Головна / ACHI / ACHI Процедури, пов’язані з кров’ю та кровотворними органами

ACHI Процедури, пов’язані з кров’ю та кровотворними органами


Кістковий мозок

800 Біопсія кісткового мозку
 • 30087-00 Аспіраційна біопсія кісткового мозку
  Виключено: аспіраційна і трепанаційна біопсія кісткового мозку [BMAT]
  (30084-00 [800])
 • 30084-00 Черезшкірна біопсія кісткового мозку
  Аспіраційна і трепанаційна біопсія кісткового мозку [BMAT]
 • 30081-00 Біопсія кісткового мозку
  Включено: трепанобіопсія
  Виключено: біопсія кісткового мозку: аспіраційна(30087-00 [800])
  черезшкірна (30084-00 [800])
801 Інші процедури на кістковому мозку, пов’язані з висіченням
 • 13700-00 Отримання кісткового мозку для пересадки
  Аспірація кісткового мозку від донора
  Взяття кісткового мозку для пересадки
802 Пересадка кісткового мозку / стовбурових клітин

Кодуйте також, якщо здійснюється: хіміотерапія (див. блоки [741] та [1920])
опромінення всього тіла (15600-03 [1789])
Виключено: лікування стовбуровими клітинами жирової тканини (14203-01 [1906])

 • 13706-00 Алогенна трансплантація кісткового мозку або стовбурових клітин, сумісний
  споріднений донор, без обробки в лабораторних умовах [in vitro]
  Примітка: Сумісним спорідненим донором може бути:
  сумісний родич (брат або сестра)
  сингенний донор (однояйцевий близнюк)
 • 13706-06 Алогенна трансплантація кісткового мозку або стовбурових клітин, сумісний
  споріднений донор, з обробкою в лабораторних умовах
  Примітка: Сумісним спорідненим донором може бути: сумісний родич (брат або сестра)
  сингенний донор (однояйцевий близнюк)
 • 13706-09 Алогенна трансплантація кісткового мозку або стовбурових клітин, інший донор, без обробки в лабораторних умовах [in vitro]
  Примітка: Іншим донором може бути: сумісний неспоріднений донор
  несумісний родич
 • 13706-10 Алогенна трансплантація кісткового мозку або стовбурових клітин, інший донор, з обробкою в лабораторних умовах
  Примітка: Іншим донором може бути: сумісний неспоріднений донор
  несумісний родич
 • 13706-07 Аутологічна трансплантація кісткового мозку або стовбурових клітин, без
  обробки в лабораторних умовах [in vitro]
 • 13706-08 Аутологічна трансплантація кісткового мозку або стовбурових клітин, з обробкою в лабораторних умовах
803 Інші процедури на кістковому мозку
 • 90280-00 Інші процедури на кістковому мозку
  Ін’єкції у кістковий мозок

Лімфатичні вузли

804 Інші процедури, пов’язані з розрізом лімфатичної структури
 • 90281-00 Розріз лімфатичної структури
  Дренування лімфатичних вузлів
  Дренаж лімфатичних проток, вузлів або судин
 • 30317-00 Повторний діагностичний розріз лімфатичних вузлів шиї
805 Біопсія лімфатичної структури

Виключено: пахвові лімфатичні вузли (30332-00 [808])

 • 30075-00 Біопсія лімфатичного вузла
  Біопсія лімфатичної структури
  Виключено: біопсія надключичних лімфовузлів (30096-00 [805])
  те саме із застосуванням лапароскопії/лапаротомії для визначення стадії
  розвитку злоякісного новоутворення: гінекологічного(35723 [810])
  лімфоми (30384-00 [985])
  БДВ (35726-01 [985])
 • 30096-00 Біопсія надключичних лімфовузлів
 • 30300-01 Біопсія сторожового (сигнального) лімфатичного вузла, не класифікована в інших рубриках
  Висічення сигнального(-их) лімфатичного(-их) вузла(-ів)
  Включено: введення (ін’єкція) радіоактивних ізотопів та картування (лімфосцінтіграфія) лімфатичного колектора
  Кодуйте також, якщо здійснюється: висічення лімфатичних вузлів: радикальне (31435-00 [806], 30330-00 [809], 35551 [810], 37607-00, 37610-00, 90282-02 [811])
  регіонарних (лімфовузлів) (31423-01 [806], 30329-01 [809], 90282-01 [811])
  Виключено: те саме у разі пахвових лімфатичних вузлів (30300-00 [808])
806 Пов’язані з висіченням процедури на лімфатичному вузлі шиї

