Головна / ACHI / ACHI Процедури на вусі та соскоподібному відростку

ACHI Процедури на вусі та соскоподібному відростку


Зовнішнє вухо

300 Процедури обстеження зовнішнього вуха
 • 90119-00 – Отоскопія
301 Процедури прикладання, введення та видалення на зовнішньому вусі
 • 41500-00 Видалення стороннього тіла зі слухового каналу без розрізу
  Виключено: видалення тимпаностомічної трубки (41644-00 [312])
302 Процедури розрізання слухового каналу
 • 41503-00 Видалення стороннього тіла зі слухового каналу через розріз
  Виключено: видалення тимпаностомічної трубки (41644-00 [312])
303 Процедури висічення на зовнішньому вусі

Виключено: повношарове клиноподібне висічення вуха (45665-02 [1663])

 • 30075-28 Біопсія зовнішнього вуха
 • 30104-00 Висічення преаурикулярного синуса
  Радикальне висічення преаурикулярного синуса або кісти
 • 41506-00 Висічення вушного поліпа, зовнішнє вухо
 • 41509-00 Усунення закупорюючого кератоза з зовнішнього слухового проходу
 • 41518-00 Видалення екзостоза з зовнішнього слухового проходу
304 Процедури загоєння зовнішнього вуха
 • 30052-00 Загоєння рани зовнішнього вуха
 • 41521-00 Корекція стенозу слухового каналу
  Включено: меатопластика
 • 41521-01 Корекція стенозу слухового каналу за допомогою шкірного трансплантата
  Включено: меатопластика
 • 90110-00 Інше загоєння зовнішнього вуха
  Загоєння: вушної раковини БДВ
  зовнішнього слухового каналу БДВ
305 Процедури відновлення зовнішнього вуха
 • 41512-00 Відновлення зовнішнього слухового каналу
  Меатопластика
  Включено: видалення:
 • кістки
 • хряща
 • 45662-00 Відновлення зовнішнього слухового каналу у зв’язку з вродженою атрезією
  Виключено: те саме для корекції стенозу слухового каналу (41521-00, 41521-01 [304])
306 Інші процедури на зовнішньому вусі
 • Включено: вушна раковина
  зовнішній слуховий канал
 • 90111-00 Інші процедури на зовнішньому вусі
  Розріз зовнішнього вуха
307 Процедури обстеження зовнішнього вуха
 • Включено: вушна раковина
  зовнішній слуховий канал
 • 90111-00 Інші процедури на зовнішньому вусі
  Розріз зовнішнього вуха

