Головна / ACHI / ACHI Процедури на нервовій системі

ACHI Процедури на нервовій системі


Череп, оболонки мозку та головний мозок

1 Обстеження черепа, оболонок мозку або головного мозку
 • 40903-00 Нейроендоскопія
  Внутрішньошлуночкова нейроендоскопія
  Кодується також, якщо здійснюється:
 • встановлення шунта (40003-00, 40003-01, 40003-02, 40003-03 [5])
 • вентрикулостомія третього шлуночка (40012-00, 40012-01 [19])
  Виключено: з біопсією (40903-01 [12])
 • 40803-00 Внутрішньочерепна стереотаксична локалізація
  Стереотаксична локалізація для:
 • брахітерапії
 • внутрішньочерепної операції
 • радіохірургії
  Включено: ангіографія
  фіксація на черепі спеціальної рамки
  комп’ютерне визначення координат
  комп’ютерна томографія [КТ]
  локалізація
  магнітно-резонансна томографія [МРТ]
  націлювання
  вентрикулографія
  Кодується також, якщо здійснюється:
 • брахітерапія (90764 [1791])
 • трепанаційні отвори (39012-00 [7])
 • радіохірургія (15600-00, 15600-01 [1789], 90764 [1791])
  Кодується також:
 • проведену хірургічну процедуру(-и)
  Виключено: функціональна стереотаксична процедура (40801-00 [27])
  стереотаксична:
  цингулотомія (40801-00 [27])
  палідотомія (40801-00 [27])
  таламотомія (40801-00 [27])
2 Пункція черепа
 • 39009-00 Пункція у зв’язку з субдуральною гематомою
  Пункція через тім’ячко
  Включено: дренаж через трепанаційні отвори (39600-00 [8])
 • 39003-00 Цистернальна пункція
 • 39006-00 Вентрикулярна пункція
  Вентрикулярна пункція через попередньо введений катетер
 • 39703-03 Аспірація кісти головного мозку
  Виключено: дренування інфікованої кісти (39900-00 [8])
 • 90000-00 Інша пункція черепа
  Аспірація:
 • підпавутинного простору
 • субдурального простору БДВ
  Краніальна аспірація БДВ
3 Введення внутрішньочерепних пристроїв для спинномозкової рідини

Заміна пристроїв для спинномозкової рідини
Ревізія пристроїв для спинномозкової рідини

 • 39015-00 Встановлення зовнішнього вентрикулярного дренажу
  Виключено: встановлення вентрикулярного шунта для спинномозкової рідини (40003-00,
  40003-01, 40003-02 [5])
 • 39015-01 Введення вентрикулярного резервуара
  Введення резервуара:
 • Оммайя
 • Рікхема
 • 39015-02 Введення пристрою для моніторингу внутрішньочерепного тиску (ВЧТ), з
  моніторингом
4 Видалення внутрішньочерепних пристроїв для спинномозкової рідини
 • 90001-00 Видалення зовнішнього вентрикулярного дренажу
 • 90001-01 Видалення вентрикулярного резервуара
  Видалення резервуара:
 • Оммайя
 • Рікхема
 • 90001-02 Видалення пристрою для моніторингу внутрішньочерепного тиску (ВЧТ)
5 Промивання, встановлення або видалення внутрішньочерепного шунта для спинномозкової рідини
 • Кодується також, якщо виконується:
 • нейроендоскопія (40903-00 [1])
  Виключено: встановлення зовнішнього вентрикулярного дренажу
  (39015-00 [3])
  ревізія шунта для спинномозкової рідини (40009-00, 40009-01 [24])
 • 90002-00 Промивання шунта для спинномозкової рідини
 • 40003-00 Встановлення вентрикуло-атріального шунта
 • 40003-01 Встановлення вентрикуло-плеврального шунта
 • 40003-02 Встановлення вентрикуло-перитонеального шунта
  Вентрикулоперитонеостомія
 • 40003-03 Встановлення вентрикулярного шунта до іншої екстракраніальної ділянки
 • 40003-04 Встановлення цистернального шунта
  Встановлення шунта:
 • цистерно-атріального
 • цистерно-перитонеального
 • цистерно-плеврального
 • 40009-03 Видалення вентрикулярного шунта
  Виключено: те саме з заміною (40009-00 [24])
 • 40009-04 Видалення цистернального шунта
  Виключено: те саме з заміною (40000-01 [24])
6 Інші процедури прикладання, введення або видалення, що стосуються черепа, оболонок мозку та головного мозку
 • 47705-00 Введення черепного каліпера
  Введення щипців для черепа
  Виключено: те саме у зв’язку з переломом або вивихом хребта
  (47684-00, 47687-00 [1381], 47690-00, 47693-00 [1387])
 • 40709-00 Введення внутрішньочерепного електрода через трепанаційні отвори
  Глибока стимуляція головного мозку
  Імплантація внутрішньочерепного електрода
  Включено: введення подовжувального проводу, що з’єднує електроди з нейростимулятором
  Примітка: Застосовується при:
 • епілепсії
 • розсіяному склерозі
 • знеболюванні
 • хворобі Паркинсона
  Кодується також, якщо здійснюється:
 • внутрішньочерепна стереотаксична локалізація (40803-00 [1])
 • введення підшкірно імплантованого нейростимулятора (39134-01 [1604])
 • 40712-00 Введення внутрішньочерепного електрода шляхом краніотомії
  Глибока стимуляція головного мозку
  Включено: введення подовжувального проводу, що з’єднує електроди з нейростимулятором
  Примітка: Застосовується при:
 • епілепсії
 • розсіяному склерозі
 • знеболюванні
 • хворобі Паркинсона
 • 40709-02 Коригування внутрішньочерепних електродів через трепанаційні отвори
  Ревізія внутрішньочерепних електродів через трепанаційні отвори
  Включено: ревізія подовжувального проводу, що з’єднує електроди з нейростимулятором
 • 40709-03 Заміна внутрішньочерепних електродів через трепанаційні отвори
  Включено: заміна подовжувального проводу, що з’єднує електроди з нейростимулятором
 • 40712-02 Коригування внутрішньочерепних електродів шляхом краніотомії
  Ревізія внутрішньочерепних електродів шляхом краніотомії
  Включено: ревізія подовжувального проводу, що з’єднує електроди з нейростимулятором
 • 40712-03 Заміна внутрішньочерепних електродів шляхом краніотомії
  Включено: заміна подовжувального проводу, що з’єднує електроди з нейростимулятором
 • 40709-01 Видалення внутрішньочерепного електрода через трепанаційний отвір
  Включено: видалення подовжувального проводу, що з’єднує електроди з нейростимулятором
  Виключено: те саме з заміною (40709-03 [6])
 • 40712-01 Видалення внутрішньочерепного електрода шляхом краніотомії
  Включено: видалення подовжувального проводу, що з’єднує електроди з нейростимулятором
  Виключено: те саме з заміною (40709-03 [6])
7 Діагностичний розріз головного мозку або його оболонок
 • 39012-00 Трепанаційні отвори
  Трепанаційні отвори для:
 • брахітерапії
 • огляду
  Внутрішньочерепне обстеження
  Виключено: те саме в якості операційного доступу — не кодується
8 Внутрішньочерепний дренаж

Включено: те саме через трепанаційний отвір
Виключено: шунт для спинномозкової рідини (40003 [5], 40000-00, 40012 [19])