Висічення шийних лімфатичних вузлів

 • 31423-00 Висічення лімфатичного вузла шиї
  Тотальне (просте) висічення лімфатичного вузла шиї
  Виключено: біопсія або висічення сторожового (сигнального) лімфатичного вузла
  (30300-01 [805])
 • 31423-01 Висічення регіонарних лімфатичних вузлів шиї
  Обмежене висічення лімфатичних вузлів шиї
  Висічення регіонарних лімфатичних вузлів з висіченням лімфодренажної ділянки разом
  зі шкірою, підшкірними тканинами та жиром
  Кодуйте також, якщо здійснюється: біопсія або висічення сторожового (сигнального) лімфатичного вузла (30300-01 [805])
 • 31435-00 Радикальне висічення лімфатичних вузлів шиї
  Повне видалення всіх лімфатичних вузлів шиї
  Радикальна диссекція шиї
  Резекція шийних лімфатичних вузлів до м’язів і фасцій
  Кодуйте також, якщо здійснюється: біопсія або висічення сторожового (сигнального) лімфатичного вузла (30300-01 [805])
  Виключено: радикальне висічення внутрішньоротового ураження (30275-00 [403])
807 Висічення внутрішньогрудних лімфатичних вузлів
 • 30075-11 Висічення внутрішньогрудних лімфатичних вузлів
808 Пов’язані з висіченням процедури на лімфатичному вузлі пахвової западини

Кодуйте також, якщо здійснюється: висічення ураження ділянки молочної залози (31500-00, 31515-00 [1744])
мастектомія (див. блоки [1747] та [1748])

 • 30332-00 Висічення пахвового лімфатичного вузла
  Відбір матеріалу з пахвового лімфатичного вузла
  Біопсія одиничного пахвового лімфатичного вузла
  Висічення одиничного пахвового лімфатичного вузла
  Тотальне (просте) висічення пахвового лімфатичного вузла
  Виключено: біопсія або висічення сторожового (сигнального) лімфатичного вузла у пахві (30300-00 [808])
 • 30300-00 Біопсія сторожового (сигнального) лімфатичного вузла у пахві
  Висічення сигнального(-их) лімфатичного(-их) вузла(-ів) у пахві
  Включено: введення радіоактивних ізотопів та картування (лімфосцінтіграфія)
  лімфатичного колектора
  Кодуйте також, якщо здійснюється: висічення пахвових лімфатичних вузлів: радикальне (30336-00 [808])
  регіонарних (лімфовузлів) (30335-00 [808])
 • 30335-00 Висічення регіонарних лімфатичних вузлів у пахві
  Висічення лімфатичних вузлів у пахві рівня 1
  Обмежене висічення лімфатичних вузлів у пахві
  Диссекція або висічення у нижній частині пахви
  Висічення регіонарних лімфатичних вузлів з висіченням лімфодренажної ділянки разом з
  жиром
  Примітка: До рівня 1 відносяться лімфатичні вузли, розташовані від нижнього відділу
  пахвової западини до нижнього краю малого грудного м’яза
  Кодуйте також, якщо здійснюється: біопсія або висічення сторожового (сигнального) лімфатичного вузла (30300-00 [808])
 • 30336-00 Радикальне висічення лімфатичних вузлів у пахві
  Повне видалення всіх лімфатичних вузлів у пахві
  Висічення лімфатичних вузлів пахвової западини рівнів 2 і 3
  Диссекція або висічення у середньому або верхньому відділах пахвової западини
  Примітка: До рівня 2 відноситься вміст пахвової западини до верхнього краю малого
  грудного м’яза
  До рівня 3 відноситься вміст пахвової западини до верхівки пахвової западини
  Кодуйте також, якщо здійснюється: біопсія або висічення сторожового (сигнального) лімфатичного вузла (30300-00 [808])
809 Пов’язані з висіченням процедури на лімфатичному вузлів паху

