 32508-00 Роз’єднання варикозних вен великих (довгих) та/або малих (коротких)
  підшкірних вен
  Роз’єднання варикозних вен сафено-поплітеального співустя
  Роз’єднання варикозних вен сафено-феморального та сафено-поплітеального співустя
  Роз’єднання варикозних вен сафено-поплітеального співустя
  Роз’єднання варикозних вен нижніх кінцівок БДВ
 • 32504-00 Роз’єднання варикозних вен кількох гілок
  Прокол: авульсія варикозних вен
  флебектомія варикозних вен
  Включено: Роз’єднання перфораторних вен
  Виключено: за допомогою: внутрішньовенозне роз’єднання варикозних вен (32520-00 [728])
  роз’єднання варикозних великих або малих підшкірних вен (32508-00 [727])
  субфасциальне роз’єднання перфораторних вен (32507-01 [727])
 • 32507-01 Субфасциальне роз’єднання перфораторних вен
  Субфасциальна ендоскопічна хірургія перфораторних вен (SEPS)
  Включено: відсікання
728 Інші пов’язані з деструкцією процедури на венах
 • 32520-00 Внутрішньовенозне роз’єднання вен
  Внутрішньовенозна лазерна терапія [ELT]} варикозних вен
  радіочастотна катетерна абляція [ERFA]} варикозних вен
729 Венозна тромбектомія
 • Включено:
  те саме зі стентуванням
 • 90235-01 Тромбектомія з внутрішньочерепної вени
  Транскатетерна тромбектомія з внутрішньочерепної вени
 • 33812-03 Тромбектомія із пахвової вени
 • 33812-02 Тромбектомія із підключичної вени
 • 33810-00 Закрита тромбектомія з нижньої порожнистої вени
 • 33811-00 Відкрита тромбектомія з нижньої порожнистої вени
  Видалення пухлини нижньої порожнистої вени
 • 33810-01 Закрита тромбектомія з клубової вени
 • 33811-01 Відкрита тромбектомія з клубової вени
  Видалення пухлини клубової вени
 • 33812-00 Тромбектомія із стегнової вени
 • 33812-01 Тромбектомія із підколінної вени
 • 33812-04 Тромбектомія з іншої великої вени
730 Забір вени
 • 33551-00 Забір вени з кінцівок для імплантації латки-трансплантата
  Виключено: те саме з того самого хірургічного надрізу — не кодується
 • 32760-00 Забір вени з кінцівок для обхідного шунта або заміни трансплантата
  Виключено: те саме для коронарного шунтування — не кодується
  те саме, коли вена отримується з тієї ж самої руки або ноги, на яких
  здійснюється шунтування або імплантація (трансплантатів) — не
  кодується
731 Імплантація латки-трансплантата для усунення дефекту вени
 • Кодуйте також, якщо здійснюється: обхідне шунтування з використанням трансплантата (34803, 34806, 34809-00, 34812 [735])
 • 33548-02 Імплантація латки-трансплантата з аутологiчного матерiалу для усунення дефекту вени
  Імплантація латки-трансплантата з аутологiчного матерiалу для усунення дефекту шунта-трансплантата вени
 • 33548-03 Імплантація латки-трансплантата для усунення дефекту вени з використанням синтетичних матеріалів
  Імплантація латки-трансплантата для усунення дефекту шунта-трансплантата вени з використанням синтетичних матеріалів
732 Пряме закриття вени

Накладення швів на вену в області рани: прямих
бокових

 • 33824-01 Пряме закриття яремної вени
 • 90215-00 Пряме закриття підключичної вени
 • 90215-01 Пряме закриття плечеголовної вени
 • 90215-02 Пряме закриття порожнистої вени
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
 • 33815-08 Пряме закриття пахвової вени
 • 33815-09 Пряме закриття плечової вени
 • 33815-10 Пряме закриття інших вен верхньої кінцівки
 • 33833-04 Пряме закриття ниркової вени
 • 33833-05 Пряме закриття ворiтної вени
 • 33833-06 Пряме закриття селезінкової вени
 • 33833-07 Пряме закриття брижової вени
 • 33833-08 Пряме закриття клубової вени
 • 33833-09 Пряме закриття інших вен черевної порожнини
 • 33815-11 Пряме закриття стегнової вени
 • 33815-12 Пряме закриття підколінної вени
 • 33815-13 Пряме закриття інших вен нижньої кінцівки
 • 90232-00 Пряме закриття інших вен
733 Відновлення вен шляхом анастомозу