Барабанна перетинка і середнє вухо

307 Процедури обстеження зовнішнього вуха
 • 41650-00 Огляд барабанної перетинки, однобічний
  Огляд соскоподібної порожнини, однобічний
  Виключено: те саме з: будь-якою іншою процедурою на вусі — пропускайте код
  санітарною обробкою вуха (41647-00 [308])
 • 41650-01 Огляд барабанної перетинки, двобічний
  Огляд соскоподібної порожнини, двобічний
  Виключено: те саме з: будь-якою іншою процедурою на вусі — пропускайте код
  санітарною обробкою вуха (41647-00 [308])
 • 41629-00 Експлорація середнього вуха
  Включено: видалення стороннього тіла з середнього вуха
  Виключено: експлорація під час операції на середньому вусі — пропускайте код
308 Процедури прикладання, введення та видалення на барабанній порожнині або середньому вусі
 • 41755-00 Катетеризація слухової труби
  41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна
  Видалення вушної сірки (сіркової пробки) з вуха, однобічне
  41647-01 Санітарна обробка вуха, однобічна
  Видалення вушної сірки (сіркової пробки) з вуха, двобічне
309 Міринготомія
 • Міринготомія з: аспірацією середнього вуха
  дренуванням абсцесу
 • 41626-00 Міринготомія, однобічна
 • 41626-01 Міринготомія, двобічна
 • 41632-00 Міринготомія, із уведенням трубки, однобічна
 • 41632-01 Міринготомія, із уведенням трубки, двобічна
310 Інші процедури розрізу на барабанній порожнині та середньому вусі
 • 41533-00 Атикотомія
  Виключено: те саме з: мастоїдектомією (41551-00 [325], 41554-00 [326])
  мірингопластикою (41533-01 [313], 41536-01 [315])
  виправлення кісткового дефекту (41536 [315])
 • 41599-00 Експлорація внутрішнього слухового проходу з декомпресією черепного нерва
 • 41533-02 Інше розрізання середнього вуха
  Розділення: спайок середнього вуха
  барабанної порожнини
311 Процедури деструкції на барабанній порожнині та середньому вусі
 • 41641-00 Каутеризація перфорованої барабанної перетинки
  Діатермія перфорованої барабанної перетинки
  Виключено: висічення перфорованої барабанної перетинки (41644-00 [312])
312 Процедури висічення на барабанній порожнині та середньому вусі
 • 30075-29 Біопсія середнього вуха
 • 41635-00 Висічення ураження середнього вуха
  Вичищення: холестеатоми середнього вуха
  гранульоми середнього вуха
  поліпа середнього вуха
  Виключено: видалення ураження гломуса (41620-00, 41623-00 [312])
  те саме з: мірингопластикою (41635-01 [313], 41638-01 [315])
  відновленням ланцюга кісточок середнього вуха (41638-00, 41638-01 [315])
 • 41644-00 Висічення краю перфорованої барабанної перетинки
  Включено: видалення тимпаностомічної трубки
  Виключено: каутеризація перфорованої барабанної перетинки (41641-00 [311])
  те саме з мірингопластикою — пропускайте код
 • 41620-00 Видалення ураження гломуса, транстимпанічний доступ
 • 41623-00 Видалення ураження гломуса, трансмастоїдний доступ, з мастоїдектомією
 • 41644-01 Інше висічення середнього вуха
313 Мірингопластика
 • 41635-01 Висічення ураження середнього вуха з мірингопластикою
  Вичищення: холестеатоми середнього вуха з мірингопластикою
  гранульоми середнього вуха з мірингопластикою
  поліпа середнього вуха з мірингопластикою
  Виключено: видалення ураження гломуса (41620-00, 41623-00 [312])
  те саме з відновленням ланцюга кісточок середнього вуха (41638-00, 41638-01 [315])
 • 41527-00 Мірингопластика, трансканальний доступ
  Включено: те саме через розріз Розена
  Виключено: те саме з відновленням ланцюга кісточок середнього вуха (41542-00 [315])
 • 41530-00 Мірингопластика, завушний або внутрішньовушний доступ
  Тимпаностомія, тип I
  Включено: огляд соскоподібного відростка
  Кодуйте також, якщо здійснюється: меатопластика (41512-00 [305])
  Виключено: те саме з відновленням ланцюга кісточок середнього вуха (41542-00 [315])
 • 41533-01 Мірингопластика з атикотомією
  Виключено: те саме з виправленням кісткового дефекту (41536-01 [315])
314 Інші процедури для загоєння барабанної порожнини та середнього вуха

Включено: внутрішній слуховий прохід
барабанна перетинка

 • 90112-00 Інше загоєння барабанної порожнини та середнього вуха
315 Процедури відновлення барабанної порожнини та середнього вуха
 • 41542-00 Мірингопластика з відновленням ланцюга кісточок середнього вуха
  Тимпанопластика, типи II, III, IV та V
  Включено: трансплантат
  протез
  Виключено: те саме з: висіченням ураження середнього вуха (41638-01 [315])
  мастоїдектомією (41554-00, 41563 [326])
 • 41536-00 Атикотомія з відновленням кісткового дефекту
 • 41536-01 Атикотомія з відновленням кісткового дефекту та мірингопластикою
 • 41638-00 Висічення ураження середнього вуха з відновленням ланцюга кісточок середнього вуха
  Вичищення: холестеатоми середнього вуха з відновленням ланцюга кісточок середнього вуха
  гранульоми середнього вуха з відновленням ланцюга кісточок середнього вуха
  поліпа середнього вуха з відновленням ланцюга кісточок середнього вуха
  Включено: трансплантат
  протез
  Виключено: видалення ураження гломуса (41620-00, 41623-00 [312])
  те саме з мірингопластикою (41638-01 [315])
 • 41638-01 Висічення ураження середнього вуха з мірингопластикою та відновленням
  ланцюга кісточок середнього вуха
  Вичищення: холестеатоми середнього вуха з мірингопластикою та відновленням ланцюга кісточок середнього вуха
  гранульоми середнього вуха з мірингопластикою та відновленням ланцюга кісточок середнього вуха
  поліпа середнього вуха з мірингопластикою та відновленням ланцюга кісточок середнього вуха
  Включено: трансплантат
  протез
  Виключено: видалення ураження гломуса (41620-00, 41623-00 [312])
316 Інші процедури на барабанній порожнині та середньому вусі