Висічення пахових лімфатичних вузлів

 • 30329-00 Висічення лімфатичного вузла в паху
  Тотальне (просте) висічення лімфатичного вузла в паху
  Виключено: біопсія або висічення сторожового (сигнального) лімфатичного
  вузла(30300-01 [805])
 • 30329-01 Висічення регіонарних лімфатичних вузлів в паху
  Обмежене висіченнялімфатичних вузлів в паху
  Висічення регіонарнихлімфатичних вузлівз висіченням лімфодренажної ділянки разом зі
  шкірою, підшкірними тканинами та жиром
  Кодуйте також, якщо здійснюється: біопсія або висічення сторожового (сигнального) лімфатичного вузла (30300-01 [805])
 • 30330-00 Радикальне висічення лімфатичних вузлів в паху
  Повне видалення всіх лімфатичних вузлів в паху
  Резекція пахових лімфатичних вузлів до м’язів і фасцій
  Кодуйте також, якщо здійснюється: біопсія або висічення сторожового (сигнального) лімфатичного вузла (30300-01 [805])
810 Пов’язані з висіченням процедури на лімфатичних вузлах з приводу гінекологічних злоякісних новоутворень

Виключено: етапна лапаротомія з приводу лімфоми (30384-00 [985])

 • 35723-00 Лапароскопічний відбір матеріалу з лімфовузлів тазової або черевної порожнин для стадіювання гінекологічного злоякісного новоутворення
  Включено: відбір матеріалу з заочеревинних лімфовузлів
 • 35723-01 Відбір матеріалу з лімфовузлів тазової або черевної порожнин для стадiювання
  гінекологічного злоякісного новоутворення
  Етапна лапаротомія з приводу гінекологічного злоякісного новоутворення з відбором
  матеріалу з тазових, абдомінальних або заочеревинних лімфовузлів
  Кодуйте також, якщо здійснюється: гістеректомія (35653, 35667-00 [1268], 35667-01 [1269])
 • 35723-02 Лапароскопічний відбір матеріалу з парааортального лімфовузла для стадiювання гінекологічного злоякісного новоутворення
 • 35723-03 Відбір матеріалу з парааортального лімфовузла для стадiювання гінекологічного злоякісного новоутворення
  Етапна лапаротомія з приводу гінекологічного злоякісного новоутворення з відбором
  матеріалу з парааортальних лімфовузлів
  Кодуйте також, якщо здійснюється: гістеректомія(35653, 35667-00 [1268], 35667-01 [1269])
 • 35551-00 Радикальне висічення тазових лімфовузлів шляхом лапароскопії з приводу
  гінекологічного злоякісного новоутворення
  Кодуйте також, якщо здійснюється: біопсія або висічення сторожового (сигнального) лімфатичного вузла (30300-01 [805])
 • 35551-01 Радикальне висічення тазових лімфовузлів шляхом лапароскопії з приводу
  гінекологічного злоякісного новоутворення
  Кодуйте також, якщо здійснюється: біопсія або висічення сторожового (сигнального) лімфатичного вузла (30300-01 [805])
  Виключено: те саме з гістеректомією (35664-00, 35670-00 [1268], 35664-01 [1269])
811 Пов’язані з висіченням процедури на лімфатичних вузлах іншої локалізації

Виключено: гістеректомія з висіченням тазових лімфовузлів (35664-00 [1268], 35664-01 [1269])