 • 39900-00 Дренування внутрішньочерепної інфекції
  Дренування:
 • інфікованої кісти головного мозку
 • внутрішньочерепного абсцесу
  Виключено: післяопераційне повторне відкриття місця краніотомії або
  краніектомії (39721-00 [10])
  39600-00 Дренування внутрішньочерепної гематоми
  Дренування гематоми:
 • екстрадуральної
 • внутрішньомозкової
 • субдуральної
  Виключено: післяопераційне повторне відкриття місця краніотомії або
  краніектомії (39721-00 [10])
  видалення внутрішньочерепної гематоми:
 • шляхом остеопластичної краніотомії (39603-00 [14])
 • шляхом краніектомії (39603-01 [14])
  пункція субдуральної гематоми через тім’ячко (39009-00 [2])
 • 39703-01 Дренування внутрішньочерепного ураження або кісти
  Внутрішньочерепний дренаж БДВ
  Виключено: те саме щодо інфікованої кісти (39900-00 [8])
9 Внутрішньочерепна декомпресія
 • 40015-00 Підскронева декомпресія
 • 39706-01 Декомпресія внутрішньочерепної пухлини шляхом остеопластичної краніотомії
  Включено: остеопластичний клапоть
  40106-00 Декомпресія заднього мозку
  Декомпресія:
 • аномалії Арнольда-Кіарі
 • аномалії Кіарі
  Включено: дурапластика
 • 40106-01 Декомпресія задньої черепної ямки
  Декомпресія у зв’язку з сирингомілією
  Включено: дурапластика
10 Післяопераційне повторне відкриття місця краніотомії або краніектомії
 • 39721-00 Післяопераційне повторне відкриття місця краніотомії або краніектомії
  Декомпресія післяопераційного набряку
  Дренування:
 • крововиливу післяопераційне
 • інфекції післяопераційне
  Видалення:
 • абсцесу післяопераційне
 • гематоми післяопераційне
  Включено: видалення черепного клаптя
  те саме через остеопластичний клапоть
11 Ліквідація внутрішньочерепної аневризми або іншого ураження судин
 • 35412-00 Ендоваскулярна оклюзія мозкової аневризми або артеріовенозної мальформації
  Черезкатетерна емболізація мозкової аневризми або артеріовенозної мальформації
  Включено: застосування:
 • спіралей
 • внутрішньочерепних:
 • балонів
 • стентів
  катетеризація
 • 39812-00 Лігування судини шиї у зв’язку з внутрішньочерепною аневризмою
 • 39806-00 Кліпування внутрішньочерепної проксимальної артерії
  Примітка: Виконується у зв’язку з внутрішньочерепною аневризмою або артеріовенозною мальформацією
 • 39800-00 Кліпування мозкової аневризми
 • 39815-00 Облітерація каротидно-кавернозної фістули
  Включено: поєднана шийна і внутрішньочерепна процедура
12 Біопсія головного мозку або його оболонок
 • 39703-00 Біопсія головного мозку через трепанаційні отвори
  Закрита біопсія головного мозку
  Виключено: те саме з нейроендоскопією (40903-01 [12])
 • 40903-01 Біопсія головного мозку за допомогою нейроендоскопії
  Внутрішньошлуночкова нейроендоскопія з біопсією
  Включено: трепанаційні отвори
 • 39706-00 Біопсія головного мозку за допомогою остеопластичної краніотомії
  Відкрита біопсія головного мозку
  Включено: остеопластичний клапоть
 • 39703-02 Біопсія оболонок головного мозку через трепанаційні отвори
  Закрита біопсія оболонок головного мозку
 • 39706-02 Біопсія оболонок головного мозку за допомогою остеопластичної краніотомії
  Відкрита біопсія оболонок головного мозку
  Включено: остеопластичний клапоть
13 Висічення ураженої ділянки черепа

Включено: те саме у зв’язку з інфекцією

 • 39700-00 Висічення ураженої ділянки черепа
  Кодується також, якщо здійснюється:
 • краніопластика (40600 [23])
 • 39906-00 Краніектомія у зв’язку з інфекцією черепа
  Краніектомія у зв’язку з остеомієлітом
  Некректомія черепа у зв’язку з інфекцією
  Видалення інфікованого клаптя шкіри черепа
  Секвестректомія черепа
14 Видалення внутрішньочерепної гематоми або абсцесу

Виключено: дренування через трепанаційні отвори (39600, 39900 [8])
післяопераційне повторне відкриття місця краніотомії або краніектомії (39721-00 [10])

 • 39603-00 Видалення внутрішньочерепної гематоми через остеопластичну краніотомію
  Видалення внутрішньочерепної гематоми через остеопластичний клапоть
 • 39603-01 Видалення внутрішньочерепної гематоми через краніектомію
 • 39903-00 Видалення внутрішньочерепного абсцесу
15 Видалення внутрішньочерепної ураженої ділянки

Виключено: те саме з хірургічною операцією на основі черепа (39640-00, 39642-00,
39646-00, 41581-00, 39650-00, 39653-00, 39658-00, 39660-02, 39662-02, 90032-00 [17])

 • 39712-00 Видалення ураженої ділянки оболонок головного мозку
 • 39709-00 Видалення ураженої ділянки головного мозку
  Часткова лобектомія головного мозку у зв’язку з пухлиною
 • 39712-03 Видалення внутрішньошлуночкового ураження
 • 39709-01 Видалення ураженої ділянки стовбура головного мозку
 • 39709-02 Видалення ураженої ділянки мозочка
 • 41575-00 Видалення ураженої ділянки мосто-мозочкового кута
  Видалення невриноми слухового нерва
  Включено: те саме за допомогою краніотомії
 • 39712-04 Видалення іншого внутрішньочерепного ураження
  Видалення внутрішньочерепної пухлини БДВ
  Виключено: краніофарингіома (39712-02 [125])
  внутрішньочерепна нейробластома (43987-02 [80])
  те саме з залученням підскроневої ямки (41581-00 [17])
  те саме, що стосується шишкоподібного тіла (39712-01 [122])
16 Інше внутрішньочерепне висічення

Виключено: висічення шляхом хірургічної операції на основі черепа (39640-00, 39642-00,
39646-00, 41581-00, 39650-00, 39653-00, 39658-00, 39660-02, 39662-02, 90032-00 [17])

 • 39718-00 Видалення кісти головного мозку
  Марсупіалізація кісти головного мозку
  Видалення арахноїдальної кісти
 • 39803-00 Висічення внутрішньочерепної артеріовенозної мальформації
 • 40703-00 Кортикектомія головного мозку
  Кортикальна резекція головного мозку
  Виключено: топектомія (40703-01 [16])
 • 40703-02 Часткова лобектомія головного мозку
  Амігдало-гіпокампектомія
  Гіпокампектомія
  Виключено: те саме у зв’язку з пухлиною (39709-00 [15])
 • 40700-00 Передній розтин мозолистого тіла
  Калозотомія
  Розділення мозолистого тіла
 • 40703-01 Топектомія
 • 40706-00 Гемісферектомія
17 Хірургічна операція на основі черепа у зв’язку з ураженням

Включено: будь-яка пов’язана з цим відновлювальна або реконструктивна хірургічна
операція те саме у зв’язку з ураженнями судин

 • 39640-00 Видалення ураженої ділянки з передньої черепної ямки
  Включено: краніотомія
  відновлення твердої мозкової оболонки
  радикальне висічення основи черепа
 • 39642-00 Видалення ураженої ділянки з передньої черепної ямки з очищенням ділянок
  розповсюдження процесу на придаткові пазухи носа
  Включено: відновлення твердої мозкової оболонки
  фронтальна краніотомія
  латеральна ринотомія
  радикальне висічення основи черепа
 • 39646-00 Видалення ураженої ділянки з залученням передньої черепної ямки з
  радикальним видаленням ділянок розповсюдження процесу на придаткові пазухи
  носа та очної ямки
  Включено: декомпресія зорового нерва відновлення твердої мозкової оболонки
  фронтальна краніотомія латеральна ринотомія радикальне висічення основи черепа
 • 41581-00 Видалення ураженої ділянки з підскроневої ямки
 • 39650-00 Видалення ураженої ділянки з середньої черепної та підскроневої ямок
  Включено: розділення та реконструкція виличної дуги
 • 90032-00 Видалення ураженої ділянки з задньої черепної ямки
  Включено: з використанням
 • транслабіринтного доступу
 • трансмастоїдного доступу
 • трансорального доступу
 • 39653-00 Видалення ураженої ділянки петроклівальної області та схилу
  Включено: з використанням
  інфратенторіального доступу
  супратенторіального доступу
 • 39658-00 Висічення ураженої ділянки схилу
  Включено: з використанням
  трансмаксилярного доступу
  трансорального доступу
 • 39660-02 Висічення ураженої ділянки кавернозної пазухи
  Включено: з виділенням внутрішньочерепної частини сонної артерії
 • 39662-02 Висічення ураженої ділянки великого отвору
  Включено: з використанням
 • віддалено-латерального субокципітального доступу
 • транскондилярного доступу
19 Вентрикулостомія