Відновлення безперервності вен шляхом прямого анастомозу

 • 33827-01 Відновлення яремної вени шляхом прямого анастомозу
 • 90216-00 Відновлення підключичної вени шляхом прямого анастомозу
 • 90216-01 Відновлення плечеголовної вени шляхом прямого анастомозу
 • 38721-01 Відновлення порожнистої венишляхом прямого анастомозу
  Кодуйте також, якщо здійснюється:серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
 • 33818-08 Відновлення пахвової вени шляхом прямого анастомозу
 • 33818-09 Відновлення плечової вени шляхом прямого анастомозу
 • 33818-10 Відновлення інших вен верхньої кінцівки шляхом прямого анастомозу
 • 33836-04 Відновлення ниркової вени шляхом прямого анастомозу
 • 33836-05 Відновлення ворiтної вени шляхом прямого анастомозу
 • 33836-06 Відновлення селезінкової вени шляхом прямого анастомозу
 • 33836-07 Відновлення брижової вени шляхом прямого анастомозу
 • 33836-08 Відновлення клубової вени шляхом прямого анастомозу
 • 33836-09 Відновлення інших вен черевної порожнини шляхом прямого анастомозу
 • 33818-11 Відновлення стегнової вени шляхом прямого анастомозу
 • 33818-12 Відновлення підколінної вени шляхом прямого анастомозу
 • 33818-13 Відновлення інших вен нижньої кінцівки шляхом прямого анастомозу
 • 32766-01 Відновлення інших вен шляхом прямого анастомозу
734 Відновлення вени шляхом інтерпозиції трансплантата