Включено:
внутрішній слуховий прохід
барабанна перетинка

 • 90113-00 Інші процедури на слуховій трубі
 • 90114-00 Інші процедури на барабанній порожнині або середньому вусі

Слухові кісточки

 • Включено: коваделко
  молоточок
  стремінце
317 Процедури висічення на слухових кісточках
 • 41608-00 Стапедектомія
  Включено: протезування
318 Процедури загоєння слухових кісточок
 • 41611-00 Мобілізація слухових кісточок
 • 41608-01 Стапедотомія
  Включено:
 • фенестризація за допомогою:
  лазера
  мікросвердла
  протезування
319 Процедури відновлення слухових кісточок
 • 41539-00 Відновлення ланцюга кісточок середнього вуха
  Осикулопластика
  Включено: трансплантат
  протез
  Виключеноте саме з: видаленням ураження середнього вуха (41638 [315])
  мастоїдектомією:
 • без порушення цілісності стінки (41554-00 [326])
 • модифікованою радикальною (41563-00 [326])
 • радикальною (41563-01 [326])
  мірингопластикою (41542-00, 41638-01 [315])
320 Інші процедури на слухових кісточках
 • 90115-00 Інші процедури на слухових кісточках

Соскоподібний відросток та скронева кістка

321 Процедури прикладання, введення та видалення на соскоподібному відростку та скроневій кістці
 • 41557-02 Імплантація електромагнітного слухового апарату
  Слуховий апарат з кістковою провідністю
  Виключено: протез завитки (41617-00 [329])
322 Процедури розрізу на соскоподібному відростку та скроневій кістці
 • 41557-03 Розріз соскоподібного відростку
323 Мастоїдектомія

Виключено: те саме з:

 • декомпресією ендолімфатичного мішка (41590 [330])
 • імплантацією протеза завитки (41617-00 [329])
 • мірингопластика (41551-00, 41560 [325], 41554-00, 41563 [326])
 • відновлення ланцюга кісточок середнього вуха (41554-00, 41563 [326])
 • часткова резекція скроневої кістки (41584 [324])
 • видалення ураження гломуса (41623-00 [312])
 • 41545-00 Мастоїдектомія
  Кортикальна мастоїдектомія
 • 41557-00 Модифікована радикальна мастоїдектомія
 • 41557-01 Радикальна мастоїдектомія
 • 41548-00 Видалення мастоїдної порожнини
  Кодуйте також, якщо здійснюється: меатопластика (41512-00 [305])
 • 41564-00 Модифікована радикальна мастоїдектомія з видаленням мастоїдної порожнини та слухової труби і закриттям зовнішнього слухового каналу
 • 41564-01 Радикальна мастоїдектомія з видаленням мастоїдної порожнини та
  слухової труби і закриттям зовнішнього слухового каналу
324 Інші процедури висічення соскоподібного відростка та скроневої кістки
 • 30244-00 Видалення шилоподібного відростку скроневої кістки
 • 41584-00 Часткова резекція скроневої кістки з мастоїдектомією
 • 41584-01 Часткова резекція скроневої кістки з мастоїдектомією та декомпресією лицевого нерва
 • 41587-00 Тотальна резекція скроневої кістки
325 Процедури загоєння соскоподібного відростку та скроневої кістки