Виключено: шунт для спинномозкової рідини (40003 [5])
встановлення зовнішнього вентрикулярного дренажу (39015-00 [3])

 • 40000-00 Вентрикулоцистерностомія
  Операція Торкільдсена
 • 40012-00 Ендоскопічна вентрикулостомія третього шлуночка
  Включено: розтин прозорої перетинки
 • 40012-01 Вентрикулостомія третього шлуночка
  Включено: розтин прозорої перетинки
20 Відновлення твердої мозкової оболонки
 • Пересадка твердої мозкової оболонки (жирового трансплантата)
  Дурапластика
  Відновлення оболонок головного мозку
  Кодується також, якщо здійснюється:
 • отримання жиру для трансплантата з окремого надрізу (45018-04 [1666])
  Виключено: те саме з:
 • внутрішньочерепною декомпресією (40106-00, 40106-01 [9])
 • закриттям засувки (40339-00 [22])
 • репозицією перелому черепа (39612 [25])
 • операцією на основі черепа у зв’язку з ураженням передньої черепної ямки (39640-00,
  39642-00, 39646-00 [17])
 • 39615-00 Відновлення твердої мозкової оболонки за допомогою краніотомії
  Відстрочене відновлення твердої мозкової оболонки після перелому черепа за допомогою
  краніотомії
  Виключено: те саме з краніопластикою (39615-01 [20])
 • 39615-00 Відновлення твердої мозкової оболонки за допомогою краніотомії з краніопластикою
  Відстрочене відновлення твердої мозкової оболонки після перелому черепа за допомогою
  краніопластики
21 Екстра-інтракраніальне шунтування
 • 39818-00 Екстра-інтракраніальне шунтування за допомогою поверхневої скроневої артерії
 • 90006-00 Екстра-інтракраніальне шунтування за допомогою променевої артерії
 • 39821-00 Екстра-інтракраніальне шунтування за допомогою підшкірної вени
22 Інше відновлення головного мозку або його оболонок
 • 39800-01 Укріплення церебральної аневризми
 • 40109-00 Усунення мозкової грижі
  Висічення й закриття мозкової грижі
  Усунення :
 • грижі мозкових оболонок
 • менінгоенцефалоцеле
 • 40339-00 Закриття засувки
  Включено: дурапластика
23 Краніопластика
 • Реконструктивна краніопластика
  Включено:
  Жировий трансплантат
  Також Кодується, якщо здійснюється:
 • висічення ураженої ділянки черепа (39700-00 [13])
 • отримання жиру для трансплантата з окремого надрізу (45018-04 [1666])
  Виключено: те саме стосовно перелому черепа (39606, 39609-01, 39609-02, 39612 [25])
  те саме з внутрішньочерепною процедурою — код краніопластики пропускається
 • 40600-00 Краніопластика з установкою черепної пластини
  Заміна черепної пластини
 • 40600-01 Краніопластика з використанням кісткового трансплантата
  Кістковий трансплантат черепа
 • 40600-02 Краніопластика з використанням черепного клаптя
  Відновлення черепа за допомогою кісткового клаптя
  Заміна черепного клаптя
  Ревізія черепного клаптя
 • 40600-03 Інша краніопластика
 • Краніальна остеопластика БДВ
 • Краніопластика БДВ
 • Відновлення черепа БДВ
24 Ревізія внутрішньочерепного шунта для спинномозкової рідини

Включено: видалення та повторне встановлення шунта для спинномозкової рідини
заміна шунта для спинномозкової рідини
Виключено: ревізія дистального кінця:

 • передсердя (90200-00 [605])
 • очеревина (90330-00 [1001])
 • плевра (90174-00 [557])
 • 40009-00 Ревізія вентрикулярного шунта
 • 40009-01 Ревізія цистернального шунта
25 Процедури, пов’язані з переломом черепа
 • 39606-00 Підняття вдавлених фрагментів закритого перелому черепа
  Репозиція закритого вдавленого перелому черепа
 • 39606-01 Репозиція закритого перелому черепа
  Ліквідація закритого осколкового перелому черепа
  Включено: внутрішньокісткова фіксація
 • 39609-00 Хірургічна обробка складного перелому черепа
 • 39609-01 Підняття вдавлених фрагментів при складному переломі складного перелому
  черепа
  Репозиція складного вдавленого перелому черепа
 • 39612-00 Підняття вдавлених фрагментів складного перелому черепа з відновленням
  твердої мозкової оболонки та головного мозку
  Репозиція складного вдавленого перелому черепа з відновленням твердої мозкової
  оболонки та головного мозку
  Виключено: відстрочене відновлення твердої мозкової оболонки після перелому
  черепа (39615 [20])
 • 39609-02 Репозиція складного перелому черепа
  Репарація складного осколкового перелому черепа
  Включено: внутрішньокісткова фіксація
 • 39612-01 Репозиція складного перелому черепа з відновленням твердої мозкової оболонки
  та головного мозку
  Репарація складного осколкового перелому черепа, відновлення твердої мозкової
  оболонки та головного мозку
  Включено: внутрішньокісткова фіксація
  Виключено: відстрочене відновлення твердої мозкової оболонки після перелому черепа
  (39615 [20])
27 Функціональна внутрішньочерепна стереотаксична процедура
 • 40801-00 Функціональна внутрішньочерепна стереотаксична процедура
  Стереотаксична:
 • цингулотомія
 • палідотомія
 • таламотомія
  Включено: ангіографія
  встановлення фіксуючої рамки
  комп’ютерне визначення координат
  комп’ютерна томографія [КТ]
  видалення ушкодженої ділянки
  магнітно-резонансна томографія [МРТ]
  фізіологічна локалізація
  деструкція
  націлювання
  вентрикулографія
28 Інші процедури на черепі, головному мозку та його оболонках
 • 90007-00 Інші діагностичні процедури на черепі, головному мозку та його оболонках
  Примітка: Стосовно нехірургічних діагностичних інтервенцій див. Клас 19
  Виключено: біопсія черепа (50200-00 [1560])
 • 90007-01 Інші процедури на черепі
  Краніектомія БДВ
  Розріз та дренування синуса
  Видалення черепної пластини
  Виключено: видалення стороннього тіла з черепа (90569-00 [1556])
 • 90007-02 Інші процедури на головному мозку або його оболонках
  Хороїдна плексектомія
  Кюретаж головного мозку або його оболонок
  Санація головного мозку або його оболонок
  Декортикація оболонок головного мозку
  Висічення:
 • головного мозку або його оболонок БДВ
 • ушкодження головного мозку БДВ
  Розріз головного мозку БДВ
  Лоботомія головного мозку
  Лізис спайок кори головного мозку
  Відновлення головного мозку БДВ
  Трактотомія головного мозку

Структури хребтового каналу та спинного мозку

29 Обстеження структур хребтового каналу та спинного мозку
 • 90011-05 Стереотаксична локалізація спинного мозку
  Стереотаксична локалізація для операції на спинному мозку
  Включено: ангіографія
  встановлення фіксуючої рамки
  комп’ютерне визначення координат
  комп’ютерна томографія [КТ]
  магнітно-резонансна томографія [МРТ]
  фізіологічна локалізація
  націлювання
  Кодується також:
  виконані хірургічні операції
  Виключено: функціональна стереотаксична процедура (39121-00 [58])
  кордотомія (39121 [58])
  трактотомія (39121 [58])
  встановлення фіксуючої рамки
30 Люмбальна пункція
 • 39000-00 Люмбальна пункція
  Поперековий прокол
31 Процедури накладання, введення та видалення стосовно хребця або міжхребцевого диска
 • 39013-00 Введення агента у (зигоапофізеальний) фасетковий суглоб
  Ін’єкція у фасетковий суглоб:
 • кортикостероїда
 • місцевого знеболювального
 • 39013-01 Введення агента в реброво-поперечний суглоб
  Ін’єкція в реброво-поперечний суглоб:
 • кортикостероїда
 • місцевого знеболювального
 • 40336-00 Введення хемонуклеолітичного агента в диск
  Ін’єкція хімопапаїну в міжхребцевий простір
 • 90027-00 Міждискова терапія
  Міждискова електротермічна терапія [IDET]
  Міждискова терапія (черезшкірна) за допомогою:
 • електротермічного катетера
 • радіочастотного випромінювання (термокоагуляція)
32 Епідуральна ін’єкція