Відновлення безперервності вен шляхом інтерпозиції трансплантата

 • 33830-01 Відновлення яремної вени шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 90217-01 Відновлення підключичної вени шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 90217-00 Відновлення плечеголовної вени шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 90217-02 Відновлення порожнистої вени шляхом інтерпозиції трансплантата
  Кодуйте також, якщо здійснюється: серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
 • 33821-08 Відновлення пахвової вени шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33821-09 Відновлення плечової вени шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33821-10 Відновлення інших вен верхньої кінцівки шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33839-04 Відновлення ниркової вени шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33839-05 Відновлення ворiтної вени шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33839-06 Відновлення селезінкової вени шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33839-07 Відновлення брижової вени шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33839-08 Відновлення клубової вени шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33839-09 Відновлення інших вен черевної порожнини шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33821-11 Відновлення стегнової вени шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33821-12 Відновлення підколінної вени шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 33821-13 Відновлення інших вен нижньої кінцівки шляхом інтерпозиції трансплантата
 • 90233-00 Відновлення інших вен шляхом інтерпозиції трансплантата
735 Венозне шунтування з використанням венозних або синтетичних трансплантатів
 • Кодуйте також, якщо здійснюється: імплантація латки-трансплантата (33548 [731])
  забір вени з руки або ноги (32760-00 [730])
 • 34803-00 Шунтування порожнистої вени з використанням венозних трансплантатів
 • 34803-01 Шунтування порожнистої вени з використанням синтетичних трансплантатів
 • 34806-00 Перехресне шунтування між великою підшкірною веною однієї нижньої
  кінцівки та клубовою веною іншої нижньої кінцівки
 • 34806-01 Перехресне шунтування між великою підшкірною веною однієї нижньої кінцівки та стегновою веною іншої нижньої кінцівки
 • 34809-00 Шунтування стегнової вени
  Накладення анастомозу між великою підшкірною веною та стегновою або підколінною веною
 • 34812-00 Інше венозне шунтування з використанням венозних трансплантатів
 • 34812-01 Інше венозне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
736 Інші відновлювальні процедури на венах
 • 34818-00 Відновлення венозного клапану
  Плікація венозного клапану
  Вальвулопластика
 • 34821-00 Трансплантація вени
737 Пов’язані з повторною операцією процедурина венах
 • 32514-00 Повторна операція при варикозному розширенні вен нижніх кінцівок
  Флебектомія при рецидивуючих варикозних венах:
  Кодуйте спочатку: процедури на варикозних венах (див. Блоки [722], [727] і [728])
738 Венозна катетеризація
 • 13300-01 Катетеризація/канюляція вени волосистої частини голови в новонародженого
 • 13300-02 Катетеризація/канюляція пуповинної вени в новонародженого
 • 13319-00 Катетеризація центральної вени в новонародженого
 • 13300-00 Катетеризація/канюляція іншої вени в новонародженого
 • 13815-01 Черезшкірна катетеризація центральної вени
  Черезшкірна катетеризація вени, такої як: стегнова
  яремна
  підключична
  Черезшкірний центральний венозний катетер
  Виключено: те саме з введенням магістралі судинного доступу (34528-02 [766])
 • 13815-00 Катетеризація центральної вени
  Центральний венозний катетер
  Відкрита катетеризація [венесекцiя] вени, такої як: стегнова
  яремна
  підключична
  Виключено: те саме з введенням магістралі судинного доступу (34528-02 [766])
 • 34521-02 Катетеризація/канюляція вени черевної порожнини
 • 90220-00 Катетеризація/канюляція інших вен
 • 34530-04 Видалення венозного катетера
  Видалення катетера: центрального венозного катетера
  тунельного катетера з манжетою
  Включено: від’єднання пристрою для постачання лікарського засобу до ділянки впливу (зовнішньої інфузійної помпи)
  Виключено: видалення фрагментів катетера (35360 [742]) при підключеному пристрої для постачання лікарського засобу до ділянки впливу (зовнішньої інфузійної помпи) (34530-05 [766])
739 Інші процедури на венах
 • 90222-01 Інші процедури на венах

Операції на судинах іншої локалізації

740 Процедури з обстеження судин іншої локалізації
 • 35324-00 Ангіоскопія
  Виключено: те саме з будь-якою іншою процедурою, пов’язаною з судинами — не
  кодується
741 Катетеризація периферичних артерій або вен

Включено: введення тромболітика або іншого лікарського засобу для досягнення
місцевого ефекту
Виключено: систематичне введення тромболітичних або хіміотерапевтичних засобів
(див. блок [1920])
те саме через: ангіопластику (див. блоки [670], [671] та [754])
емболектомію або тромбектомію (див. блоки [702] та [703]

 • 35317-01 Артериальна периферія або венозна катеризація із введенням тромболітика
  Транскатетерна (напряму через катетер) тромболітичная терапія
 • 35317-02 Артериальна периферія або венозна катеризація із введенням інших лікарських
  засобів
  Транскатетерне (напряму через катетер) введення хіміотерапевтичного агента
742 Інші процедури на судинах іншої локалізації, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням
 • 45027-02 Введення агента в місце ураження судин
  Деструкція судинної аномалії шляхом ін’єкції
  Ін’єкція агента (склерозування) (склеротерапія) в: судини голови або шиї
  судинну мальформацію голови або шиї
  Включено: для: ангіома
  псевдоаневризма
  гемангіома
  лімфангіома
  судині зореутворення
  телеангіектазія
 • 35360-00 Черезшкірне видалення інтраваскулярного стороннього тіла
  Черезшкірне видалення інтраваскулярного стороннього тіла з: аорти
  нижньої порожнистої вени
  периферичної:
  артерії
  вени
  легеневої артерії
  правого передсердя
  Включено: фрагменти катетера
  емболізаційні спіралі
  компоненти ендоваскулярних стентів
  дротяні провідники катетера
  Виключено: черезшкірне видалення фільтру нижньої порожнистої вени (кава-фільтру) (35331-00 [723])
  видалення судинних катетерів (34530-01 [694], 34530-04 [738])
 • 35360-01 Відкрите видалення інтраваскулярного стороннього тіла
  Відкрите видалення стороннього тіла з: аорти
  нижньої порожнистої вени
  периферичної:
  артерії
  вени
  легеневої артерії
  правого передсердя
  Включено: фрагменти катетера
  емболізаційні спіралі
  компоненти ендоваскулярних стентів
  дротяні провідники катетера
  Виключено: відкрите видалення фільтру нижньої порожнистої вени (кава-фільтру)
  (35331-01 [723])
  видалення судинних катетерів (34530-01 [694], 34530-04 [738])
743 Деструкція судинних аномалій
 • 30213-00 Діатермія телеангіектазій голови або шиї
  Включено: судинні «зірочки» на голові або шиї
  45027-00 Каутеризація (припікання) судинних аномалiй
  Включено: ангіома
  гемангіома
  лімфангіома
  судинна мальформація
  Виключено: лазерна фотокоагуляція уражень судин шкіри (14100-00, 14106-00 [744])
744 Лазерна фотокоагуляція уражень судин шкіри