 • 90282-00 Висічення лімфатичного вузла іншої локалізації
  Тотальне (просте) висічення лімфатичного вузла іншої локалізації БДВ
  Виключено: біопсія або висічення сторожового (сигнального) лімфатичного вузла (30300-01 [805])
  те саме для стадiювання злоякісного новоутворення: гінекологічного (35723 [810])
  лімфоми (30384-00 [985])
  БДВ (35726-01 [985])
 • 90282-01 Висічення регіонарних лімфатичних вузлів іншої локалізації
  Обмежене висічення лімфатичних вузлів іншої локалізації БДВ
  Висічення регіонарних лімфатичних вузлів з висіченням лімфодренажної ділянки разом
  зі шкірою, підшкірними тканинами та жиром
  Кодуйте також, якщо здійснюється: біопсія або висічення сторожового (сигнального) лімфатичного вузла (30300-01 [805])
  Виключено: те саме для стадiювання злоякісного новоутворення: гінекологічного (35723 [810])
  лімфоми (30384-00 [985])
  БДВ (35726-01 [985])
 • 37607-00 Радикальне висічення заочеревинних лімфовузлів
  Радикальна диссекція заочеревинних лімфовузлів
  Кодуйте також, якщо здійснюється: біопсія або висічення сторожового (сигнального) лімфатичного вузла (30300-01 [805])
  Виключено: те саме з: висіченням нейроендокринного ураження заочеревинної локалізації (30323-00 [989])
  гістеректомією(35661-00 [1268])
  радикальною нефректомією (див. блок [1053])
 • 37610-00 Радикальне висічення заочеревинних лімфовузлів, подальше
  Радикальна диссекція заочеревинних лімфовузлів після попереднього проведення в
  зазначеній області: хіміотерапії
  диссекції
  опромінення
  Кодуйте також, якщо здійснюється: біопсія або висічення сторожового (сигнального) лімфатичного вузла (30300-01 [805])
  Виключено: те саме з: висіченням нейроендокринного ураження заочеревинної локалізації (30323-00 [989])
  гістеректомією (35661-00 [1268])
  радикальною нефректомією (див. блок [1053])
 • 90282-02 Радикальне висічення лімфатичних вузлів іншої локалізації
  Повне видалення всіх лімфатичних вузлів іншої локалізації БДВ
  Резекція лімфатичних вузлів до м’язів і фасцій
  Кодуйте також, якщо здійснюється: біопсія або висічення сторожового (сигнального) лімфатичного вузла (30300-01 [805])
  Виключено: те саме для стадiювання злоякісного новоутворення: гінекологічного (35723 [810])
  лімфоми (30384-00 [985])
  БДВ (35726-01 [985])
  те саме у разі тазових лімфовузлів з приводу: злоякісного гінекологічного новоутворення (35551 [810])
  гістеректомії (35664-00, 35670-00 [1268], 35664-01 [1269])
  радикальної простатектомії та реконструкції шийки сечового міхура (37211-00 [1167])
812 Інші процедури на лімфатичних структурах
 • 90284-00 Черезшкірне видалення лімфоцеле
  Аспірація лімфоцеле
  Включено: ін’єкції склерозуючого агента (склеротерапія)
 • 90284-01 Лапароскопічне видалення лімфоцеле
  Лапароскопічні: дренування лімфоцеле
  марсупіалізація лімфоцеле
 • 90284-02 Видалення лімфоцеле
  дренування лімфоцеле
  марсупіалізація лімфоцеле
 • 90283-00 Інші процедури на лімфатичних структурах
  Анастомоз периферичної лімфатичної системи
  Дилатація периферичної лімфатичної системи
  Лігування периферичної лімфатичної системи
  Облітерація периферичної лімфатичної системи
  Реконструкція периферичної лімфатичної системи
  Відновлення периферичної лімфатичної системи
  Пересадка периферичної лімфатичної системи
  Корекція лімфедеми кінцівки БДВ
  Виключено: висічення лімфедематозної тканини (45048 [1667])

Селезінка

813 Процедури, пов’язані з розрізом селезінки
 • 30375-20 Спленотомія
  Пункція селезінки
814 Біопсія селезінки
 • 30094-03 Черезшкірна [голкова] біопсія селезінки
  Аспіраційна біопсія селезінки
 • 30075-09 Біопсія селезінки
  Виключено: черезшкірна біопсія селезінки (30094-03 [814])
815 Інші процедури на селезінці, пов’язані з висіченням
 • 30596-00 Часткова спленектомія
 • 30597-00 Спленектомія
  Видалення селезінки
  Тотальна спленектомія
  Включено: торако-абдомінальний розріз
  Виключено: лапароскопічна спленектомія (31470-00 [815])
  часткова спленектомія(30596-00 [815])
  те саме з панкреатектомією (30593-01 [978])
 • 31470-00 Лапароскопічна спленектомія
  Виключено: часткова спленектомія (30596-00 [815])
816 Відновлення селезінки
 • 30596-01 Спленорафія
  Відновлення при розриві селезінки
817 Інші процедури на селезінці
 • 30375-21 Інші процедури на селезінці
  Висічення: додаткової селезінки
  пухлини селезінки
  Пересадка селезінки