Включено: спінальна катетеризація
Примітка: Застосовується при знеболюванні
Виключено: епідуральна інфузія (див. блок [33])
те саме під час пологів і розродження (див. блок [1333])
те саме для операційної анестезії (92508 [1909])

 • 18216-27 Епідуральна ін’єкція місцевого знеболювального
 • 18216-28 Епідуральна ін’єкція опіоїда
 • 90028-00 Епідуральна ін’єкція стероїда
 • 90018-00 Епідуральна ін’єкція іншої або комбінованої лікарської субстанції
 • 18230-00 Епідуральна ін’єкція нейролітичного засобу
 • 39140-00 Епідуральна ін’єкція для лізису спайок
  Епідуральні:
 • розділення спайок
 • нейропластика
  Епідуроліз
  Епідуропластика
  Перидуральне розділення спайок
  Процедура катетеризації за методом Раца
  Включено: епідурограма
  Примітка: Виконується під контролем методів візуалізації
33 Епідуральна інфузія

Включено: спінальна катетеризація
Примітка: Застосовується при знеболюванні
Виключено: епідуральна ін’єкція (див. блок [32])
те саме під час пологів і розродження (див. блок [1333])
те саме для операційної анестезії (92508 [1909])

 • 18216-00 Епідуральна інфузія місцевого знеболювального
 • 18216-03 Епідуральна інфузія опіоїда
 • 90028-01 Епідуральна інфузія стероїда
 • 18216-06 Епідуральна інфузія іншої або комбінованої лікарської субстанції
34 Каудальна ін’єкція

Включено: спінальна катетеризація
Примітка: Застосовується при знеболюванні
Виключено: каудальна інфузія (див. блок [35])
те саме під час пологів і розродження (див. блок [1333])
те саме для операційної анестезії (92508 [1909])

 • 18216-29 Каудальна ін’єкція місцевого знеболювального
 • 18216-30 Каудальна ін’єкція опіоїда
 • 90028-02 Каудальна ін’єкція стероїда
 • 90019-00 Каудальна ін’єкція іншої або комбінованої лікарської субстанції
35 Каудальна інфузія

Включено: спінальна катетеризація
Примітка: Застосовується при знеболюванні
Виключено: каудальна ін’єкція (див. блок [34])
те саме під час пологів і розродження (див. блок [1333])
те саме для операційної анестезії (92508 [1909])