Включено: родимі плями
плями за типом «кави з молоком»
гемангіоми раннього дитячого віку
палаючі невуси («винні плями»)
невус Ота

 • 14100-00 Лазерна фотокоагуляція уражень судин шкіри, лазер у режимі безперервного
  випромінювання, індівідуальні кровоносні судини
 • 14106-00 Лазерна фотокоагуляція уражень судин шкіри, лазер в імпульсному режимі,
  значна ділянка впливу
745 Переривання кровотоку в судинах, що живлять артеріовенозну фістулу

Кодуйте також, якщо здійснюється: висічення артеріовенозної фістули (34115 [750], 34112 [751], 34118 [752])
закриття артеріовенозної фістули (34121 [760], 34127 [761])

 • 34124-02 Переривання кровотоку в судинах, що живлять артеріовенозну фістулу шиї
 • 34121-02 Переривання кровотоку в судинах, що живлять артеріовенозну фістулу кінцівки
 • 34127-02 Переривання кровотоку в судинах, що живлять артеріовенозну фістулу черевної порожнини
746 Інші пов’язані з деструкцією процедури на судинах
 • 33845-00 Контроль післяопераційної кровотечі або тромбозу після внутрішньочеревної
  судинної операції
 • 33848-00 Контроль післяопераційної кровотечі або тромбозу кінцівки після судинної
  операції
747 Біопсія кровоносних судин
 • 30075-20 Біопсія кровоносних судин
  Виключено: біопсія скроневої артерії (34109-00 [699])
748 Висічення судинних аномалій

Включено: ангіома
гемангіома
лімфангіома
Виключено: висіченнясудинної мальформації (45039-00, 45042-00, 45045-00 [1693])

 • 45030-00 Висічення судинної аномалії шкіри та підшкірної тканини або слизової
  поверхні, малих розмірів
  Виключено: те саме із залученням м’яких тканин (45033-02, 45033-05, 45033-06,
  45036-00 [748])
 • 45033-00 Висічення судинної аномалії шкіри та підшкірної тканини або слизової
  поверхні, великих розмірів
  Виключено: те саме із залученням м’яких тканин (45033-02, 45033-05, 45036-00
  [748])
 • 45033-01 Висічення судинної аномалії привушної залози
 • 45033-02 Висічення судинної аномалії дна ротової порожнини
 • 45033-03 Висіченнясудинної аномалії язика
 • 45033-04 Висічення судинної аномалії лицевого м’яза або нерва
 • 45036-00 Висічення судинної аномалії шиї
  Виключено: те саме на шкірі в області шиї (45030-00, 45033-00 [748])
 • 45033-05 Висічення судинної аномалії молочної залози
  Виключено: те саме на шкірі в області молочної залози (45030-00, 45033-00 [748])
 • 45033-06 Висічення судинної аномалії іншої локалізації
  Включено: те саме із залученням: кісток
  м’язів
  нервів
750 Висічення артеріовенозної фістули (нориці) шиї