Кодуйте також, якщо здійснюється: меатопластика (41512-00 [305])
Виключено:

 • ревізія мастоїдектомії (41566-01, 41566-02 [327])
 • те саме з: імплантацією протеза завитки (41617-00 [329])
 • відновлення ланцюга кісточок середнього вуха (41554-00, 41563 [326])
 • часткова резекція скроневої кістки (41584 [324])
 • видалення ураження гломуса (41623-00 [312])
 • 41551-00 Мастоїдектомія без порушення цілісності стінки
  Включено:
  те саме з атикотомією
 • 41560-00 Модифікована радикальна мастоїдектомія з мірингопластикою
 • 41560-01 Радикальна мастоїдектомія з мірингопластикою
326 Процедури відновлення соскоподібного відростка та скроневої кістки

Тимпанопластика, типи II, III, IV та V з мастоїдектомією
Включено: трансплантат
Виключено: те саме при ревізії (41566 [327])

 • 41554-00 Мастоїдектомія без порушення цілісності стінки з мірингопластикою та
  відновленням ланцюга кісточок внутрішнього вуха
  Включено: атикотомія
 • 41563-00 Модифікована радикальна мастоїдектомія з мірингопластикою та відновленням ланцюга кісточок внутрішнього вуха
 • 41563-01 Радикальна мастоїдектомія з мірингопластикою та відновленням ланцюга
  кісточок внутрішнього вуха
327 Процедури ревізії на соскоподібному відростку та скроневій кістці

Включено:
мірингопластика

 • 41566-00 Ревізія мастоїдектомії без порушення цілісності стінки
 • 41566-01 Ревізія модифікованої радикальної мастоїдектомії
 • 41566-02 Ревізія радикальної мастоїдектомії
328 Інші процедури на соскоподібному відростку та скроневій кістці
 • 90116-00 Інші процедури на соскоподібному відростку та скроневій кістці

Внутрішнє вухо

329 Процедури прикладення, введення та видалення на внутрішньому вусі
 • 41617-00 Імплантація протеза завитка
  Включено: мастоїдектомія
 • 41617-01 Видалення протеза завитка
330 Процедури розрізу на внутрішньому вусі
 • 41572-00 Лабіринтотомія
  Деструкція лабіринту
  Розрізання внутрішнього вуха
 • 41590-00 Декомпресія ендолімфатичного мішка
  Включено: мастоїдектомія
 • 41590-01 Декомпресія ендолімфатичного мішка з шунтуванням
  Включено: мастоїдектомія
331 Процедури висічення на внутрішньому вусі
 • 30075-30 Біопсія внутрішнього вуха
 • 41593-00 Розтин присінкового нерва, транслабіринтний доступ
 • 41596-00 Розтин присінкового нерва, ретролабіринтний доступ
  Виключено: те саме з розтином завиткового нерва (41596-02 [331])
 • 41596-01 Розтин завиткового нерва, ретролабіринтний доступ
  Виключено: те саме з розтином присінкового нерва (41596-02 [331])
 • 41596-02 Розтин присінкового та завиткового нервів, ретролабіринтний доступ
332 Процедури загоєння внутрішнього вуха
 • 41614-00 Закриття фістули вікна завитка
 • 41614-01 Закриття фістули вікна присінка
  Закриття перилімфатичної фістули
 • 41614-02 Загоєння вікна завитка
  Виключено: те саме для закриття фістули вікна завитка (41614-00 [332])
 • 41615-00 Загоєння вікна присінка
  Виключено: те саме для закриття фістули вікна присінка (41614-01 [332])
  те саме з будь-якою іншою процедурою на вусі — пропускайте код
 • 90117-00 Інше загоєння внутрішнього вуха
  Фенестрація внутрішнього вуха (включно з трансплантацією шкіри)
  Загоєння: завитка БДВ
  лабіринта БДВ
  Пересадка венозного трансплантата у порожнину фенестрації
333 Інші процедури на внутрішньому вусі

Включено: завиток
внутрішній слуховий канал
лабіринт

 • 90118-00 Інші процедури на внутрішньому вусі
  Ін’єкція у внутрішнє вухо