 • 18216-09 Каудальна інфузія місцевого знеболювального
 • 18216-12 Каудальна інфузія опіоїда
 • 90028-03 Каудальна інфузія стероїда
 • 18216-15 Каудальна інфузія іншої або комбінованої лікарської субстанції
36 Спінальна ін’єкція
 • Ін’єкція в:
 • інтратекальний простір
 • субарахноїдальний простір спинного мозку
  Включено: спінальна катетеризація
  Примітка: Застосовується при знеболюванні
  Виключено: каудальна:
 • інфузія (див. блок [35])
 • ін’єкція (див. блок [34])
  спінальна інфузія (див. блок [37])
  те саме під час пологів і розродження (див. блок [1333])
  те саме для операційної анестезії (92508 [1909])
 • 18216-31 Спінальна ін’єкція місцевого знеболювального
  Включено:
  інтратекальне тестування
 • 18216-32 Спінальна ін’єкція опіоїда
  Включено:
  інтратекальне тестування
 • 90028-04 Спінальна ін’єкція стероїда
  Включено:
  інтратекальне тестування
 • 90020-00 Спінальна ін’єкція іншої або комбінованої лікарської субстанції
  Включено:
  інтратекальне тестування
 • 18230-01 Спінальна ін’єкція нейролітичного засобу
37 Спінальна інфузія
 • Інфузія в:
 • інтратекальний простір
 • субарахноїдальний простір спинного мозку
  Включено:
  інтратекальне тестування
  спінальна катетеризація
  Примітка:
  Застосовується при знеболюванні
  Виключено: каудальна:
 • інфузія (див. блок [35])
 • ін’єкція (див. блок [34])
  спінальна ін’єкція (див. блок [36])
  те саме під час пологів і розродження (див. блок [1333])
  те саме для операційної анестезії (92508 [1909])
 • 18216-18 Спінальна інфузія місцевого знеболювального
 • 18216-21 Спінальна інфузія опіоїда
 • 90028-05 Спінальна інфузія стероїда
 • 18216-24 Спінальна інфузія іншої або комбінованої лікарської субстанції
38 Спінальна кров’яна латка
 • 18233-00 Спінальна кров’яна латка
  Епідуральна ін’єкція крові для кров’яної латки
39 Введення спінального катетера, інфузійного пристрою або насоса
 • Примітка:
  Виконується для:
 • лікування хронічної спастичності
 • знеболювання
 • 39125-00 Введення або заміна спінального катетера
  Введення або заміна катетера:
 • каудального
 • епідурального
 • інтратекального
 • субарахноїдального
  Виключено: те саме з:
  введення терапевтичного агента (Див. Алфавітний покажчик: Введення/визначене
  місце/спінальний)
  введення імплантованого пристрою для спінальної інфузії або насоса (39127-00 [39])
 • 39127-00 Введення імплантованого пристрою для спінальної інфузії або насоса
  Включено:
  під’єднання насоса до катетера
  завантаження резервуара
  програмування насоса
  спінальна катетеризація
  Виключено: те саме з заміною (39126-00 [56])
40 Видалення спінального катетера, інфузійного пристрою або насоса
 • 39133-01 Видалення спінального катетера
  Виключено: те саме при під’єднанні до імплантованого пристрою для спінальної
  інфузії або насоса (39133-02 [40])
  те саме з заміною (39125-00 [39])
 • 39133-02 Видалення імплантованого пристрою для спінальної інфузії або насоса
  Включено:
  видалення катетера
  Виключено: те саме з заміною (39126-00 [56])
41 Встановлення та видалення дренажу спинномозкової рідини
 • Виключено: шунт спинномозкової рідини (40006-00, 40009-05 [42], 40009-02 [56])
 • 40018-00 Встановлення люмбального дренажу спинномозкової рідини
  Встановлення зовнішнього люмбального дренажу
  Заміна
  Ревізія
  люмбального дренажу спинномозкової рідини
 • 90008-00 Видалення люмбального дренажу спинномозкової рідини
  Виключено: те саме з заміною (40018-00 [41])
42 Встановлення та видалення шунта спинномозкової рідини
 • Виключено: люмбальний дренаж спинномозкової рідини (40018-00, 90008-00 [41])
  ревізія спінального шунта (40009-02 [56])
 • 40006-00 Встановлення спінального шунта
  Встановлення люмбоперитонеального шунта
  Виключено: те саме з ламінектомією (40342-00 [42])
 • 40342-00 Встановлення шунта спинномозкової рідини з ламінектомією
  Процедура, що виконується при сирінгомієлії та гідромієлії
  Включено:
  сирінгоперитонеальне шунтування
  сирінгоплевральне шунтування
 • 40009-05 Видалення спінального шунта
  Видалення люмбоперитонеального шунта
  Виключено: те саме з заміною (40009-02 [56])
43 Введення, заміна або видалення епідуральних електродів
 • Примітка:
  Застосовується при знеболюванні
 • 39130-00 Черезшкірне введення епідуральних електродів
  Черезшкірні:
 • введення в товщу тканин епідуральних електродів
 • нанизування епідуральних електродів
 • тунелізація епідуральних електродів
  Включено: пробна стимуляція в ході операції
 • 39139-00 Введення епідуральних електродів шляхом ламінектомії
  Заміна епідуральних електродів через відкритий доступ
  Ревізія епідуральних електродів через відкритий доступ
  Включено:
  пробна стимуляція в ході операції
 • 39131-00 Регулювання положення епідуральних електродів
  Ревізія епідуральних електродів
 • 39137-00 Заміна епідуральних електродів
  Включено: пробна стимуляція в ході операції
  Виключено: те саме з заміною епідуральних електродів шляхом ламінектомії (39139-00
  [43])
 • 39136-01 Видалення епідуральних електродів
  Виключено: те саме з заміною:
 • шляхом ламінектомії (39139-00 [43])
 • БДВ (39137-00 [43])
45 Кордотомія або мієлотомія
 • Виключено: черезшкірна спінальна кордотомія (39121-00 [58])
 • 39124-00 Кордотомія
  Спінальна трактотомія
  Включено: ламінектомія
 • 39124-01 Мієлотомія
  Включено: ламінектомія
 • 39124-02 Процедура над зоною входу задніх корінців в спинний мозок [DREZ-зона]
  Процедура щодо ураження DREZ-зони
  Включено: ламінектомія
46 Декомпресія шийного відділу спинного мозку
 • Декомпресійна ламінектомія шийного відділу спинного мозку
  Включено:
  пересадка кістки
  шийна дискектомія
  пересадка жирового трансплантата
  ламінопластика за типом «відкритих дверей»
  те саме при стенозі спинномозкового каналу
  Кодується також, якщо здійснюється:
 • декомпресія корінців спинномозкових нервів (ризоліз)
 • забір:
 • кісткового трансплантата через окремий розріз (47726-00 [1563])
 • жиру для трансплантації через окремий розріз (45018-04 [1666])
 • 40331-00 Декомпресія шийного відділу спинного мозку, 1 рівень
 • 40332-00 Декомпресія шийного відділу спинного мозку з переднім спондилодезом, 1 рівень
  Кодується також, якщо здійснюється:
 • внутрішня фіксація (48678-00, 48681-00, 48684-00 [1390])
 • 40334-00 Декомпресія шийного відділу спинного мозку, ≥ 2 рівнів
 • 40335-00 Декомпресія шийного відділу спинного мозку з переднім спондилодезом, ≥ 2
  рівнів
  Кодується також, якщо здійснюється:
 • внутрішня фіксація (48678-00, 48681-00, 48687-00, 48690-00 [1390])
47 Декомпресія грудного або попереково-грудного відділу спинного мозку
 • Включено:
  пересадка жирового трансплантата
  ламінопластика за типом «відкритих дверей»
  те саме при стенозі спинномозкового каналу
  Кодується також, якщо здійснюється:
  Декомпресія корінців спинномозкових нервів (ризоліз) (40330-00 [49])
  забір жиру для трансплантації через окремий розріз (45018-04 [1666])
 • ризоліз (40330-00 [49])
 • спондилодез (48642-00, 48645-00, 48648-00, 48651-00, 48660-00, 48669-00 [1389])
 • 40345-00 Декомпресія грудного відділу спинного мозку шляхом костротрансверзектомії
  Включено:
  видалення ребра
  торакальна дискектомія
 • 40348-00 Декомпресія грудного відділу спинного мозку шляхом торакотомії
  Включено:
  видалення ребра
  торакальна:
 • дискектомія
 • вертебректомія
 • 40351-00 Передня декомпресія попереково-грудного відділу спинного мозку
  Передня декомпресія верхньої частини поперекового відділу спинного мозку
  Включено:
  дискектомія:
 • поперекова
 • торакальна
48 Декомпресія поперекового відділу спинного мозку
 • Включено:
  декомпресія:
 • передня
 • задня
  дискектомія
  пересадка жирового трансплантата
  ламінектомія
  ламінопластика за типом «відкритих дверей»
  те саме при стенозі спинномозкового каналу
  Кодується також, якщо здійснюється:
  Декомпресія корінців спинномозкових нервів (ризоліз) (40330-00 [49])
 • забір жиру для трансплантації через окремий розріз (45018-04 [1666])
  Виключено: передня декомпресія грудно-поперекового відділу спинного мозку (40351-
  00 [47])
 • 90024-00 Декомпресія поперекового відділу спинного мозку, 1 рівень