Кодуйте також, якщо здійснюється: переривання кровотоку в живлячих судинах (34124-02 [745])

 • 34115-00 Висічення або лігування простої артеріовенозної фістули шиї
 • 34115-01 Висічення або лігування складної артеріовенозної фістули шиї
751 Висічення артеріовенозної фістули (нориці) кінцівки

Кодуйте також, якщо здійснюється: переривання кровотоку в живлячих судинах (34121-02 [745])
Виключено: закриття хірургічно створеної артеріовенозної нориці (34130-00 [765])

 • 34112-00 Висічення або лігування простої артеріовенозної фістули кінцівки
 • 34112-01 Висічення або лігування складної артеріовенозної фістули кінцівки
752 Висічення артеріовенозної фістули (нориці) черевної порожнини

Кодуйте також, якщо здійснюється: переривання кровотоку в живлячих судинах (34127-02 [745])

 • 34118-00 Висічення або лігування простої артеріовенозної фістули черевної порожнини
 • 34118-01 Висічення або лігування складної артеріовенозної фістули черевної порожнини
753 Інші пов’язані з висіченням операції на судинах іншої локалізації

Включено: закриття артерій

 • 34157-00 Висічення шунта-трансплантата з шиї
 • 34169-00 Висічення шунта-трансплантата з тулуба
  Виключено: те саме із заміною (90231-00 [762])
 • 34175-00 Висічення шунта-трансплантата з кінцівки
  Виключено: те саме у разі: пахвово-стегнового шунта (34172-00 [753])
  стегново-стегнового шунта (34172-00 [753])
 • 34172-00 Висічення пахвово-стегнового або стегново-стегнового шунта-трансплантата
754 Транслюмінальна балонна ангіопластика

Включено: транскатетерна інфузія тромболітика або іншого агента
Виключено: периферична лазерна ангіопластика (див. блок [758])
те саме у разі коронарних артерій (див. блоки [670] та [671]): з атеректомією (див. блок [669])

 • 35303-06 Черезшкірна транслюмінальна балонна ангіопластика
  Корекція стенозу артеріовенозної фістули шляхом черезшкірної транслюмінальної балонної ангіопластики
  Реізія стенозу артеріовенозної фістули шляхом черезшкірної транслюмінальної балонної ангіопластики
 • 35309-06 Черезшкірна транслюмінальна балонна ангіопластика зі стентуванням,
  одиничний стент
  Виключено: те саме для сонної артерії (35307-00 [754])
 • 35309-07 Черезшкірна транслюмінальна балонна ангіопластика зі стентуванням, множинні стенти
  Виключено: те саме для сонної артерії (35307-01 [754])
 • 35307-00 Черезшкірна транслюмінальна ангіопластика одної сонної артерії, одиничний
  стент
  Включено: застосування пристрою протиемболічного захисту
  35307-01 Черезшкірна транслюмінальна ангіопластика одної сонної артерії, множинні
  стенти
  Включено: застосування пристрою протиемболічного захисту
 • 35303-07 Відкрита транслюмінальна балонна ангіопластика
  Корекція стенозу артеріовенозної фістули шляхом відкритої транслюмінальної балонної ангіопластики
  Ревізія стенозу артеріовенозної фістули шляхом відкритої транслюмінальної балонної ангіопластики
 • 35309-08 Відкрита транслюмінальна балонна ангіопластика зі стентуванням, одиничний
  стент
 • 35309-09 Відкрита транслюмінальна балонна ангіопластика зі стентуванням, множинні
  стенти
758 Периферична лазерна ангіопластика

Включено: балонна дилатація

 • 35315-00 Черезшкірна периферична лазерна ангіопластика
 • 35315-01 Відкрита периферична лазерна ангіопластика
759 Закриття артеріовенозної фістули (нориці) шиї

Кодуйте також, якщо здійснюється: переривання кровотоку в живлячих судинах (34124-02 [745])