 • 90024-01 Декомпресія поперекового відділу спинного мозку, ≥ 2 рівнів
49 Інші процедури з розрізами на спинномозковому каналі та структурах спинного мозку
 • Включено:
  пересадка жирового трансплантата
  Кодується також, якщо здійснюється:
 • забір жиру для трансплантації через окремий розріз (45018-04 [1666])
 • 90031-00 Розріз та дренування спинномозкового каналу та структур спинного мозку
  Дренування гематоми спинного мозку:
 • епідуральної
 • оболонок мозку
 • субдуральної
 • 40330-00 Декомпресія корінців спинномозкових нервів
  Спінальна:
 • фасетектомія
 • фораменотомія
 • ризоліз
 • ризотомія
  Включено:
  відкриття корінців спинномозкових нервів на 1 або кількох рівнях
  Виключено: декомпресія спинномозкових нервів (39330-00 [77])
 • 40112-00 Вивільнення вродженого фіксованого спинного мозку
  Примітка: Застосовується при:
 • діастематомієлії
 • ліпоменінгоцеле
 • 90009-00 Післяопераційне повторне відкриття місця ламінотомії або ламінектомії
  Примітка: Застосовується при:
 • кровотечі
 • інфекції
50 Дискектомія при рецидивуючому ураженні диска
 • 90010-00 Біопсія спинного мозку або його оболонок
  Біопсія спінального ураження:
 • екстрадурального
 • інтрадурального
51 Інша дискектомія
 • Дискектомія при рецидивуючому ураженні диска шляхом:
 • ламінектомії
 • ламінотомії
  Висічення міжхребцевого диска при рецидивуючому ураженні диска
  Включено:
  пересадка жирового трансплантата
  Кодується також, якщо здійснюється:
 • забір жиру для трансплантації через окремий розріз (45018-04 [1666])
  Виключено: те саме з протезом міжхребцевого диска (див. блок [59])
 • 40303-00 Дискектомія при рецидивуючому ураженні диска, 1 рівень
 • 40303-01 Дискектомія при рецидивуючому ураженні диска, ≥ 2 рівнів
52 Видалення ураження спинного мозку
 • Висічення міжхребцевого диска
  Включено:
  пересадка жирового трансплантата
  Кодується також, якщо здійснюється:
 • забір жиру для трансплантації через окремий розріз (45018-04 [1666])
  Виключено: дискектомія при рецидивуючому ураженні диска (40303 [51])
  ламінектомія зі встановленням шунта спинномозкової рідини (40342-00 [42])
  те саме з протезом міжхребцевого диска (див. блок [59])
 • 48636-00 Черезшкірна люмбальна дискектомія
 • 40333-00 Шийна дискектомія, 1 рівень
  Виключено: те саме з декомпресією шийного відділу спинного мозку (40334-00, 40335-
  00 [46])
 • 40333-01 Шийна дискектомія, ≥ 2 рівнів
  Виключено: те саме з декомпресією шийного відділу спинного мозку (40334-00, 40335-
  00 [46])
 • 40300-00 Дискектомія, 1 рівень
  Дискектомія, 1 рівень, шляхом:
 • ламінектомії
 • ламінотомії
  Виключено: черезшкірна люмбальна дискектомія (див. блок 48636-00 [52])
  те саме щодо міжхребцевого диска в шийному відділі (40333-00 [52]
  те саме з декомпресією:
 • поперекового відділу спинного мозку (90024-00 [48])
 • грудного або попереково-грудного відділу спинного мозку (40345-00, 40348-00, 40351-00 [47])
 • 40300-00 Дискектомія, ≥ 2 рівнів
  Дискектомія, ≥ 2 рівнів, шляхом:
 • ламінектомії
 • ламінотомії
  Виключено: черезшкірна люмбальна дискектомія (див. блок 48636-00 [52])
  те саме щодо міжхребцевого диска в шийному відділі (40333-01 [52])
  те саме з декомпресією:
 • поперекового відділу спинного мозку (90024-01 [48])
 • грудного або попереково-грудного відділу спинного мозку (40345-00, 40348-00, 40351-00 [47])
53 Видалення ураження спинного мозку
 • Включено:
  те саме шляхом ламінектомії
 • 40309-00 Видалення екстрадурального ураження спинного мозку
  Видалення екстрадуральних:
 • абсцесу
 • пухлини
  спинного мозку.
 • 40318-00 Висічення артеріовенозної мальформації спинного мозку
  Кліпування артеріовенозної мальформації спинного мозку
 • 40318-01 Видалення інтрамедулярного ураження
  Висічення інтрамедулярної пухлини спинного мозку
 • 40312-00 Видалення інтрадурального ураження спинного мозку
  Видалення:
 • інтрадуральної екстрамедулярної пухлини
 • менінгіоми
  спинного мозку.
  Виключено: висічення:
 • артеріовенозної мальформації (40318-00 [53])
 • інтрамедулярного ураження (40318-01 [53])
 • ураження краніоцервікального переходу (40315-00 [59])
54 Інші процедури висічення на структурах хребтового каналу або спинного мозку
 • 90011-06 Інші процедури висічення на структурах хребтового каналу або спинного мозку
55 Відновлення структур хребтового каналу або спинного мозку
 • Включено:
  пересадка жирового трансплантата
  Кодується також, якщо здійснюється:
 • забір жиру для трансплантата з окремого надрізу (45018-04 [1666])
 • 40100-00 Ліквідація менінгоцеле спинного мозку
  Висічення та закриття менінгоцеле спинного мозку
 • 40103-00 Ліквідація мієломенінгоцеле
  Висічення та закриття мієломенінгоцеле спинного мозку
  Включено:
  шкірний клапоть
  пластика методом зустрічних трикутників
 • 90011-02 Інше відновлення структур хребтового каналу або спинного мозку
  Відновлення:
  спинного мозку БДВ
  оболонок спинного мозку БДВ
56 Процедури ревізії структур хребтового каналу або спинного мозку
 • 39125-01 Ревізія спінального катетера
 • 39126-00 Ревізія імплантованого пристрою для спінальної інфузії або насоса
  Заміна імплантованого пристрою для спінальної інфузії або насоса
 • 40009-02 Ревізія спінального шунта
  Заміна спінального шунта
  Ревізія люмбоперитонеального шунта
  Виключено: ревізія шунта спинномозкової рідини зі сторони очеревини (90330-00
  [1001])
58 Функціональна стереотаксична процедура на спинному мозку
 • 39121-00 Функціональна стереотаксична процедура на спинному мозку
  Черезшкірна спінальна:
 • кордотомія
 • трактотомія
  Включено: ангіографія
  фіксація на черепі спеціальної рамки
  комп’ютерне визначення координат
  комп’ютерна томографія [КТ]
  люмбальна функція
  магнітно-резонансна томографія [МРТ]
  фізіологічна локалізація
  деструкція
  стимуляція спинного мозку
  націлювання
59 Інші процедури на структурах хребтового каналу та спинного мозку
 • 40315-00 Процедура у зв’язку з ураженням краніоцервікального переходу, трансоральний доступ
  Дренування абсцесу краніоцервікального переходу
  Висічення тіла другого хребця шийного відділу або зуба в зв’язку з ураженням
  краніоцервікального переходу
  Видалення пухлини краніоцервікального переходу
  Кодується також, якщо здійснюється:
 • стабілізація другого шийного хребця (40316-00 [1390])
 • 48691-00 Встановлення протезу міжхребцевого диска, 1 рівень
  Встановлення штучного міжхребцевого диска, 1 рівень
  Включено: дискектомія
  внутрішня фіксація
  Кодується також, якщо здійснюється:
 • декомпресія спинного мозку (40331-00, 40334-00 [46], 40351-00 [47], 90024 [48])
 • 48691-01 Встановлення протезу міжхребцевого диска, ≥ 2 рівнів
  Встановлення штучного міжхребцевого диска, ≥ 2 рівнів
  Включено: дискектомія
  внутрішня фіксація
  Кодується також, якщо здійснюється:
 • декомпресія спинного мозку (40331-00, 40334-00 [46], 40351-00 [47], 90024 [48])
 • 48691-02 Ревізія протезу міжхребцевого диска, 1 рівень
  Заміна штучного міжхребцевого диска, 1 рівень
  Включено: дискектомія
  внутрішня фіксація
  Кодується також, якщо здійснюється:
 • декомпресія спинного мозку (40331-00, 40334-00 [46], 40351-00 [47], 90024 [48])
 • 48691-03 Ревізія протезу міжхребцевого диска, ≥ 2 рівнів
  Заміна штучного міжхребцевого диска, ≥ 2 рівнів
  Включено: дискектомія
  внутрішня фіксація
  Кодується також, якщо здійснюється:
 • декомпресія спинного мозку (40331-00, 40334-00 [46], 40351-00 [47], 90024 [48])
 • 48691-04 Видалення протезу міжхребцевого диска, 1 рівень
  Видалення штучного міжхребцевого диска, 1 рівень
 • 48691-05 Видалення протезу міжхребцевого диска, ≥ 2 рівнів
  Видалення штучного міжхребцевого диска, ≥ 2 рівнів
 • 90011-00 Інші діагностичні процедури на структурах спинномозкового каналу або
  спинного мозку
  Примітка: Стосовно нехірургічних діагностичних інтервенцій див. Клас 19
 • 90011-01 Інші процедури на структурах спинномозкового каналу або спинного мозку
  Кюретаж спинного мозку або його оболонок
  Санація спинного мозку або його оболонок
  Експлоративна операція:
  спинномозкового каналу БДВ
  корінця спинного мозку БДВ
  Видалення стороннього тіла зі спинномозкового каналу

Периферична нервова система

60 Введення знеболюючого засобу в районі черепного нерва

Блокада знеболюючим черепного нерва
Примітка:
Застосовується при знеболюванні
Виключено: те саме для операційної анестезії (див. блок [1909])

 • 18234-00 Введення знеболюючого засобу в районі головної гілки трійчастого нерва
 • 18236-00 Введення знеболюючого засобу в районі периферичної гілки трійчастого нерва
 • 18238-00 Введення знеболюючого засобу в районі лицьового нерва
  Виключено: перибульбарна ін’єкція (18240-00 [60])
  ретробульбарна ін’єкція (18240-00 [60])
 • 18240-00 Ретробульбарне або перибульбарне введення знеболюючого засобу
 • 18244-00 Введення знеболюючого засобу в районі блукаючого нерва
 • 18246-00 Введення знеболюючого засобу в районі язико-глоткового нерва
 • 18250-00 Введення знеболюючого засобу в районі додаткового спинномозкового нерва
 • 90023-00 Введення знеболюючого засобу в районі іншого черепного нерва
61 Введення нейролітичного засобу в черепний нерв
 • Блокада черепного нерва нейролітичним засобом
  Примітка:
  Застосовується при знеболюванні
 • 39100-00 Введення нейролітичного засобу в головну гілку трійчастого нерва
  Ін’єкція:
 • алкоголю
 • фенолу
 • 18290-00 Введення нейролітичного засобу в інший черепний нерв
62 Введення засобу в задні первинні гілки спинномозкового нерва
 • Примітка:
  Застосовується при знеболюванні
 • 39013-02 Введення знеболюючого засобу в районі задніх первинних гілок спинномозкового нерва
  Ін’єкція знеболюючого засобу в районі медіальної гілки задніх первинних гілок
  спинномозкового нерва
  Виключено: те саме для операційної анестезії (див. блок [1909])
 • 39013-03 Введення нейролітичного засобу в задні первинні гілки спинномозкового нерва
63 Введення знеболюючого засобу в районі іншого периферичного нерва
 • Блокада знеболюючим засобом іншого периферичного нерва
  Включено: введення в районі:
 • гілки
 • сплетення
 • корінця
  спинномозкового нерва
  Примітка:
  Застосовується при знеболюванні
  Виключено: те саме:
 • для операційної анестезії (див. блок [1909])
  в:
 • черепний нерв (див. блок [60], 18282-00 [65])
 • задню гілку спинномозкового нерва (39013-02 [62])
 • симпатичний нерв (18280, 18284, 18286, 18288 [65])
 • 18242-00 Введення знеболюючого засобу в районі потиличного нерва
  Введення знеболюючого засобу в районі підпотиличного нерва
 • 18252-00 Введення знеболюючого засобу в районі шийного сплетення
 • 18248-00 Введення знеболюючого засобу в районі діафрагмального нерва
 • 18254-00 Введення знеболюючого засобу в районі плечового сплетення
 • 18266-00 Введення знеболюючого засобу в районі ліктьового нерва
 • 18266-01 Введення знеболюючого засобу в районі променевого нерва
 • 18266-02 Введення знеболюючого засобу в районі серединного нерва
 • 18256-00 Введення знеболюючого засобу в районі надлопаткового нерва
 • 18258-00 Введення знеболюючого засобу в районі одного міжреберного нерва
 • 18260-00 Введення знеболюючого засобу в районі кількох міжреберних нервів
 • 18262-00 Введення знеболюючого засобу в районі клубово-підчеревного нерва
 • 18262-01 Введення знеболюючого засобу в районі клубово-пахвинного нерва
 • 18262-02 Введення знеболюючого засобу в районі статево-стегнового нерва
 • 18268-00 Введення знеболюючого засобу в районі затульного нерва
 • 18270-00 Введення знеболюючого засобу в районі стегнового нерва
 • 18272-00 Введення знеболюючого засобу в районі підшкірного нерва
 • 18278-00 Введення знеболюючого засобу в районі сідничного нерва
 • 18272-01 Введення знеболюючого засобу в районі заднього великогомілкового нерва
 • 18272-02 Введення знеболюючого засобу в районі підколінного нерва
 • 18272-03 Введення знеболюючого засобу в районі литкового нерва
 • 18264-00 Введення знеболюючого засобу в районі соромітного нерва
 • 18274-00 Введення знеболюючого засобу в районі шийного паравертебрального нерва
  Введення знеболюючого засобу в:
 • ганглій заднього корінця
 • міжхребцевий отвір
  Виключено: те саме на кількох рівнях (18276-00 [63])
 • 18274-01 Введення знеболюючого засобу в районі грудного паравертебрального нерва
  Введення знеболюючого засобу в:
 • ганглій заднього корінця
 • міжхребцевий отвір
  Виключено: те саме на кількох рівнях (18276-00 [63])
 • 18274-02 Введення знеболюючого засобу в районі поперекового паравертебрального нерва
  Введення знеболюючого засобу в:
 • ганглій заднього корінця
 • міжхребцевий отвір
  Виключено: те саме на кількох рівнях (18276-00 [63])
 • 18274-03 Введення знеболюючого засобу в районі крижового паравертебрального нерва
  Введення знеболюючого засобу в:
 • ганглій заднього корінця
 • міжхребцевий отвір
  Виключено: те саме на кількох рівнях (18276-00 [63])
 • 18274-04 Введення знеболюючого засобу в районі куприкового паравертебрального нерва
  Введення знеболюючого засобу в:
 • ганглій заднього корінця
 • міжхребцевий отвір
  Виключено: те саме на кількох рівнях (18276-00 [63])
 • 18276-00 Введення знеболюючого засобу в районі паравертебральних нервів на кількох
  рівнях
  Введення знеболюючого засобу в:
 • ганглій заднього корінця
 • міжхребцевий отвір
 • 90022-00 Введення знеболюючого засобу в районі іншого периферичного нерва
64 Введення нейролітичного засобу в інший периферичний нерв
 • Блокада нейролітичним засобом іншого периферичного нерва
  Включено: введення в:
 • гілку спинномозкового нерва
 • сплетення спинномозкового нерва
 • корінець спинномозкового нерва
  Виключено: те саме в:
 • черепний нерв (див. блок [61])
 • задню гілку спинномозкового нерва (39013-03 [62])
 • симпатичний нерв (див. блок [66])
 • 18292-00 Введення нейролітичного засобу в інший периферичний нерв
  Введення нейролітичного засобу в:
 • ганглій заднього корінця
 • міжхребцевий отвір
65 Введення лікувального засобу в районі симпатичної нервової системи
 • Хімічна абляція симпатичного стовбура знеболюючим або симпатолітичним засобом
  Хімічна симпатектомія знеболюючим або симпатолітичним засобом
  Блокада симпатичної нервової системи знеболюючим або симпатолітичним засобом
 • 18280-00 Введення знеболюючого засобу в районі клинопіднебінного ганглія
 • 18282-00 Введення знеболюючого засобу в районі нерва каротидного синуса
  Виключено: те саме у зв’язку з хірургічною процедурою — код пропускається
 • 18288-00 Введення знеболюючого засобу в районі черевного сплетення
 • 18288-01 Введення знеболюючого засобу в районі нутрощевого вузла
 • 18284-00 Введення знеболюючого засобу в районі шийного відділу симпатичної нервової
  системи
  Введення знеболюючого засобу в районі зірчастого вузла
 • 18286-00 Введення знеболюючого засобу в районі грудного відділу симпатичної нервової
  системи
 • 18286-01 Введення знеболюючого засобу в районі поперекового відділу симпатичної
  нервової системи
 • 18286-02 Введення знеболюючого засобу в районі іншого симпатичного нерва
 • 90029-00 Введення симпатолітичного засобу
  Введення (внутрішньоартеріально) (внутрішньовенно):
 • гуанетидина
 • фентоламіна
66 Введення нейролітичного засобу в симпатичну нервову систему

Хімічна абляція симпатичного стовбура нейролітичним засобом
Хімічна симпатектомія нейролітичним засобом
Блокада симпатичної нервової системи нейролітичним засобом