 • 34124-00 Закриття простої артеріовенозної фістули шиї з відновленням безперервності
 • 34124-01 Закриття складної артеріовенозної фістули шиї з відновленням безперервності
760 Закриття артеріовенозної фістули (нориці) кінцівки

Кодуйте також, якщо здійснюється: переривання кровотоку в живлячих судинах (34121-02 [745])

 • 34121-00 Закриття простої артеріовенозної фістули кінцівки з відновленням
  безперервності
 • 34121-01 Закриття складної артеріовенозної фістули кінцівки з відновленням
  безперервності
761 Закриття артеріовенозної фістули черевної порожнини

Кодуйте також, якщо здійснюється: переривання кровотоку в живлячих судинах (34127-02 [745])

 • 34127-00 Закриття простої артеріовенозної фістули черевної порожниниз відновленням
  безперервності
 • 34127-01 Закриття складної артеріовенозної фістули черевної порожниниз відновленням
  безперервності
762 Інші відновлювальні процедури на судинах іншої локалізації
 • 38733-01 Створення кавопульмонального шунта
  Створення шунта між верхньою порожнистою веною та легеневою артерію для
  забезпечення кровотоку до: обох легень (операція Гленна — двонаправлений кавопульмональний анастомоз)
  однієї легені (операція Гленна за класичною схемою)
 • 33116-00 Ендоваскулярне відновлення аневризми
  Включено: протези (біфуркаційні) (ендопротези) (трубчасті)
 • 90231-00 Заміна шунта-трансплантата із тулуба
  Включено: закриття судини або судин
763 Пов’язані з повторною операцією процедурина судинах іншої локалізації

Виключено: повторна операція стосовно: коронарних артерій (38637-00 [680])
варикозних вен (32514-00 [737])

 • 35202-00 Повторної операція на артеріях або венах, НКІР
  Кодуйте спочатку: проведену(-і) хірургічну(-і) процедуру(-и)
764 Процедури, пов’язані з зовнішніми артеріовенозними шунтами
 • 34500-00 Введення зовнішнього артеріовенозного шунта
 • 34500-01 Заміна зовнішнього артеріовенозного шунта
  Видалення та повторне введення зовнішнього артеріовенозного шунта
  Ревізія зовнішнього артеріовенозного шунта
 • 34506-00 Видалення зовнішнього артеріовенозного шунта
  Виключено: те саме із заміною (34500-01 [764])
 • 13106-00 Тромбектомія зовнішнього артеріовенозного шунта
  Усунення тромбів із зовнішнього артеріовенозного шунта
765 Процедури, пов’язані з хірургічно створеними артеріовенозними фістулами (норицями)
 • 34509-00 Артеріовенозний анастомоз нижньої кінцівки
  Формування артеріовенозної фістули нижньої кінцівки без застосування трансплантатів
 • 34509-01 Артеріовенозний анастомоз верхньої кінцівки
  Формування артеріовенозної фістули верхньої кінцівки без застосування трансплантатів
 • 34512-00 Формування артеріовенозної фістули із застосуванням венозних трансплантатів
 • 34512-01 Формування артеріовенозної фістули із застосуванням протезів
  Формування артеріовенозної фістули із застосуванням штучного судинного протеза
 • 34130-00 Закриття хірургічно створеної артеріовенозної фістули кінцівки
 • 34515-00 Тромбектомія артеріовенозної фістули
  Хірургічне усунення тромбів артеріовенозної фістули
 • 34518-00 Закриття хірургічно створеної артеріовенозної фістули
  Корекція стенозу артеріовенозної фістули БДВ
  Ревізія артеріовенозної фістули БД
  Суперфіціалізація артеріовенозної фістули БДВ
  Включено:
  імплантація латки-трансплантата
  Виключено: те саме за допомогою: тромбектомії (34515-00 [765])
  транслюмінальної балонної ангіопластики: відкритої (35303-07 [754])
  черезшкірної (35303-06 [754])
  те саме у разі протезного пристрою для артеріо-венозного доступу (з використанням трансплантата) (34518-01 [765])
 • 34518-01 Відновлення протезного пристрою для артеріо-венозного доступу (з
  використанням трансплантата)
  Корекція стенозу протезного пристрою для артеріо-венозного доступу (з використанням трансплантата) БДВ
  Ревізія протезного пристрою для артеріо-венозного доступу (з використанням трансплантата) БДВ
  Включено: імплантація латки-трансплантата
  Виключено: те саме шляхом транслюмінальної балонної ангіопластики: відкритої (35303-07 [754])
  черезшкірної (35303-06 [754])
766 Магістраль судинного доступу