 • 18292-01 Введення нейролітичного засобу в клинопіднебінний ганглій
 • 18294-00 Введення нейролітичного засобу в черевне сплетення
 • 18294-01 Введення нейролітичного засобу у нутрощевий нерв
 • 18298-00 Введення нейролітичного засобу в шийний відділ симпатичної нервової системи
  Введення нейролітичного засобу в зірчастий вузол
 • 18298-01 Введення нейролітичного засобу в грудний відділ симпатичної нервової системи
 • 18296-00 Введення нейролітичного засобу в поперековий відділ симпатичної нервової
  системи
 • 18292-02 Введення нейролітичного засобу в інший симпатичний нерв
67 Встановлення, заміна або видалення електродів для стимуляції периферичних нервів
 • 36663-00 Встановлення електродів для стимуляції крижового нерва
  Включено: пробна стимуляція в ході операції
  Кодується також, якщо здійснюється:
 • встановлення нейростимулятора (39134-01 [1604])
  Виключено: те саме з заміною (36664-00 [67])
 • 36665-00 Регулювання положення електродів для стимуляції крижового нерва
  Ревізія електродів для стимуляції крижового нерва
 • 36664-00 Заміна електродів для стимуляції крижового нерва
  Включено: пробна стимуляція в ході операції
 • 36667-00 Видалення електродів для стимуляції крижового нерва
  Виключено: те саме з заміною (36664-00 [67])
 • 39138-00 Встановлення електродів для стимуляції інших периферичних нервів
  Включено: пробна стимуляція в ході операції
  Виключено: те саме з заміною (39137-01 [67])
 • 39131-01 Регулювання положення електродів для стимуляції інших периферичних нервів
  Ревізія електродів для стимуляції інших периферичних нервів
 • 39137-01 Заміна електродів для стимуляції інших периферичних нервів
  Включено: пробна стимуляція в ході операції
 • 39136-01 Видалення електродів для стимуляції інших периферичних нервів
  Виключено: те саме з заміною (39137-01 [67])
68 Експлоративна операція на плечовому сплетенні
 • 39333-00 Експлоративна операція на плечовому сплетенні
  Виключено: те саме з будь-якою процедурою на плечовому сплетенні — код
  пропускається
69 Розріз оболонок зорового нерва
70 Тригемінальна гангліотомія
 • 39109-00 Тригемінальна радіочастотна гангліотомія
  Радіочастотна абляція
 • 39109-01 Тригемінальна гангліотомія за допомогою балонної компресії
 • 39109-02 Тригемінальна гангліотомія за допомогою ін’єкції
  Ін’єкція:
 • алкоголю
 • гліцерину
71 Черезшкірна нейротомія іншого периферичного нерва
 • 39115-00 Черезшкірна нейротомія первинних задніх гілок спинномозкового нерва
  Включено: будь-яка пов’язана з цим спінальна, епідуральна або регіонарна блокада
  нерва
72 Черезшкірна нейротомія іншого периферичного нерва
 • Виключено: те саме:
  первинних задніх гілок спинномозкового нерва (39115-00 [71])
  трійчастого нерва (ганглія) (39109 [70])
 • 39118-00 Черезшкірна радіочастотна нейротомія для денервації фасеткового суглоба
  Включено: радіочастотні:
 • абляція
 • зондування
 • 39323-00 Інша черезшкірна радіочастотна нейротомія
  Включено: радіочастотна:
 • абляція
 • деструкція ураженої ділянки
  термокоагуляція
 • 39118-01 Черезшкірна нейротомія для денервації фасеткового суглоба за допомогою
  кріозонда
  Включено: радіочастотна:
  кріоабляція
  кріонейротомія
 • 39323-01 Інша черезшкірна нейротомія за допомогою кріозонда
  Включено: радіочастотна:
  кріоабляція
  кріонейротомія
73 Розділення внутрішньочерепного нерва
 • 39016-00 Розділення внутрішньочерепного трійчастого нерва
  Видалення ганглія трійчастого нерва
  Внутрішньочерепна:
 • нейректомія у зв’язку з тригемінальною невралгією
 • тригемінальна нейротомія
  Розсічення внутрішньочерепного трійчастого нерва
 • 39500-00 Внутрішньочерепне розсічення присінкового нерва
  Внутрішньочерепне розділення присінкового нерва
  Включено:
  те саме через задню черепну ямку
  Виключено: те саме через:
 • ретролабіринтний доступ (41596-00, 41596-02 [331])
 • транслабіринтний доступ (41593-00 [331])
 • 39327-03 Розділення іншого внутрішньочерепного нерва
74 Розділення периферичного нерва
 • Виключено: те саме через оболонки (піхву) зорового нерва (42548-00 [69])
 • 39324-01 Відкрита нейротомія поверхневого периферичного нерва
 • 39327-01 Відкрита нейротомія глибокого периферичного нерва
  Відкрита нейротомія:
 • екстракраніального нерва
 • первинних задніх гілок спинномозкового нерва
  Виключено: розділення:
 • внутрішньочерепного нерва (39327-03 [73])
 • симпатичного нерва (35000, 35003, 35012, 90014-00 [81])
75 Декомпресія внутрішньочерепного нерва
 • 41569-00 Внутрішньочерепна декомпресія лицьового нерва
  Виключено: те саме з частковою резекцією скроневої кістки (41548-01 [324])
 • 39112-00 Внутрішньочерепна декомпресія іншого черепного нерва
  Внутрішньочерепна декомпресія трійчастого нерва
76 Вивільнення карпального каналу та тарзального каналу
 • 39331-00 Ендоскопічне вивільнення карпального каналу
  Ендоскопічні:
 • декомпресія серединного нерва
 • розділення поперечної зв’язки зап’ястка
 • 39331-01 Вивільнення карпального каналу
  Відкриті:
 • декомпресія серединного нерва
 • розділення поперечної зв’язки зап’ястка
 • 39330-01 Вивільнення тарзального каналу
77 Інший нейроліз периферичного нерва та нервового стовбура
 • 39312-00 Відкритий нейроліз стовбура міжпучкового периферичного нерва
 • 39330-00 Відкритий нейроліз периферичного нерва, не класифікований в інших рубриках
  Декомпресія периферичного нерва БДВ
  Виключено: Декомпресія корінців спинномозкових нервів (40330-00 [49])
  те саме з транспозицією нерва (39321-00 [83])
78 Видалення ураженої ділянки нерва
 • 52824-00 Кріотерапія периферичних гілок трійчастого нерва
  Примітка:
  Застосовується при знеболюванні
79 Біопсія нерва
 • 90013-00 Біопсія нерва
80 Видалення ураженої ділянки нерва
 • 39324-02 Видалення ураженої ділянки поверхневого периферичного нерва
  Висічення периферичної невроми поверхневого периферичного нерва
  Виключено: внутрішньочерепна нейробластома (43987-02 [80])
  неврома Мортона (49866-00 [1534])
 • 39327-02 Видалення ураженої ділянки глибокого периферичного нерва
  Висічення периферичної невроми глибокого периферичного нерва
  Виключено: неврома Мортона (49866-00 [1534])
 • 43987-02 Висічення нейробластоми, не класифіковане в інших рубриках
  Виключено: внутрішньочеревна нейробластома (43987-01 [989])
  внутрішньогрудна нейробластома (43987-00 [563])
81 Хірургічна симпатектомія
 • Розділення симпатичного нерва
  Нейректомія симпатичного нерва
  Виключено: повторна операція у зв’язку з попередньою хірургічною
  симпатектомією (35006-00, 35009-00, 90015-00 [85])
 • 35003-00 Шийна хірургічна симпатектомія
 • 35003-01 Грудна хірургічна симпатектомія
 • 35000-00 Поперекова хірургічна симпатектомія
 • 35012-00 Крижова хірургічна симпатектомія
  Пресакральна хірургічна симпатектомія
 • 90014-00 Інша хірургічна симпатектомія
  Періартеріальна хірургічна симпатектомія
  Хірургічна гангліоектомія:
 • клинопіднебінна
 • симпатична БДВ
82 Інша нейректомія
 • 39324-00 Нейректомія поверхневого периферичного нерва
 • 39327-00 Нейректомія глибокого периферичного нерва
  Виключено: внутрішньочерепна нейректомія у зв’язку з тригемінальною
  невралгією (39106-00 [73])
 • 39327-04 Нейректомія внутрішньочерепного нерва
  Видалення пухлини черепного нерва
  Виключено: внутрішньочерепна нейробластома (43987-02 [80])
  видалення пухлини мосто-мозочкового кута (41575-00 [15])
83 Відновлення нерва або нервового стовбура
 • Виключено: вторинне відновлення (39303, 39309 [84])
 • 39300-00 Первинне відновлення нерва
  Анастомоз нерва
  Зшивання нерва
  Виключено: анастомоз:
 • лицевого нерва з додатковим (39503-01 [83])
 • лицевого нерва з під’язиковим (39503-00 [83])
 • 39306-00 Первинне відновлення нервового стовбура
  Анастомоз нервового стовбура
  Зшивання нервового стовбура
 • 39503-00 Анастомоз лицевого і під’язикового нерва
 • 39503-01 Анастомоз лицевого і додаткового нерва
 • 39318-00 Трансплантація нерва
  Включено: отримання нерва для трансплантації
 • 39321-00 Транспозиція нерва
  Включено: нейроліз
84 Вторинне відновлення нерва або нервового стовбура

Вторинне відновлення нерва або нервового стовбура шляхом:
анастомоза
трансплантації
зшивання

 • 39303-00 Вторинне відновлення нерва
 • 39309-00 Вторинне відновлення нервового стовбура
85 Повторна операція у зв’язку з попередньою хірургічною симпатектомією
 • Включено: те саме після попередньої хімічної симпатектомії
  те саме у зв’язку з попередньою неповною хірургічною симпатектомією
 • 35006-00 Шийна хірургічна симпатектомія, повторна операція
 • 35006-01 Грудна хірургічна симпатектомія, повторна операція
 • 35009-00 Поперекова хірургічна симпатектомія, повторна операція
 • 35009-01 Крижова хірургічна симпатектомія, повторна операція
  Пресакральна хірургічна симпатектомія, повторна операція
 • 90015-00 Інша хірургічна симпатектомія, повторна операція
  Періартеріальна хірургічна симпатектомія повторна операція
  Клинопіднебінна хірургічна гангліоектомія повторна операція
  Симпатична хірургічна гангліоектомія повторна операція
86 Інші процедури на нервах
 • 90016-00 Інші діагностичні процедури на нервах
  Примітка:
  Стосовно нехірургічних діагностичних інтервенцій див. Клас 19
 • 90016-01 Інші процедури на нервах
  Нейректазія