Порт для інфузій
Інфузійна імплантована порт-система [Port-A-Cath]
Резервуар (підшкірний)
Примітка: Магістраль судинного доступу – це імплантований внутрішньовенний катетер з приєднаним до нього резервуаром
Кодуйте також, якщо здійснюється: введення фармакологічного засобу (96199 [1920])
заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу (96209 [1920])

 • 34528-02 Введення магістралі судинного доступу
  Включено: катетеризація
  підключення пристрою для постачання лікарського засобу до ділянки
  впливу (зовнішньої інфузійної помпи)
  застосування підшкірного тунельного катетера (з манжетою)
 • 34530-06 Ревізія магістралі судинного доступу
  Заміна магістралі судинного доступу
  Включено: катетеризація
  від’єднання та повторне підключення пристрою для постачання
  лікарського засобу до ділянки впливу (зовнішньої інфузійної помпи)
  застосування підшкірного тунельного катетера (з манжетою)
  Виключено: обслуговування (виключно) магістралі судинного доступу (13939-02 [1922])
 • 34530-05 Видалення магістралі судинного доступу
  Включено: від’єднання пристрою для постачання лікарського засобу до ділянки впливу (зовнішньої інфузійної помпи)
  Виключено: те саме із заміною (34530-06 [766])
768 Транскатетерна емболізація кровоносних судин

Включено: введення: спіралей
ендоваскулярний балон
етанолу
желатинової губки
клею
пластикових частинок
катетеризація
Кодуйте також, якщо здійснюється: брахітерапія, внутрішньосудинна селективна внутрішня променева терапія (SIRT) (з використанням мікросфер на основі ітрію-90) (15360-00 [1792])

 • 35321-02 Транскатетерна емболізація внутрішньочерепних артерій, не класифікована в
  інших рубриках
  Виключено: ендоваскулярна оклюзія аневризми головного мозку або
  артеріовенозної мальформації (35412-00 [11])
 • 35321-08 Транскатетерна емболізація внутрішньочерепних вен, не класифікована в
  інших рубриках
  Виключено: ендоваскулярна оклюзія аневризми головного мозку або артеріовенозної мальформації (35412-00 [11])
 • 35321-03 Транскатетерна емболізація кровоносних судин, обличчя та шия
 • 35321-04 Транскатетерна емболізація кровоносних судин, грудна клітка
  Виключено: (швидка) (реанімаційна) ендоваскулярна оклюзія аорти балонним катетером (35321-11 [768])
 • 35321-05 Транскатетерна емболізація кровоносних судин, черевна порожнина
  Транскатетерна емболізація судин: черевної порожнини
  шлунково-кишкового тракту
  печінкових
  брижових
  ниркових
  селезінкових
  Виключено: (швидка) (реанімаційна) ендоваскулярна оклюзія аорти балонним катетером (35321-11 [768])
 • 35321-06 Транскатетерна емболізація кровоносних судин, таз
  Транскатетерна емболізація судин: клубових
  яєчникових
  маткових
  піхвових
  мiхурових
 • 35321-07 Транскатетерна емболізація кровоносних судин кінцівок
 • 35321-11 Транскатетерна емболізація аорти
  Швидка (реанімаційна) ендоваскулярна оклюзія аорти балонним катетером (ЕОАБК)
 • 35321-10 Транскатетерна емболізація інших кровоносних судин
  Транскатетерна емболізація яєчкових вен
777 Інші процедури на артеріях і венах
 • 30058-01 Контроль післяопераційної кровотечі, не класифікований в інших рубриках
 • 90223-01 Інші операції на судинах